Cập nhật:  GMT+7

Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật của các đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 5/3, đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023.

Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật của các đơn vị sự nghiệp công lập

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu phát biểu kết luận buổi giám sát

Làm việc với đoàn giám sát, về phía UBND tỉnh có đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo UBND thành phố Việt Trì. Dự buổi giám sát có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng các Ban của HĐND tỉnh...

Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật của các đơn vị sự nghiệp công lập

Toàn cảnh hội nghị

Giai đoạn 2018 - 2023, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Toàn tỉnh hiện có trên 1.000 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 107 đơn vị so với năm 2017; đã thực hiện giải thể 17 đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả. Việc quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được thực hiện thường xuyên, bài bản. Chính sách tinh giản biên chế được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đúng nguyên tắc, đối tượng, trình tự, thời hạn; từ năm 2018 đến nay, đã thực hiện tinh giản biên chế trên 760 viên chức; số lượng cấp phó trong các đơn vị sự nghiệp công lập cơ bản đảm bảo theo quy định. Tỉnh cũng đã triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công lập; nâng cao năng lực quản trị, hoàn thiện cơ chế tài chính, thực hiện cơ chế tự chủ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập...

Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật của các đơn vị sự nghiệp công lập

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang phát biểu tại buổi giám sát

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Tình trạng thiếu giáo viên vẫn đang diễn ra ở hầu hết các địa phương; công tác tuyển dụng viên chức còn gặp nhiều khó khăn; việc bố trí số lượng cấp phó đối với đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực y tế và giáo dục còn nhiều bất cập; lãi suất ngân hàng cao gây áp lực đáng kể đến việc triển khai thực hiện chủ trương xã hội hóa tại các đơn vị y tế; khả năng tự chủ tài chính của các đơn vị còn thấp do điều kiện KT-XH trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn...

Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật của các đơn vị sự nghiệp công lập

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Đinh Công Thực phát biểu tại buổi giám sát

Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật của các đơn vị sự nghiệp công lập

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Hoàng Hương phát biểu tại buổi giám sát

Tỉnh kiến nghị, đề xuất Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số Luật và văn bản hướng dẫn đảm bảo phù hợp để triển khai thực hiện hiệu quả. Đồng thời, kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương: Ban hành hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở theo ngành, lĩnh vực quản lý làm cơ sở xây dựng vị trí việc làm; sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực; ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước...

Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật của các đơn vị sự nghiệp công lập

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023

Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật của các đơn vị sự nghiệp công lập

Đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thành Nam phát biểu tại buổi giám sát

Đề nghị Bộ Nội vụ kiến nghị với Ban Tổ chức Trung ương xem xét, giữ ổn định số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2022-2026 của địa phương; hằng năm giao bổ sung biên chế sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo còn thiếu so với định mức quy định; phối hợp với các bộ ngành liên quan trình Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh quy định về số lượng cấp phó đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, Y tế cho phù hợp với với quy mô trường, lớp, số lượng các điểm trường lẻ, các đơn vị sự nghiệp y tế đa chức năng, có quy mô lớn...

Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật của các đơn vị sự nghiệp công lậpLãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo một số nội dung việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong ngành giáo dục

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang khẳng định: Việc sắp xếp, tinh gọn, đổi mới tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế là chủ trương lớn và đúng đắn của Đảng, Nhà nước; đã được tỉnh tích cực triển khai và mang lại nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, trong điều kiện thực tế khi triển khai còn gặp những khó khăn, vướng mắc và có những vấn đề chưa phù hợp với tình hình cụ thể của một số đơn vị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp nhận những kiến nghị, đề xuất của tỉnh, phản ánh tới Quốc hội và các Bộ, ban, ngành liên quan nghiên cứu, có sự điều chỉnh cho phù hợp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo sự chủ động cho địa phương để triển khai thực hiện hiệu quả. Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang giao các sở, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những cơ chế hỗ trợ thuộc thẩm quyền của địa phương, phù hợp với tình hình thực tế để tiếp tục tạo điều kiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật của các đơn vị sự nghiệp công lập

Lãnh đạo Sở Y tế báo cáo một số nội dung việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ngành Y tế

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng chí yêu cầu, thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Kết luận số 62-KL/TW ngày 2/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các Luật và văn bản hướng dẫn có liên quan; thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với sắp xếp, quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công; đề xuất phương án tiếp nhận, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập từ các bộ, ngành bàn giao; sớm ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ thuộc thẩm quyền, phù hợp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Đồng chí Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh giao Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đánh giá tất cả các nội dung có vướng mắc, bất cập, chưa đầy đủ, chưa cụ thể trong việc thực hiện Nghị quyết 19 và các chính sách, các Luật, văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan, đề xuất sửa đổi, bổ sung làm cơ sở để Đoàn giám sát kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Quốc hội thảo luận tại tổ

Quốc hội thảo luận tại tổ
2024-01-16 18:27:00

baophutho.vn Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, sáng 16/1, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ, Quảng Trị và Bình Dương thảo luận Dự thảo...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long