Sản xuất giấy chipboard từ xơ sợi bã sắn

Sản xuất giấy chipboard từ xơ sợi bã sắn

baophutho.vn Giấy chipboard (giấy bìa cứng) là sản phẩm giấy công nghiệp được sử dụng rộng rãi để làm ống giấy, lon đựng trà hoặc làm pallet giấy, mắc áo, giấy lót container... Nguyên liệu chính sử dụng để sản xuất giấy chipboard là giấy lề OCC (giấy các tông hòm hộp cũ). Nhằm tận dụng lại xơ sợi từ bã sắn làm nguyên liệu cho sản xuất giấy chipboard, giúp giảm lượng nguyên liệu OCC, năm 2023 nhóm tác giả đến từ Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ đã nghiên cứu thành công giải pháp sử dụng xơ sợi từ bã sắn cho sản xuất giấy chipboard và áp dụng vào thực tiễn sản xuất, giúp nâng cao hiệu quả kinh tế.

Nỗ lực sản xuất, hoàn thành mục tiêu

Nỗ lực sản xuất, hoàn thành mục tiêu
2024-03-12 07:57:00

baophutho.vn Đảm bảo các đơn hàng, sản lượng ngay từ những tháng đầu năm 2024 sẽ là động lực, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện tốt mục tiêu sản xuất,...

Ngành Công thương: Dấu ấn nửa nhiệm kỳ

Ngành Công thương: Dấu ấn nửa nhiệm kỳ
2023-11-10 09:54:00

baophutho.vn Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX xác định: “Đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp dịch vụ; tập trung phát...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long