Cập nhật:  GMT+7
46cex5cf8xcc61xb29ax5708xea3axc368x89e2xd352xX7x7291xb495xd843xb0bfxbe24x55e4xX5x515fxXax57c5x8a90xX1x5904xX3x9874xXdxX3xXexa3a6xX4xX1xX3xX5xb77bxX4xX1xX3xX7xe35fxX3x6312x7029x616exX3xcf8fxd538xX29xcffaxX3xa9f3x6c58xX3xX29xXdx4f27xeac2xX3xX2x8911xX3xX29x6fc9xX36xX3xace8xX2ex61edxc3ecxX3xX17xXdxX3xX7xda2cxX29xX3x6205xX3cxX29xX3xX1x607fxX6xX3xd119xXdxX35xXexX3xX3fxX6xX36xX0xacc1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX10xX6xX17xXaxX12xX3fxX1x852axX29xX3xX17xX20xXbxX3xX13xX31xX3xX29xXdxX35xX36xX3xd944xX39xX3xX29xX3cxX36xX3xX29xX2exX41xX42xX3xd739xX1xd16fxX3xXexX20xX4xX1xX3xX2bx9565xX3xX8exX1xX1bxX3x67cexXdxX29xX1xX3xX30xd5b5xX3xb4e0xd0adxX4xX3xX5xX35xX29xX1xX3xX4bxX28xX3xX4bxXdxX35xX4xX3xab51xX48xa4abxX3xXexX98xX29xX3xX4xcb84xX3xXexX1bxX4xX1xX3xXex5bdcxc911xX29xX3xXexXb9xX41xX29xX3xX4xbdfdxXdxX3xX53xXdxX35xXexX3xX3fxX6xX36xX3x624ax6dedxcf67xX5cxX2xX2xX5cxX2x6452xcd30x8731xX3x8b6axX3xXdfxXe0xX5cxX2xX2xX5cxXdfxebf6xXdfxXe0x981dxX3xX4bxX41xX3xX2xX39xX3xX29xX3cxX36xX3xX3fxX2exX41xX42xX3x6e47xXdxX3xX7xX48xX29xX3xX4bxX3cxX29xX3xX1xXb9x50d8xX3xX53xXdxX35xXexX3xX3fxX6xX36xX3xXdexXdfxXe0xX5cxX2xX2xX5cxXdfxXf3xXf3xXe8xX3xXeaxX3xXdfxXe0xX5cxX2xX2xX5cxXdfxXf3xXdfxXe0xXf6x6965xX3xX7xX114xX29xX2exX3xXdfxXe0xX5cxX2xX2xX138xX3xX13xX1xX15xX3xX17xXdxX3xXexX1bxX4xX1xX3xX5xX20xX4xX1xX3xX7xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX29xX2exX3xXexXc0xX3xX4xX1xce48xX4xX3xc500x837cxX3xX17xX73xX29xX2exX3xX1x77e5xca9dxX29xX2exX3xXexX174xe3c5xX29xX2exX3xX29xXdxX35xX36xX3xX4xX114xX4xX3xX53xX15xX6xX3xX2bxX2cxX29xX2exX3xX4bxX41xX3xXcxa13dxX6xX3xaab3xX41xX36xX3xX30xX31xX3xX29xXdxX35xX36xX3xX3fxX2exX41xX42xX3xX107xXdxX3xX7xX48xX29xX3xX4bxX3cxX29xX3xX1xX50xX6xX3xX53xXdxX35xXexX3xX3fxX6xX36xe2faxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx85d9xXb9xX17xX42xXaxX12xX0xXdxX36xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8exX10xX29xXexX10xXc8xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXax807bxXdxX17xXexX1x5304xX3xXdfxXf3xXf3xXe0xXbxe774xdec0xX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX1f7xX3xX2xX2xXe0xX2xXbxX1fexX1ffxXaxX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX5cxX5cxX4xX1c0xXb7xX6xXb9xXbxX1xX15xXexX1xXb9xX1c0xX4bxX29xX5cxX17xX10xX7xX30xXexXb9xXbxX5cxX29xX10xX1f2xX7xX5cxXdfxXe0xXe7xX82xX5cxX2xXdfxXf3xX17xXe7xX2xX2xXdfxXe6xXe0xX82xXexe35axX82xX39xXf3xX5xX246xXeaxXe7xXf3xXe7xXdfxXe6xXe7xXe7xXf3xXe0xXeaxX246xX82xXe8xX2xXe8xX2xXdfxX2xXe7xX82xX1c0xa9abxXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xXdxX3xXexX1bxX4xX1xX3xX5xX20xX4xX1xX3xX7xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX29xX2exX3xX30xX31xX3xX29xXdxX35xX36xX3xX2xX39xX3xX29xX3cxX36xX3xX3fxX2exX41xX42xX3xX17xXdxX3xX7xX48xX29xX3xX4bxX3cxX29xX3xX1xX50xX6xX3xX53xXdxX35xXexX3xX3fxX6xX36xXaxX3xX1f2xXdxX17xXexX1xX9xXaxXdfxXf3xXf3xXe0xXaxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX9xXaxX2xX2xXe0xX2xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX6xXbxXexXdxXb9xX29xXaxX12xX8exX114xX29xX3xXb7x6b76xX138xX3xX29xX1xX73xX29xX3xX4bxXdxXc9xX29xX3xX13xX1xX15xX3xX17xXdxX3xXexX1bxX4xX1xX3xX5xX20xX4xX1xX3xX7xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX29xX2exX3xX17xX73xX29xX2exX3xX1xX174xX175xX29xX2exX3xXexX174xX17bxX29xX2exX3xX29xXdxX35xX36xX3xX4xX114xX4xX3xX53xX15xX6xX3xX2bxX2cxX29xX2exX3xXex61dfxXdxX3xX27xX28xX29xX3xXcxX1xX174xacc2xX29xX2exX138xX3xX13xX1xX15xX3xX17xXdxX3xXexX1bxX4xX1xX3xX5xX20xX4xX1xX3xX7xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX29xX2exX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d0xXb9xX17xX42xXaxX12xX8exX114xX4xX3xX1xXb9xX33exXexX3xX198xX2f0xX29xX2exX3xX30xX31xX3xX29xXdxX35xX36xX3xX198xc8ffxX3xXexX33exXb9xX3xX30xX1x9286xX29xX2exX3xX30xX1xX1bxX3xX4bxX15xXdxX3xXexX174xX175xXdxX3xXbxX1x5facxX29xX3xX30xX1xX17bxXdxX3xX4bxX41xX3xX198xX2f0xX29xX2exX3xX5x53d0xX4xX3xX4xX1xXb9xX3xX4xX114xX29xX3xXb7xX2f0xX138xX3xX4bxXdxXc9xX29xX3xX4xX1xX168xX4xX138xX3xX29xX2exX174x77aexXdxX3xX5xX6xXb9xX3xX198xX2f0xX29xX2exX3xXexX1xX3c1xX4xX3xX1xXdxX35xX29xX3xXexa9eaxXexX3xX4xX1xX168xX4xX3xXexXc8xX114xX4xX1xX3xX29xX1xXdxX35xX36xX3xX4bx4bddxX3xX198xX174xX348xX4xX3xX2exXdxX6xXb9xX1ffxX3xX29xX73xX29xX2exX3xX4xX6xXb9xX3xXa4xX3xXexX1xX168xX4xX138xX3xXexXc8xX114xX4xX1xX3xX29xX1xXdxX35xX36xX3xXexXc8xXb9xX29xX2exX3xX4bxXdxX35xX4xX3xXb7xX48xXb9xX3xXexX98xX29xX138xX3xX2ex7ffaxX29xX3xX2exXdx6e6cxX3xX4bxX41xX3xXbxX1xX114xXexX3xX1xX15xX42xX3xX2exXdxX114xX3xXexXc8xX20xX3xX4xX114xX4xX3xX17xXdxX3xX7xX48xX29xX3xX4bxX3cxX29xX3xX1xX50xX6xX3xXexXc8xXc9xX29xX3xX198xX20xX6xX3xXb7xX41xX29xX3xXexcd66xX29xX1xX3xX29xX50xXdxX3xX4xX1xX15xX29xX2exX3xX4bxX41xX3xXexX33exXdxX3xX13xX1xX15xX3xX17xXdxX3xXexX1bxX4xX1xX3xX5xX20xX4xX1xX3xX7xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX29xX2exX3xX29xX50xXdxX3xXc8xXdxXc9xX29xX2exX1c0xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d0xXb9xX17xX42xXaxX12xX0xXdxX36xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8exX10xX29xXexX10xXc8xXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxX1f2xXdxX17xXexX1xX1f7xX3xX2xX39xX2xXdfxXbxX1fexX1ffxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX1f7xX3xX2xXe0xXe8xXe6xXbxX1fexX1ffxXaxX3xX7xXc8xX4xX9xXaxX5cxX5cxX4xX1c0xXb7xX6xXb9xXbxX1xX15xXexX1xXb9xX1c0xX4bxX29xX5cxX17xX10xX7xX30xXexXb9xXbxX5cxX29xX10xX1f2xX7xX5cxXdfxXe0xXe7xX82xX5cxX2xXdfxXf3xX17xXe7xX2xX2xXdfxXe6xXe8xX82xXexXe6xXf3xX246xXe7xX5xXe6xXeaxXe7xXf3xXe7xXe8xX82xXe8xX39xXe8xX246xXeaxX246xX82xXe8xX2xX82xX2xXf3xX82xX2xXe0xX1c0xX262xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xXdxX3xXexX1bxX4xX1xX3xX5xX20xX4xX1xX3xX7xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX29xX2exX3xX30xX31xX3xX29xXdxX35xX36xX3xX2xX39xX3xX29xX3cxX36xX3xX3fxX2exX41xX42xX3xX17xXdxX3xX7xX48xX29xX3xX4bxX3cxX29xX3xX1xX50xX6xX3xX53xXdxX35xXexX3xX3fxX6xX36xXaxX3xX1f2xXdxX17xXexX1xX9xXaxX2xX39xX2xXdfxXaxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX9xXaxX2xXe0xXe8xXe6xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8exX6xXbxXexXdxXb9xX29xXaxX12xX27xX98xX29xX2exX3xX4xX1xX1bxX3xX16bxXc9xX3xXcxXc8xX174xX3dexX29xX2exX3x9bfcxXdxX6xX29xX2exX3xXeaxX3xX5fexXdxX114xX36xX3xX198xX3f5xX4xX3xX13xX1xX15xX3xX17xXdxX3xXexX1bxX4xX1xX3xX5xX20xX4xX1xX3xX7xX25xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX29xX2exX3xXbxX1xX114xXexX3xXb7xXdxb9c5xX15xX3xXexX33exXdxX3xXb7xX15xXc0xXdxX3xXexXb9xX33exX3xX198xX41xX36xX0xX5cxXbxX12xX0xXexX6xXb7xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1fexX6xX29xX1xX29xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX29xX2exX9xXaxXf3xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX17xX17xXdxX29xX2exX9xXaxXe8xXaxX12xX0xXexXb7xXb9xX17xX42xX12xX0xXexXc8xX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d0xXb9xX17xX42xXaxX12xXa6xXa7xX4xX3xX5xX35xX29xX1xX3xX7xX3f5xX3xX246xXe8xX5cxXa6xX16bxX138xX3xX29xX2exX41xX42xX3xXdfxXe0xX3xXexX1xX114xX29xX2exX3xX2xX2xX3xX29xX3cxX36xX3xX2xXe6xXe7xXe8xX138xX3xX17xXb9xX3xX8exX1xX90xX3xXexX20xX4xX1xX3xX2bxX98xX3xX8exX1xX1bxX3xX9exXdxX29xX1xX3xX30xXa4xX3xXb7xX6xX29xX3xX1xX41xX29xX1xX3xX4xX1xX485xX3xX1xX175xX29xX3xXdfxX3xXexX1xX114xX29xX2exX3xX29xX2exX6xX42xX3xX7xX6xX15xX3xX30xX1xXdxX3xX3fxX1xX41xX3xX29xX174x505fxX4xX3xX53xXdxX35xXexX3xX3fxX6xX36xX3xX107xX73xX29xX3xX4xX1xX90xX3xX8exX2f0xX29xX2exX3xX1xd399xX6xX3xXc8xX6xX3xX198xX3dexXdxX3xXdexXdfxX5cxXe6xX5cxX2xXe6xXe7xXe8xXf6xX138xX3xX29xe074xX36xX3xXexXc8xXb9xX29xX2exX3xXcx92c5xXbxX3xXa6xXa7xX4xX3xX5xX35xX29xX1xX3xX2exX98xX36xX3xX2xX2xX82xX3xXa6xXa7xX4xX3xX5xX35xX29xX1xX3xX4xX90xX6xX3xX8exX1xX1bxX29xX1xX3xXbxX1xX90xX3xX16bxX73xX36xX3xXexX1xX3dexXdxX3xX29xX174xX717xX4xX3xX53xXdxX35xXexX3xX3fxX6xX36xX3xX107xX73xX29xX3xX4xX1xX90xX3xX8exX2f0xX29xX2exX3xX1xX731xX6xX3xXb7xX6xX29xX3xX1xX41xX29xX1xX3xXex8112xX3xXe0xXf3xX5cxX39xX5cxX2xXe6xXe7xXe8xX3xX198xc0e1xX29xX3xX29xX2exX41xX42xX3xXdfxX39xX5cxXdfxX5cxX2xXe6xXe7xX246xX3xX198xX395xX3xX198xX174xX348xX4xX3xX4xX39dxX29xX2exX3xX29xX1xX752xX29xX3xX1d0xX48xXb9xX3xX4bxX752xXexX3xae56xX15xX3f5xX4xX3xX2exXdxX6xX3xXexX1xX10xXb9xX3xd790xX15xX42xX7bcxXexX3xX198xX20xX29xX1xX3xX7xX3f5xX3xXdfxXe7xXe6xX246xX5cxX7f6xX27xXeaxXcxXcxX2exX3xX29xX2exX41xX42xX3xXdfxXdfxX5cxX2xXdfxX5cxXdfxXf3xX2xX246xX3xX4xX90xX6xX3xXcxX1xX90xX3xXexX174xX717xX29xX2exX3xX8exX1xX1bxX29xX1xX3xXbxX1xX90xX1c0xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d0xXb9xX17xX42xXaxX12xXa6xXa7xX4xX3xX5xX35xX29xX1xX3xX7xX3f5xX3xX246xXe8xX5cxXa6xX16bxX3xX30xX1x6555xX29xX2exX3xX198xX20xX29xX1xX3xX4bxXdxX35xX4xX3xXb7xX48xXb9xX3xXexX98xX29xX3xX4xXc0xX3xXexX1bxX4xX1xX3x9a15xX5xX41xX3xX4bxXdxX35xX4xX3xXc8xX3b0xXexX3xX4xcf62xX29xX3xXexXc8xXb9xX29xX2exX3xX4xX39dxX29xX2exX3xX4xX15xX2f0xX4xX3xX30xXdxX7bcxX29xX3xXexX1xXdxX7bcxXexX3xX29xX174xX717xX4xX3xX53xXdxX35xXexX3xX3fxX6xX36x8b24xX3xXdexX30xX1xX114xXdxX3xX29xXdxX35xX36xX3xX87fxX4xXc0xX3xXexX1bxX4xX1xX8b8xX3xXexXc8xXb9xX29xX2exX3xXa6xXa7xX4xX3xX5xX35xX29xX1xX3xX29xX2exX41xX42xX3xX29xX6xX42xX3xX198xX174xX348xX4xX3xX2exX195xXdxX3xX5xX41xX3xX17xXdxX3xX7xX48xX29xX3xX4bxX3cxX29xX3xX1xX50xX6xX138xX3xX2exX98xX36xX3xX17xXdxX3xX7xX48xX29xX3xX4bxX3cxX29xX3xX1xX50xX6xX3xXbxX1xXdxX3xX4bxX752xXexX3xXexX1xX633xX3xX4bxX41xX3xX17xXdxX3xX7xX48xX29xX3xX4bxX3cxX29xX3xX1xX50xX6xX3xX4bxX752xXexX3xXexX1xX633xXf6xX1c0xX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxXexX17xX12xX0xX5cxXexXc8xX12xX0xX5cxXexXb7xXb9xX17xX42xX12xX0xX5cxXexX6xXb7xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdd3fxX15xXexX1xXb9xXc8xXaxX12xX2bxXdxX7bcxX15xX3xX3fxX2exX1x6384xX6xX0xX5cxXbxX12

Hiếu Nghĩa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phú Thọ trong phim “Đào, phở và piano”

Phú Thọ trong phim “Đào, phở và piano”
2024-02-26 15:41:00

baophutho.vn Nổi lên như một hiện tượng vào những ngày đầu năm Giáp Thìn 2024, phim “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn do Cục Điện ảnh, Bộ Văn...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long