Cập nhật: 08/08/2022 14:54 GMT+7
5197xd882xab29xf2edxf01cxdbebx7450x11be0xX6x11262x8971xX1xad11xfde4xe5e9x532bxX9xe6ebxX0xX6x9f6dx6d82xXcx110efxba68xX10x86abx10b21x52f8xX16xX17xX2xX16xX17x964axb573xf9f3xX2xc75dxX1axX5xX23xX2xX1xX1axd149xX2x9115x7522xX16xX17xX2x102f1x1055fxX13xX2xc28fxc50cxX23xX0xcf12xX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xX0xX3bxX1xX10xX0xX1axed6exX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x1002axX23xX13xX4xa4b6xX9xX10x10b01xcbefxX2x9a00xX5dxbedexX2xX5axX1ax5e6dxX23xX2xX6x7c5bxX3xX2xX2exX2fxX16xX17xX2xX25xX23xX16xX1axX2xX13xc8b9xX2xX37xX38xX23xX0xX3bxX1axX49xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x8606xX57xX5xXdxX9xX10xX8ax10280xX16xX2xX16xb645xX5xX2xX13xX1axX75xX2xX25x8ea9xX2xX33x10e9cxX2xaf51xd975xX5xcd67xX2xX3xX1axd16fxX2xX13xX14xX21xX91xX16xX17xX2xX33xX23xX2x5d35x9bb7xXexX2xXdxff65xX16xX17xX2xX5axX1axXa3xX2xX25xX23xX16xX1axX2xX13xX75xX2xX13xX1axX5xX16xX1axX2xX16xX23xd1e4xX16xX2xX33xXa0xX2xX25xX1axa31axX16xX17xX2xX33xe29fxX16xX1axX2xX13x768cxX16xX1axX2xX33xf06cxX16xX17xX2xX33xX67xX16xXa5xX2xX1xX1axX2fxX2xX1axd7e6xX1xX2xX2exX38xX23xX2xX13xX1axXbaxX3xX2xX13xX23xdbbaxX16x7c07xX2x9974xX2cxX3xX2xX13xX1axX75xX2xX1axe81bxX2xX3xX2cxX16xX2x11a1cxe605xXa5xX2xX33xXcx872fxX16xX2xX2exX23xXd2xX16xX2xX13xX1axX5xX16xX1axX2xX16xX23xXd2xX16xX2xX16xX17xX11exXexX2xX33x1043cxX2xX33xXa0xX2xX1axXcxX11exX16xX2xX13xX1axX11exX16xX1axX2xX13xe4bexX13xX2xX6xb6c0xX2xX37xX112xX16xX1axX2xX13xX23xXd2xX16xX2xX1xX1axXcxX16xX17xX2xXb5xXb6xXexX2xXdxXbaxX16xX17xX2xX25xX1axXa3xX2xX25xX23xX16xX1axX2xX13xX75xX2xX37xX38xX23xX107xX2xdfcexX2fxX16xX17xX2xX33xX34xX13xX2xX1axXcxX5xX16xX17xX2xX2exXa3xX2xX33xX21xXf7xX3xX2xX1ax6c4bxX2xX33xcca8xX13xX2xX3xX1axXb6xX16xX2xX25xX1axX5xX23xX2xX1xX1axX2cxX2xX16xc902xX37xX2xXb5xX21xX5xX2xX17xX23xX22xX2xX13xX1axX11exX16xX1axX2xX16xX1axX1bxX16xX17xX2xX2exX2fxX16xX17xX2xX16xb6cdxX16xX17xX2xX16xX17xX1axX23xX112xX1xX2xX37xX38xX23xXa5xX2xX25xX1axXa3xX2xX2exXbaxX3xX2xX37xX23x79f7xX16xX2xX16xXe9xX23xX2xX16xX17xX1ax8537xXcxX2xX25xX1axX137xX2xX13xXbaxX2xX13xXe9xX3xXa5xX2xX13xXbaxX2xX3xX34xX1xX2xXdx9393xX16xX2xXdxX1fdxX16xX2xX3xX137xX2xX16xX1axX1bxX16xX17xX2xX6x57c5xX16xX2xX1xX1axeaccxX37xX2xX1axX11exX16xX17xX2xX1axX137xX5xX2xX17xX23xX2cxX2xX13xX14xXdfxXa5xX2xX33x11ea9xX16xX17xX2xX118xX11exXcxX2xXdxXb6xX16xX2xX13xX119xX3xX2xX13xX1axX23x6d4bxXa3xX2xX6xX148xX2xX2exX2fxX16xX17xX2xX3xX5xXcxX2xX3xX137xX2xX13xX1axXd2xX37xX2xX2exX23xX112xX3xX2xX4xX11exX37xXa5xX2xX13xX1axXa3xX2xX16xX1axdd49xX1xX2x1026cxX16xX2xX33xX23xX16xX1axXa5xX2xX13x91bdxX16xX17xX2xX118xX21xX38xX3xX2xX16xXb6xX16xX17xX2xX3xX5xXcxX2xX3xX1axX34xX13xX2xX4xX21xXf7xX16xX17xX2xX3xXa3xX119xX3xX2xX6xX148xX16xX17xX107xX107xX107xX107xX0xX3bxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX109xX5xX1xX13xX23xXcxX16xX9xX10xX0xX23xX37xX17xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX23xX109xX57xX16xX13xX57xX14xX9xX2xX6xX13xXexX4xX57xX8xX9xc909xX23xXdxX13xX1axX5fxX2xe312x719fxa172xX1xXb5xfd25xX2xX1axX57xX23xX17xX1axX13xX5fxX2xX2d6xX2d6x1074axX1xXb5xX2daxX9xX2xX6xX14xX3xX8xX9xX3bxX3bxX3xX107xX118xX5xXcxX1xX1axXa3xX13xX1axXcxX107xX2exX16xX3bxXdxX57xX6xX25xX13xXcxX1xX3bxX16xX57xX2cexX6xX3bx79b1xX30fxX2e6xX30fxX3bxX49xX49xX49xXdxX49xX2d7xX2d5xX2d6xec2dxX2e6xX30fxX13xX31cxX30fx11f14xX4xX2e6xaacaxX2d6xX2d6xX107x100eexX1xX17xX9xX2xX5xX4xX13xX8xX9xX5axX5bxX2xX5dxX5dxX5fxX2xX5axX1axX63xX23xX2xX6xX67xX3xX2xX2exX2fxX16xX17xX2xX25xX23xX16xX1axX2xX13xX75xX2xX37xX38xX23xX9xX2xX2cexX23xXdxX13xX1axX8xX9xX2d5xX2d6xX2d7xX9xX2xX1axX57xX23xX17xX1axX13xX8xX9xX2d6xX2d6xX2e6xX9xX2xX3bxX10xX0xX3bxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX109xX5xX1xX13xX23xXcxX16xX9xX10xX53xX270xX2xX13xX14xX229xX16xX17xX2xX13xX1axXe4xX2xX33xX23xX23cxX37xX2xX30fxX1axX5xX2xX3xX1axX1e6xX2xX63xX2xcbd0xX23xX16xX1axX2xa4c3xX11exX23xXa5xX2xX16xX5xXexX2xX1axXa3xXexX112xX16xX2xX33xXa0xX2xX3xX137xX2xX13xX14xXd2xX16xX2xX2e6xX107xX322xX2d7xX2d7xX1axX5xX2xX3xX1axX1e6xXa5xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX33xX137xX2xX13xX14xXd2xX16xX2xX2e6xX107xX2d5xX2d7xX2d7xX1axX5xX2xX33xX5xX16xX17xX2xX3xX1axXcxX2xX13xX1axXa3xX2xX1axXcxbf04xX3xX1axXa5xX2xX16xX1a5xX16xX17xX2xX6xXa3xX34xX13xX2xX118xe7e8xX16xX1axX2xXa2xXa3xXb6xX16xX2xX33xX3f5xX13xX2xX49xX49xXa5xX322xX2xX13xX34xX16xX3bxX1axX5xXa5xX2xX6xX20exX16xX2xX4xX21xXf7xX16xX17xX2xX3xX1axX1e6xX2xX118xXe9xX1xX2xX13xX21xX91xX23xX2xX33xX3f5xX13xX2xX13xX14xXd2xX16xX2x74f2xX2e6xX107xX2d7xX2d7xX2d7xX2xX13xX34xX16xX3bxX16xX1a5xX37xX0xX3bxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX0xX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xX53xX270xX2xX3xXb6xXexX2xX3xX1axX1e6xX2xX13xX1axX5xX16xX1axX2xX16xX23xXd2xX16xc1b0xX0xX3bxX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xX0xX3bxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xd927xX2cxX16xX17xX2xX13xX1axX2cxX16xX17xX2xX53xX2cxX37xX2xX4xXdfxX3xX1axX2xX6xX95xXa5xX2xX3xX1axXe9xX16xX17xX2xX13xX1c2xX23xX2xX4xX3f5xX23xX2xX33xX193xX13xX2xX3xX1axXb6xX16xX2xX4xXd2xX16xX2xX37xX20exX16xX1axX2xX33xX34xX13xX2xX17xX1axX23xX2xXdxX34xXa3xX2xX13xXe4xX3xX1axX2xX3xXa9xX5xX2xX13xX1axX75xX2xX1axX112xX2xX13xX1axX5xX16xX1axX2xX16xX23xXd2xX16xX2xXb5xXa3xX16xX17xX2xX1xX1axXcxX16xX17xX2xX33xX23xX2xX13xX14xX21xX38xX3xX2xX37xX63xX2xX33xX21xX22xX16xX17xXa5xX2xXb5xXb6xXexX2xXdxXbaxX16xX17xX2xX2exX2fxX16xX17xX2xX25xX23xX16xX1axX2xX13xX75xX2xX37xX38xX23xX325xX2xX33xXdfxX5xX2xX3xX1axf3a3xX2xX33x6313xX2xX3xX2cxX3xX1axX2xX37xX3f5xX16xX17xX107xX2xX5axX1axXa3xX2xXbxX1c2xX16xX17xX2x6cc2xX5xXa3xXa5xX2xXb5xXa0xX2xX3a4xX23xX16xX1axX2xX3a9xX11exX23xX2xX16xX17xX11exXexX2xX13xX14xX21xX38xX3xX2xX16xX91xX23xX2xX33xXa0xX2xXcx1202fxX16xX2xX37xX405xX16xX1axX2xX1axX14cxX16xX17xX2xX16xX1axX1bxX16xX17xX2xX33xXf7xX13xX2xX37xX21xX5xX2xX118xXcxX37xX2xX3xXa9xX5xX2xX25x73f4xX2xX13xX1axX2fxXa5xX2xX33xX5xXa3xX2xXb5xX137xX13xX2xX3xX1axX14cxX16xX17xX2xX25xX23xX75xX16xX2xX6xXbaxX2xX5xX16xX1axX2xXdxb8b1xX16xX17xX2xX1axXexX2xX6xX23xX16xX1axX2xX3xXa9xX5xX2xX16xX1axX1bxX16xX17xX2xX3xX1axX11exX16xX17xX2xX13xX14xX5xX23xXa5xX2xX3xX1c2xX2xX17xX2cxX23xX2xX13xX1axX5xX16xX1axX2xX16xX23xXd2xX16xX2xXb5xXa3xX16xX17xX2xX1xX1axXcxX16xX17xX2xX13xXa3xX266xX23xX2xX33xX22xX23xX2xX3xf4efxX16xX2xX14xX34xX13xX2xX13xX14xX59dxX2xX2exX11exX2xX14xX229xX23xX2xX2exXa3xX23xX2xX37xX270xX16xX17xX2xX3xX1axX14cxX16xX17xX2xX25xX23xX75xX16xX2xX16xX1axX1bxX16xX17xX2xXa2xXa3xX20exX2xX33xX229xX23xX2xX1axXcxX5xX16xX17xX2xX1axX137xX5xX2xX13xX1axX11exX16xX1axX2xX16xX1axX1bxX16xX17xX2xX16xX21xX91xX16xX17xX2xX3xX1axX1e6xX2xXb5xX5xX16xX1axX2xX37xX91xX16xX2xX37xX63xX16xX107xX2xX178xX75xX13xX2xX13xX1axX21xX91xX16xX17xX2xX3xX1axX23xX75xX16xX2xX13xX14xX5xX16xX1axX2xX33xXa0xX2xX4xX11exX16xX1axX2xX37xX23xX112xX16xX17xXa5xX2xX33xX34xX13xX2xXa2xXa3xXd2xX2xX3a4xX23xX16xX1axX2xX3a9xX11exX23xX2xX33xX5xX16xX17xX2xX118xX270xX16xX17xX2xX6xX2cxX16xX17xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xXdxX23xX112xX16xX2xX37xX3f5xXcxX2xX37xX38xX23xX107xX2x68acxX16xX17xX2xX19xX17xXa3xXexX105xX16xX2xX53xXa3xXexXd2xX16xX2xX8axXa3xX34xX16xX2xX2exXa3xX23xX2xX37xX270xX16xX17xX2xX16xX137xX23xX5fxX2xX3a4xX23xX16xX1axX2xX3a9xX11exX23xX2xX13xX270xX16xX17xX2xX16xX17xX11exXexX2xX13xX1axX5xXexX2xX33xX266xX23xXa5xX2xX33xX22xX23xX2xX6xX148xX16xX17xX2xX16xX1axXb6xX16xX2xXdxXb6xX16xX2xX33xX21xXf7xX3xX2xX16xXb6xX16xX17xX2xX4xXd2xX16xX2xX33xXe9xX16xX17xX2xX2exX38xX23xX2xX3xX1axXa9xX2xX13xX14xX21xX91xX16xX17xX2xX3xXa9xX5xX2xX3a9xX20exX16xX17xX2xX2exX11exX2xX19xX1axX11exX2xX16xX21xX38xX3xX2xX33xX21xX5xX2xX4xXbaxX3xX2xX4xX21xXf7xX16xX17xX2xXb5xXa3xX16xX17xX2xX1xX1axXcxX16xX17xX2xX17xX21xX91xX16xX17xX2xX37xdeb6xXa3xX2xX4xXd2xX16xX2xX25xX1axX5xX23xX2xX1xX1axX2cxX2xX2exX2fxX16xX17xX2xX33xX229xX23xX2xX16xXe9xX23xX2xX16xX11exXexX107xX0xX3bxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX3a4xX23xX16xX1axX2xX3xX1axX14cxX16xX17xX2xX3xX1axXcxX2xX6xXbaxX2xX33xX266xX23xX2xX13xX1axX5xXexX2xX33xX137xXa5xX2xX16xX1a5xX37xX2xX30fxX2d7xX49xX322xXa5xX2xX3a4xX23xX16xX1axX2xX3a9xX11exX23xX2xX4xX11exX2xXb5xXa0xX2xX33xX1fdxXa3xX2xX13xX23xXd2xX16xX2xX3xXa9xX5xX2xX1axXa3xXexX112xX16xX2xX53xXb6xX16xX2xX49exX91xX16xX2xX33xX3f5xX13xX2xX3xX1axXa3xX213xX16xX2xX16xX1c2xX16xX17xX2xX13xX1axX1c2xX16xX2xX37xX38xX23xX107xX2x89e6xXa0xX2xX33xXa0xX2xX1axXa3xXexX2xX33xX119xX16xX17xX2xX1axX11exX16xX17xX2xX13xX14xX1a5xX37xX2xX13xX9dxX2xX33xX229xX16xX17xX2xX33xX23cxX2xX33xX1fdxXa3xX2xX13xX21xX2xXb5xXb6xXexX2xXdxXbaxX16xX17xX2xX25xX75xX13xX2xX3xX34xXa3xX2xX1axX3f5xX2xX13xX1fdxX16xX17xX2xX5axX53xX325xX810xX8axXa5xX2xX1xX1axc767xX3xX2xX2exX85dxX2xX1xX1axX2cxX13xX2xX13xX14xX23xX23cxX16xX2xX6xX20exX16xX2xXb5xXa3xX34xX13xX2xX2exX11exX2xX33xX22xX23xX2xX6xX148xX16xX17xX2xX16xX1axXb6xX16xX2xXdxXb6xX16xX107xX2xX3a9xX21xX22xX16xX17xX2xX17xX23xX5xXcxX2xX13xX1axX1c2xX16xX17xX2xX16xX1c2xX16xX17xX2xX13xX1axX1c2xX16xX2xX33xXa0xX2xX33xX21xXf7xX3xX2xX3xX14cxX16xX17xX2xX1axX137xX5xX107xX2xX3a9xX22xX23xX2xX6xX148xX16xX17xX2xX2exX263xX13xX2xX3xX1axX34xX13xXa5xX2xX13xX23xX16xX1axX2xX13xX1axX1fdxX16xX2xX3xXa9xX5xX2xX118xX11exX2xX3xXcxX16xX2xX16xX17xX11exXexX2xX3xX11exX16xX17xX2xX33xX21xXf7xX3xX2xX16xXb6xX16xX17xX2xX3xX5xXcxX107xX2xX53xXcxX11exX16xX2xXb5xXa0xX2xX3xX137xX2xX13xX14xXd2xX16xX2xX2e6xbe86xX322xX2xX1axX5xX2xX3xX1axX1e6xXa5xX2xX16xX1a5xX37xX2xX30fxX2d7xX30fxX49xX2xX16xX1a5xX16xX17xX2xX6xXa3xX34xX13xX2xX33xX3f5xX13xX2xX49xX2e6xXa5xX2d5xX2xX13xX34xX16xX3bxX1axX5xXa5xX2xX6xX20exX16xX2xX4xX21xXf7xX16xX17xX2xX2d6xX107xX43fxX2e6xX322xXa5xX90cxX2xX13xX34xX16xXa5xX2xX17xX23xX2cxX2xX13xX14xXdfxX2xX21xX38xX3xX2xX49xX90cxX2xX13xX9dxX2xX33xX229xX16xX17xX107xX2xX53xX266xX16xX17xX2xX17xX23xX2cxX2xX13xX14xXdfxX2xX3xX2cxX3xX2xX16xX17xX11exX16xX1axX2xX16xX17xX1axX1dcxX2xX3xXa9xX5xX2xXb5xXa0xX2xX3a4xX23xX16xX1axX2xX3a9xX11exX23xX2xX21xX38xX3xX2xX33xX3f5xX13xX2xX30fxX49xX322xXa5xX2d6xX2d6xX43fxX2xX13xX9dxX2xX33xX229xX16xX17xXa5xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX33xX137xX5fxX2xX19xX1c2xX16xX17xXa5xX2xX4xXb6xX37xX2xX16xX17xX1axX23xX112xX1xX2xX2exX11exX2xX13xX1axXa9xXexX2xX6xX20exX16xX2xX17xX1fdxX16xX2xX90cxX2d6xX2xX13xX9dxX2xX33xX229xX16xX17xXa5xX2xX3xX1c2xX16xX17xX2xX16xX17xX1axX23xX112xX1xXa5xX2xX13xX23xX23cxXa3xX2xX13xX1axXa9xX2xX3xX1c2xX16xX17xX2xX16xX17xX1axX23xX112xX1xX2xX17xX1fdxX16xX2xX43fxX43fxX2xX13xX9dxX2xX33xX229xX16xX17xXa5xX2xXdxXdfxX3xX1axX2xX2exX85dxX2xX2exX11exX2xX13xX1axXa3xX2xX16xX1axX263xX1xX2xX25xX1axX2cxX3xX2xX17xX1fdxX16xX2xX322xX2d7xX2xX13xX9dxX2xX33xX229xX16xX17xX2daxX2xX17xX23xX2cxX2xX13xX14xXdfxX2xX13xX1a5xX16xX17xX2xX13xX1axXd2xX37xX2xX2e6xXa5xX30fx10e5cxXa5xX2xX13xX1axXa3xX2xX16xX1axX263xX1xX2xX118xX405xX16xX1axX2xXa2xXa3xXb6xX16xX2xX33xX1fdxXa3xX2xX16xX17xX21xX22xX23xX2xX33xX3f5xX13xX2xX2e6xX2e6xX2xX13xX14xX23xX112xXa3xX2xX33xX229xX16xX17xX3bxX16xX17xX21xX22xX23xX3bxX16xX1a5xX37xX107xX0xX3bxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX49exX20exX16xX2xX4xX21xXf7xX16xX17xX2xX4xX21xX91xX16xX17xX2xX13xX1axXbaxX3xX2xX3xXb6xXexX2xX3xX137xX2xX1axX3f5xX13xX2xX13xX14xXd2xX16xX2xX49xX107xX30fxX31cxX2d5xX2xX13xX34xX16xXa5xX2xX118xX405xX16xX1axX2xXa2xXa3xXb6xX16xX2xX4xX21xX91xX16xX17xX2xX13xX1axXbaxX3xX2xX33xX1fdxXa3xX2xX16xX17xX21xX22xX23xX2xX13xX14xXd2xX16xX2xX49xX322xX322xX25xX17xX3bxX16xX17xX21xX22xX23xX3bxX16xX1a5xX37xX107xX2xX109xX2cxX3xX2xX1axXcxX3f5xX13xX2xX33xX119xX16xX17xX2xX13xX1axX21xX91xX16xX17xX2xX37xX3f5xX23xXa5xX2xXdxXdfxX3xX1axX2xX2exX85dxX2xX1xX1axX2cxX13xX2xX13xX14xX23xX23cxX16xX2xX37xX3f5xX16xX1axX107xX2xX53xX14xXd2xX16xX2xX33xXdfxX5xX2xX118xX11exX16xX2xX3xX137xX2xX37xX119xX13xX2xX1axXf7xX1xX2xX13xX2cxX3xX2xXb5xXa0xXa5xX2xX6xX2cxXa3xX2xXdxXcxX5xX16xX1axX2xX16xX17xX1axX23xX112xX1xX2xX13xX1axX21xX91xX16xX17xX2xX37xX3f5xX23xXa5xX2xX37xX119xX13xX2xX6xX23xXd2xXa3xX2xX13xX1axXdfxXa5xX2xX30fxX31cxX2d7xX2xX1axX119xX2xX25xX23xX16xX1axX2xXdxXcxX5xX16xX1axX2xXdxXdfxX3xX1axX2xX2exX85dxX2xX2exX11exX2xX49xX43fxX322xX2xXb5xX57xX2xX1c2xX2xX13xX1c2xX2xX3xX2cxX3xX2xX4xXcxX3f5xX23xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX33xX137xX2xX3xX137xX2xX2d5xX2d6xX2xXb5xX57xX2xX1xX1axX85dxX3xX2xX2exX85dxX2xX3xX1axXcxX2xX6xX20exX16xX2xXb5xXa3xX34xX13xX2xX25xX23xX16xX1axX2xXdxXcxX5xX16xX1axX107xX2xX109xX1c2xX16xX17xX2xX13xX2cxX3xX2xX17xX23xX2cxXcxX2xXdxX85dxX3xX2xX33xX11exXcxX2xX13xX3f5xXcxX2xX33xX21xXf7xX3xX2xX16xXb6xX16xX17xX2xX3xX5xXcxXa5xX2xX3xX1c2xX16xX17xX2xX13xX2cxX3xX2xXexX2xX13xX75xXa5xX2xX3xX1axX1a5xX37xX2xX6xX137xX3xX2xX6xX14cxX3xX2xX25xX1axX53fxX57xX2xX118xX5xX16xX2xX33xX1fdxXa3xX2xX3xX1axXcxX2xX16xX1axXb6xX16xX2xXdxXb6xX16xX2xX33xX21xXf7xX3xX2xX3xX1axXe9xX2xX13xX14xX190xX16xX17xXa5xX2xX5xX16xX2xX16xX23xX16xX1axX2xX3xX1axXe4xX16xX1axX2xX13xX14xXdfxXa5xX2xX13xX14xX263xX13xX2xX13xXbaxX2xX5xX16xX2xX13xXcxX11exX16xX2xXb5xXa0xX2xX1axX119xX23xX2xX33xX21xXf7xX3xX2xX17xX23xX1bxX2xX2exX1bxX16xX17xXa5xX2xX266xX16xX2xX33xXdfxX16xX1axX2daxX2xX16xX119xX23xX2xX118xX119xX2xX4xXa3xX1c2xX16xX2xX33xXcxX11exX16xX2xX25xX75xX13xX2xX13xX1axX148xX16xX17xX2xX16xX1axX34xX13xXa5xX2xX16xX1axXb6xX16xX2xXdxXb6xX16xX2xX13xX23xX16xX2xX13xX21xX63xX16xX17xX2xX2exX11exXcxX2xX6xXbaxX2xX4xXa0xX16xX1axX2xX33xX3f5xXcxX2xX3xXa9xX5xX2xX3a9xX20exX16xX17xXa5xX2xX109xX1axXe4xX16xX1axX2xXa2xXa3xXexX1dcxX16xXa5xX2xXexXd2xX16xX2xX13xXb6xX37xX2xX4xX5xXcxX2xX33xX119xX16xX17xX2xX6xX20exX16xX2xXb5xXa3xX34xX13xX2xX2exX11exX2xX25xX23xX16xX1axX2xXdxXcxX5xX16xX1axX2xX33xX23cxX2xX1xX1axX2cxX13xX2xX13xX14xX23xX23cxX16xX2xX25xX23xX16xX1axX2xX13xX75xX47fxX0xX3bxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX3a9xX229xX16xX17xX2xX3xX1axXe4xX2xX19xX17xXa3xXexX105xX16xX2xX53xX1axXdfxX2xX53xX1axXa3xX2xX8axX21xX91xX16xX17xX325xX2xX109xX1axXa9xX2xX13xXdfxX3xX1axX2x8521xXbxX19xa62axX2xXb5xXa0xX2xX3a4xX23xX16xX1axX2xX3a9xX11exX23xX2xX3xX1axX23xX5xX2xX6xX59dxX5fxX2xcb1bx6240xX1axX2cxX13xX2xX1axXa3xXexX2xX13xX14xXa3xXexX1dcxX16xX2xX13xX1axX148xX16xX17xX2xX3xX2cxX3xX1axX2xX37xX3f5xX16xX17xXa5xX2xX16xXcxX23xX2xX17xX21xX91xX16xX17xX2xX13xX1axX75xX2xX1axX112xX2xX3xX1axX5xX2xX5xX16xX1axX2xX33xXa0xX2xX25xX1axX1c2xX16xX17xX2xX13xX23xX75xX3xX2xX13xXa3xX266xX23xX2xX13xX1axX5xX16xX1axX2xXb5xXa3xXb6xX16xX2xXb5xXb6xXexX2xXdxXbaxX16xX17xX2xX5axX1axXa3xX2xX25xX23xX16xX1axX2xX13xX75xX2xX13xX1axX5xX16xX1axX2xX16xX23xXd2xX16xXa5xX2xX3a9xX20exX16xX17xX2xX118xX119xXa5xX2xX3xX1axXe4xX16xX1axX2xXa2xXa3xXexX1dcxX16xX2xX2exX11exX2xX16xX17xX21xX22xX23xX2xXdxXb6xX16xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xXb5xXa0xX2xX13xXe4xX3xX1axX2xX3xXbaxX3xX2xX13xX14xX23xX23cxX16xX2xX25xX1axX5xX23xX2xX13xX1axXbaxX3xX2xX1axX23xX112xX16xX2xX1axX23xX112xXa3xX2xXa2xXa3xX20exX2xX3xX2cxX3xX2xX3xX1axX21xX91xX16xX17xX2xX13xX14xX405xX16xX1axXa5xX2xX3xX1axXe4xX16xX1axX2xX6xX2cxX3xX1axX2xX1ax8ed8xX2xX13xX14xXf7xX2xX1xX1axX2cxX13xX2xX13xX14xX23xX23cxX16xX2xX6xX20exX16xX2xXb5xXa3xX34xX13xX2daxX2xX3xX1axX53cxX2xX33xX3f5xXcxX2xX1xX1axX2cxX13xX2xX13xX14xX23xX23cxX16xX2xX6xX20exX16xX2xXb5xXa3xX34xX13xX2xX16xX1c2xX16xX17xXa5xX2xX4xXb6xX37xX2xX16xX17xX1axX23xX112xX1xXa5xX2xX37xX5bfxX23xX2xX16xX1axX190xX16xX2xX4xX11exX2xX3xXb6xXexX2xX3xX1axX1e6xXa5xX2xX3xXb6xXexX2xX16xX17xXa3xXexXd2xX16xX2xX4xX23xX112xXa3xX2xX17xX23xX34xXexXa5xX2xX3xXb6xXexX2xX4xX34xXexX2xX17xXe7axX2daxX2xX3xX1axX1a5xX16xX2xX16xXa3xX1c2xX23xX2xX13xX14xXb6xXa3xXa5xX2xX118xX608xX2xX13xX1axXdfxX13xX2xX3xX1axX34xX13xX2xX4xX21xXf7xX16xX17xX2xX3xX5xXcxX2daxX2xX33xXdfxX16xX1axX2xX1axX21xX38xX16xX17xX2xX1xX1axX2cxX13xX2xX13xX14xX23xX23cxX16xX2xXa2xXa3xXexX2xX37xX1c2xX2xX33xX11exX16xX2xX4xXf7xX16xX107xX2xX53xXa3xXexX23cxX16xX2xX3xX1axX190xX16xX2xX17xX23xX148xX16xX17xX2xX37xX38xX23xX2xX33xX21xX5xX2xX2exX11exXcxX2xX6xX20exX16xX2xXb5xXa3xX34xX13xX107xX2xX53xX23xX75xX1xX2xX13xX85dxX3xX2xX17xX23xX1bxX2xX2exX1bxX16xX17xX2xX2exX11exX2xX16xXb6xX16xX17xX2xX3xX5xXcxX2xX3xX2cxX3xX2xX13xX23xXd2xXa3xX2xX3xX1axXe4xX2xXb5xXa0xX2xX33xX3f5xX13xX2xX3xX1axXa3xX213xX16xX2xX19xX1c2xX16xX17xX2xX13xX1axX1c2xX16xX2xX37xX38xX23xX107xX2xX53xX270xX16xX17xX2xX118xX21xX38xX3xX2xXb5xXb6xXexX2xXdxXbaxX16xX17xX2xX25xX1axXa3xX2xXdxXb6xX16xX2xX3xX21xX2xX3a4xX23xX16xX1axX2xX53xXb6xX37xX2xX13xX14xX63xX2xX13xX1axX11exX16xX1axX2xX25xX1axXa3xX2xX16xX1c2xX16xX17xX2xX13xX1axX1c2xX16xX2xX37xX38xX23xX2xX25xX23xX23cxXa3xX2xX37xX76exXa3xX47fxc7eexX0xX3bxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX109xX5xX1xX13xX23xXcxX16xX9xX10xX0xX23xX37xX17xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX23xX109xX57xX16xX13xX57xX14xX9xX2xX6xX13xXexX4xX57xX8xX9xX2cexX23xXdxX13xX1axX5fxX2xX2d5xX2d6xX2d7xX1xXb5xX2daxX2xX1axX57xX23xX17xX1axX13xX5fxX2xX2d6xX30fxX322xX1xXb5xX2daxX9xX2xX6xX14xX3xX8xX9xX3bxX3bxX3xX107xX118xX5xXcxX1xX1axXa3xX13xX1axXcxX107xX2exX16xX3bxXdxX57xX6xX25xX13xXcxX1xX3bxX16xX57xX2cexX6xX3bxX30fxX30fxX2e6xX30fxX3bxX49xX49xX49xXdxX49xX2d7xX2d5xX2d6xX31cxX2e6xX90cxX13xX30fxX2d6xX2d7xX2d6xX4xX322xX325xX31cxX31cxX107xX329xX1xX17xX9xX2xX5xX4xX13xX8xX9xX5axX5bxX2xX5dxX5dxX5fxX2xX5axX1axX63xX23xX2xX6xX67xX3xX2xX2exX2fxX16xX17xX2xX25xX23xX16xX1axX2xX13xX75xX2xX37xX38xX23xX9xX2xX2cexX23xXdxX13xX1axX8xX9xX2d5xX2d6xX2d7xX9xX2xX1axX57xX23xX17xX1axX13xX8xX9xX2d6xX30fxX322xX9xX2xX3bxX10xX0xX3bxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX109xX5xX1xX13xX23xXcxX16xX9xX10xX53xX270xX2xXdxX23xX112xX16xX2xX13xXe4xX3xX1axX2xX1axXcxX5xX16xX17xX2xX1axX137xX5xXa5xX2xX16xX5xXexX2xXb5xXa0xX2xX3a4xX23xX16xX1axX2xX3a9xX11exX23xX2xX1xX1axX2cxX13xX2xX13xX14xX23xX23cxX16xX2xX53xX3a4xXd79xX178xXa5xX2xX13xX1axXa3xX2xX16xX1axX263xX1xX2xX16xX17xX21xX22xX23xX2xXdxXb6xX16xX2xX33xX3f5xX13xX2xX2e6xX2e6xX2xX13xX14xX23xX112xXa3xX2xX33xX229xX16xX17xX3bxX16xX17xX21xX22xX23xX3bxX16xX1a5xX37xX0xX3bxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX0xX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xX47fxX2xX3a9xX75xX16xX2xX3xXb6xXexX2xX25xX23xX16xX1axX2xX13xX75xX2xX3xX1axXa9xX2xX4xXbaxX3xX0xX3bxX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xX0xX3bxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX53xX270xX2xX5axX1axXa3xX2xX25xX23xX16xX1axX2xX13xX75xX2xX13xX1axX5xX16xX1axX2xX16xX23xXd2xX16xX2xX3xXb6xXexX2xX3xX1axX1e6xX2xX33xX21xXf7xX3xX2xX16xX1axXb6xX16xX2xX14xX119xX16xX17xX2xX14xX5xX2xX118xX20exXexX2xXb5xXa0xXa5xX2xX118xX67xX13xX2xX33xX1fdxXa3xX2xX13xX270xX2xX3a4xX23xX16xX1axX2xX3a9xX11exX23xXa5xX2xX4xXd2xX16xX2xX53xXb6xX16xX2xXd91xX1axXe9xXa5xX2xXb5xXa3xX148xX16xX17xX2xX178xX1a5xX16xX2xX555xXa3xX1c2xX16xX17xX47fxX2exX38xX23xX2xX1axX11exX16xX17xX2xX13xX14xX1a5xX37xX2xX1axX5xX2xX3xX1axX1e6xX2xX4xX11exX37xX2xX2exX2fxX16xX17xX2xX16xX17xXa3xXexXd2xX16xX2xX4xX23xX112xXa3xX2xX3xXa3xX16xX17xX2xX14cxX16xX17xX2xX3xX1axXcxX2xX810xXe4xX2xX16xX17xX1axX23xX112xX1xX2xX3xX1axX1e6xX2xX53xX1axX5xX16xX1axX2xX19xX23xXd2xX16xXa5xX2xX53xXb6xX16xX2xXd91xX1axXe9xXa5xX2xX53xXb6xX16xX2xX555xXcxX16xX17xX2xX6xX20exX16xX2xXb5xXa3xX34xX13xX2xX3xX1axX1e6xX2xX33xX57xX16xX2xXb5xXa3xX34xX13xX2xX25xX1axX213xXa3xX2xX6xX5xX16xX17xX2xX53xX14xXa3xX16xX17xX2x11941xXa3xX148xX3xX2xX2exX11exX2xX555xX23xXd2xX16xX2xX810xX1c2xX2x10be9xX3xX5bfxb973xX107xX2xX3a9xX75xX16xX2xX16xX5xXexXa5xX2xX1axXa3xXexX112xX16xX2xX53xXb6xX16xX2xX49exX91xX16xX2xX33xXa0xX2xX3xX137xX2xX13xX14xXd2xX16xX2xX2e6xX107xX322xX2d7xX2d7xX1axX5xX2xX3xX1axX1e6xXa5xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX33xX137xX2xX13xX14xXd2xX16xX2xX2e6xX107xX2d5xX2d7xX2d7xX1axX5xX2xX33xX5xX16xX17xX2xX3xX1axXcxX2xX13xX1axXa3xX2xX1axXcxX3f5xX3xX1axXa5xX2xX16xX1a5xX16xX17xX2xX6xXa3xX34xX13xX2xX118xX405xX16xX1axX2xXa2xXa3xXb6xX16xX2xX33xX3f5xX13xX2xX49xX49xXa5xX322xX2xX13xX34xX16xX3bxX1axX5xXa5xX2xX6xX20exX16xX2xX4xX21xXf7xX16xX17xX2xX3xX1axX1e6xX2xX118xXe9xX1xX2xX13xX21xX91xX23xX2xX33xX3f5xX13xX2xX13xX14xXd2xX16xX2xX43fxX2e6xX107xX2d7xX2d7xX2d7xX2xX13xX34xX16xX3bxX16xX1a5xX37xX107xX2xX53xX14xXd2xX16xX2xX33xXdfxX5xX2xX118xX11exX16xX2xX1axX23xX112xX16xX2xX3xX137xX2xX1axX91xX16xX2xX49xX31cxX2d7xX2xX3xX91xX2xX6xX63xX2xX6xX91xX2xX3xX1axX75xXa5xX2xX3xX1axX75xX2xX118xX23xX75xX16xX2xX3xX1axX1e6xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX33xX137xX2xX3xX137xX2xX118xX20exXexX2xX3xX91xX2xX6xX63xX2xX3xX1axX75xX2xX118xX23xX75xX16xX2xX3xX1axX1e6xX2xX33xX57xX16xXa5xX2xX3xX1c2xX16xX17xX2xX6xXa3xX34xX13xX2xX13xX270xX2xX16xX1a5xX37xX2xX13xX34xX16xX2xX3xX1axX1e6xX2xX118xXe9xX1xX2xX13xX21xX91xX23xX3bxX16xX17xX11exXexX2xX13xX14xX63xX2xX4xXd2xX16xXa5xX2xX49xX2d6xX322xX2xX3xX91xX2xX6xX63xX2xX3xX1axX75xX2xX118xX23xX75xX16xX2xX3xX1axX1e6xX2xXb5xX5xX16xX1axX2xX2exX38xX23xX2xXa2xXa3xXexX2xX37xX1c2xX2xX33xX5xX2xXdxX3f5xX16xX17xX107xX2x9bfcxX23xX2cxX2xX13xX14xXdfxX2xX37xX5xX16xX17xX2xX4xX3f5xX23xX2xX13xX270xX2xX3xXb6xXexX2xX3xX1axX1e6xX2xX33xX3f5xX13xX2xX13xX14xXd2xX16xX2xX49xX2d7xX2d7xX2xX13xX9dxX2xX33xX229xX16xX17xX2xX37xXe7axX23xX2xX16xX1a5xX37xX107xX2xX109xXb6xXexX2xX3xX1axX1e6xX2xX33xX5xX16xX17xX2xX4xX11exX2xX3xXb6xXexX2xX17xX23xX20exX37xX2xX16xX17xX1axX1e6xXcxX2xX3xXa9xX5xX2xX33xXdfxX5xX2xX1xX1axX21xX91xX16xX17xXa5xX2xX2exX270xX5xX2xX37xX5xX16xX17xX2xX4xX3f5xX23xX2xX17xX23xX2cxX2xX13xX14xXdfxX2xX25xX23xX16xX1axX2xX13xX75xXa5xX2xX2exX270xX5xX2xX17xX23xX20exX23xX2xXa2xXa3xXexX75xX13xX2xX2exX23xX112xX3xX2xX4xX11exX37xX2xX3xX1axXcxX2xX118xX11exX2xX3xXcxX16xX2xX16xX1c2xX16xX17xX2xXdxXb6xX16xX107xX0xX3bxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX19xX1axX1bxX16xX17xX2xX33xX229xX23xX2xX3xX1axX1e6xX2xX13xX14xX21xX38xX3xX2xX25xX23xX5xX2xX33xX21xXf7xX3xX2xX25xX23xX75xX16xX2xX13xX3f5xXcxX2xX13xX1axX11exX16xX1axX2xX1axX405xX16xX1axX2xX118xX2cxX13xX2xXe9xX1xXa5xX2xX1axX23xX112xX16xX2xX33xX5xX16xX17xX2xX4xX11exX2xX13xX1axX75xX2xX37xX3f5xX16xX1axX2xX33xX23cxX2xX53xXb6xX16xX2xX49exX91xX16xX2xX25xX1axX5xX23xX2xX13xX1axX2cxX3xX2xXdxXa3xX2xX4xXdfxX3xX1axXa5xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX33xX137xX2xX16xX266xX23xX2xX13xX23xX75xX16xX17xX2xX4xX11exX2xX33xX229xX23xX2xX3xX1axX1e6xX2xX555xXcxX16xX17xX2xX109xX148xX3xX2xX13xX1axXa3xX2xX1axXe9xX13xX2xX33xX1c2xX16xX17xX2xX33xX20exXcxX2xXdxXa3xX2xX25xX1axX2cxX3xX1axX2xX25xX1axX67xX1xX2xX3xX2cxX3xX2xX2exX2fxX16xX17xX2xX37xX23xX1dcxX16xX107xX2xX53xXcxX11exX16xX2xXb5xXa0xX2xX555xXcxX16xX17xX2xX109xX148xX3xX2xX1axX23xX112xX16xX2xX3xX137xX2xX17xX1fdxX16xX2xX2d5xX2d7xX2d7xX1axX5xX2xX3xX1axX1e6xXa5xX2xX16xX1a5xX37xX2xX30fxX2d7xX30fxX49xX2xX3xX1axXcxX2xX13xX1axXa3xX2xX1axXcxX3f5xX3xX1axX2xX3xX1axX1e6xX2xX13xX21xX91xX23xX2xX2exX38xX23xX2xX16xX1a5xX16xX17xX2xX6xXa3xX34xX13xX2xX49xX30fxX49xX2xX13xX3f5xX3bxX1axX5xX107xX2xX178xX38xX23xX2xX16xX17xXa3xX229xX16xX2xX16xX17xXa3xXexXd2xX16xX2xX4xX23xX112xXa3xX2xX16xX11exXexXa5xX2xX555xXcxX16xX17xX2xX109xX148xX3xX2xX3xXa3xX16xX17xX2xX3xX34xX1xX2xX14xX5xX2xX13xX1axXdfxX2xX13xX14xX21xX22xX16xX17xX2xX1axX11exX16xX17xX2xX13xX14xX1a5xX37xX2xX13xX34xX16xX2xX3xX1axX1e6xX2xX25xX1axX1c2xX3bxX16xX1a5xX37xXa5xX2xX33xX57xX37xX2xX4xX3f5xX23xX2xX16xX17xXa3xX229xX16xX2xX13xX1axXa3xX2xX25xX1axX1c2xX16xX17xX2xX16xX1axX53fxX2xX3xX1axXcxX2xX16xX17xX21xX22xX23xX2xXdxXb6xX16xX2xX33xXdfxX5xX2xX1xX1axX21xX91xX16xX17xX107xX2xX109xX1axXdfxX2xXd91xX1axX3f5xX37xX2xX53xX1axXdfxX2xX8axX3f5xX16xX1axX325xX2xX1428xX23xX2cxX37xX2xX33xX148xX3xX2xX8axXf7xX1xX2xX13xX2cxX3xX2xXb5xXa0xX2xX6xX20exX16xX2xXb5xXa3xX34xX13xX2xX3xX1axX1e6xX2xX5xX16xX2xX13xXcxX11exX16xX2xXb5xXa0xX2xX555xXcxX16xX17xX2xX109xX148xX3xX2xX3xX1axXcxX2xX118xX23xX75xX13xX5fxX2xXd90xX53xXcxX11exX16xX2xX118xX119xX2xXdxX23xX112xX16xX2xX13xXe4xX3xX1axX2xX3xX1axX1e6xX2xX555xXcxX16xX17xX2xX109xX148xX3xX2xX33xX21xXf7xX3xX2xX13xX14xX229xX16xX17xX2xX2exX11exX2xX3xX1axX1a5xX37xX2xX6xX137xX3xX2xX13xX1axX57xXcxX2xXa2xXa3xXexX2xX13xX14xX405xX16xX1axX2xX6xX20exX16xX2xXb5xXa3xX34xX13xX2xX3xX1axX1e6xX2xX5xX16xX2xX13xXcxX11exX16xX2xX178xX23xX57xX13xX1428xf3ccxXd91xX107xX2xX3a4xXe7axX23xX2xX6xX20exX16xX2xX1xX1axX213xX37xX2xX3xX1axX1e6xX2xX13xX14xX21xX38xX3xX2xX25xX1axX23xX2xX33xX21xX5xX2xX14xX5xX2xX13xX1axXdfxX2xX13xX14xX21xX22xX16xX17xX2xX33xX1dcxXa3xX2xX33xX21xXf7xX3xX2xX33xX137xX16xX17xX2xX17xX137xX23xX2xX13xX1axX57xXcxX2xX13xX23xXd2xXa3xX2xX3xX1axXa3xX213xX16xX2xX2exX112xX2xX6xX23xX16xX1axX2xX5xX16xX2xX13xXcxX11exX16xX2xX13xX1axXbaxX3xX2xX1xX1axX213xX37xXa5xX2xX3xX137xX2xX13xX57xX37xX2xX16xX1axXa0xX16xX2xX1axX11exX16xX17xX2xX2exX11exX2xX13xX57xX37xX2xX33xX23xX112xX16xX2xX13xX95xX2xX13xX14xXa3xXexX2xXb5xXa3xX34xX13xX2xX16xX17xXa3xX229xX16xX2xX17xX148xX3xX1002xX107xX2xX19xX17xXcxX11exX23xX2xX33xX229xX23xX2xX3xX1axX1e6xX2xXb5xXa0xX2xX555xXcxX16xX17xX2xX109xX148xX3xXa5xX2xX13xX14xXd2xX16xX2xX33xXdfxX5xX2xX118xX11exX16xX2xX1axXa3xXexX112xX16xX2xX3xX608xX16xX2xX3xX137xX2xX16xX1axX23xX1dcxXa3xX2xX33xX229xX23xX2xX3xX1axX1e6xX2xX25xX1axX2cxX3xXa5xX2xX16xX1axX21xX5fxX2xX3a9xX229xX23xX2xX3xX1axX1e6xX2xXb5xXa0xX2xX3a4xdedfxX2xX53xX1axXa3xX263xX16xXa5xX2xX3a4xX23xX16xX1axX2xX3a9xX11exX23xXa5xX2xX178xX1a5xX16xX2xX555xXa3xX1c2xX16xX17xX107xX2xX3a9xX23cxX2xX25xX23xX23cxX37xX2xX6xXcxX2cxX13xX2xX3xX1axX34xX13xX2xX4xX21xXf7xX16xX17xX2xX2exX11exX2xX6xX20exX16xX2xX4xX21xXf7xX16xX17xX2xX3xX1axX1e6xX2xX5xX16xX2xX13xXcxX11exX16xXa5xX2xXd76xXbxX19xXd79xX2xX1axXa3xXexX112xX16xX2xX3xX1axX53cxX2xX33xX3f5xXcxXa5xX2xX2exX263xX16xX2xX33xX119xX16xX17xX2xX3xX2cxX3xX2xX1axX119xX2xX25xX23xX16xX1axX2xXdxXcxX5xX16xX1axX2xX3xX1axX1e6xX2xX33xX1fdxXa3xX2xX13xX21xX2xXb5xXb6xXexX2xXdxXbaxX16xX17xX2xX3xX2cxX3xX2xX33xX23xX23cxX37xX2xX13xX1axX5xX37xX2xXa2xXa3xX5xX16xX2xX3xX1axXa3xXe7axX23xX2xX4xX23xXd2xX16xX2xX25xX75xX13xX2xX1axXcxX3f5xX13xX2xX33xX119xX16xX17xX2xX13xX14xX229xX16xX17xX2xX3xX1axX1e6xXa5xX2xX16xX1axX11exX2xX37xX2cxXexX2xX6xX20exX16xX2xXb5xXa3xX34xX13xXa5xX2xX17xX23xX38xX23xX2xX13xX1axX23xX112xXa3xX2xX6xX20exX16xX2xX1xX1axX213xX37xX107xX107xX107xX2xX33xX23cxX2xX25xXe4xX3xX1axX2xX13xX1axXe4xX3xX1axX2xX16xX1axXa3xX2xX3xX1fdxXa3xX2xX3xXa9xX5xX2xX25xX1axX2cxX3xX1axX2xX1axX11exX16xX17xX107xX0xX3bxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX53xX270xX2xX37xX119xX13xX2xX1axXa3xXexX112xX16xX2xX33xX193xX3xX2xX118xX23xX112xX13xX2xX25xX1axX137xX2xX25xX1axX1a5xX16xX2xX3xXa9xX5xX2xX3xX20exX2xX16xX21xX38xX3xXa5xX2xX16xX5xXexX2xX53xXb6xX16xX2xX49exX91xX16xX2xX33xXa0xX2xX13xX1axX5xXexX2xXdxX5xX2xX33xX266xX23xX2xX13xX1axXdfxX13xX107xX2xX53xX270xX2xX6xXbaxX2xX1axXe7axX2xX13xX14xXf7xX2xX1axX1bxXa3xX2xX1axX23xX112xXa3xX2xX3xXa9xX5xX2xX109xX1axX21xX91xX16xX17xX2xX13xX14xX405xX16xX1axX2xX37xX85dxX3xX2xX13xX23xXd2xXa3xX2xX12a4xXa3xX148xX3xX2xX17xX23xX5xX2xX17xX23xX20exX37xX2xX16xX17xX1axX1e6xXcxX2xX118xX1dcxX16xX2xX2exX1bxX16xX17xXa5xX2xX3xX2cxX3xX2xXdxXbaxX2xX2cxX16xX2xX1axXe7axX2xX13xX14xXf7xX2xX1xX1axX2cxX13xX2xX13xX14xX23xX23cxX16xX2xX25xX23xX16xX1axX2xX13xX75xX2xX325xX2xXb5xXa0xX2xX1axX119xX23xX2xX37xX23xX1dcxX16xX2xX16xXe9xX23xXa5xX2xX2exX2fxX16xX17xX2xX33xX229xX16xX17xX2xX118xX11exXcxX2xXdxXb6xX16xX2xX13xX119xX3xX2xX13xX1axX23xX23cxXa3xX2xX6xX148xXa5xX2xX118xX11exX2xX3xXcxX16xX2xX33xX21xXf7xX3xX2xX13xX23xX75xX1xX2xX3xX263xX16xX2xX2exX38xX23xX2xX16xX17xXa3xX229xX16xX2xX2exX148xX16xX2xX13xXe4xX16xX2xXdxX85dxX16xX17xX2xX3xX1axXe4xX16xX1axX2xX6xX2cxX3xX1axX2xX16xX1axX21xX5fxX2xX8axXe7axX2xX13xX14xXf7xX2xX33xX34xX13xX2xX63xXa5xX2xX33xX34xX13xX2xX6xX20exX16xX2xXb5xXa3xX34xX13xXa5xX2xX16xX21xX38xX3xX2xX6xX23xX16xX1axX2xX1axXcxX3f5xX13xXa5xX2xX33xXdfxX16xX1axX2xX3xX5xX16xX1axX2xX33xXdfxX16xX1axX2xX3xX21xX2xX3xX1axXcxX2xX33xX229xX16xX17xX2xX118xX11exXcxX2xXdxXb6xX16xX2xX13xX119xX3xX2xX13xX1axX23xX23cxXa3xX2xX6xX148xX2xX33xX1fdxXexX2xX33xXa9xXa5xX2xX25xXdfxX1xX2xX13xX1axX22xX23xXa5xX2xX33xXe9xX16xX17xX2xX33xX148xX23xX2xX13xX21xXf7xX16xX17xX107xX2xX53xXcxX11exX16xX2xX1axXa3xXexX112xX16xX2xX16xX17xX11exXexX2xX3xX11exX16xX17xX2xXb5xXa3xX34xX13xX2xX1axX23xX112xX16xX2xX16xX1axX23xX1dcxXa3xX2xX37xX1c2xX2xX1axX405xX16xX1axX2xX1xX1axX2cxX13xX2xX13xX14xX23xX23cxX16xX2xX6xX20exX16xX2xXb5xXa3xX34xX13xX2xX1axX23xX112xXa3xX2xXa2xXa3xX20exX2xX16xX1axX21xX2xX16xXa3xX1c2xX23xX2xX13xX14xXb6xXa3xXa5xX2xX118xX608xX2xX6xX23xX16xX1axX2xX6xX20exX16xXa5xX2xX16xXa3xX1c2xX23xX2xX17xX11exX2xX16xX1axX23xX1dcxXa3xX2xX3xXbaxX5xXa5xX2xX13xX14xX229xX16xX17xX2xX3xX1axX1e6xXa5xX2xX13xX14xX229xX16xX17xX2xX14xX270xX16xX17xXa5xX2xX3xX1axX75xX2xX118xX23xX75xX16xX2xX4xXb6xX37xX2xX6xX20exX16xX107xX2xX3a4xX193xX3xX2xXdxX2fxX2xX17xX193xX1xX2xX16xX1axX23xX1dcxXa3xX2xX25xX1axX137xX2xX25xX1axX1a5xX16xX2xXdxXcxX2xX33xX23xX1dcxXa3xX2xX25xX23xX112xX16xX2xX13xXbaxX2xX16xX1axX23xXd2xX16xX2xX2exX2fxX16xX17xX2xX16xXe9xX23xX2xX3xX5xXcxXa5xX2xX33xXdfxX5xX2xX1axX405xX16xX1axX2xX3xX1axX23xX5xX2xX3xX67xX13xXa5xX2xX16xX1axX21xX16xX17xX2xX13xX1axX23xXd2xX16xX2xX16xX1axX23xXd2xX16xX2xX4xX3f5xX23xX2xX21xXa3xX2xX33xXa0xX23xX2xX3xX1axXcxX2xX53xXb6xX16xX2xX49exX91xX16xX2xX178xX21xX22xX16xX2xXa2xXa3xX148xX3xX2xX17xX23xX5xX2xX810xXa3xXb6xX16xX2xX49exX91xX16xX2xX14xX119xX16xX17xX2xX4xX38xX16xXa5xX2xX2exX38xX23xX2xX1xX1axXcxX16xX17xX2xX3xX20exX16xX1axX2xX25xX405xX2xX13xX1axXe9xX2daxX2xX3xX137xX2xX25xX1axXa3xX2xX2exXbaxX3xX2xX33xX229xX23xX2xX3xX1axX1e6xX2xX555xXcxX16xX17xX2xX109xX148xX3xX2xX33xX23xX112xX1xX2xX13xX14xX2fxX16xX17xXa5xX2xX4xX11exX2xX13xX23xX1dcxX37xX2xX16xX1a5xX16xX17xX2xX4xX38xX16xX2xX33xX23cxX2xX53xXb6xX16xX2xX49exX91xX16xX2xX25xX1axX5xX23xX2xX13xX1axX2cxX3xX2xX1xX1axX2cxX13xX2xX13xX14xX23xX23cxX16xX2xXdxXa3xX2xX4xXdfxX3xX1axX2xX3xX119xX16xX17xX2xX33xX229xX16xX17xX107xX0xX3bxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX3a9xX229xX16xX17xX2xX3xX1axXe4xX2xX178xX5bfxX2xX53xX23xX75xX16xX2xXbxX67xX3xX325xX2xXd91xX1axX137xX2xXbxXe4xX2xX13xX1axX21xX2xX53xX1axX21xX22xX16xX17xX2xX13xX14xXbaxX3xX2xX8axXa3xXexX112xX16xX2xXa9xXexX2xX53xXb6xX16xX2xX49exX91xX16xX2xX3xX1axXcxX2xX118xX23xX75xX13xX5fxX2xXd90xX1428xX23xX5xX23xX2xX33xXcxX3f5xX16xX2xX30fxX2d7xX30fxX49xX325xX30fxX2d7xX30fxX2d6xXa5xX2xX1axXa3xXexX112xX16xX2xX33xX193xX13xX2xX37xX85dxX3xX2xX13xX23xXd2xXa3xX2xXb5xXb6xXexX2xXdxXbaxX16xX17xX2xX16xX1a5xX37xX2xX3xX1axXa3xXe7axX23xX2xX3xX1axX75xX2xX118xX23xX75xX16xX2xX3xX1axX1e6xX2xXb5xX5xX16xX1axX2xX13xX3f5xX23xX2xX3xX2cxX3xX2xXb5xXa0xX2xX555xXcxX16xX17xX2xX109xX148xX3xXa5xX2xX178xX1a5xX16xX2xX555xXa3xX1c2xX16xX17xXa5xX2xX3a4xX23xX16xX1axX2xX3a9xX11exX23xXa5xX2xX3a4xX184fxX2xX53xX1axXa3xX263xX16xXa5xX2xX53xX1axXa3xX2xX109xXe9xX3xX2daxX2xX1axX405xX16xX1axX2xX13xX1axX11exX16xX1axX2xX2exX2fxX16xX17xX2xX3xX1axX1e6xX2xX16xX17xXa3xXexXd2xX16xX2xX4xX23xX112xXa3xX2daxX2xXb5xXb6xXexX2xXdxXbaxX16xX17xX2xX3xX2cxX3xX2xX37xX1c2xX2xX1axX405xX16xX1axX2xX4xX23xXd2xX16xX2xX25xX75xX13xX2xX17xX23xX1bxX5xX2xX3xX91xX2xX6xX63xX2xX3xX1axX75xX2xX118xX23xX75xX16xX2xX2exX11exX2xX1axX119xX2xX13xX14xX229xX16xX17xX2xX3xX1axX1e6xX107xX2xX178xX38xX23xX2xX1axX5xX23xX2xX4xX11exX16xX17xX2xX16xX17xX1axX1dcxX2xX3xX1axX1e6xX2xX2exX11exX2xX118xX20exXexX2xX8axX53xX810xX2xX3xX1axXa3xXexXd2xX16xX2xX6xX20exX16xX2xXb5xXa3xX34xX13xX2xX3xX1axX1e6xX2xXb5xX5xX16xX1axXa5xX2xX1axXa3xXexX112xX16xX2xX25xX1axXa3xXexX75xX16xX2xX25xX1axXe4xX3xX1axX2xX6xX20exX16xX2xXb5xXa3xX34xX13xXa5xX2xX3xX1axX75xX2xX118xX23xX75xX16xX2xX13xX1axX57xXcxX2xX1axX21xX38xX16xX17xX2xX5xX16xX2xX13xXcxX11exX16xXa5xX2xX33xX20exX37xX2xX118xX20exXcxX2xX2exX112xX2xX6xX23xX16xX1axX2xX13xX1axXbaxX3xX2xX1xX1axX213xX37xXa5xX2xXb5xXb6xXexX2xXdxXbaxX16xX17xX2xX13xX1axX21xX91xX16xX17xX2xX1axX23xX112xXa3xX2xX33xX23cxX2xX13xX270xX16xX17xX2xX118xX21xX38xX3xX2xX37xX63xX2xX14xX119xX16xX17xX2xXa2xXa3xXexX2xX37xX1c2xX2xX6xX20exX16xX2xXb5xXa3xX34xXa5xX2xX13xX270xX2xX33xX137xX2xX3xX2fxX16xX17xX2xX2exX38xX23xX2xX13xX53cxX16xX1axX2xXb5xXb6xXexX2xXdxXbaxX16xX17xX2xX2exX11exX2xX16xXb6xX16xX17xX2xX3xX5xXcxX2xX13xX1axX21xX91xX16xX17xX2xX1axX23xX112xXa3xX2xX109xX1axX1e6xX2xXd91xX1axXe9xX2xX53xX1axX190xX1002xX107xX0xX3bxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX8axXa3xXexX112xX16xX2xX2exX2fxX16xX17xX2xX3xX5xXcxX2xX33xXa0xX2xX3xX137xX2xX16xX1axX23xX1dcxXa3xX2xX25xX1axX63xX23xX2xX6xX67xX3xX2xX13xXe4xX3xX1axX2xX3xXbaxX3xX107xX2xX3a9xX75xX16xX2xX16xX5xXexXa5xX2xX1axXa3xXexX112xX16xX2xXdxXa3xXexX2xX13xX14xX405xX2xXb5xXa0xX2xX3a4xX23xX16xX1axX2xX3a9xX11exX23xX2xX33xX3f5xX13xX2xX3xX1axXa3xX213xX16xX2xX16xX1c2xX16xX17xX2xX13xX1axX1c2xX16xX2xX37xX38xX23xX2daxX2xX118xX5xX2xXb5xXa0xX2xX178xX1a5xX16xX2xX555xXa3xX1c2xX16xX17xXa5xX2xX555xXcxX16xX17xX2xX109xX148xX3xXa5xX2xX810xXa3xXb6xX16xX2xX3a9xX11exX23xX2xX3xX91xX2xX118xX20exX16xX2xX33xX3f5xX13xX2xX3xX1axXa3xX213xX16xX2xX16xX1c2xX16xX17xX2xX13xX1axX1c2xX16xX2xX37xX38xX23xXa5xX2xX3xX2cxX3xX2xXb5xXa0xX2xX33xX1dcxXa3xX2xX33xX3f5xX13xX2xX13xX270xX2xX3xX1axXe4xX16xX2xX13xX23xXd2xXa3xX2xX3xX1axXe4xX2xX13xX14xX63xX2xX4xXd2xX16xX2daxX2xX30fxX322xX2xX25xX1axXa3xX2xXdxXb6xX16xX2xX3xX21xX2xX33xX3f5xX13xX2xX3xX1axXa3xX213xX16xX2xX16xX1c2xX16xX17xX2xX13xX1axX1c2xX16xX2daxX2xX3xX137xX2xX37xX119xX13xX2xX25xX1axXa3xX2xXdxXb6xX16xX2xX3xX21xX2xX33xX3f5xX13xX2xX3xX1axXa3xX213xX16xX2xX16xX1c2xX16xX17xX2xX13xX1axX1c2xX16xX2xX37xX38xX23xX2xX25xX23xX23cxXa3xX2xX37xX76exXa3xX2xX12b4xX5axX1axXa3xX2xX3a9xX229xX16xX17xX2xX53xXb6xX37xX2xXb5xXa0xX2xX3a4xX23xX16xX1axX2xX3a9xX11exX23xX12b7xX107xX2xX109xX91xX2xX3xX34xXa3xX2xX25xX23xX16xX1axX2xX13xX75xXa5xX2xX3xX91xX2xX3xX34xXa3xX2xX4xX5xXcxX2xX33xX119xX16xX17xX2xX3xX1axXa3xXexX23cxX16xX2xXdxXdfxX3xX1axX2xX13xX1axX57xXcxX2xX1axX21xX38xX16xX17xX2xX13xXe4xX3xX1axX2xX3xXbaxX3xX2daxX2xX3xX91xX2xX3xX34xXa3xX2xX3xXb6xXexX2xX13xX14xX229xX16xX17xXa5xX2xX2exX263xX13xX2xX16xXa3xX1c2xX23xX2xX33xXa0xX2xX3xX137xX2xX6xXbaxX2xX13xX1axX5xXexX2xX33xX266xX23xX2xX3xX1a5xX16xX2xX118xX20exX16xX107xX2xXbxX405xX16xX1axX2xXa2xXa3xXb6xX16xX2xX13xX1axXa3xX2xX16xX1axX263xX1xX2xX33xX1fdxXa3xX2xX16xX17xX21xX22xX23xX2xX33xX3f5xX13xX2xX17xX1fdxX16xX2xX30fxX2d7xX2xX13xX14xX23xX112xXa3xX2xX33xX229xX16xX17xX3bxX16xX1a5xX37xXa5xX2xX13xX1a5xX16xX17xX2xX16xX1a5xX37xX2xX13xX14xX23xX112xXa3xX2xX33xX229xX16xX17xX2xX6xXcxX2xX2exX38xX23xX2xX16xX1a5xX37xX2xX30fxX2d7xX49xX2d6xX107xX2xX8axX112xX2xX13xX1axX148xX16xX17xX2xX25xX75xX13xX2xX3xX34xXa3xX2xX1axX3f5xX2xX13xX1fdxX16xX17xX2xX33xX23xX112xX16xXa5xX2xX33xX21xX22xX16xX17xXa5xX2xX13xX14xX21xX22xX16xX17xXa5xX2xX13xX14xX3f5xX37xX2xX33xX21xXf7xX3xX2xX33xX1fdxXa3xX2xX13xX21xX2xXb5xXb6xXexX2xXdxXbaxX16xX17xX2xX13xX21xX91xX16xX17xX2xX33xX148xX23xX2xX33xX229xX16xX17xX2xX118xX119xX2daxX2xX25xX1axX67xX3xX2xX1xX1axX85dxX3xX2xX3xX91xX2xX118xX20exX16xX2xX13xX405xX16xX1axX2xX13xX14xX3f5xX16xX17xX2xX3xX1axX23xX5xX2xX3xX67xX13xX2xX2exX1dcxX2xX17xX23xX5xXcxX2xX13xX1axX1c2xX16xX17xX2xX25xX1axX23xX2xX3xX137xX2xX37xX21xX5xX2xX4xX5bfxX2daxX2xX13xX9dxX2xX4xX112xX2xXb5xXa0xX2xX3xX137xX2xX33xX21xX22xX16xX17xX2xX16xX1axXbaxX5xX2xX33xX75xX16xX2xX13xX14xXa3xX16xX17xX2xX13xXb6xX37xX2xXb5xXa0xX2xX33xX3f5xX13xX2xX49xX2d7xX2d7xXa56xX2daxX2xX13xX9dxX2xX4xX112xX2xX33xX21xX22xX16xX17xX2xX17xX23xX5xXcxX2xX13xX1axX1c2xX16xX17xX2xX16xX1c2xX16xX17xX2xX13xX1axX1c2xX16xX2xX33xX21xXf7xX3xX2xX3xX14cxX16xX17xX2xX1axX137xX5xX2xX13xX14xXd2xX16xX2xX2d5xX2d7xXa56xX2daxX2xX13xX9dxX2xX4xX112xX2xX25xX1axXa3xX2xXdxXb6xX16xX2xX3xX21xX2xX3xX137xX2xX33xX23xX112xX16xX2xX4xX21xX38xX23xX2xXa2xXa3xX148xX3xX2xX17xX23xX5xX2xX33xX3f5xX13xX2xX49xX2d7xX2d7xXa56xX107xX0xX3bxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX109xX2fxX16xX17xX2xX2exX38xX23xX2xX6xXbaxX2xX1axXe7axX2xX13xX14xXf7xX2xX33xX1fdxXa3xX2xX13xX21xX2xX3xXa9xX5xX2xX19xX1axX11exX2xX16xX21xX38xX3xXa5xX2xX16xXe7axX2xX4xXbaxX3xX2xX2exX21xXf7xX13xX2xX25xX1axX137xX2xX3xXa9xX5xX2xX13xXcxX11exX16xX2xX3a9xX20exX16xX17xX2xX118xX119xXa5xX2xX3xX1axXe4xX16xX1axX2xXa2xXa3xXexX1dcxX16xX2xX2exX11exX2xX33xX229xX16xX17xX2xX118xX11exXcxX2xX3xX2cxX3xX2xXdxXb6xX16xX2xX13xX119xX3xX2xX13xX14xXd2xX16xX2xX33xXdfxX5xX2xX118xX11exX16xXa5xX2xX13xX1axX11exX16xX1axX2xX13xXbaxXa3xX2xX16xX11exXexX2xX3xX608xX16xX2xX3xX137xX2xX6xXbaxX2xX33xX137xX16xX17xX2xX17xX137xX1xX2xXa2xXa3xX5xX16xX2xX13xX14xX190xX16xX17xX2xX3xXa9xX5xX2xX4xX38xX1xX2xX16xX17xX21xX22xX23xX2xX33xX23xX2xX13xX14xX21xX38xX3xX2xX33xXa0xX2xX25xX1axX5xX23xX2xX6xX91xX16xX2xX1xX1axX2cxX2xX13xX1axX3f5xX3xX1axXa5xX2xXb5xXb6xXexX2xXdxXbaxX16xX17xX2xX25xX1axXa3xX2xX25xX23xX16xX1axX2xX13xX75xX2xX53xX1axX5xX16xX1axX2xX16xX23xXd2xX16xX2xX1axX91xX16xX2xX16xX95xX5xX2xX13xX1axX75xX2xX25xX9dxX2xX13xX14xX21xX38xX3xX107xX0xX3bxX1xX10xX0xXdxX23xX2exX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xXdxX14xX57xX4xX5xX13xX57xXdxX9xX10xX0xX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xX53xX23xX16xX2xX4xX23xXd2xX16xX2xXa2xXa3xX5xX16xX5fxX0xX3bxX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xX0xXa3xX4xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX13xX23xX13xX4xX57xX325xX13xX1axXa3xX37xX118xX325xX5xX16xXdxX325xX6xX5xX1xXcxX9xX10xX0xX4xX23xX10xX0xX5xX2xX13xX23xX13xX4xX57xX8xX9xX19xX1axX1bxX16xX17xX2xX16xX17xX21xX22xX23xX2xX25xX1axX5xX23xX2xX1xX1axX2cxX2xX2exX2fxX16xX17xX2xX33xX34xX13xX2xX37xX38xX23xX9xX2xX1axX14xX57x6133xX8xX9xX3bxX1xX1axXcxX16xX17xX325xX6xXa3xX325xX17xX1axX23xX325xX3xX1axX57xX1xX3bxX16xX1axXa3xX16xX17xX325xX16xX17xXa3xXcxX23xX325xX25xX1axX5xX23xX325xX1xX1axX5xX325xX2exXa3xX16xX17xX325xXdxX5xX13xX325xX37xXcxX23xX3bxX49xX322xX2d6xX90cxX322xX2d5xX107xX1axX13xX37xX9xX10xX0xX23xX37xX17xX2xX6xX14xX3xX8xX9xX3bxX37xX57xXdxX23xX5xX3bxX49xX30fxX2d7xX3bxX16xX57xX2cexX6xX3bxX30fxX30fxX2e6xX30fxX3bxX49xX49xX49xXdxX49xX2d7xX2d5xX2d6xX49xX49xX2d6xX13xX43fxX43fxX2e6xX30fxX4xX322xX325xX49xX49xX107xX329xX1xX17xX9xX2xX5xX4xX13xX8xX9xX5axX5bxX2xX5dxX5dxX5fxX2xX5axX1axX63xX23xX2xX6xX67xX3xX2xX2exX2fxX16xX17xX2xX25xX23xX16xX1axX2xX13xX75xX2xX37xX38xX23xX9xX2xX3bxX10xX0xX3bxX5xX10xX0xXdxX23xX2exX10xX0xX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xX0xX5xX2xX13xX23xX13xX4xX57xX8xX9xX19xX1axX1bxX16xX17xX2xX16xX17xX21xX22xX23xX2xX25xX1axX5xX23xX2xX1xX1axX2cxX2xX2exX2fxX16xX17xX2xX33xX34xX13xX2xX37xX38xX23xX9xX2xX1axX14xX57xX2457xX8xX9xX3bxX1xX1axXcxX16xX17xX325xX6xXa3xX325xX17xX1axX23xX325xX3xX1axX57xX1xX3bxX16xX1axXa3xX16xX17xX325xX16xX17xXa3xXcxX23xX325xX25xX1axX5xX23xX325xX1xX1axX5xX325xX2exXa3xX16xX17xX325xXdxX5xX13xX325xX37xXcxX23xX3bxX49xX322xX2d6xX90cxX322xX2d5xX107xX1axX13xX37xX9xX10xX19xX1axX1bxX16xX17xX2xX16xX17xX21xX22xX23xX2xX25xX1axX5xX23xX2xX1xX1axX2cxX2xX2exX2fxX16xX17xX2xX33xX34xX13xX2xX37xX38xX23xX0xX3bxX5xX10xX0xX3bxX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1axX57xX5xXdxX9xX10xX8axX91xX16xX2xX16xX95xX5xX2xX13xX1axX75xX2xX25xX9dxX2xX13xX14xX21xX38xX3xXa5xX2xX2exX38xX23xX2xX4xX608xX16xX17xX2xXexXd2xXa3xX2xX16xX21xX38xX3xX2xX6xX85dxX3xX2xX6xX1c2xX23xX2xX2exX11exX2xX25xX1axX2cxX13xX2xX2exX190xX16xX17xX2xX3xX148xX16xX17xX2xX1axX23xX75xX16xX2xX3xXa9xX5xX2xX13xXa3xX266xX23xX2xX13xX14xX59dxX2xXd90xX3a9xXb6xXa3xX2xX3xX1fdxX16xX2xX13xX1axX5xX16xX1axX2xX16xX23xXd2xX16xX2xX3xX137xXa5xX2xX33xXb6xXa3xX2xX25xX1axX137xX2xX3xX137xX2xX13xX1axX5xX16xX1axX2xX16xX23xXd2xX16xX1002xXa5xX2xX31cxX2d7xX2d7xX2xX33xXcxX11exX16xX2xX2exX23xXd2xX16xX2xX13xX1axX5xX16xX1axX2xX16xX23xXd2xX16xX2xX21xXa3xX2xX13xXe9xX2xX33xX21xXf7xX3xX2xX4xXbaxX5xX2xX3xX1axX190xX16xX2xX63xX2xX3xX2cxX3xX2xX13xX53cxX16xX1axX2xX19xX5xX37xX2xX8axX11exXa5xX2xX8axX20exX23xX2xX8axX21xX16xX17xXa5xX2xX178x10d23xX16xX1axX2xXd91xX1axXe9xX2xX12b4xX3xX5bfxX12b7xX2xX2exX11exX2xX53xX1axX2cxX23xX2xXbxX405xX16xX1axX2xX33xXa0xX2xX33xX193xX13xX2xX16xX1axX1bxX16xX17xX2xX2exX23xXd2xX16xX2xX17xX3f5xX3xX1axX2xX33xX1fdxXa3xX2xX13xX23xXd2xX16xX2xXb5xXb6xXexX2xXdxXbaxX16xX17xX2xX2exX2fxX16xX17xX2xX25xX23xX16xX1axX2xX13xX75xX2xX37xX38xX23xX2xX325xX2xX5axX1axXa3xX2xX25xX23xX16xX1axX2xX13xX75xX2xX53xX1axX5xX16xX1axX2xX16xX23xXd2xX16xXa5xX2xX37xX119xX13xX2xX37xX1c2xX2xX1axX405xX16xX1axX2xX4xX5xXcxX2xX33xX119xX16xX17xXa5xX2xX13xX14xX21xX22xX16xX17xX2xX1axX190xX3xX2xX13xX1axXbaxX3xX2xX13xX23xX105xX16xX2xX25xX23xX23cxXa3xX2xX37xX38xX23xXa5xX2xX17xX137xX1xX2xX1xX1axX1fdxX16xX2xX33xX11exXcxX2xX13xX3f5xXcxXa5xX2xX14xX1e6xX16xX2xX4xXa3xXexX112xX16xX2xX13xX1axX5xX16xX1axX2xX16xX23xXd2xX16xX2xX2exX270xX5xX2xX4xX5xXcxX2xX33xX119xX16xX17xX2xX6xX20exX16xX2xXb5xXa3xX34xX13xXa5xX2xX6x8d64xX16xX2xX6xX11exX16xX17xX2xX3xX1axX23xX75xX16xX2xX33xX34xXa3xX2xX118xX20exXcxX2xX2exX112xX2xX33xX34xX13xX2xX16xX21xX38xX3xX2xX2exX11exX2xX33xX23xX2xX33xX75xX16xX2xX118xX34xX13xX2xX3xX14cxX2xX33xXb6xXa3xX2xX25xX1axX23xX2xX53xX266xX2xXa2xXa3xX148xX3xX2xX3xX1fdxX16xX47fxX0xX3bxX1xX10xX0xX3bxXdxX23xX2exX10xX0xX3bxX4xX23xX10xX0xX3bxXa3xX4xX10xX0xXdxX23xX2exX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX3xX4xX14xX9xX10xX0xX3bxXdxX23xX2exX10xX0xX3bxXdxX23xX2exX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1751xXa3xX13xX1axXcxX14xX9xX10xX53xX1axXe9xXexX2xX8axX579xX16xX17xX0xX3bxX1xX10

Thúy Hằng

Các tin đã đưa

Làng “thủy quái”

Làng “thủy quái”
2023-01-23 20:25:00

baophutho.vn Hình thù cổ quái, thân mình loang đốm đen cùng xanh rêu, đầu to kỳ dị, cá ké hay còn được biết đến với tên gọi thông dụng khác là cá chiên- một...

Bên kia sông Bứa

Bên kia sông Bứa
2023-01-22 08:03:00

baophutho.vn Sơn Hùng những ngày cuối năm càng sầm uất, nhộn nhịp hơn. Từ một xã nhỏ ven sông Bứa, Sơn Hùng đang chuyển mình với những tiềm năng hứa hẹn sẽ...

Những người khai phá vùng đất mới

Những người khai phá vùng đất mới
2022-08-08 07:47:00

baophutho.vn Hơn nửa thế kỷ trước, với lòng yêu nước sục sôi và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, 600 đoàn...

Đặc sản rừng, kinh tế nhà

Đặc sản rừng, kinh tế nhà
2022-08-06 11:28:00

baophutho.vn Ăn đêm, ngủ ngày, không cần uống nước, thức ăn chủ yếu là thân cây tre, ngô, mía, cỏ voi,... Tuy là động vật hoang dã nhưng dúi khá dễ nuôi,...

Huyền thoại từ bùn, máu và hoa

Huyền thoại từ bùn, máu và hoa
2022-07-23 10:01:00

baophutho.vn “Ngôi Đền được xây dựng từ lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay và mai sau, từ ký ức chiến tranh vẫn còn khắc ghi trong tâm trí, từ vết...

Di sản người Anh hùng Đất Tổ

Di sản người Anh hùng Đất Tổ
2022-07-16 08:15:00

baophutho.vn Gần bốn thập niên trước, trên chiến trường khốc liệt Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang), một người con của quê hương Đất Tổ Hùng Vương đã dựng nên tượng...

“Thoát ế” ở Trung Sơn

“Thoát ế” ở Trung Sơn
2022-05-18 14:12:00

baophutho.vn Nếu như thoát đói, thoát nghèo là một trong những mục tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương thì ở xã Trung Sơn,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long