Nâng hạng cho sản phẩm OCOP

Nâng hạng cho sản phẩm OCOP

baophutho.vn Thời gian qua, huyện Cẩm khê đã và đang đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP theo hướng nâng cao chất lượng để tăng giá trị cho sản phẩm nông sản và các sản phẩm truyền thống dựa trên tiềm năng, lợi thế của địa phương. Từ đó mang lại thu nhập cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long