Cập nhật:  GMT+7
4bq94buxaGbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hUIg4butReG7tXHhu4VmxJBFw4zhu7Vx4bql4buFRXHDjUUtbOG7teG7reG7q+G7uWNmw73DicSQReG7reG7qcOMZOG7hcOqIERxQWbhu6vhu5fhu7lmw61lZ2dnZuG7seG6sOG7ueG7q2bhu7Phu4hmSG5m4buf4bqmZnDDicSC4butZuG7n21mRUTDuuG7uWbhu59t4bufZkXDicOMw7nhu7lmcOG7gOG6puG7ueG7q2ZFROG7gOG6pOG7n2bhu7TGsGbhu7Hhurbhu61mUOG7peG7uWbhu7Dhurrhu7nhu6vhur0v4buxaMOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu7BxbOG7oeG7hWbEkEXDjOG7tXHhuqXhu4VFccONRS1s4bu14but4bur4bu5Y2bDvcOJxJBF4but4bupw4xk4buFw6og4buCZuG7ueG7q27DjGZpay/DrcSRZkXhu7Fu4bu54buxZkLhu7Hhuq5mw6Dhu63hu6dFZiBEdmZw4bubw4xm4bu3b+G7ueG7sWZFw4nDjMO64bu5ZkVEw4nDjOG7peG7uWbhu5/hurJmcOG6tuG7ueG7q8SRZkVE4buE4bufZkPDiWzhu7lmRW9BZuG7s+G7scSC4bu54burZuG7s+G7seG7r2ZF4buA4bu54burZuG7o+G7guG7ueG7q2ZFROG7gOG6pOG7n2bhu6F3Qmbhu6rhu63hurRmIOG6smbhu7Dhurrhu7nhu6tmw6Dhu4DDguG7ueG7q2YtZuG7tMawZuG7seG6tuG7rWZQ4bul4bu5ZuG7sOG6uuG7ueG7q2ZIbmYgw4nhu5fhu7lmw6Dhu43hu7lm4buxw4FsZi1m4bugw4lm4bu1d+G7n+G7sWZQ4buVRWYg4bqyZuG7ueG7jeG7t2ZpZ2nDrGXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hUJMw4lF4buxQUThu4XDquG6veG7reG7t+G7q2bhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7heG7reG7nnHhu7lFcUThu4VmxJBFw4zhu7Vx4bql4buFSeG7reG7oUXhu7FjZsSp4buLZ0LDjWRm4buxceG7reG7q+G7sUVjZuG7i2dnQsONZGbhu6Hhu63EkELhu7Vsw4xjZuG7o+G7tUHhu5/hu7NkZuG7t2xE4bur4but4bu5LeG7tXHhu6lFY2Zsw4lFQWRm4bu3bEThu6vhu63hu7ktROG7reG7q+G7sUVjZmzDiUVBZOG7hWbEkEThu5/huqXhu4UvL+G7n2Xhu6NsQULhu7HDiUXhu7FBZUjhu7kv4buhccSQ4buzRUFCL+G7uXFJxJAvacOsaMOtL2jDrcSp4buh4buJaMOsZ2vhu4tpRcOsZ2jhu4vhu7XEqS3hu63hu7fhu6stZ2tqw61lw71C4bur4buFZmzhu7VF4bql4buFIERxQWbhu6vhu5fhu7lmw61lZ2dnZuG7seG6sOG7ueG7q2bhu7Phu4hmSG5m4buf4bqmZnDDicSC4butZuG7n21mRUTDuuG7uWbhu59t4bufZkXDicOMw7nhu7lmcOG7gOG6puG7ueG7q2ZFROG7gOG6pOG7n2bhu7TGsGbhu7Hhurbhu61mUOG7peG7uWbhu7Dhurrhu7nhu6vhu4VmSeG7reG7oUXhu7HhuqXhu4XEqeG7i2fhu4Vm4buxceG7reG7q+G7sUXhuqXhu4Xhu4tnZ+G7hWYvw6rhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu55sQkXhu61B4bu54buFZsSQRcOM4bu1ceG6peG7hUVxw41FLWzhu7Xhu63hu6vhu7ljZuG7n3Hhu7lFcURk4buFw6rhu57huqZmcMOJxILhu61m4bufbWZFRMO64bu5ZnDhu4Dhuqbhu7nhu6tm4buw4bq64bu54burZsOg4buAw4Lhu7nhu6tl4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFZsSQRcOM4bu1ceG6peG7hUVxw41FLWzhu7Xhu63hu6vhu7ljZsO9w4nEkEXhu63hu6nDjGThu4XDquG7nuG6vGZF4buxxanEkWZoZcOsZ2dm4buf4bqmZnDDicSC4butZuG7n21mRUTDuuG7uWbhu7Hhu6dmReG7seG6ruG7ueG7q2bhu6vhu61tZkVEcUFm4buf4bqmZkVv4butZuG7n23hu59mRcOJw4zDueG7uWZw4buA4bqm4bu54burZkXhu7Fu4bu54buxZkLhu7Hhuq5kZkVEcUFm4buj4buN4bu54burZkTEguG7ucSRZuG7n+G7j+G7t2ZoZcOtZ2dm4bux4bqw4bu54burZuG7s+G7iGZFRMO64bu5ZuG7n23hu59mRcOJw4zDueG7uWZw4buA4bqm4bu54burxJFmRW/hu61mRUThurxmxJDhuqhm4bufbeG7n2bhu5/DgmZDw4ls4bu5xJFmcMOC4bu5Zkh3ZkVEw7rhu7lmcHdsZuG7o27hu7lkZkXhu7Fsw4xmcOG6suG7rWbhu7nhurbhu61m4buhw4nhu7nhu6tmRcOJw4zDuuG7uWZFRMOJw4zhu6Xhu7lmw61nZ2ZCbOG7uUHEkWZtQmZC4bux4buv4buf4buxxJFm4buj4butxanhu7lmReG7leG7t2bhu7XhuqThu7llZWVm4buy4bux4bubw4lm4bux4but4bunw4lmRcOJw4zDuuG7uWZFRMOJw4zhu6Xhu7lmRcahQmZFRMOJ4bu54burZkhuQWbhu59t4bufZuG7ueG6tuG7rWbhu6HDieG7ueG7q2Nm4bue4buxbkFmcMOB4bu5ZuG7ocOJZuG7s+G7sW3hu5/hu7FmSOG7pWZF4buxbOG7t2bhu6Hhu4Rm4buq4but4bq0ZiDhurJm4buw4bq64bu54burZsOg4buAw4Lhu7nhu6tm4oCTZuG7tMawZuG7seG6tuG7rWZQ4bul4bu5ZuG7sOG6uuG7ueG7q2ZIbmYgw4nhu5fhu7lmSOG7jeG7uWbhu7HDgWxm4oCTZuG7oMOJZuG7tXfhu5/hu7FmUOG7lUVmIOG6smbhu7nhu43hu7dm4buq4butbUJmIOG7sXbhu7lmaWdpw6xkZiDhu6/hu7lm4bu54bur4buA4bqq4bu54burZkXhu7HhuqZm4buf4bq44bu54burZuG7sOG6uuG7ueG7q2bDoOG7gMOC4bu54burZuG6qGZ94bux4bq4ZiDhu7HhuqBm4bu1bmbhu6Dhu61mxJDDs+G7uWZI4buN4bu5ZuG7scOBbGZC4bux4butZkjGoUVmReG7scWpZnBv4butZuG7oeG7reG7p+G7uWbhu5/Dimxm4bu54bux4buZ4bu5ZuG7tUFv4butZGbhu7BtRWbhuqNBbOG7uWZ94bux4bq4ZiDhu7HhuqBm4bu1bmbhu6Dhu61mxJDDs+G7uWZI4buN4bu5ZuG7scOBbGZC4bux4butZkjGoUVmReG7scWpZnBv4butZuG7oeG7reG7p+G7uWbhu5/Dimxm4bu54bux4buZ4bu5ZuG7tUFv4butZGbhu6LDs0FmReG6sOG7uWZIbmZC4buxbUVm4buxw4nDjGbhu6Hhu61mxJDDs+G7uWZI4buN4bu5ZuG7scOBbGbhu7VuZkVEbeG7n+G7sWbhu7nhu7Hhu63hu6fhu7dm4bufw4psZkVBbuG7uWbDjcOyZuG7seG6tuG7rWRmIEFu4bu5ZuG7oeG7meG7uWbhu5/hu7HDieG7ueG7q2bEkOG7huG7n2bhu6vhu61HZuG7q3bhu7lmSG5mQuG7sW1FZuG7scOJw4xm4bufbeG7n2bhu6vhu61tZkVEd2ZI4buN4bu5ZuG7scOBbGbhu5/Dimxm4bu54bux4buZ4bu5ZuG7tUFv4butZWVlZiB9ZsOg4but4bunRWYgRHZm4buf4bq+4bu54burZkXhu43hu7nhu6tm4buf4buA4bqm4bu54burZkVEbOG7ueG7q2ZFROG7r2bhu5/huqZm4buxQWzEkWZww6jhu7lm4bqoZuG7n23hu59mRcOJw4zDueG7uWZC4bux4bquxJFm4bufbeG7n2bhu7Phu7HDiWZIw4nhu61m4buf4buxw4Lhu63EkWbhu7Phu7HDiWZFRMOJ4bu54burZkXhu5nhu7fEkWbhu5/EguG7ueG7q2bEkOG6qMSRZuG7ueG7sW5mSOG7jeG7uWbhu7FBbWbhu7Phu7HDiWbhu6Hhu5nhu7lm4buf4buAZGZFw4nDjMO64bu5ZkVEw4nDjOG7peG7uWZFRMO64bu5ZuG7n23hu59m4bu3buG7uWbhu7F24bu54buxZnDhu63hu6fhu7lmRUbEkWbhu6PDs+G7ueG7q2ZF4but4bu5ZnDhu63hu6fhu7lmRUZkZkjGoeG7uWZw4bq24bu54burZuG7ueG7seG7meG7uWbhu6Hhu5nhu7lmRURxQWbhu5/huqZmIOG6smZDw4nhuq7hu59l4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buebEJF4butQeG7ueG7hWbEkEXDjOG7tXHhuqXhu4VFccONRS1s4bu14but4bur4bu5Y2bDvcOJxJBF4but4bupw4xk4buFw6rhur3hu63hu7fhu6tm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4Xhu63hu55x4bu5RXFE4buFZsSQRcOM4bu1ceG6peG7hUnhu63hu6FF4buxY2bEqeG7i2dCw41kZuG7sXHhu63hu6vhu7FFY2bhu4vhu4nDrULDjWThu4VmxJBE4buf4bql4buFLy/hu59l4bujbEFC4buxw4lF4buxQWVI4bu5L+G7oXHEkOG7s0VBQi/hu7lxScSQL2nDrGjDrS9ow63EqeG7oeG7iWjDrGhnw63EqUXhu4nhu4nEqWfhu7VoLeG7reG7t+G7qy1nw6xramXDvULhu6vhu4VmbOG7tUXhuqXhu4UgRHFBZuG7q+G7l+G7uWbDrWVnZ2dm4bux4bqw4bu54burZuG7s+G7iGZIbmbhu5/huqZmcMOJxILhu61m4bufbWZFRMO64bu5ZuG7n23hu59mRcOJw4zDueG7uWZw4buA4bqm4bu54burZkVE4buA4bqk4bufZuG7tMawZuG7seG6tuG7rWZQ4bul4bu5ZuG7sOG6uuG7ueG7q+G7hWZJ4but4buhReG7seG6peG7hcSp4buLZ+G7hWbhu7Fx4but4bur4buxReG6peG7heG7i+G7icOt4buFZi/DquG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7nmxCReG7rUHhu7nhu4VmxJBFw4zhu7Vx4bql4buFRXHDjUUtbOG7teG7reG7q+G7uWNmw73DicSQReG7reG7qcOMZOG7hcOq4bu44bur4buA4bqm4butZuG7oeG7meG7uWZF4buxbuG7ueG7sWZC4bux4bquZkVEcUFm4buf4bqmZiDhurJmQ8OJ4bqu4bufZuG7oXdCZuG7quG7reG6tGYg4bqyZuG7sOG6uuG7ueG7q2bDoOG7gMOC4bu54burZuKAk2bhu7TGsGbhu7Hhurbhu61mUOG7peG7uWbhu7Dhurrhu7nhu6tm4bu54buN4bu3ZmlnacOsZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQkzDiUXhu7FBROG7hWbEkEXDjOG7tXHhuqXhu4VFccONRS1s4bu14but4bur4bu5Y2ZE4but4bur4buxRWThu4XDquG7tOG7p2ZAbOG7ueG7seG6vS9Cw6o=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phú Thọ sẽ có mưa rào và dông

Phú Thọ sẽ có mưa rào và dông
2024-03-28 09:02:00

baophutho.vn Ngày 28/3, theo Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Việt Bắc, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh định vị sét và ảnh ra-đa thời tiết cho thấy...

Tích cực chăm lo cho cựu chiến binh

Tích cực chăm lo cho cựu chiến binh
2024-03-28 08:24:00

baophutho.vn Phát huy vai trò của tổ chức Hội, bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thời gian qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh luôn đồng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long