Khi Nghị quyết của Đảng hợp lòng dân

Khi Nghị quyết của Đảng hợp lòng dân
2023-10-10 05:21:00

baophutho.vn Sau gần hai năm thực hiện Nghị quyết 94-NQ/HU, ngày 30/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Phù Ninh (Nghị quyết 94) về “Chuyển đổi diện tích...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long