Cập nhật:  GMT+7
cde5x13959x1409fxf881x14e1cx12a7ex127cex10562xe9cbxX7x13588x11f6bx127eex10170x12c03x11516xX5xe821xXax1475axd592xX1xdc7dxX3xXcxX1x114acxX3x15150xff14x11163xe2f3xX3x10c66xda5ax119f1xX4xX3xXexdadbxXdxX3xd4b4xX15xXbxX3x13240x1021cxe4c1xX4xX3xX1exXdxX6xX3xd996x11529xdc50xX36x13f4dxX3axX3xX37x1092bx11196xd924xX37x10e24xf3adxX3xX1dx141b2x13b66xX3x133b2x13609xX49xX2xX0xf9a2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xf58bxX1bx135f6xXaxX12xX0xXdxX47xX1exX3xX7x14a5fxX4xX9xXaxX4exX4exX4xf276xX20xX6xX5exXbxX1xX2exXexX1xX5exX70xf396xX1dxX4exX1bxX10xX7xcfbdxXexX5exXbxX4exX1dxX10x11b93xX7xX4exX49xX2xX2xfcfaxX4ex134b8x10f24xX1bxX4axX49xX4ax14b63xX96x14bc0xX8exXexX2xd784xX8exX8exX4axX8exX5xX2xX70xd03cxXbxX1exXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX5exX1bxX60xXaxX12xXcxX1x12313xX3xX47xd049xX1dxX3x12124xff5axX3xXc8xX46xX1dxX3x13763x107f3xXdxX3x11c23xdebexX3xX4x135c5xX3xX1dxX1x13275xX1dxX1exX3xXexe71cxX1dxX1xX3xX2exX2fxX1dxX1exX3xX69xX6xX3xX7bxXd0xX5exX3xX4xX1xf287xX1dxX1xX3x13123xf750xX4xX3xXexX69xX5exX1dxX1exX3xX1dxX1xXdbxX1dxX1exX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX1xXdxX3xXd3xf929xX2exX3xXd3x10001xX2exX3xXexXdxd00fxX1dxX70xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX5exX1bxX60xXaxX12xX13xXcxXcfxXcxX3x103f5xX3xX29xX1xXdx14966xX2exX3xX49xX98xX4exX90x10a04xX3xXexX26xXdxX3xX7x123e7xX1dxX3xX7bx135e8xX1dxX3xXd3x13296xX1dxX1exX3xX2xX91xX4ex12889xX136xX3xXexX1xXd0xX1dxX1xX3xXbxX1xX2fxX3x14658xX1xX6xX3xXcxX69xX6xX1dxX1exX142xX3xXex12658xX1dxX1xX3xd839xX1xXf7xX1dxX1xX3xe679xX5exXd0xX3xXd3xXd4xX3xX1bxXdx12db9xX1dxX3xXexX69xX14dxX1dxX3xXexX1xXdxX3xXd3xX110xX2exX3xX1exXdxXdbxX6xX3xX29x10e03xX36xX3xX175xX1xXf7xX1dxX1xX3xX17bxX5exXd0xX3xX7bxXd0xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3x12261xX29xX3xXexX69xX5exX1dxX1exX3xX81xX1xX2exXc5xX1dxX3xX81xX1x13e8bxX3xXc8xf3e2xX1dxX1exX3xX5xX5exX26xXdxX3xX29xX15xXbxX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xX1exXdxX6xX3xX36xX37xX38xX36xX3axX3axX3xX37xX3exX3fxX40xX37xX42xX43xX3xX1dxX46xX47xX3xX49xX4axX49xX2xX70xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX5exX1bxX60xXaxX12xXcxX69xX14dxX1dxX3xXd3xX2fxXdxX3xXd3xX114xX2exX3xX1exXdxXdbxX6xX3xX175xX1xXf7xX1dxX1xX3xX17bxX1c6xX6xX3xX7bxXd0xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX5xXd0xX3xX47xX151xXexX3xXexX69xX5exX1dxX1exX3xX1xX6xXdxX3xX4xX2exX151xX4xX3xeffcxX1dxX151xXdxX3xX4xX1xXdx13ae1xX1dx145a6xX3xX1exXdxXdbxX6xX3xX4xXf7xX4xX3xXd3xX151xXdxX3xXd3xX6xX1dxX1exX3xXexX1xXdxX3xXd3xX110xX2exX3xXexX26xXdxX3xX1xX26xX1dxX1exX3xX165xX1xX110xXexX70xX3x14a3dxX3xXd3xXd7xX142xX3xX175xX1xXf7xX1dxX1xX3xX17bxX1c6xX6xX3xX7bxXd0xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXd3xX6xX1dxX1exX3xXexX1x10bb8xX3xX1xXdx123bexX1dxX3xXbxX1xX5exX1dxX1exX3xXd3xX151xX3xX1xX5exXd0xX1dxX3xXexX5exXd0xX1dxX3xXexX69xXf7xXdxX3xX1dxX1exX21xeab2xX4xX3xX1dxX1xX6xX2exX70xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX5exX1bxX60xXaxX12xXcxX69xX5exX1dxX1exX3xX81xX1xXdxX3xX175xX1xXf7xX1dxX1xX3xX17bxX5exXd0xX3xXd3xX6xX1dxX1exX3xX4xXd7xX3xX4xX1xX2excfd7xXdxX3xXexX69xX14dxX1dxX3xX81xX1x103ffxXdxX3xXd3xX114xX2exX3xXd3xX114xX60xX3xX110xX1dxX3xXexX21xX2bfxX1dxX1exX3xX7bxX22xXdxX3xX90xX3xX4xX1xXdxX24exX1dxX3xXexX1x11dbbxX1dxX1exX3xX7bxXd0xX3xX2xX3xXexX69xX14dxX1dxX3xX1xX5exXd0xX3xXd3xX29dxX3xX7bxXdbxX1dxX1exX3xX7bxXd0xX1dxX1exX3xX305xX3xX1dxX1exXc5xXdxX3xXd3xX114xX2exX142xX3xXexX1xXe0xX3xXd3xX151xXdxX3xX4xX1xXc2xX3xX7xX149xX1dxX3xXc8xXdxX2a1xXexX3xXcxX69xXe0xX3xXd3xX6xX1dxX1exX3xX1ex11731xXbxX3xX69xX110xXexX3xX1dxX1xXdxX13bxX2exX3xX81xX1xXd7xX3xX81xX1xX46xX1dxX3xX81xX1xXdxX3xX4xX1xX21xX6xX3xX47xX151xXexX3xX5xX114xX1dxX3xXf6xX2exX60xX119xX1dxX3xXexX1xXc2xX1dxX1exX3xX47xXd0xX1dxX1xX3xX5xX21xX22xXdxX3xXd3xX2fxXdxX3xXbxX1xX21x12861xX1dxX1exX70xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX5exX1bxX60xXaxX12xX0xXdxX47xX1exX3xX7xX69xX4xX9xXaxX4exX4exX4xX70xX20xX6xX5exXbxX1xX2exXexX1xX5exX70xX7bxX1dxX4exX1bxX10xX7xX81xXexX5exXbxX4exX1dxX10xX88xX7xX4exX49xX2xX2xX8exX4exX90xX91xX1bxX4axX49xX4axX96xX96xX98xX8exXexX2xX9cxX8exX8exX4axX8exX5xX49xX70xXa4xXbxX1exXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX5exX1bxX60xXaxX12xXcxX69xX14dxX1dxX3xXexX1xXdxX3xXd3xX110xX2exX3xX1exXdxXdbxX6xX3xX29xX19axX36xX3xX175xX1xXf7xX1dxX1xX3xX17bxX5exXd0xX3xX7bxXd0xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX1b2xX29xX3xfaa1xXf7xX5exX3xXd3xdf13x1108dxX3xX1bxXdxX184xX1dxX3xX69xX6xX3xX7xXc5xXdxX3xX1dxX1c3xXdxX142xX3xX1xX110xXbxX3xX1bx13d2axX1dxX3xX7bxX22xXdxX3xX1dxX1xXdxX13bxX2exX3xXexXe0xX1dxX1xX3xX2exX2fxX1dxX1exX3xXexX110xX1dxX3xX4xXc5xX1dxX1exX3xXd3xX24exX1dxX3xX7bxX22xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX20xX119xX1dxX70xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX5exX1bxX60xXaxX12xXcxX69xX5exX1dxX1exX3xX5xX114xX1dxX3xXexXf7xXdxX3xX1dxX1exX151xX3xX1dxXd0xX60xX142xX3xX7bxX22xXdxX3xX5xX2bfxXdxX3xXexX1xX24exX3xX7xX149xX1dxX3xX1dxX1xXd0xX3xX4x13a08xX1dxX1exX3xX81xXdxX1dxX1xX3xX1dxX1exX1xXdxX2a1xX47xX3xX1dxX1xXdxX13bxX2exX3xX1dxX46xX47xX3xX4xX1xXdxX1dxX1xX3xX4xX1xXdxX24exX1dxX3xX305xX3xX7xX149xX1dxX3xX4xX1xX3b5xXdxX3xX4xX6xX5exX3xX1dxX1xX110xXexX3xXc8xX70xX19axX10xX6xX1exX2exX10xX3xX2xX142xX3xX81xX1xXc5xX1dxX1exX3xX81xX1xXd7xX3xXd3xX29dxX3xX175xX1xXf7xX1dxX1xX3xX17bxX5exXd0xX3xX4xX1xXc2xX3xXd3xX151xX1dxX1exX3xXf7xXbxX3xXd3xX371xXexX3xX5xX2fxXdxX3xX4xX1xX3b5xXdxX3xX7bxXd0xX3xX5xXd0xX47xX3xX4xX1xXc2xX3xXexX1xX24exX3xXexX69xX14dxX1dxX3xX1dxX1exX6xX60xX3xX7xX6xX2exX3xXexXdxX24exX1dxX1exX3xX4xX1c6xXdxX3xX81xX1xX6xXdxX3xX4xX2exX151xX4xX70xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX5exX1bxX60xXaxX12xX43xX6xX2exX3xXf2xXexX3xXbxX1xX15xXexX3xX4xX1xX3b5xXdxX3xXexX1xX110xXbxX142xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXd3xXd4xX3xX20xXe0xX1dxX1xX3xXexd0cdxX1dxX1xX3xXexX69xXdxX29dxX1dxX3xX81xX1xX6xXdxX3xX1dxX1xXdxX13bxX2exX3xXexXe0xX1dxX1xX3xX1xX2exX2fxX1dxX1exX3xXexX110xX1dxX3xX4xXc5xX1dxX1exX3xX1dxX1exX2exX60xX3xX1xXdxX29dxX47xX3xX7bxX22xXdxX3xX7x12103xX3xXf6xXc5xX1dxX1exX3xXf6xXf7xX5exX3xX4xXc2xX6xX3xXexXdxX13bxX1dxX3xXd3xX26xX5exX3xX17bx14667xX3xX165xX1exX19xX4xX3xXcxX1xX327xX1dxX1exX70xX3xX13xX1xX15xXexX3xXexX1xf0d6xX3xX90xX90xX3xX4xXc2xX6xX3xXexX69xX14dxX1dxX3xXd3xX110xX2exX142xX3xX165xX1exX2exX60xX184xX1dxX3xX38xXdxX1dxX1xX3xX175xX1x1199fxXdxX3xXd3xXd4xX3xX4xXd7xX3xXbxX1xX6xX3xX1bxX632xXexX3xXd3xXdxX29dxX47xX3xXexXdxX1dxX1xX3xXexX24exX3xX7xX6xX2exX3xXd3xX21x13245xX1dxX1exX3xX4xX1xX2exX60xX13bxX1dxX3xX4xXc2xX6xX3xXd3xX61dxX1dxX1exX3xXd3xX151xXdxX3xXd3xX29dxX3xX81xX1x134a8xXbxX3xX5xX26xXdxX3xX1xXdxX2a1xXbxX3xX2xX3xX7bxX22xXdxX3xXexX171xX3xX7xX2fxX3xX2xX136xX4axX3xX4xX1xX5exX3xX175xX1xXf7xX1dxX1xX3xX17bxX5exXd0xX70xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX5exX1bxX60xXaxX12xX36xX21xX22xX4xX3xX7xX6xX1dxX1exX3xX1xXdxX2a1xXbxX3xX49xX142xX3xX175xX1xXf7xX1dxX1xX3xX17bxX5exXd0xX3xX4xX1xXc2xX3xXd3xX151xX1dxX1exX3xX4xX1xX3b5xXdxX3xX4xX1xX14dxX47xX3xX7bxX22xXdxX3xX4xX1xXdxX24exX1dxX3xXexX1xX2exX14dxXexX3xXbxX1xX1c6xX1dxX1exX3xX1dxX1exX604xX3xXbxX1xX653xX1dxX3xX4xXc5xX1dxX1exX70xX3xXcfxXdxX13bxX2exX3xXd3xXd7xX3xXexX26xX5exX3xXd3xXdxX13bxX2exX3xX81xXdxX2a1xX1dxX3xX4xX1xX5exX3xXexX1xX114xX60xX3xXexX69xX1c6xX3xX17bxX19axXc8xX3xXc8xXc9xX3xX165xX1xX21xX3xXcxX1xXd0xX1dxX1xX3xX1bxX149xX1dxX1exX3xX4xX6xX5exX3xXd3xX151xXdxX3xX1xXe0xX1dxX1xX3xX1dxX1x12cd9xX47xX3xX7xX22xX47xX3xXexXe0xX47xX3xX81xXdxX24exX47xX3xX20xXd0xX1dxX3xXexX1xX327xX1dxX1exX3xX7xX6xX1dxX3xX20xX76fxX1dxX1exX3xXexX171xX3xX7xX2fxX70xX3xXcxX2exX60xX3xX1dxX1xXdxX119xX1dxX142xX3xX1dxX1xXdbxX1dxX1exX3xX1dxX2fbxX3xX5xX604xX4xX3xX4xXc2xX6xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX1dxX1exX6xX60xX3xX5xX14dxXbxX3xXexX632xX4xX3xX20xe4f9xX3xX1bxX14dxXbxX3xXexX327xXexX3xX20xX76fxX1dxX1exX3xX20xXd0xX1dxX3xXexX1xX327xX1dxX1exX3xX4xXc2xX6xX3xXcxX1xXd0xX1dxX1xX3xX165xX1xX149xX1dxX3xX305xX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX1xX632xX3xX9cxX2xX3xX7xX6xX2exX3xXexXe0xX1dxX1xX3xX2exX2fxX1dxX1exX3xX47xX327xX4xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX114xX47xX3xXd3xXf7xX1dxX1exX3xXexXdxX24exX4xX3xX4xXc2xX6xX3xXexX69xX2exX1dxX1exX3xX7bxX2a1xX3xXexX69x10ec5xX3xX165xX1exX2exX60xX184xX1dxX3xXc8xX46xX1dxX3xXcxXd0xXdxX70xX3xX165xX1xXdbxX1dxX1exX3xXbxX1xX15xXexX3xX4xX2exX2fxXdxX3xXexX69xX14dxX1dxX142xX3xX4xX653xX3xX1xX6xXdxX3xXd3xX151xXdxX3xXd3xX13bxX2exX3xXexX26xX5exX3xX69xX6xX3xXd3xX21xX2bfxX4xX3xX47xX151xXexX3xX7xX2fxX3xX4xX3b5xX3xX1xX151xXdxX3xX1dxX1exX2exX60xX3xX1xXdxX29dxX47xX3xX7bxX13bxX3xXbxX1xXf2xX6xX3xX81xX1xX2exX1dxX1exX3xXexX1xXd0xX1dxX1xX3xXd3xX2fxXdxX3xXbxX1xX21xX3b5xX1dxX1exX3xX1dxX1xX21xX1dxX1exX3xX81xX1xXc5xX1dxX1exX3xX4xXd7xX3xX20xXd0xX1dxX3xXexX1xX327xX1dxX1exX3xX1dxXd0xX5exX3xXd3xX21xX2bfxX4xX3xX1exX1xXdxX70xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX5exX1bxX60xXaxX12xX175xX24exXexX3xXexX1xX15xX4xX3xX91xX4axX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX1xXdxX3xXd3xX110xX2exX142xX3xX175xX1xXf7xX1dxX1xX3xX17bxX5exXd0xX3xX1exXdxXd0xX1dxX1xX3xX4xX1xXdxX24exX1dxX3xXexX1xX327xX1dxX1exX3xX4xX1xX2exX1dxX1exX3xX4xX2exX151xX4xX3xX49xX136xX4axX3xXexX69xX21xX22xX4xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXd3xX29dxX3xX1exXd7xXbxX3xX47xX371xXexX3xX7bxXd0xX5exX3xX7bxX1c6xX1dxX1exX3xX5xX5exX26xXdxX3xXexXdxX24exXbxX3xXexX1xX10xX5exX3xX29xX15xXbxX3xX2dxX2exX2fxX4xX3xX1exXdxX6xX3xX36xX37xX38xX36xX3axX3axX3xX37xX3exX3fxX40xX37xX42xX43xX3xX1dxX46xX47xX3xX49xX4axX49xX2xX70xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX2exXexX1xX5exX69xXaxX12xX2dxX2exX5ex1153cx103e9xX4xX3xXcfxX6xe942xXdxX0xX4exXbxX12

Quốc Đại

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Man City đánh bại Dortmund tiến vào bán kết

Man City đánh bại Dortmund tiến vào bán kết
2021-04-15 07:58:49

Dortmund mở tỉ số trận tứ kết lượt về Champions League và dẫn bàn suốt hiệp một, tuy nhiên Man City đã có hai bàn thắng trong hiệp hai để lội ngược dòng thắng 2-1, qua đó giành...

Phú Thọ chia điểm trên sân nhà trước Huế

Phú Thọ chia điểm trên sân nhà trước Huế
2021-04-10 19:22:35

PTĐT - Chiều 10/4, tại Sân vận động Việt Trì đã diễn ra trận thi đấu giữa chủ nhà Phú Thọ và CLB Huế trong khuôn khổ Vòng 4 - Giai đoạn 1, Giải hạng Nhất Quốc gia LS...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long