Cập nhật: 09/06/2022 12:17 GMT+7

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động số 1688/KH-UBND về việc “Thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2022 và Kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025”.

Mục đích của chương trình hành động là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, từ đó hình thành, phát triển Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, 100% các tổ chức xúc tiến thương mại và trên 200 doanh nghiệp được cấp tài khoản trên Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số và 50% trong số này có phát sinh giao dịch và chia sẻ thông tin; 100% thủ tục hành chính lĩnh vực xúc tiến thương mại đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, với 90% doanh nghiệp hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Để hiện thức hóa mục tiêu trên, kế hoạch đã đề cấp nhiều giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu như: Đẩy mạnh tham gia Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số; nâng cao nhận thức, năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại; hoàn thiện về cơ chế chính sách, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính trong lĩnh vực xúc tiến thương mại để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Văn Lang


Văn Lang

Các tin đã đưa

Cẩm Khê có 133 mô hình “Dân vận khéo”

Cẩm Khê có 133 mô hình “Dân vận khéo”
2022-11-24 10:48:00

baophutho.vn Năm 2022, huyện Cẩm Khê đăng ký xây dựng 133 mô hình “Dân vận khéo", trong đó có 39 mô hình ở lĩnh vực kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị...

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
2022-06-08 14:28:00

baophutho.vn Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, tính đến tháng 5/2022, tổng số thẻ giao dịch ngân hàng đã phát hành lũy kế ước đạt trên...

220 doanh nghiệp thành lập mới

220 doanh nghiệp thành lập mới
2022-04-22 19:13:00

baophutho.vn Trong Quý I- năm 2022, toàn tỉnh có 220 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký đạt 2.891,4 tỷ đồng, tăng 20,9% về số doanh...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long