Xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh ngày càng vững mạnh

Xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh ngày càng vững mạnh

baophutho.vn Thực hiện Nghị quyết số 09 -NQ/TW, ngày 8/1/2002 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”, thời gian qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền để triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động công tác, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Treo cờ Tổ quốc đâu phải là nghĩa vụ

Treo cờ Tổ quốc đâu phải là nghĩa vụ
2023-05-15 09:41:00

baophutho.vn Việc treo cờ Tổ quốc là trách nhiệm của mọi công dân Việt Nam, không phân biệt dân tộc, tôn giáo. Treo cờ Tổ quốc tại cơ sở tôn giáo, cơ sở tín...

Đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã

Đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã
2023-04-06 08:36:00

baophutho.vn Tại kỳ họp chuyên đề thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX, HĐND tỉnh sẽ xem xét dự thảo Nghị quyết “Thông qua Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho công an...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long