Cập nhật:  GMT+7

Giữ vững vai trò ngân hàng chủ lực thực thi chính sách tiền tệ

Bám sát chủ trương, định hướng, chỉ đạo điều hành của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, của ngân hàng cấp trên, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ (Đảng bộ BIDV Phú Thọ) đã đoàn kết, đồng lòng, tập trung lãnh đạo BIDV Phú Thọ cùng hệ thống BIDV vượt qua khó khăn, thách thức, dần khẳng định vị thế là một ngân hàng chuyên doanh chủ lực trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.

Giữ vững vai trò ngân hàng chủ lực thực thi chính sách tiền tệ

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ BIDV Phú Thọ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tạo thuận lợi cho khách hàng.

Để có bước chuyển mạnh mẽ trong dòng chảy đổi mới của đất nước và của tỉnh, những năm qua, Đảng bộ BIDV Phú Thọ luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt và là nhân tố hàng đầu để lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đảng bộ hiện có sáu chi bộ với 101 đảng viên. Bằng sự đổi mới, sáng tạo trong phương thức lãnh đạo theo hướng có trọng tâm, trọng điểm trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức; bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, tính chiến đấu của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên đã từng bước được nâng lên. Các cấp uỷ trong toàn Đảng bộ luôn phân định rõ vai trò lãnh đạo của cấp uỷ với công tác quản trị doanh nghiệp của Ban Giám đốc; chủ động xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp của cấp ủy với lãnh đạo đơn vị; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, thông qua chế độ hội họp để bàn bạc, thống nhất chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo theo quy định.

Vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu luôn được phát huy nhằm giải quyết tốt mối quan hệ giữa tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, giữa tập trung và phân cấp, phân quyền trong công tác quản trị; vừa bảo đảm giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của cấp ủy, vừa phù hợp với đặc thù hoạt động và yêu cầu công tác quản trị, điều hành, kiểm soát của toàn Đảng bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ Đảng có những bước chuyển tích cực, từ việc triển khai chủ yếu theo kế hoạch sang chủ động, thực chất, đi cùng, đi trước công tác kiểm tra, kiểm soát chuyên môn; chú trọng xây dựng hệ thống cảnh báo, phòng ngừa, phát hiện sớm rủi ro, xử lý nghiêm túc cán bộ, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Từ đó ngăn chặn, phòng ngừa hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Các chi bộ đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Xác định sinh hoạt chi bộ là góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, các chi bộ đã duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt, gắn nội dung sinh hoạt với kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào hoạt động thực tiễn. Do đó, ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp được nâng lên, tạo chuyển biến rõ rệt về tác phong, lề lối làm việc, hiệu quả công tác....

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được cấp uỷ chú trọng. Việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên được các chi bộ triển khai nghiêm túc với phương pháp học tập đa dạng, thiết thực, hiệu quả, tập trung vào các nội dung trọng tâm, phù hợp với đặc điểm của chi bộ.

Sau học tập, quán triệt, mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với từng vị trí việc làm, qua đó nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, nhận thức, bản lĩnh chính trị trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên.

Được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của ngân hàng cấp trên cùng cách làm thiết thực, cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng không ngừng nâng cao, góp phần tạo sự thống nhất, đồng thuận trong toàn Đảng bộ; giúp cho hoạt động kinh doanh của BIDV Phú Thọ tạo được những dấu ấn quan trọng, luôn là đơn vị đi đầu có mức tăng trưởng cao.

Đến nay, BIDV Phú Thọ đã có sự phát triển vượt bậc cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động. Nguồn vốn huy động của Chi nhánh đạt trên 5.700 tỉ đồng, dư nợ tín dụng đạt trên 10.000 tỉ đồng, tỉ lệ nợ xấu nằm trong tầm kiểm soát. Mức tăng trưởng bình quân mỗi năm trong giai đoạn 2018-2022: Huy động vốn đạt 6,3%/năm, dư nợ tín dụng đạt 14,4%/năm, chênh lệch thu chi đạt 30,0%/năm%, lợi nhuận trước thuế đạt 26,8%/năm.

Đồng chí Đinh Thị Mai Hương - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BIDV Phú Thọ chia sẻ: Do tính chất đặc thù của ngành thường xuyên luân chuyển cán bộ nên Đảng uỷ rất chú trọng công tác kiện toàn tổ chức đảng gắn với tổ chức bộ máy chuyên môn. Đảng ủy phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong cấp ủy phụ trách các chi bộ cơ sở để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện và trực tiếp trên các mặt công tác, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả hoạt động của từng chi bộ. Trong đó, tập trung nâng cao các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, góp phần tạo niềm tin, uy tín và hình ảnh của BIDV với khách hàng.

Từ những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ BIDV Phú Thọ tiếp tục lấy nhiệm vụ xây dựng Đảng làm động lực cơ bản để thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong đó tập trung thực hiện hiệu quả công cuộc chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới, sáng tạo trong hoạt động chuyên môn; thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong cán bộ, đảng viên và người lao động gắn với đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Đồng thời, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, chủ động rà soát những hạn chế, yếu kém, tăng cường kiểm tra, giám sát, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh... góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra, xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Đỗ Thị Tươi


Đỗ Thị Tươi

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tạo sự đồng thuận trong Nhân dân

Tạo sự đồng thuận trong Nhân dân
2024-05-23 08:45:00

baophutho.vn Những ngày này, các địa phương trong tỉnh thuộc diện phải sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã, giai đoạn 2023-2025 đang khẩn trương triển...

Tránh xa “viên đạn bọc đường”

Tránh xa “viên đạn bọc đường”
2024-05-23 08:43:00

baophutho.vn “Viên đạn bọc đường” là cách nói ví von dùng để chỉ những cám dỗ vật chất và lợi ích mà chủ nhân của nó sử dụng làm “vũ khí” tác động vào người...

Những nội dung chính của Hội nghị Trung ương 8

Những nội dung chính của Hội nghị Trung ương 8
2023-10-03 08:11:00

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trung ương sẽ bàn và cho ý kiến kết luận về các vấn đề: Tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch...

Hiệu quả từ một Đề án

Hiệu quả từ một Đề án
2023-10-02 10:16:00

baophutho.vn Xác định công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng là một trong những nội dung, nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững kỷ...

Quảng Yên thoát nghèo

Quảng Yên thoát nghèo
2023-09-28 07:57:00

baophutho.vn Trong câu chuyện với chúng tôi về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, đồng chí Vũ Khắc Khương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch...

Khắc phục “bệnh” phô trương, hình thức

Khắc phục “bệnh” phô trương, hình thức
2023-09-28 07:55:00

baophutho.vn Trong cuộc sống và công tác, dù đã được nhận diện, phê phán, lên án nhiều nhưng dường như “bệnh” phô trương, hình thức vẫn còn tồn tại đâu đó ở...

Cự Đồng lãnh đạo giảm nghèo bền vững

Cự Đồng lãnh đạo giảm nghèo bền vững
2023-09-21 08:04:00

baophutho.vn Từng là xã có tỉ lệ hộ nghèo cao của huyện Thanh Sơn, đến nay, tỉ lệ hộ nghèo của xã Cự Đồng chỉ còn 4,94%, hộ cận nghèo còn 4,43%, xã đứng thứ...

Xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại

Xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại
2023-09-21 08:03:00

baophutho.vn Trông chờ, ỷ lại hiểu theo nghĩa đơn giản là sự thụ động, phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài mà không phát huy được tính tích cực, chủ động,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long