Công bố Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Công bố Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc

baophutho.vn Ngày 24/5, tại thành phố Việt Trì, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị Hội đồng điều phối vùng Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ Ba và công bố Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cơ hội phát triển ngành công nghiệp bán dẫn

Cơ hội phát triển ngành công nghiệp bán dẫn
2024-03-11 09:13:00

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang hoàn thiện dự thảo Đề án Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, trình Chính phủ trong quý I/2024...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long