Tặng cuộc sống, gieo hy vọng

Tặng cuộc sống, gieo hy vọng

baophutho.vn Ghép tạng là cứu cánh cuối cùng để dành lại sự sống cho những bệnh nhân mà không có lựa chọn nào khác. Thực tế tại Việt Nam và trên thế giới hiện có nhiều người đang khắc khoải sống hàng giờ, hàng ngày chờ được ghép tạng để giành lại sự sống.

“Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”

“Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”
2024-05-03 10:49:00

baophutho.vn Điện Biên là tên gọi được Vua Thiệu Trị đặt năm 1841 với ý nghĩa là vùng biên cương vững chãi. Từ tên gọi phần nào đã khẳng định vị trí chiến...

Sức mạnh Việt Nam - Tầm vóc thời đại

Sức mạnh Việt Nam - Tầm vóc thời đại
2024-04-27 08:48:00

baophutho.vn Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ-chiến thắng của lòng yêu nước nồng nàn, ý...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long