Cập nhật:  GMT+7
4bq64buqR+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G7seG7sCLhu7JQ4buC4bq8xrAgT+G7tuG7qOG7hOG7meG7sOG7tuG7quG7hOG7tuG7qOG7quG7sFXhu7bhu4Thu6I2IOG7hOG6oeG7kuG6o+G7hOG7oDUo4bu24buo4buE4buq4buU4bu04buE4bu24buo4buU4bu04buEPOG7hOG7ojlL4buE4bu24buoJeG7hMOhVuG7tuG7quG7hG1O4buE4buR4bu44bu24buo4bq6L+G7qkfhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J7bVBL4bue4buC4bq84buxV+G7tuG7quG7hMawIE/hu7bhu6jhu4Thu5nhu7Dhu7bhu6rhu4Thu6BL4bu24buo4buE4bu24buo4buq4buwVeG7tuG7hOG7ojYg4buEw6FN4buEw53hu6rGoOG7tuG7hCJbNS7hu7bhu6jhu4Thu6rhu7hN4bu24buEIuG7quG7sOG7pOG7tuG7hOG7njjhu4RM4bu24buE4bug4buUIOG7hCI14buE4bugNSjhu7bhu6jhu4Thu6rhu5Thu7Thu4Thu7bhu6jhu5Thu7Thu4Thu541IeG7sOG7hOG7tjUh4bui4buE4bueTeG7sOG7hOG7qi7hu7bhu4RHREnDneG7tOG7hDzhu4Thu6I5S+G7hOG7tuG7qCXhu4TDoVbhu7bhu6rhu4RtTuG7hOG7keG7uOG7tuG7qOG7hMOJIuG7qiA64bui4buE4buBOUvhu4Thu5Ey4buiROG7hCLhu6pN4bu24buq4buEe+G7qibhu4RtTuG7hOG7keG7uOG7tuG7qOG6uOG7hOG7oOG7puG7hOG7nEzhu7jhu4Thu6JM4bu44buE4bux4buqM+G7hCI1IeG7tuG7qOG7hOG7geG7quG7rOG7tuG7quG7hHvhu6ozxJDhu4Thu5nDmiDhu4Thu6DDmeG7hEzhu7bhu4Thu6A1KeG7ouG7hCLhu6oq4bu24buo4buEfSBL4buEIuG7quG7ruG7hOG7njjhu4RM4bu24buE4buiQOG7hCLhu6rhu6bhu4TDneG7qjzhu7Dhu4Thu6Iq4bu24buo4buEw6FN4bu44buE4bug4buUIOG7hOG7tsOS4bu04buESEZHSsSQ4bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74bq/4bu44bue4bqj4buC4bq84buDLuG7tuG7hMOhVuG7hCI14buEw6Hhu5jhu7bhu4Thu6DDmeG7hOG6oSDhu5gi4buE4bui4buqPeG7tuG7hHvhu6o1LuG7tuG7qOG7hEzhu7bhu4TDoSHhu7Dhu4Thu7bhu6rhu7DDmSDhu4Q1IOG7hOG7oOG7sOG7puG7tOG7hMOhNSki4buEIls64buw4buE4bu24buqNULhu4RtNSHhu7bhu6jhu4QiIOG6o8Oa4bu24buEIuG7qsOU4bu24buoROG7hOG7okzhu6Lhu4ThuqPDmiDhu4QiJuG7hOG7quG7ruG7tuG7quG7hOG7qj3hu6Lhu4Thu6BP4bu04buE4bucT+G7uOG7hCLhu6og4buW4bu24buE4buyKeG7sOG7hOG7ouG7quG7uOG7hCLhu6rhu7Dhu4Thu6Iq4bu24buo4buE4buiNOG7tuG7qOG7hOG7tuG7qjXhu4TDneG7quG7sOG7hMOd4buqS+G7sOG7hCLhu6pM4buiQ+G7hMOdw5oi4buE4bu2JuG7sOG7hOG7oDUp4bui4buESOG7hCJbMuG7ouG7hOG7oDUo4bu24buo4buE4bui4buq4bus4bu24buq4buEIltV4bu24buESOG7hOG7nCjhu4TDoVbhu7bhu6rhu4RtTuG7hOG7keG7uOG7tuG7qOG7hOG7sk3hu4Thu6A1KOG7tuG7qOG7hG1O4buE4buR4bu44bu24buo4buEw6FN4buE4bugNSjhu7bhu6jhu4Thu5FV4buE4bux4buqTOG7tuG7quG7hOG7sSrhu7bhu6jEkOG7hOG7hzjhu4TDneG7sMOa4bu24buE4bugNSjhu7bhu6jhu4Thu6rhu5Thu7Thu4Q84buEw6FW4bu24buq4buEbU7hu4Thu5Hhu7jhu7bhu6jhu4RdVOG7hOG7okDhu4Thu4rhu4Thu7JN4bu24buE4bqhUEThu4Thu6A1KeG7ouG7hCLhu6rhu7DDmiLhu4TDncOa4buEIuG7qlDhu7jhu4Qi4buwVSDhu4Thu6Lhu6ogxqDhu7bhu4Thu6A1KOG7tuG7qOG7hOG7oCrhu4Qi4buqVuG7hOG7seG7gcOB4buZ4buER0bDjS1IRkbhu4jEkOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6v+G7uOG7nuG6o+G7guG6vOG7sTvhu7bhu6jhu4Thu6Lhu6rhu7DDmSDhu4Thu55N4buw4buE4bueOOG7hEzhu7bhu4RIxJBHw41G4bu0Q+G7hCJb4bu44bu24buo4buE4bugQEThu4R74buq4buU4bu24buE4buq4buU4bu04buE4bueTeG7sOG7hEfEkElHRuG7tOG7hMOJ4buq4buU4bu04buEw53hu6zhu7bhu4Thu55N4buw4buESuG7iEbhu7RE4buE4buq4buU4bu04buE4buqPOG7hOG7nk3hu7Dhu4RJw41G4bu04bq4xJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhurMgIuG7quG7uFvhu4Lhurzhu7Hhu6pQ4bu44buE4bux4bux4bqgw4Hhu5nhurove+G6vA==

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”

Tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”
2023-12-22 08:09:00

baophutho.vn Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), tham gia các hoạt động dân vận là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên của lực lượng (LLVT) trong thời bình....

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long