Công bố kết quả xếp hạng Chỉ số PAPI năm 2023: Phú Thọ trong nhóm đạt điểm cao

Công bố kết quả xếp hạng Chỉ số PAPI năm 2023: Phú Thọ trong nhóm đạt điểm cao

baophutho.vn Ngày 2/4, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển - Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức công bố báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2023.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long