Cập nhật:  GMT+7
79eex7dccx107c9x12b33xa2eexb58bxff50xd4b3x10c2bxX7xed3fxa3c5x90bdx8f33xc2aexef54xX5xefabxXax7a13xXcx7ed1xX4xX1xX3x829fxb03cx946exX3xX1xb5e3xX6xX3xc51exX3xXcxX1x11e9bxX1axb63dxX3xXexXdxX1axX0xef2bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf88bxX10xX6x87e7xXaxX12xddd1xX1dxX3xX5xf4e2xX3xX4xX1xa6baxX6xX3xe02fx8dd0xc0bexX3xX6xXdxX3xX1xXdx12293xd1fexX3xX1xb9d7xXexX3xX4xX14xXdxX3xXexf4c2xXdxX3xX7xa763xX3xX3ex1052cxX1axX26xX3xX1axX26xX24xX1axX3xX1axX26x8a25xX3xX3exe925xX1axX3xX26xXdxX6xX1axX3xX4xba4fxX6xX3xX1axX1xX61xX3xdf4cx12520xXexX3xXcxe918xX10x84d3xX3xX24xX1axX26xX3xXexX1xX49xc789xX1axX26xX3xc098xX1axX26xX3x9364xX1xcc41xX56xX3xXexX1xX61xX1axX1xX3xXexX1x7ceexX8dxX3xf426xX4dxXexX3xX9exb675xX3xddcexXdxX3xXb5xX76xX56xX8dxX3xXexX1xX4dxX4exX3xX7x7b79xX3xX9exXdxad8axX1axX3xX26xce4fxX3xX1xX61xX1axX26xX3xX1axX26xX61xX4exX3xX4x9cf5xX4cxX3x7ef4xX87xX4xX8dxX3xX4xX1xf397xX3xX7xX6xX56xX3x11b81xX61xXdxX3xXbxX1xX87xXexX3xX24xX1axX26xX3xXb5xeb1fxX3xXb5x7cbbxX4xX3xX5xX56xX24xX1axX3xXaexX61xXdxX3xXexX1xXabxX3xXe8x10a07xX6xX3xX7xX14xX1axX26xX3xXexX14xX4xX3xXexX8bxab6cxX1axX26xX3xXb5x11275xX56x9801xX3xca1exe107xXexX3xX7xb903xX3xXaexX61xXdxX3xXb5xX49x12627xX4xX3xX26xX1xXdxX3xX5xccfbxXdxX8dxX3xX1axX1xX56xX1axX26xX3xX4x11914xX1axX26xX3xX9exX1xX24xX1axX26xX3xca92xXexX3xXaexX61xXdxX3xX4xX1xXe2xX3xe8bbxX3xXdbxX56xX4dxXexX3xXaexXd8xX1axX3xX4cxXdxXc7xX1axX26xdef6xX11fxX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX118xX3exX4exXaxX12x11619xXc3xX3xX1axX1xX6xX1axX1xX3xXexX8bxX14bxX3xX9axX1axX26xX3xX9exX1xXa0xX56xX3xXb5xX1dxX3xX4xa0d1xX1axX3xXdxX1axX3xX7xX76xX56xX3xX9exbb1fxX3xX1axXdxXc7xX4cxX3xXexX8bxX118xX1axX26xX3xX6xX1axX1xX3xX10xX4cxX3xX4xX14xX1axX3xXaexX122xX3xX1axX26xX61xX1axX1xX3xXe8xX19xX1axX3xX1xX118xX14xX11fxX3xX3bx12f19xXdxX3xXb5xX1dxX3xX1axX19xX4cxX3xX2x88e7x924ax9ad0xX3xXexX1xX10xX118xX3x9aaaxX56xX4exX59xXexX3xXb5xbca9xX1axX1xX3xX4xX7fxX6xX3xXcxX8bxX56xX1axX26xX3xcb2cxXabxX1axX26xX8dxX3xXcxX4exX3xX18xX19xX1axX3xX1xX118xX14xX3xXexX14xX4xX1xX3xX8bxX6xX3xXexX1xX61xX1axX1xX3xXcxX4exX3xX18xX19xX1axX3xX1xX118xX14xX3xXe8xX61xX3xXcxX4exX3xXcxX1xX24xX1axX26xX3xXexXdxX1axX3xX11fxX3xbd71xX1cdxX1axX26xX3xX4xX1xX14bxX3xX232xe064xX1axX26xX3xX18xX19xX1axX3xX232xX19xX1axX26xX3xab6exX3xXexX9axX4xX3xX86xX87xXexX3xXcxX8bxX10xc34bxX3xX5xX61xX3xXcxX8bxX49x8d5cxX1axX26xX3xXexX4exX3xX18xX19xX1axX3xX1xX118xX14xX3xX8dxX3xXb5x11cc0xX1axX26xX3xX4xX1xX14bxX3xXcxX8bxX1e8xX1axX1xX3x8752xX56xX6xX1axX26xX3xX121xX136xX4xX1xX3xX7xX45xX3xX5xX61xX3xXcxX8bxX49xX25exX1axX26xX3xXexX4exX3xXcxX1xX24xX1axX26xX3xXexXdxX1axX11fxX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX118xX3exX4exXaxX12xXcxX8bxX118xX1axX26xX3xXaexX56xX270xXdxX3xX5xXdxb4ffxX1axX3xX1xX118xX6xX1axX3xXexX14xX4xX1xX3xXexX4exX8dxX3xX7xX6xX56xX3xXaexX61xXdxX3xXbxX1xX14xXexX3xXaexXdxX55xX56xX8dxX3xXb5xX1cdxX1axX26xX3xX4xX1xX14bxX3xXcxX8bxX49xX25exX1axX26xX3xXexX4exX3xX18xX19xX1axX3xX1xX118xX14xX3xXexXc3xX3xX1axX1xXdxX2c5xX1axX3xX4xXd8xX4cxX3xX1xX9axX1axX26xX3xX9axX1axX26xX3xX9exX1xXa0xX56xX3xXb5xXf9xX4xX3xX5xX56xX24xX1axX3xX4cxX4dxX4exX3xX4xX76xX56xX3xXexX1xXabxX3xb694xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX118xX3exX4exXaxX12xX18xX19xX1axX3xX1xX118xX14xX3xXcxX1xX24xX1axX26xX3xXexXdxX1axX3xXe8xc1d1xX1axX3xX4cxX122xXexX3xX1axX1xX61xX0xXbxX12xXcxX1xX24xX1axX26xX3xXexXdxX1axX3xX18xX19xX1axX3xX1xX118xX14xX3xX4xX141xX1axX26xX3xX5xX61xX3xXexX6xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX118xX3exX4exXaxX12xX18xXcbxX3xX4xX1xX49xX1axX26xX3xXb5xX14xX1axX1xX3xX121x10171xX3xX6xX1axX1xX3xX7xX6xX1axX26xX3xXb5xX3xX1dxX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX118xX3exX4exXaxX12xX17dxXc3xX3xX1axX26xX1xXdxXc7xXbxX3xXe8xX19xX1axX3xX4xX1xX49xXabxX1axX26xX3xXex8c21xX3xX25exX3xX4cxX61xX3xX11fxX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX118xX3exX4exXaxX12xX86xX61xXdxX3xXexX1xXabxX3xX4xX197xX1axX3xXexXdxX59xXbxX3xX4cxX4dxX4exX3xX4xX76xX56xX3xX1axX73xX6xX3xX1axX1xX49xX1axX26xX3xX4cxX3e3xXdxX3xX1axX26xX1xX10xX3xXb5xX59xX1axX3xXb5xX1dxX8dxX3xX24xX1axX26xX3xXcxX8bxX49xX25exX1axX26xX3xXexX4exX3xXcxX1xX24xX1axX26xX3xXexXdxX1axX3xXb5xX9axX1axX26xX3xX3ex12ed6xX4exX3xX1axX1dxXdxX3xXe8xX56xXdxX334xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX118xX3exX4exXaxX12xXcxX1xX59xX3xX8bxX6xX3xX6xX1axX1xX3xXaexXd8xX118xX3xXcxX1xX24xX1axX26xX3xXexXdxX1axX3xX4xX1xX87xX1axX26xX3xXexX24xXdxX3xX5xX61xX3xX156xX3xXexX24xX4cxX3xXexc31dxXbxX166xX3xX1xX6xX4exX3xX7xX6xX118xX3xX4cxX61xX3xXaexXd8xX118xX3xX4xX1xX87xX1axX26xX3xXexX24xXdxX3xX156xX3xX7xX6xX1axX26xX3xX232xX1dxX166xX3xX249xX1axX26xX1x7e80xX6xX3xX5xX61xX3xX4xX1xX56xXdxX3xXe8xX61xX118xX3xXb5xX1dxX256xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX118xX3exX4exXaxX12xX86xX1e8xX3xX3exX1cdxX1axX3xXaexX4dxXexX3xX1axX26xX96xX3xX1axX1xX49xX3xXe8xX452xX4exX3xX4cxX61xX3xX24xX1axX26xX3xX232xX19xX1axX26xX3xXe8xX35dxX1axX3xX4xX49xX96xXdxX3xX9axX1axX26xX3xXb5xX126xXdxX3xXb5xX49xX12exX4xX3xX1axX26xX6xX4exX3xX334xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX118xX3exX4exXaxX12xX41xX197xX1axX3xX4xX1xX87xX1axX26xX3xX4cxXcbxX1axX1xX3xXaexX2c5xX1axX3xX1axX61xX4exX3xX5xX61xX3xX156xX3xX4xX56xX6xX3xX59xX4xX1xX3xX166xX3xX4cxX3e3xXdxX3xX25exX156xX3xX4cxX61xX166xX3xX4xX1xX9axX3x12d71xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX118xX3exX4exXaxX12xX41xXd8xX3xX1xX122xXdxX3xX1axX26xX1xX1e8xX3xX4xX14xX1axX3xXaexX122xX3xXb5xff71xX56xX3xXe8xfe11xX3xXexX6xX4exX3xX4xX49xX96xXdxX3xX11dxX4cxX3xXexX8bxX118xX1axX26xX3xX9exX1xX24xX1axX26xX3xX9exX1xX14bxX3xXe8xX56xXdxX3xXe8xce92xX3xX1axX1xX49xX1axX26xX3xXexX1xX49xXabxX1axX26xX3xX4exX2c5xX56xX3xX1axX1xX6xX56xX11fxX3xd2f3xX1axX26xX3xX232xX19xX1axX26xX3xX4xX49xX96xXdxX8dxX3xX5xX136xXdxX3xXb5xX9axX1axX26xX3xX5xX2c5xX1axX3xXb5xXf9xX4xX3xXexXdxX59xXbxX3xX334xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX118xX3exX4exXaxX12x126fcxX61xX3xX4cxX122xXexX3xX4xX1xXdxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX5xX5a5xX56xX3xXe8xX19xX1axX3xX1xX118xX14xX0xX2cxXbxX12xXcxX56xX4exX3xX1xX6xXdxX3xX5xX136xXdxX3xX4cxX122xXexX3xXaexXdxX55xX1axX3xX4xX1xX6xX1axX3xX1xX118xX61xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX118xX3exX4exXaxX12x1009bxX26xX61xX4exX3xX4cxX6xXdxX3xXb5xX4dxXexX3xX1axX49xX3e3xX4xX3xXe8xX56xXdxX3xXexX118xX61xX1axX3xXexX1x8ccbxX1axX26xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX118xX3exX4exXaxX12xX18xX19xX1axX3xX1xX118xX14xX3xXcxX1xX24xX1axX26xX3xXexXdxX1axX3xX5xX136xXdxX3xX4cxX122xXexX3xX1axX1xX61xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX86xX118xX3exX4exXaxX12xX17dxXc3xX3xXexXdxX2c5xX1axX3xXb5xX118xX14xX1axX3xXb5xX1dxX3xX4xX7fxX6xX3xX1axX1xX61xX3xXexX1xXabxX3xX86xX87xXexX3xXcxX8bxX10xX3xX9exX1xX24xX1axX26xX3xX7xX6xXdxX11fxX3xX27exX56xXd8xX3xX1axX1xXdxX2c5xX1axX3xXb5xX59xX1axX3xX1axX19xX4cxX3xX2xX1d8xbaa3xd261xX3xX1xX6xXdxX3xXexX4exX3xX18xX19xX1axX3xX1xX118xX14xX3xXe8xX61xX3xXcxX1xX24xX1axX26xX3xXexXdxX1axX3xX5xX136xXdxX3xX7xX14xXexX3xX1axX1xX452xXbxX3xXexX1xX61xX1axX1xX3xX17dxX25exX3xX18xX19xX1axX3xX1xX118xX14xX3xXcxX1xX24xX1axX26xX3xXexXdxX1axX3xX1axX26xX61xX4exX3xX1axX6xX4exX8dxX3xXe8xX61xX3xXexX8bxX2c5xX1axX3xX86xX122xX3xX7xX6xX56xX3xX1axX1xXdxX5a5xX56xX3xX5xX11dxX1axX3xXexX14xX4xX1xX3xX1axX1xX452xXbxX3xX4xX1dxX3xX5xX87xX4xX3xXexX1xX61xX1axX1xX3xX86xX122xX3xX18xX19xX1axX3xX1xX118xX14xX3xXe8xX61xX3xX86xX122xX3xXcxX1xX24xX1axX26xX3xXexXdxX1axX3xX8bxX1cdxXdxX3xXb5xXf6xX3xX4xX1dxX3xX5xX87xX4xX3xX5xX136xXdxX3xX1axX1xX452xXbxX3xXe8xX3e3xXdxX3xX4xX14xXdxX3xXexX2c5xX1axX3xX3exX61xXdxX3xX86xX122xX3xX3exX61xXdxX3xX1axX1xX49xX3xXaxX3xX86xX122xX3xX18xX19xX1axX3xX1xX118xX14xX20xXcxX1xX24xX1axX26xX3xXexXdxX1axX3xXcxX1xX55xX3xXexX1xX6xX118xX3xXe8xX61xX3x10906xX56xX3xX5xX1e8xX4xX1xX166xX3xXexX1xXcbxX3xXb5xX59xX1axX3xX1axX6xX4exX3xX5xX136xXdxX3xXexX8bxX25exX3xX5xX136xXdxX3xX4xX14xXdxX3xX5xX3e3xX1axX3xX1axX1xX49xX3xX4xX141xX3xX86xX122xX3xX18xX19xX1axX3xX1xX1dxX6xX3xXcxX1xX24xX1axX26xX3xXexXdxX1axX11fxX3xX27exX56xXd8xX3xX5xX61xX3xX4cxX122xXexX3xX7xXc3xX3xXexXdxX2c5xX1axX3xXb5xX118xX14xX1axX3xX4xXc3xX4xX3xX9exXb3xX3xX57bxX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbc87xX56xXexX1xX118xX8bxXaxX12xX86xX87xXexX3xXcxX8bxX10xX0xX2cxXbxX12

Bút Tre

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mùa đông nhớ mẹ

Mùa đông nhớ mẹ
2023-12-04 14:45:00

Chớm đông. Dân ngụ cư như tôi nhìn gió rào rạt trên những con phố, lòng thiết tha nhớ mẹ nơi quê nhà.

Trường làng của tôi

Trường làng của tôi
2023-12-04 14:45:00

Hằng năm, cứ độ tháng 11, tiết trời nắng mưa thất thường, hình ảnh mái trường làng cùng thầy cô giáo cũ hiện về trong tôi, mồn một.

Zăng Van Zăng

Zăng Van Zăng
2017-07-18 08:08:52

Những ai đã đọc “Những người khốn khổ” của Vích-to Huy-gô đều nhớ đến một nhân vật nổi tiếng là Zăng Van Zăng...

Bận gì phải xin thằng nào

Bận gì phải xin thằng nào
2017-07-18 08:04:16

Hơn chục năm làm Trưởng ty văn hoá, đến lúc nghỉ hưu, ông Đăng vẫn chỉ có một chiếc xe đạp cọc cạch, buộc lốp, vành rỉ rịa nứt. Đã có lần ông bị tai nạn vì gục xe giữa dốc...

Có gì mà sợ trộm

Có gì mà sợ trộm
2017-07-10 07:28:02

Thấy nhà ông Đăng ở quê ( Đồng Lương- Sông Thao) che bằng cánh của kẹp những tàu lá cọ và chỉ dựng hờ trước khi đi ngủ, không cài then gì cả...

Công diễn vở kịch “Đứa con tội phạm”

Công diễn vở kịch “Đứa con tội phạm”
2017-07-06 14:54:23

Vở diễn “Đứa con tội phạm” của Nhà hát kịch Hà Nội, có nội dung xoay quanh tội lỗi của quý tử trong một gia đình quan chức, sẽ được công diễn vào ngày 7/7. Vở diễn được đạo...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long