Người có uy tín trong đồng bào Khmer góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Người có uy tín trong đồng bào Khmer góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đội ngũ người có uy tín trong đồng bào Khmer ở Kiên Giang không chỉ góp phần phát triển kinh tế-xã hội, xây khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà còn là hạt nhân bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long