Việt Trì 60 năm trước trong ký ức người dân

Việt Trì 60 năm trước trong ký ức người dân

baophutho.vn Thành phố Việt Trì trong ký ức người dân vừa hiền hoà lại năng động, một thành phố đặc biệt vừa là “chiếc nôi” của nền công nghiệp đầu tiên của miền Bắc XHCN, vừa là nơi phát tích khởi nguồn của những giá trị truyền thống tốt đẹp còn được lưu giữ cho tới hôm nay.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long