Sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới

Sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tỉnh Điện Biên đã triển khai toàn diện, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đề ra. Đây là cơ sở, nền tảng để tỉnh tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long