Cập nhật:  GMT+7
708dx85b4xdda1xc7adx107bax75c0xc962xe9fbxaab5xX7xb83bx8315x1040dx7b2cx938exac43xX5x866exXaxdd10x99f8xXdx946bxXexX3xad65xX6x91caxX3xX1axcbd6x7a0bxcb62xX3xX1axc3bcx7b6axX1exX3xX1axacbdxXexX3x103e0xX22xb2f0xe55exXexX3xb520xd73cxX1exX1xX3xX4x7fcbxX1exX1fxX3xb63cx972exX1exX1fx9547xX3x8910xX1xebe0xX4xX1xX3xX2axX22xX6xX1exX3xXexee1axX3x77d8x8460xX0xecc1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7efcxX10xX6x941exXaxX12xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX30xb169xX3xX1exX1xXdx70cdxX22xX3xX5xdffaxX1exX3xX40xX1xb39dxX1exX1fxX3xX30xX31xX1exX1xX3xX4xX42xX4xX3xd8f2xX18xX3xX4xbf0exX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX40xX1xX36xX1exX1fxX3xX3axX42xX1exX3xXbxX1xX42xX3xX1fxXdxX42xX3xX1fxXdxd891xX2cxX3xX1axda9fxX3xX63xX6xX3x83c2xXafxX1dxX3xXexX1xX31xX3xXexb934x7ec9xabd1xX1exX1fxX3xX4xX1x82b4xX22xX3xb2d4xX22xX3exX3xX1axX1dxX1exX1fxX3xX4exX4fxX3xX4x9ff7xX3xX1axX27xXexX3xX2axX22xX2cxX2dxXexX3xX30xX31xX1exX1xX3xX4xX22xX23xXdxX3xX4xd031xX1exX1fxX3xX4xX36xX1exX1fxX3xX3axX3bxX1exX1fxX3exX3xX40xX1xX42xX4xX1xX3xX2axX22xX6xX1exX3exX3xX4xX1x8b36xX1axX3xX63x9d68xXexX3xXb8xXdxX15xX4xX3xX42xXbxX3xXexX1xX22xX2dxX3xX4xX1xX23xX1exX1fxX3xX3axX42xX1exX3xXbxX1xX42xX3xX1fxXdxX42xbb12xX0xXbxX12xX0xXexX6xX3axX5xX10xX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX1axX6xXc1xX1fxXdxX1exa8afxc8efxXbx10507xX3xX6xX22xXexX1dxXaxX12xX0xXexXc1xX12xX0xXexX63xX12xX0xXbxX12xX0xXdxX1axX1fxX3xX7xXc1xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14axX51xX51xX3axX6xX1dxXbxX1xX22xXexX1xX1dxX132xXb8xX1exX51xX1dxX5xX63xX63xX6xXexX6xX51xf76axX10xX3axX7xXdxXexX10xX51xXexXdxX1exf8c8xXexX22xX4xX191xX7xX22xX191xX40xXdxX10xX1exX51xX2xecabxX19fxda8bxee5cx101acx88b9xX19fxX1a3xX8bxX1a4xX51xX14bxX19fxX19fxa6fdxX51xc5e9xX51xX2xX14bxa9b7xX1b3xe008xe809xX4exX1a3xX1b3xX1b6xX1adxX51xX2xX14bxX1b3xX1adxf074xX1adxX14bxX14bxX1c1xX14bxX1b6xX1b3xX1b6x784cxXexX1dxX1exXexX22xX4xX132xX1fxXdxdad9xXaxX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexXc1xX12xX0xXexXc1xX12xX0xXexX63xX12xX0xXbxX12xX18xX1fxXc2xXc3xXdxX3xdeb9xX1xX42xXexX3xX1exX1fxX36xX1exX3xX1a3xX27xX3xX18xX1fxX1dxc490xXdxX3xX1fxXdxX6xX1dxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a3xX1dxX63xX2cxXaxX12xX18xX1fxX22xX2cx8df8xX1exX3xX1f2xX1xXc2xc916xX1exX1fxX3xX18xX1fxX6xX132xX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexXc1xX12xX0xX51xXexX6xX3axX5xX10xX12xX0xXbxX12xX18xX1fxXafxX2cxX3x7956xX51xX2xX14bxX51xX14bxX19fxX19fxX1adxX3exX3xXexXc1xe985xX3xX5xXc3xXdxX3xX4xXc9xX22xX3xX1xe607xXdxX3xX4xX8fxX6xX3xXbxX1xXd9xX1exX1fxX3xXb8xXdxd4acxX1exX3xX30xX75xX3xX1exX1fxX1xX31xX3xX4xX1xX1dxX3xX3axXdxX2dxXexX3xX2axX22xX6xX1exX3xX30xXdxe014xX1axX3xX4xX8fxX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXb8xX75xX3xXb8xXdxX15xX4xX3xXexXc1xX1dxX1exX1fxX3xXexX1xX42xX1exX1fxX3xX2xX14bxX51xX14bxX19fxX19fxX1adxX3exX3xX60xX27xXdxX3xX30x9bc1xX1exX1fxX3xX4xX1xXc9xX22xX3xXccxX22xX3xX7xbb5cxX3xX14dxX10xX1axX3xX14dx8af2xXexX3xX30xXc2xX6xX3xXc1xX6xX3xX2axX22xX2cxX2dxXexX3xX30xX31xX1exX1xX3xX4xX22xX23xXdxX3xX4xXf0xX1exX1fxX3xXb8xX75xX3xXb8xXdxX15xX4xX3xX1fxXdxX6xX3xX1xX202xX1exX3xX42xXbxX3xXexX1xX22xX2dxX3xX4xX1xX23xX1exX1fxX3xX3axX42xX1exX3xXbxX1xX42xX3xX1fxXdxX42xX3xX30xX23xXdxX3xXb8x8c44xXdxX3xX1fxXdxXafxX2cxX3xX1axXb3xX3xX63xX6xX3xX1exX1xc618xXbxX3xX40xX1xd1c0xX22xX3xXexX4cxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3exX3xX18xX1fxXc2xXc3xXdxX3xXbxX1xX42xXexX3xX1exX1fxX36xX1exX3xX1a3xX27xX3xX18xX1fxX1dxX202xXdxX3xX1fxXdxX6xX1dxX3xX18xX1fxX22xX2cxX222xX1exX3xX1f2xX1xXc2xX228xX1exX1fxX3xX18xX1fxX6xX3xX4xX1xX1dxX3xX3axXdxX2dxXexX3exX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX30xX70xX3xX1exX1xXdxX75xX22xX3xX5xX79xX1exX3xX40xX1xX7exX1exX1fxX3xX30xX31xX1exX1xX3xX4xX42xX4xX3xX8bxX18xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX40xX1xX36xX1exX1fxX3xX3axX42xX1exX3xXbxX1xX42xX3xX1fxXdxX42xX3xX1fxXdxXafxX2cxX3xX1axXb3xX3xX63xX6xX3xXb8xXafxX1dxX3xXexX1xX31xX3xXexXc1xXc2xXc3xX1exX1fxX3xX4xX1xXc9xX22xX3xXccxX22xX132xX0xXbxX12xXcxX1xX10xX1dxX3xX18xX1fxXc2xXc3xXdxX3xX1f2xX1xX42xXexX3xX1exX1fxX36xX1exX3xX1a3xX27xX3xX18xX1fxX1dxX202xXdxX3xX1fxXdxX6xX1dxX3exX3xXb8xXdxX15xX4xX3xX42xXbxX3xXexX1xX22xX2dxX3xX4xX1xX23xX1exX1fxX3xX3axX42xX1exX3xXbxX1xX42xX3xX1fxXdxX42xX3xXb8xX324xXdxX3xX1fxXdxXafxX2cxX3xX1axXb3xX3xX63xX6xX3xX4xX8fxX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexXc1xX1dxX1exX1fxX3xXexX1xXc3xXdxX3xX1fxXdxX6xX1exX3xX2axX22xX6xX3xX5xXafxX3xX40xX1xX36xX1exX1fxX3xX40xX1xX42xX4xX1xX3xX2axX22xX6xX1exX3exX3xX1fxXc9xX2cxX3xX25bxX1exX1xX3xX1xXc2xb9b8xX1exX1fxX3xXexXdxX275xX22xX3xX4xa384xX4xX3xX30xX2dxX1exX3xX1xX1dxX202xXexX3xX30xX27xX1exX1fxX3xX7xX25bxX1exX3xX14dxX22xX10dxXexX3exX3xX14dxX22xX10dxXexX3xX40xX1xX339xX22xX3xX1fxXdxXafxX2cxX3xX63xX6xX3xX4xX8fxX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX191xX3xX5xXafxX3xX1exX1fxXafxX1exX1xX3xXexX1xX22xX3xX1x868cxXexX3xX1exX1xXdxX75xX22xX3xX5xX6xX1dxX3xX30xX27xX1exX1fxX3exX3xX1exX1xX10dxXexX3xX5xXafxX3xX5xX6xX1dxX3xX30xX27xX1exX1fxX3xX1exa2b0xX3exX3xX4xXb3xX1exX1fxX3xX1exX1xXc2xX3xX4xX42xX4xX3xX8bxX18xX3xX7xX25bxX1exX3xX14dxX22xX10dxXexX3exX3xX1xXdxX15xXbxX3xX1xX27xXdxX3xXbxX1xXc9xX1exX3xXbxX1xX23xXdxX3xX3axX42xX1exX3xX5xb1a4xX3xXb8xXafxX3xX1exX1fxXc2xXc3xXdxX3xXexXdxX275xX22xX3xX63xXf0xX1exX1fxX3xX4xX1xXc9xX22xX3xXccxX22xX132xX0xXbxX12xX1a3xXafxX3xX18xX1fxX22xX2cxX222xX1exX3xX1f2xX1xXc2xX228xX1exX1fxX3xX18xX1fxX6xX3xX1exXd9xXdxX14axX3xd0a0xX1a1xX1xX4d1xX1exX1fxX3xXexX36xXdxX3xX1axX1dxX1exX1fxX3xdbfbxXdxX275xX1exX3xX1axXdxX1exX1xX3xX4xX1xXc9xX22xX3xXccxX22xX3xc1dexX4exX4fxfa01xX3xX7xX2cfxX3xX4xXd9xX3xX2axX22xX2cxX2dxXexX3xX30xX31xX1exX1xX3xX4xX22xX23xXdxX3xX4xXf0xX1exX1fxX3xX4xX36xX1exX1fxX3xX3axX3bxX1exX1fxX3exX3xX40xX1xX42xX4xX1xX3xX2axX22xX6xX1exX3exX3xX4xX1xX10dxX1axX3xX63xX111xXexX3xXb8xXdxX15xX4xX3xX42xXbxX3xXexX1xX22xX2dxX3xX4xX1xX23xX1exX1fxX3xX3axX42xX1exX3xXbxX1xX42xX3xX1fxXdxX42xX3xX30xX23xXdxX3xXb8xX324xXdxX3xX1fxXdxXafxX2cxX3xX1axXb3xX3xX63xX6xX3xX14dxX22xX10dxXexX3xX40xX1xX339xX22xX3xX4xX8fxX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXb8x8396xX3xX30xXdxX75xX22xX3xX1exXafxX2cxX3xXbxX1xXf0xX3xX1x104aaxXbxX3xXb8xX324xXdxX3xX2axX22xX6xX1exX3xX1xX15xX3xX1xX621xXbxX3xXexX42xX4xX3xX1exX1xXdxX75xX22xX3xX1axe842xXexX3xX30xX6xX1exX1fxX3xXbxX1xX42xXexX3xXexXc1xXdxX290xX1exX3xXexX23xXexX3xX30xdc1fxXbxX3xX1fxXdxX4f6xX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXb8xXafxX3xX4exX4fxX3exX3xX4xXd9xX3xX5xX621xXdxX3xX4xX1xX1dxX3xXb8xXdxX15xX4xX3xXexXdxX2dxXbxX3xXex97f8xX4xX3xXex812bxX1exX1fxX3xX4xXc2xXc3xX1exX1fxX3xX2axX22xX6xX1exX3xX1xX15xX3xX40xXdxX1exX1xX3xXexX2dxX3xX191xX3xXexX1xXc2xX228xX1exX1fxX3xX1axX202xXdxX3xX1fxXdxX4f6xX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXb8xXafxX3xX4exX4fxXaxX132xX3xXcxX1xX10xX1dxX3xX1a1xX1xXdxX1exX1xXbxX1xX22xX132xXb8xX1e


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

POWERED BY
Việt Long