Tuổi cao nêu gương sáng

Tuổi cao nêu gương sáng

baophutho.vn Hiện toàn tỉnh có trên 215.000 hội viên người cao tuổi (NCT), sinh hoạt tại 2.328 chi hội. Xác định NCT có vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội, thời gian qua, các cấp Hội NCT trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, chủ động, sáng tạo trong xây dựng kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, thiết thực quan tâm, chăm sóc, phát huy hiệu quả vai trò của NCT trong đời sống xã hội.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long