Cập nhật:  GMT+7
fc6dx13d49x12ecbx1652ax11ed5x14ca5x132afx15732x15006xX7x17656x136c0x177caxfdeax1106dx15773xX5x17576xXax1227cxXcx147eex16e4bxX1xX3xX5x1805fxX3x105ddxX2xX1bx14878xX3x11a2dx1467ax147dfxX15x13b35xX3xX4x146b5xXbx13b3fxX3xXexXdx15222x1508cxX3x1708bxX15xX3xX15xX24xX21x1506dxX3xX4x12557xX3xX2exX27xXexX3x16ab5xXcxX1exXcxX0x15de2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10a6dx15089x10155xX36xXaxX12xX0xXdxX2exX24xX3xX7x10da1xX4xX9xXaxX44xX44xX4x15fbcx16556xX6xX54xXbxX1xX21xXexX1xX54xX66x1522cxX15xX44xX55xX10xX7x14684xXexX54xXbxX44xX15xX10x17c1dxX7xX44x143d9xX2x15701x1658fxX44xX2xX2xX2xX55x11e1bxX2xX2x161b6xX83xX8dxX8dxXexX2x162e3xX2xX2xX81xX1bxX5xX2xX66x15539xXbxX10xX24xXaxX3xX44xX12x14a3bxX1x10ca4xX15xX24xX3x1501fxX3xX71xX54xXdxX29xX3xXa9xX3xX24x18125xX3xX4xX1xXdx13345xX2exX3xX1xX39xX15xX3xX67xX2dxX3xX15xX24xX6xX15xX24xX3xX2ex10347xXexX3x105a3x113cbx133c7xX15xX24xX29xX3xXexXdxX2dxX2exX3xX30xX15xX3xX15xX1xXdxX2dxX21xX3xX15xX24xX21xX36xX3xX4xX39xX3xX2exX27xXexX3xX3fxXcxX1exXcxX66xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14f5bxX10xX6xX55xXaxX12xX101xX39xX15xX3xX67xX6xX3xX15x15f3dxX2exX3x1640bxX21xX6xX29xX3xXcxX14xX15xX1xX3xX5xX19xX3xX1bxX2xX1bxX1exX3xXccxX54x14dd4xX15xX3xX112xX21xX6xX3xX77xX1xX21xX3xXcx124c2xX15xX3x11eabxX10xX29xX3xXcxX132xX15xX3xX3fxX15xX29xX3x1758exXdx114e0xX15xX3xfcaaxXdxX15xX1xX29xX3xX77xX1xX21xX3x122bbxXb3xXdxX29xX3xX20x10c5cxX3xXcxX1xX21xX3xXa3xX24xX126xX4xX29xX3xX1xX21xX36x17472xX15xX3xXcxX132xX15xX3xX150xX39xX15xX3xXccxXdxX3xX1xX21xX36xX165xX15xX3x1673cxX143xX15xX3xX141x168cdxXbxX3xXccxX6xX15xX24xX3xX67x15569xX3xX20xX21xX22xX15xX24xX3xX4xX27xXbxX3xX15xX24xX1xXdxX143xX2exX3xXexX5fx16222xX15xX24xX66xX3xX101xXb3xX15xX24xX3xXexX5fxX10fxX2exX3xXa9xX3xX24xXb3xX29xX3xXa9xX3xX71xX54xXdxX3xX20xX21xX27xXexX3xX1xXdxX165xX15xX3xXexX5fxX143xX15xX3xX2exXc9xXexX3xXccxXcdxXcexX15xX24xX3xX77xX1x16ed3xX15xX24xX3xX4xX1xX14xX3x12e4axX15xX1xX3xX1xXcdx126efxX15xX24xX3xXccxXb8xX15xX3xXccxXcexXdxX3xX7xX22xX15xX24xX3xX4x17407xX6xX3xX15xX24xXcdxXcexXdxX3xX55xX132xX15xX3xXccxX187xX6xX3xXbxX1xXcdxX39xX15xX24xX3xX2exXb3xX3xX4x15b5cxX15xX3xXexXdxX2dxX2exX3xX30xX15xX3xX15xX1xXdxX2dxX21xX3xX15xX24xX21xX36xX3xX4xX39xX3xX2exX27xXexX3xX6xX15xX3xXexX54xXb3xX15xX3xX24xXdxX6xX54xX3xXexX1xX1d2xX15xX24xX66xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX54xX55xX36xXaxX12xXcxX14xX15xX1xX3xX5xX19xX3xX1bxX2xX1bxX1exX3xXex17226xX3xX20xX156xX3xXcxX1xX21xX3xXa3xX24xX126xX4xX3xXccxXdxX3xX1xX21xX36xX165xX15xX3xX179xX143xX15xX3xX141xX17exXbxX3xX55xXb3xXdxX3xX77xX1xX54xX1daxX15xX24xX3xX8axX29xX8axX77xX2exX3xXccxXcdx102fbxX4xX3xX150xX1e0xX3xX1exXdxX6xX54xX3xXexX1xX1d2xX15xX24xX3xX71xX17exX15xX3xXexX1daxXdxX3xXccxXcdxX6xX3xX71xXb3xX54xX3xX7x17c4exX3xX55x14907xX15xX24xX3xX15xX10fxX2exX3xX81xX8dxX8dxX93xX66xX3xXcxX21xX36xX3xX15xX1xXdxX143xX15xX29xX3xXccxXb8xX15xX3xX15xX10fxX2exX3xX81xX8dxX2xX93xX29xX3xX4xX54xX15xX3xXccxXcdxXcexX15xX24xX3xX15xXb3xX36xX3xX67x136daxXexX3xXccx1854bxX21xX3xX20xX21xX22xX15xX24xX3xX4xX27xXbxX3xX24xX132xX36xX3xX1daxX15xX1xX3xX1xXcdxX1e0xX15xX24xX3xXccxXb8xX15xX3xXccxXcexXdxX3xX7xX22xX15xX24xX3xX4xX1f2xX6xX3xX15xX1xX132xX15xX3xX55xX132xX15xX3xX7xX22xX15xX24xX3xX55xX19cxX4xX3xX1xX6xXdxX3xX67xX143xX15xX3xXccxXcdxXcexX15xX24xX3xX71xXb3xX3xX24xX132xX36xX3xX15xX24xX21xX36xX3xX1xXdx1551fxX2exX3xX4xX1xX54xX3xX15xX1xXa5xX15xX24xX3xX15xX24xXcdxXcexXdxX3xX55xX132xX15xX3xXexX1xX6xX2exX3xX24xXdxX6xX3xX24xXdxX6xX54xX3xXexX1xX1d2xX15xX24xX66xX3x14869xX1xX187xX3xX101xX54xXb3xX15xX24xX3xXcxX1xX187xX3xX53xXb8xX15xX3x13ce6xX3xX77xX1xX21xX3xX141xXdxX143xX15xX3xX146xXdxX15xX1xX29xX3xX20xX156xX3xXcxX1xX21xX3xXa3xX24xX126xX4xX3xX4xX1xX54xX3xX67xXdxXb8xXex17b03xX3x175f1x1597dxX132xX36xX3xX5xXb3xX3xXexX21xX36xXb8xX15xX3xXccxXcdxXcexX15xX24xX3xX24xXdxX6xX54xX3xXexX1xX1d2xX15xX24xX3xX1xX21xX36xXb8xXexX3xX2exX126xX4xX1xX3xXccxX34cxX3xXccxXdxX3xX179xX143xX15xX3xX141xX17exXbxX66xX3xX146x16cc8xXdxX3xX77xX1xXdxX3xX4x10be0xX3xX2exXcdxX6xX3xX5x1233bxX15xX29xX3xX15xX1xXa5xX15xX24xX3xX1d2xX3xX71xX54xXdxX29xX3xXa9xX3xX24xXb3xX3xX55xXb3xXdxX3xX1xX39xX15xX3xX15xX2b5xX6xX3xXccxXcdxXcexX15xX24xX3xXccxX156xX3xXexX126xX54xX3xXexX1xXb3xX15xX1xX3xX15xX1xXa5xX15xX24xX3xX3b1xX4xX1xXdxXb8xX4xX3xX67x134a7xX36x15efcxX3xXccxX22xXdxX3xX71xX3faxXdxX3xX15xX24xXcdxXcexXdxX3xXexX1xX6xX2exX3xX24xXdxX6xX3xX24xXdxX6xX54xX3xXexX1xX1d2xX15xX24xX66xX3xX378xX1x10f40xX15xX1xX3xX71x13741xX3xX71xX17exX36xX29xX3xX4xX1x15d71xX15xX24xX3xXexX1d2xXdxX3xX5fxX27xXexX3xX2exX54xX15xX24xX3xX4x15143xX4xX3xX4xX39xX3xX112xX21xX6xX15xX3xX4xX1x16d20xX4xX3xX15xX10fxX15xX24xX3xX7xX3faxX2exX3xX4xX3f3xX3xX24xXdxX1daxXdxX3xXbxX1xX486xXbxX3xX77xX1xX2eexX4xX3xXbxX1xX2b8xX4xX3xX24xXdxX474xXbxX3xX15xX24xXcdxXcexXdxX3xX55xX132xX15xX3xXexX1xX21xX17exX15xX3xXexXdxX165xX15xX3xXexX5fxX54xX15xX24xX3xXccxXdxX3xX5xX126xXdxX29xX3xX24xXdxX6xX54xX3xXexX1xXcdxX39xX15xX24xX3xX1xXb3xX15xX24xX3xX1xX54xX486xX43fxX66xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX54xX55xX36xXaxX12xX0xXdxX2exX24xX3xX7xX5fxX4xX9xXaxX44xX44xX4xX66xX67xX6xX54xXbxX1xX21xXexX1xX54xX66xX71xX15xX44xX55xX10xX7xX77xXexX54xXbxX44xX15xX10xX7exX7xX44xX81xX2xX83xX84xX44xX2xX2xX2xX55xX8axX2xX2xX8dxX83xX8dxX8dxXexX2xX93xX2xX2xX81xX1bxX5xX81xX66xX9bxXbxX10xX24xXaxX3xX44xX12xXcxX14xX15xX1xX3xX5xX19xX3xX1bxX2xX1bxX1exX3xXccxXdxX3xX112xX21xX6xX3xX20xX156xX3xXcxX1xX21xX3xXa3xX24xX126xX4xX29xX3xX1xX21xX36xX165xX15xX3xXcxX132xX15xX3xX150xX39xX15xX3xXccxX6xX15xX24xX3xX20xX21xX22xX15xX24xX3xX4xX27xXbxX3xX15xX24xX1xXdxX143xX2exX3xXexX5fxX19cxX15xX24xX29xX3xX24xX132xX36xX3xX77xX1xX3f3xX3xX77xX1xX10fxX15xX3xX4xX1xX54xX3xX4xX486xX4xX3xXbxX1xXcdxX39xX15xX24xX3xXexXdxX165xX15xX3xXexX1xX6xX2exX3xX24xXdxX6xX3xX24xXdxX6xX54xX3xXexX1xX1d2xX15xX24xX66xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX54xX55xX36xXaxX12xXcxX1xX10xX54xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x115b9xX3xX4xX1f2xX6xX3xX5xX156xX15xX1xX3xXccxX126xX54xX3x156b4xX53xXa3x177bdxX3xX20xX156xX3xXcxX1xX21xX3xXa3xX24xX126xX4xX29xX3xXexX21xX36xXb8xX15xX3xXcxX14xX15xX1xX3xX5xX19xX3xX1bxX2xX1bxX1exX3xXexX5fxX143xX15xX3xXccxX187xX6xX3xX67xXb3xX15xX3xXccxX156xX3xXccxXcdxX293xX4xX3xX150xX1e0xX3xX1exXdxX6xX54xX3xXexX1xX1d2xX15xX24xX3xX71xX17exX15xX3xXexX1daxXdxX3xXexX1xX22xX15xX24xX3xX15xX1xX27xXexX3xX4xX486xX4xX3xXbxX1xXcdxX39xX15xX24xX3xX486xX15xX3xX4xX1daxXdxX3xXexX126xX54xX29xX3xX15xX132xX15xX24xX3xX4xX27xXbxX66xX3xXcxX21xX36xX3xX15xX1xXdxX143xX15xX29xX3xXexX5fxXcdxX3faxX4xX3xXexX46bxX15xX1xX3xXexX5fxX126xX15xX24xX3xX77xXb8xXexX3xX4xX27xX21xX3xX2exXc9xXexX3xXccxXcdxXcexX15xX24xX3xXccxX6xX15xX24xX3xX67xX187xX3xX1xXcdxX3xX1x13db7xX15xX24xX3xX15xX24xX1xXdxX143xX2exX3xXexX5fxX19cxX15xX24xX29xX3xX15xX24xXb3xX15xX1xX3xX4xX1xX493xX4xX3xX15xX10fxX15xX24xX3xX4xX2f2xX15xX3xX7xX3faxX2exX3xXccxX30xX36xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xXexXdxXb8xX15xX3xXccxX19xX3xXexX1x13bc9xX4xX3xX1xXdxX165xX15x1241bxX3xX4xX1xX466xX15xX1xX3xX112xX21xX36xX2dxX15xX3xXccxX187xX6xX3xXbxX1xXcdxX39xX15xX24xX3xX4xX2f2xX15xX3xXccxXc9xXexX3xX67xXdxX34cxX15xX3xX4xX1daxX15xX1xX3xX67xX486xX54xX3xX15xX24xX21xX36xX3xX1xXdxX34cxX2exX3xX4xX1xX54xX3xX15xX24xXcdxXcexXdxX3xX55xX132xX15xX3xX77xX1xXdxX3xX5xXcdxX21xX3xXexX1xX1d2xX15xX24xX3xXccxX34cxX3xXexX5fxX486xX15xX1xX3xX15xX1xXa5xX15xX24xX3xXexX6xXdxX3xX15xX126xX15xX3xX24xXdxX6xX54xX3xXexX1xX1d2xX15xX24xX3xXccxX486xX15xX24xX3xXexXdxXb8xX4xX3xX4xX3f3xX3xXexX1xX34cxX3xX20xX1daxX36xX3xX5fxX6xX66xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX21xXexX1xX54xX5fxXaxX12x1647bxX21xX22xX4xX3xX3b2xX126xXdxX0xX44xXbxX12

Quốc Đại

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hiểm nguy từ những hố ga mất nắp

Hiểm nguy từ những hố ga mất nắp
2021-09-21 16:52:00

baophutho.vn Tuyến đường Vũ Thê Lang, thành phố Việt Trì, có chiều dài gần 4km (từ đường Nguyễn Tất Thành đến nút E7 - giao với đường Trần Phú), đi qua địa...

Phơi lúa trên tỉnh lộ

Phơi lúa trên tỉnh lộ
2021-05-31 10:51:32

baophutho.vn Các phương tiện lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 320 đoạn qua địa phận khu 6, xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao những ngày này dễ dàng bắt gặp cảnh người...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long