Thành công từ huyện Thanh Ba

Thành công từ huyện Thanh Ba

baophutho.vn Nếu như đầu nhiệm kỳ 2020-2025, thu nhập bình quân của người dân Thanh Ba là 37,1 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân hơn 1.000 tỷ đồng/năm; giá trị sản phẩm bình quân trên 1ha đất canh tác nông, lâm nghiệp, thủy sản 97,7 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo 6,74%... thì sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thu nhập bình quân đã nâng lên 47,5 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân gần 2.000 tỷ đồng/năm; giá trị sản phẩm bình quân trên 1ha đất canh tác nông, lâm nghiệp, thủy sản 120 triệu đồng; số hộ nghèo giảm xuống còn 5,32%; 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong đó có ba xã đạt NTM nâng cao; 22 khu dân cư đạt khu NTM kiểu mẫu, huyện Thanh Ba đã vinh dự được công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước

Nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước
2023-09-26 07:55:00

baophutho.vn Đổi mới, sáng tạo phương thức hoạt động, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, sau nửa nhiệm kỳ...

Học Bác bằng những việc làm cụ thể

Học Bác bằng những việc làm cụ thể
2023-09-09 09:43:00

baophutho.vn Với phương châm “Học đi đôi với làm, chú trọng việc làm theo Bác bằng những hành động và việc làm cụ thể”, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Cẩm Khê...

Lan tỏa việc làm theo Bác

Lan tỏa việc làm theo Bác
2023-08-16 07:23:00

baophutho.vn Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nông dân toàn huyện học và làm theo Bác, những năm qua, Hội Nông dân (HND) huyện Yên Lập đã...

Những điển hình làm theo lời Bác

Những điển hình làm theo lời Bác
2023-07-22 06:22:00

baophutho.vn Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư...

Những điển hình làm theo Bác

Những điển hình làm theo Bác
2023-06-23 08:11:00

baophutho.vn Thực hiện Kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long