Cập nhật:  GMT+7
1abbx51fex313fx46b9x4f0ex7851x8cf3x6bebx2b2dxX7xa136x9674xafd9x432ax44fex6730xX5x35e0xXax7f0dxXcxX1xXdxX3xacc6x499ex4124xX3xX4x8e3fxX4xX3xa671x6233x5497xX3xXexX1x38dfxX3xXexX1xX6x63bexX3xXexa3caxXdxX3x2bdcx783exX3xX1xba73xXdxX3x39a8x1f52xX21xX3x7d78xbf1cxX21xa64fxX3xX21x95daxX1fxX3xb042x9b5fxX44xb6b3xX0x4f82xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3bxX10xX6x9c8fxXaxX12x3643x3c7cxX1fxX3xXex6d26xX2axX21xX3exX3x4221xX1xX19xX20xX21xX3xX68xX1x56c3xX3xX4xX1cxX4xX3xX1xX2axX2dxXexX3xX17xX34xX21xX3exX3x4b7exX41xX21xX3xX1xX2axX1cxa68cxX3xXcxX1xX25xX3xXexX1xX6xX2axX3xXexX2dxXdxX3xX30xX31xX3xX1xX34xXdxX3xX37xX38xX21xX3xX3bxX3cxX21xX3exX87xX3xXcxX19x51b2xX21xX3xX80xX41xX21xX3xX1x5a2cxX6xX3x7e30xX3x4309xX19xX3xX5xb8edxX4xX1xX3xX37xX18xXexX3xXcxX70xX3xX21xX41xX1fxX3xX44xX45xX44xX47xX87xX3xX21xX3ex535bx2fe4xX3xX44x9ae7xX49xb82exX3x93a9xXex80c1xX4xX3xX21xX3exXd1xXd2xX3x5431xX49xX47xX3xX21xX41xX1fxX3x2abcxX19x8505xX3xa469x2522xX2ax88aexX87xX3xXexX2dxXdxX3xXcxX63xX19xX21xX3exX3xXex8ad1xX1fxX3xX1xX2axX2dxXexX3xX17xX34xX21xX3exX3xXexX1xX25xX3xXexX1xX6xX2axX3xXd9xb70exX1xX19xX3xXb6xXdxX3xXexbfdexX4xX1xX3xX5xXbaxX4xX1xX3xX7xa802xX3xX37xX38xX21xX3xX3bxX3cxX21xX3exXf2xX3xX17xXf0xX3xX5bxXdxX31xX21xX3xX63xX6xX3xXexX1xXdxX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX4xX3xX21xX34xXdxX3xX5bxX19xX21xX3exX3xXexX1xX19xX34xX4xX3xX4xX1cxX4xX3xX1fxX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xXexX1xX6xX2axX3xX5bxX100xX21xX3xXexX34xX4xX3xaac8x8c8bxX21xX3xX21x76f7xX3x346axXd1xX3x8833x3cc8xX3xXex6ddbxacfbxX21xX3exX87xX3xXexX1xX19xX3xX1xa078xXexX3xX17xX20xX21xX3exX3xX17x79ddxX2axX3xX21xX3exX182xX17fxXdxX3xX5bxX100xX21xX3xX17bxXd1xX3xX5bxX19xX3xX68xX1xX1cxX4xX1xX3xX17xb53cxX21xX3xb832xX10xX1fxX87xX3xX4xX70xX3xX17bx2e81x52f0xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX6xXbxXexXdxX2axX21xXaxX12xX0xXdxX1fxX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17exX10xX21xXexX10xX63xXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxaef3xXdxX5bxXexX1x76bdxX3xX2xX45xX45xX45xXbxX1b3x6ff9xX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX1f7xX3xXe3xX2xX47xXbxX1b3xX1ffxXaxX3xX7xX63xX4xX9xXaxX49xX49xX4xX1bdx81c9xX6xX2axXbxX1xX19xXexX1xX2axX1bdxX17bxX21xX49xX5bxX10xX7xX68xXexX2axXbxX49xX21xX10xX1f2xX7xX49xX44xX47xX2x4e5fxX49xX2xX2xX2xX5bxX44xX44xX44xX44xX47xXd7xXd7xXexXd5x2e0fxX44xXd5xX5xX2x3f97x6d58xXd7xX44xX246xXd7xX44xXd5xX47xX246xX45xXe3xX47xXd7xX237xX24bx859fxXd7xX6xX246xXe3xX1bdx745fxXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xXdxX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX4xX3xX1fxX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xXexX1xX6xX2axX3xXexX2dxXdxX3xX30xX31xX3xX1xX34xXdxX3xX37xX38xX21xX3xX3bxX3cxX21xX3exX3xX21xX41xX1fxX3xX44xX45xX44xX47xXaxX3xX1f2xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX2xX45xX45xX45xXaxX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX9xXaxXe3xX2xX47xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX6xXbxXexXdxX2axX21xXaxX12xX17exX1cxX4xX3xX80xX37xX80xX3xXexX1xXdxX3xX17xX18xX19xX3xX1fxX20xX21xX3xX174xX175xX21xX3xX21xX179xX1bdxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX6xXbxXexXdxX2axX21xXaxX12xX0xXdxX1fxX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17exX10xX21xXexX10xX63xXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxX1f2xXdxX5bxXexX1xX1f7xX3xX2xX45xX45xX45xXbxX1b3xX1ffxX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX1f7xX3xXd7xXd5xX45xXbxX1b3xX1ffxXaxX3xX7xX63xX4xX9xXaxX49xX49xX4xX1bdxX21axX6xX2axXbxX1xX19xXexX1xX2axX1bdxX17bxX21xX49xX5bxX10xX7xX68xXexX2axXbxX49xX21xX10xX1f2xX7xX49xX44xX47xX2xX237xX49xX2xX2xX2xX5bxX44xX44xX44xX44xX47xXd5xbc5axXexXd5xX376xX237xX376xX5xX2xX24bxX24cxXd7xX44xX246xXd7xX44xXd5xX237xXd5xX2xX2xX2xXd7xX44xX24bxX246xX6xX44xX6xX2xX1bdxX261xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xXdxX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX4xX3xX1fxX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xXexX1xX6xX2axX3xXexX2dxXdxX3xX30xX31xX3xX1xX34xXdxX3xX37xX38xX21xX3xX3bxX3cxX21xX3exX3xX21xX41xX1fxX3xX44xX45xX44xX47xXaxX3xX1f2xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX2xX45xX45xX45xXaxX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX9xXaxXd7xXd5xX45xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX6xXbxXexXdxX2axX21xXaxX12xXefxXd1xX21xX3xX17xX18xX19xX3xXexX63xX11fxX3xX17exX17fxX3xXexX182xX183xX21xX3exX3xX3exXdx40b9xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX80xX37xX80xX3xX4x6f25xX6xX3xX17xX34xXdxX3x538axX1xX3cxX3xX5exXdxX21xX1xX3xX17bxXd1xX3xXcxX1xX6xX21xX1xX3xXcxX1xX42cxXd2xX1bdxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xX2axX5bxXd2xXaxX12xXcxX1xX10xX2axX3xX17xX1cxX21xX1xX3xX3exXdxX1cxX3xX4xX42cxX6xX3xX174xX6xX21xX3xXexX70xX3xX4xX1xXdbxX4xX87xX3xX4xX1cxX4xX3xX80xX37xX80xX3xXexX1xXdxX3xX17xX18xX19xX3xX21xX3exX1xXdx93a5xX1fxX3xXexX18dxX4xX87xX3xXex7887xXbxX3xXexX63xX19xX21xX3exX87xX3xX4xc09axX21xX3exX3xX1xXdxX1b0xX21xX3xX4xX1cxX4xX3xXexX63xX49bxX21xX3xX17xX18xX19xX3xX68xXbaxX4xX1xX3xXexX11fxX21xX1xX3xX17bxXd1xX3xX1xX18xXbxX3xX5bx38cexX21xX1bdxX3xXcxX63x56b8xX21xX1xX3xX17xX34xX3xX4xX42cxX6xX3xX80xX37xX80xX3xX68xX1xX1cxX3xXexX182x486axX21xX3exX3xX17x78caxX21xX3exX87xX3xXexX1xX25xX3xX1xXdx9d9cxX21xX3x75d4xX19xX6xX3xX17bxXdxX4f9xX4xX3xX4xX1xX492xX21xX1xX3xX5xX4f9xX4xX1xX3xX17bxX38xX3xX17xXdxX25xX1fxX3xX7xX4a6xX3xb1b2xX3xX4xX1cxX4xX3xX21xX34xXdxX3xX5bxX19xX21xX3exX3xXexX1xXdxX3xX17xX18xX19xX3xX68xX1xX20xX21xX3exX3xX21xX1xXdxX38xX19xX1bdxX3xX37xX100xXd2xX3xX5xXd1xX3xX5bxXbaxXbxX3xX17xX25xX3xX4xX1cxX4xX3xX80xX37xX80xX3xX17xX1b0xX21xX3xXex3df1xX3xX4xX1cxX4xX3xX1xX19xXd2xX4f9xX21xX87xX3xXexX1xXd1xX21xX1xX87xX3xXexX1xXbaxX3xXexX63xX2axX21xX3exX3xXexa5d0xX21xX1xX3xX4xXb1xX3xX4xX4e9xX3xX1xX34xXdxX3xX3exXdxX6xX2axX3xX5xX182xX19xX87xX3xX63xb3f4xX21xX3xX5xX19xXd2xX4f9xX21xX3xX7xXdbxX4xX3xX68xX1xX179xX10xX87xX3xXexX1xX175xXexX3xX4xX1x60f6xXexX3xXexX4d4xX21xX1xX3xX17xX2axXd1xX21xX3xX68xX1b0xXexX1bdxX3xX37xX4eexX21xX3exX3xXexX1xX17fxXdxX3xXexX1xX25xX3xX1xXdxX4f9xX21xX3xX17bxXdxX4f9xX4xX3xX4xX1cxX4xX3xX1fxX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xXexX1xX6xX2axX3xX5bxX100xX21xX3xXexX34xX4xX3xXexX63xX19xXd2xX38xX21xX3xXexX1xX4a6xX21xX3exX3xXexX2dxXdxX3xX4xX1cxX4xX3xX17xXbaxX6xX3xXbxX1xX182xX4e9xX21xX3exX3xX21xX3exXd1xXd2xX3xX4xXd1xX21xX3exX3xX17xX182x9e03xX4xX3xX4fcxX19xX6xX21xX3xXexX100xX1fxX87xX3xX5bxX19xXd2xX3xXexX63xX4d4xX3xX17bxXd1xX3xXbxX1xX1cxXexX3xXexX63xXdxX25xX21xX87xX3xX3exXb1xXbxX3xXbxX1xXa9xX21xX3xX21xX100xX21xX3exX3xX4xX6xX2axX3xX17xX17fxXdxX3xX7xX4a6xX21xX3exX3xXexXdxX21xX1xX3xXexX1xXa9xX21xX87xX3xXbxX1xX1cxXexX3xX1xX19xXd2xX3xX3exXdxX1cxX3xXexX63xXbaxX3xX17bxX41xX21xX3xX1xXb1xX6xX3xX17xX5acxX4xX3xX7xX175xX4xX3xX4xX42cxX6xX3xX17xX4eexX21xX3exX3xX21axXd1xX2axX3xX4xX1cxX4xX3xX5bxX100xX21xX3xXexX34xX4xX1bdxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX6xXbxXexXdxX2axX21xXaxX12xX0xXdxX1fxX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17exX10xX21xXexX10xX63xXaxX3xX7xXexXd2xX5xX10xX9xXaxX1f2xXdxX5bxXexX1xX1f7xX3xX2xX45xX45xX45xXbxX1b3xX1ffxX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX1f7xX3xXe3xXd7xXd5xXbxX1b3xX1ffxXaxX3xX7xX63xX4xX9xXaxX49xX49xX4xX1bdxX21axX6xX2axXbxX1xX19xXexX1xX2axX1bdxX17bxX21xX49xX5bxX10xX7xX68xXexX2axXbxX49xX21xX10xX1f2xX7xX49xX44xX47xX2xX237xX49xX2xX2xX2xX5bxX44xX44xX44xX44xXd7xX2xXd7xXexXd7xX45xX237xXe3xX5xXd5xX24bxX24cxXd7xX44xX246xXd7xX44xXd5xX47xX246xX47xX2xX45xX246xX45xX24bxXd7xX376xX47xX44xXe3xX1bdxX261xXbxX3exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xXdxX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1cxX4xX3xX1fxX20xX21xX3xXexX1xX25xX3xXexX1xX6xX2axX3xXexX2dxXdxX3xX30xX31xX3xX1xX34xXdxX3xX37xX38xX21xX3xX3bxX3cxX21xX3exX3xX21xX41xX1fxX3xX44xX45xX44xX47xXaxX3xX1f2xXdxX5bxXexX1xX9xXaxX2xX45xX45xX45xXaxX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX9xXaxXe3xXd7xXd5xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17exX6xXbxXexXdxX2axX21xXaxX12xX17exX1cxX4xX3xX21xX34xXdxX3xX5bxX19xX21xX3exX3xXexX1xXdxX3xX17xX18xX19xX3xXexX1xX19xX3xX1xX18dxXexX3xX17xX20xX21xX3exX3xX17xX196xX2axX3xX21xX3exX182xX17fxXdxX3xX5bxX100xX21xX3xX17bxXd1xX3xX5bxX19xX3xX68xX1xX1cxX4xX1xX3xX17xX1b0xX21xX3xX1b3xX10xX1fxX87xX3xX4xX70xX3xX17bxX1bcxX1bdxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX174xX2axX5bxXd2xXaxX12xX17exX1cxX4xX3xX21xX34xXdxX3xX5bxX19xX21xX3exX3xXexX1xXdxX3xX17xX18xX19xX3xXexX1xX25xX3xXexX1xX6xX2axX3xX5bxXdxX31xX21xX3xX63xX6xX3xXexX55axX3xX21xX3exXd1xXd2xX3xX44xXd5xX3xX17xX1b0xX21xX3xX44xX246xX49xXd7xX3xXd9xXexXdbxX4xX3xX21xX3exXd1xXd2xX3xXe3xX3xX17xX1b0xX21xX3xX2xX45xX49xX47xX3xX100xX1fxX3xX5xXbaxX4xX1xXf2xX3xXexX2dxXdxX3xX68xX1xX19xX3xX17bx4dedxX4xX3xXcxX63xX19xX21xX3exX3xXexX100xX1fxX3xX1xX2axX2dxXexX3xX17xX34xX21xX3exX3xXexX1xX25xX3xXexX1xX6xX2axX3xXd9xX117xX1xX19xX3xXb6xXdxX3xXexX11fxX4xX1xX3xX5xXbaxX4xX1xX3xX7xX129xX3xX37xX38xX21xX3xX3bxX3cxX21xX3exXf2xX1bdxX3xX5exX34xXdxX3xX5bxX19xX21xX3exX3xXexX63xX6xX2axX3xXexX1xX182xX51bxX21xX3exX3xX7x20f5xX3xX5bxXdxX31xX21xX3xX63xX6xX3xXexX63xX2axX21xX3exX3xX1xX6xXdxX3xX17xX61bxXexX87xX3xX17xX61bxXexX3xb061xX3xX17bxXd1xX2axX3xX2xXe3xX1xX45xX45xX3xX21xX3exXd1xXd2xX3xX44xX237xX49xXd7xX3xXd9xXexXdbxX4xX3xX1fxX3cxX21xX3exX3xX376xX49xX47xX3xX100xX1fxX3xX5xXbaxX4xX1xXf2xX1ffxX3xXexX63xX6xX2axX3xXexX1xX182xX51bxX21xX3exX3xX17xX61bxXexX3xX8ebxX8ebxX3xX17bxXd1xX2axX3xX2xX45xX1xX3xX21xX3exXd1xXd2xX3xX44xX246xX49xXd7xX3xXd9xXexXdbxX4xX3xX1fxX3cxX21xX3exX3xX2xX45xX49xX47xX3xX100xX1fxX3xX5xXbaxX4xX1xXf2xX3xXexX2dxXdxX3x7136xX100xX21xX3xX68xX1xX18xX19xX3xXcxX63xX4a6xX21xX3exX3xX17xX4eexX21xX3exX3xXb4xX3xXcxX63xX19xX21xX3exX3xXexX100xX1fxX3xX30xX31xX3xX1xX34xXdxX3xX37xX38xX21xX3xX3bxX3cxX21xX3exX1bdxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6f9fxX19xXexX1xX2axX63xXaxX12xX3bxX2axXd1xX21xX3exX3x6f00xXdxX6xX21xX3exX0xX49xXbxX12

Hoàng Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nỗ lực nâng tầm giải đấu

Nỗ lực nâng tầm giải đấu
2023-09-27 16:47:00

Ngày 26/9, tại trụ sở Báo Hànộimới (44 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Ban tổ chức Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 48 - Vì hòa bình năm 2023 đã tổ chức họp báo thông tin...

FC Phú Thọ thất bại trên sân Tự Do

FC Phú Thọ thất bại trên sân Tự Do
2023-04-16 19:09:00

baophutho.vn Chiều 16/4, trên Sân vận động Tự Do, thành phố Huế đã diễn ra trận thi đấu giữa CLB bóng đá Huế gặp FC Phú Thọ (áo đỏ) trong khuôn khổ Vòng 3 -...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long