“Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”

“Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”
2024-05-03 10:49:00

baophutho.vn Điện Biên là tên gọi được Vua Thiệu Trị đặt năm 1841 với ý nghĩa là vùng biên cương vững chãi. Từ tên gọi phần nào đã khẳng định vị trí chiến...

Sức mạnh Việt Nam - Tầm vóc thời đại

Sức mạnh Việt Nam - Tầm vóc thời đại
2024-04-27 08:48:00

baophutho.vn Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ-chiến thắng của lòng yêu nước nồng nàn, ý...

Hào khí chiến thắng - Khát vọng thịnh vượng

Hào khí chiến thắng - Khát vọng thịnh vượng
2024-04-27 07:47:00

baophutho.vn Đại thắng mùa Xuân 1975 là chiến công hiển hách hội tụ sức mạnh của quân và dân cả nước - sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long