Cập nhật:  GMT+7
573exa28ax79f4xb780xe2adx7003x5c93xb203xdf07xX7x6820x6535xacc5x70dexdc19xa1f5xX5xe480xXax8ba7x8f85xc98fx8728x6aa9xX3xXexX1x8e82xX3xa91bxXdxe2d5xXexX3xX13xX6x84e0xX3xX5x5bafxe3dbxX3xXexX1xcb34xX3x635dxX2dxd7fcxX0xd0d6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe589xX10xX6x91a4xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xd0e5xX31xX4bxd5fexX3xX40x8d8fxXdxX3x9071xXdx7590xX27xX3xX1xXdxX1exXbxX3xX1cx5f61xX27xX3xX1xd5bdxX4xX3xX27xX14xX1xX1exX3xXexX1x6fb7xbb23xXexX3xb6e9xX1cxX40xX13xXcx7a47xX3xXexaa93xX27xX1xX3xXbxX1x816bxXdxX3xX1x8449xXbxX3x9049xd812xXdxX3xXexb6baxc55fx7332xX27xX14xX3xcb49xX1x7a03xX3xXexX1xdc8fxX27xX14xX3x5938xc9f1xX27xX3xXexX51xX4xX3xX27xX51xXdxX3xXexX8bx5ceexX3xX71xX9bxXcxX13xXcxX76xX3xXexX79xX27xX1xX3xXexX93xX3xX4xX1xX2bxX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX3xX1cxXdxX1exXexX3xX13xX6xX23xX3xX5xX26xX27xX3xXexX1xX2bxX3xX2dxX2dxX2fxX4exX3xX13xX14xX6dxX16xX56xX27xX3xXexXdxX56xX6dxX3x5ccbxX6dx919fxX3xd757xa13cxa57bxX3xX4bx6328xX4bx74e7xaecfxX3xXcxX87xXdxX3xX43x81baxX3xX4xc15exX3xc2f5xc798xX27xX14xX3xX4xX1x7ef1xX3xX40xX103xX3xe3edxe745xXdxX3xX9bxe874xX27xX14xX3x7a5cxX3xab51xX16xX3xX86xXdxX56xX27xX3xdbf8xXcxX1cxX3xXcxX79xX27xX1xX3x9186xX16xX4exX3xX91xX1xX100xX3xc674xX1xX12axX3xXexcba0xX4xX1xX3xe3c0xX121xX13xX9bxX3xXexX79xX27xX1xXf6xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX6xXbxXexXdxXf0xX27xXaxX12xX0xXdxX23xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX132xX10xX27xXexX10xX8bxXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxae7cxXdxX43xXexX1xb5ddxX3xX2xXf3xXf3xXf3xXbxc3edx5ef5xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX17exX3xb2adxada5xa6c2xXbxX185xX186xXaxX3xX7xX8bxX4xX9xXaxX31xX31xX4xXf6x7a5axX6xXf0xXbxX1xX6dxXexX1xXf0xXf6xX86xX27xX31xX43xX10xX7xcd0axXexXf0xXbxX31xX27xX10xX179xX7xX31xX4bxXf5xXf3x8746xX31xX2xX2xX2xX43xa809xX2xX1c4xX1bex5dcfxXf5xX1bexXexX1c4xX1c8xXf5xXf5xX5xX192xX117x6ce1xX1c4xXf3xX192xX1c8xX2xX4bxX4bxX2xX190xXf5xXf5xX4bxX192xX117xX1c4xX6xX190xX1c8xX4bxXf6xc24exXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX3xX1cxXdxX1exXexX3xX13xX6xX23xX3xX5xX26xX27xX3xXexX1xX2bxX3xX2dxX2dxX2fxXaxX3xX179xXdxX43xXexX1xX9xXaxX2xXf3xXf3xXf3xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX190xX191xX192xXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX6xXbxXexXdxXf0xX27xXaxX12xX91xX1xX100xX3xX132xX1xX12axX3xXexX137xX4xX1xX3xX13bxX121xX13xX9bxX3xXexX79xX27xX1xX3xXex5987xX27xX14xX3xX1xXf0xX6xX3xX4xX1xXa9xX4xX3xX23xbca8xX27xX14xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX3xX1cxXdxX1exXexX3xX13xX6xX23xX3xX5xX26xX27xX3xXexX1xX2bxX3xX2dxX2dxX2fxXf6xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXf0xX43xX16xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX3xX1cxXdxX1exXexX3xX13xX6xX23xX3xX5xX26xX27xX3xXexX1xX2bxX3xX2dxX2dxX2fxX3xX86xX87xXdxX3xX4xX1xX12axX3xX102x61eexX3x5ca4xX13xX1xX137xXbxX3xX102xXdxX1exX6dxX3xX23xX87xXdx8644xX3xX27xX1xb5f9xX23xX3xXexX1x9e53xX3xX1xXdxX1exX27xX3xX8cxX87xX4xX3xX86xX63xX27xX14xX3xX1b1xX1xXdxX3xX102x8384xXexX3xX27xX8cxX87xX4xX3xX86xX8cxX83xXexX3x747exX6dxX6xX3xX102xX10fxXdxX3xX43xX137xX4xX1xX3xX132xa525xX1cxX2fxX9bxX117xX2xX191xX4exX3xX4xX6dxX51xX4xX3xX7xX7fxX27xX14xX3xX1a1x6273xX27xX1xX3xXexX1xX8cxX8dxX27xX14xX3xX23xX87xXdxX3xXexX8bx7dd6xX3xX5xX10fxXdxX3xX86xX87xXdxX3xX27xX1xX137xXbxX3xX102xXdxX1exX6dxX4exX3xX1b1xX1xX109xX3xXexX1xc394xX3xX86xX15xX3xX27xXdxX2c9xX23xX3xXexXdxX27xX3xX23xX87xXdxX4exX3xX23xX6xX27xX14xX3xX4x9b5fxX23xX3xX1xX2bxX27xX14xX4exX3xX7xbdb1xX27xX14xX3xXexX10fxXf0xX3xX23xX87xXdxX3xX86xX8cxX83xXexX3xX5xX56xX27xX3xX1b1xX1xX100xX3xX1b1xX1xX5fxX27xX4exX3xXexX1xX375xX4xX1xX3xXexX1xX2bxX4xX4exX3xX1xX8cxX87xX27xX14xX3xX102xX352xX27xX3xXexX8cxX1axX27xX14xX3xX5xX6xXdxX3xXexX8bxX15xX27xX3xX102xX26xX16xX3xX1xX16xX3xX86xX63xX27xX14xX3xX86xX2c9xX3xX27xX1x6775xX27xX14xX3xX102xXdxX2c9xX6dxX3xXexX7fxXexX3xX102xdf84xXbxXf6xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX6xXbxXexXdxXf0xX27xXaxX12xX0xXdxX23xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX132xX10xX27xXexX10xX8bxXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX179xXdxX43xXexX1xX17exX3xX2xXf3xXf3xXf3xXbxX185xX186xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX17exX3xX1bexX1c4xX4bxXbxX185xX186xXaxX3xX7xX8bxX4xX9xXaxX31xX31xX4xXf6xX1a1xX6xXf0xXbxX1xX6dxXexX1xXf0xXf6xX86xX27xX31xX43xX10xX7xX1b1xXexXf0xXbxX31xX27xX10xX179xX7xX31xX4bxXf5xXf3xX1bexX31xX2xX2xX2xX43xX1c4xX2xX1c4xX1bexX1c8xX1c4xX190xXexX2xX192xX191xX190xX5xX190xX117xXdxX23xX14xX117xX1c8xX192xX190xX191xXf6xX1e8xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX3xX1cxXdxX1exXexX3xX13xX6xX23xX3xX5xX26xX27xX3xXexX1xX2bxX3xX2dxX2dxX2fxXaxX3xX179xXdxX43xXexX1xX9xXaxX2xXf3xXf3xXf3xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1bexX1c4xX4bxXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX132xX6xXbxXexXdxXf0xX27xXaxX12xX91xX1xX100xX3xX132xX1xX12axX3xXexX137xX4xX1xX3xX13bxX121xX13xX9bxX3xXexX79xX27xX1xX3xX40xX103xX3xX10exX10fxXdxX3xX9bxX113xX27xX14xX3xX86xX15xX3xX5xXefxX27xX1xX3xX102xX10fxXf0xX3xX121xX6xX27xX3xXcxX93xX3xX4xX1xX2bxX4xX3xXcxX79xX27xX1xX3xX12axX16xX3xXexX25dxX27xX14xX3xX4xX8dxX3xX5xX8cxX6dxX3xX27xXdxX1exX23xX3xX4xX1xXf0xX3xX4xX375xX4xX3xX102xX1axX27xX3xX86xX137xX3xXexX1xX6xX23xX3xX14xXdxX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX3xX1cxXdxX1exXexX3xX13xX6xX23xX3xX5xX26xX27xX3xXexX1xX2bxX3xX2dxX2dxX2fxXf6xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXf0xX43xX16xXaxX12x5d95xX6xX6dxX3xX1xX103xXdxX3xXexX8bxX7fxX27xX14xX3xX1b1xX1xX6xXdxX3xX1xX51xXdxX4exX3xX102xX97xX27xX14xX3xX102xX36bxXf0xX3xX27xX1xX15xX3xXexX1xX1axX4exX3xX27xX14xX8cxX8dxXdxX3xX7xX375xX27xX14xX3xXexX375xX4xX3xXexX1xX1axX3xX86xX15xX3xX4xX97xX27xX14xX3xX4xX1xXa9xX27xX14xX3xX16xX56xX6dxX3xXexX1xX1axX3xXexX8bxX56xX27xX3xXexXf0xX15xX27xX3xXexX79xX27xX1xX3xX102xXefxX3xX102xX8cxX83xX4xX3xXexX1xX8cxX337xX27xX14xX3xXexX1xX2bxX4xX3xX2xX190xX3xX23xX15xX27xX3xXexX8bxX326xX27xX1xX3xX43xXdxd878xX27xX3xXexX375xX4xX3xXbxX1xe4cdxX23xX3xXexX1xX1axX3xX27xX1xX10fxX4xX3xX86xX87xXdxX3xX4xX1xX12axX3xX102xX2c9xX3xX4xX6xX3xX27xX14xX83xXdxX3xX10exX36bxX27xX14xX4exX3xX4xX6xX3xX27xX14xX83xXdxX3xX121xX375xX4xX3xX40xX103xX4exX3xX304xX6dxX56xX3xX1xX8cxX1axX27xX14xX4exX3xX102xX2f7xXexX3xX27xX8cxX87xX4xXf6xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xXf0xX43xX16xXaxX12xX0xXdxX23xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX132xX10xX27xXexX10xX8bxXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX179xXdxX43xXexX1xX17exX3xX2xXf3xXf3xXf3xXbxX185xX186xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX17exX3xX1bexX191xX2xXbxX185xX186xXaxX3xX7xX8bxX4xX9xXaxX31xX31xX4xXf6xX1a1xX6xXf0xXbxX1xX6dxXexX1xXf0xXf6xX86xX27xX31xX43xX10xX7xX1b1xXexXf0xXbxX31xX27xX10xX179xX7xX31xX4bxXf5xXf3xX1bexX31xX2xX2xX2xX43xX1c4xX2xX1c4xX1bexX1c8xX1bexX1c8xXexX2xX1bexX191xX1bexX5xX4bxX117xXdxX23xX14xX117xX1c8xX1c8xX2xX2xXf6xX1e8xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX3xX1cxXdxX1exXexX3xX13xX6xX23xX3xX5xX26xX27xX3xXexX1xX2bxX3xX2dxX2dxX2fxXaxX3xX179xXdxX43xXexX1xX9xXaxX2xXf3xXf3xXf3xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1bexX191xX2xXaxX3xX31xX12xX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX3xX1cxXdxX1exXexX3xX13xX6xX23xX3xX102xX8cxX83xX4xX3xXexX93xX3xX4xX1xX2bxX4xX3xX86xX15xXf0xX3xX8bxX2ddxX23xX3xXexX1xX375xX27xX14xX3xc3e7xXdxX56xX27xX14xX3xX9cxX23xX3xX5xX137xX4xX1xX3xX1xX2ddxX27xX14xX3xX27xX5fxX23xX3xX5xX15xX3xX43xX137xXbxX3xX102xX2e2xX3xXexX97xX27xX3xX86xXdxX27xX1xX3xXexX1xX15xX27xX1xX3xXexXfdxX6dxX3xXexX1xX1axX3xX4xX6xX3xX1cxXdxX1exXexX3xX13xX6xX23xX4exX3xX27xX1axXdxX3xX27xX1xX3caxX27xX14xX3xX27xX14xX8cxX8dxXdxX3xX16xX56xX6dxX3xXexX1xX1axX3xX1xX51xXdxX3xXexd808xX4exX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xb8f3xX3xX86xX15xX3xXexX1xX8cxX337xX27xX14xX3xXexX1xX2bxX4xX3xX27xX1xX3caxX27xX14xX3xX375xX27xX14xX3xXexX1xX1axX3xX1a1xX2f7xXexX3xX1xX12axX3xX4xX12axX6xX3xX4xX375xX4xX3xX1a1xX6exX4xX3xXexXdxX2c9xX27xX3xX27xX1xX9cxX27xX3xX86xX15xX3xX27xX1xX3caxX27xX14xX3xX86xX26xX27xX3xXexX1xX1axX3xX1xX6xX16xX3xX4xX12axX6xX3xX4xX375xX4xX3xX27xX1xX15xX3xXexX1xX1axX4exX3xXexX375xX4xX3xX14xXdxX36bxX3xXexX1xX1axX3xXexX8bxXf0xX27xX14xX3xXexX79xX27xX1xX3xX86xX15xX3xX4xX36bxX3xX27xX8cxX87xX4xX186xX3xX102xX103xX27xX14xX3xXexX1xX8dxXdxX3xXexXdxX352xXbxX3xXexX1xX56xX23xX3xX27xX14xX6dxX103xX27xX3xX4xX36bxX23xX3xX1xX2bxX27xX14xX3xX4xX1xXf0xX3xX4xX375xX4xX3xX27xX1xX15xX3xX86xX5fxX27xX4exX3xX27xX1xX15xX3xXexX1xX1axX4exX3xX4xX375xX4xX3xX86xX5fxX27xX3xX27xX14xX1xX1exX3xX7x7276xX3xXexXdxX352xXbxX3xXexX7adxX4xX3xX7xX375xX27xX14xX3xXexX10fxXf0xX3xX27xX1xX3caxX27xX14xX3xXexX375xX4xX3xXbxX1xX5fcxX23xX3xX1cxX40xX13xXcxX3xX4xX100xX3xX14xXdxX375xX3xXexX8bxX137xX3xX5xX15xX23xX3xXbxX1xXf0xX27xX14xX3xXbxX1xXa9xX3xXexX1xX56xX23xX3xX1b1xX1xXf0xX3xXexX15xX27xX14xX3xX1cxX40xX13xXcxX3xX4xX36bxX3xX27xX8cxX87xX4xX4exX3xX14xX100xXbxX3xX7xX2bxX4xX3xX23xX326xX27xX1xX3xX86xX15xXf0xX3xX7xXfdxX3xX27xX14xX1xXdxX1exXbxX3xXbxX1xX375xXexX3xXexX8bxXdxX2e2xX27xX3xX4xX12axX6xX3xX102xX2f7xXexX3xX27xX8cxX87xX4xXf6xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8a29xX6dxXexX1xXf0xX8bxXaxX12xX121xX109xX4xX1xX3xX13xX14xX63xX4xX0xX31xXbxX12

Bích Ngọc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phố và mưa

Phố và mưa
2023-09-26 09:11:00

Hình như dưới cơn mưa dông ầm ào vừa ghé qua phố thị đan xen cả khoảnh khắc êm dịu của buổi giao mùa lẫn chỉ dấu về một mùa mưa triền miên, nỗi lo đã cận kề.

Hương trời ủ trang thơ

Hương trời ủ trang thơ
2023-01-30 07:07:00

Trong khoảnh khắc nào đấy, người nghệ sĩ thâu tóm được hương của trời; nhưng để có khoảnh khắc ấy, trước đó là cả một quá trình kiên trì đầy lãng mạn, săn lùng miệt mài mà rất...

Đắm say câu Ghẹo

Đắm say câu Ghẹo
2023-01-26 13:59:00

baophutho.vn Trên đất Nam Cường, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, mỗi khi câu Hát Ghẹo ngọt ngào cất lên là những nhọc nhằn, vất vả dường như được xua đi, câu...

Lắng đọng hồn Xuân, thăng hoa cung nhạc

Lắng đọng hồn Xuân, thăng hoa cung nhạc
2023-01-23 07:59:00

baophutho.vn Mùa Xuân mang một ý nghĩa đặc biệt, mùa khởi nguồn của sự sống, lắng đọng những gì tinh túy, tươi đẹp nhất của đất trời vạn vật khai mở một năm...

Những ngày giáp Tết

Những ngày giáp Tết
2023-01-11 07:04:00

baophutho.vn Xuân về nhẹ nhàng phả hơi thở của mình ngự trị trong vạn vật. Cơn gió lạnh, chút nắng Xuân len dần khắp mọi nơi, từ góc phố đến những con đường...

Trình diễn hát Xoan tại phố cổ Hà Nội

Trình diễn hát Xoan tại phố cổ Hà Nội
2023-01-09 13:22:00

baophutho.vn Trong khuôn khổ chương trình “Tết Việt - Tết Phố 2023” diễn ra tại phố cổ, thủ đô Hà Nội, du khách trong nước và quốc tế có cơ hội thưởng thức...

Chốn quê

Chốn quê
2023-01-09 07:09:00

baophutho.vn Những ký ức miền quê ngày xưa cứ hiện về trong ký ức tôi mồn một. Ngôi nhà ba gian thuở nào lại chợt hiện chợt nhoà trong buổi giao mùa cuối...

Hương vị Tết quê

Hương vị Tết quê
2023-01-06 11:40:00

Chưa bao giờ như những tháng ngày này, gió đánh thức con người đến thế. Cái lành lạnh hanh khô cứ chuồi đi và chợt gọi: Người ơi, ngày cuối năm sắp về rồi! Chẳng còn bao lâu...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long