Cập nhật:  GMT+7
3082x81e2xa745xbe3dx4046x958ex7fa9x915dx64c4xX7x41dax98d5x9bd8x5d6bxc1bbxbc62xX5xa0b5xXax6b0cx8497xXbxX3xXexX1xb3b4xXbxX3x6ed8xX1xXdxafa8xXexX3x3708x5bccxXdxX3x377axX3x8421xb74exX1bxX3x70c4xXdx8b15xX1bxX3x3611x7eb1xX1bxX27xX3xX21x8644xX3xb344x3404xX1bxX1xX3xX5x3bbfxX1bxX3xXexX1x780exX1bxX1xX3xX2bxX36x3b98xX3xXcxX49x9398xX6xX27xX10xX0x944axX1xX2xX12xX0xXdxX38xX27xX3xX7x54abxX4xX9xXaxX52xX52xX4x6d31xX2bxX6xX49xXbxX1x97d4xXexX1xX49xX63xc250xX1bxX52x3084xX10xX7xX4dxXexX49xXbxX52xX1bxX10x9080xX7xX52xX2x49e3xa8a7x8a33xX52xX80xbb00xX71xafefxX2xX80x3505xX2x97c8xX8bxXexX2xX80xX81xb005xX84xX7fxX5xX2xX63xbf1fxXbxX27xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx578fxX10xX6xX71xXaxX12xX30xa3b7x9badxX1bxX27xX3xX21xXdxX3xX6exX43xX3xX6exb01dxX3xXexX5cx5196xX3xX4xb4bdxX1bxX3xX2bxX36xX49xX63xX3x6946x5f70xX27xX69x38c4xX1bx9578xX3xX1bxX4xX1xX38x65aexX63xX27xX49xX6exX63xX6exX1bx7e60xX0xXbxX12xXcxX5cxX69xX1bxX27xX3xXex41d7xX38xX3xX71x6ee5xX3xX2bxbfa1xX49xX3xb5b4xX1xXc4xX3xXexXb4x40e4xX1bxX27xX3xXcxX1x836exc007xX3xX6ex6e73xX1bxX3xXcxX5cxX69xX1bxX27xX3xXb4xXc7xX1bxX27xX3xX6ex3ed4xX6xX3xX4xX1xX49xX3xX2bxXdx53a3xXex8bd4xX3xX7xXf5xX1bxX27xX3x6f7dxX86xX52xX2xX2xX122xX3xXf5xXbxX3xXexX1xX18xXbxX3xX1bxX1xXdxX1exXexX3xX21xX22xXdxX3xX21xX36xX3xX38xX39xX1bxX1xX3xX5xX3exX1bxX3xXexX1xX43xX1bxX1xX3xX2bxX36xX49xX3xX6exX43xX3xX4xaa25xX3xXexX3exX1bxX3x8425xX69xb70bxX4xX3xXexX120xX3xX5xX43xX3xXcxX49xX4dxX6xX27xX10xX63xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx44b5xX49xX71xX105xXaxX12xXadxXd3xXdxX3xX81xX3xX27xXdxXb5xX122xX3xX6exXc0xX3xXexX5cxXc4xX3xXexXeexX38xX3xX2bxX36xX49xX3xX25xX3xX6exX43xX49xX3xX4dxX1xX49x3859xX1bxX27xX3xX2xX2xX122xX80xX3xX21x5164xX3x673dxbb64xX3xX183x817exX4x8f73xX3xX2xX129xX129xX122xX86xX3xX21xX1b6xX3xXf8xXdxX1bxX1xX3xX30xX31xX1bxX27xX122xX3xXexX5cxX3exX1bxX3xX4dxX1xX69xX3xX6exXf2xX4xX3xX38xXdx8ea1xX1bxX3xXcxX5cxX69xX1bxX27xX3x866axX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX1bxX10xX7xX63xX3x656axb460xX4xX3xX27xXdxX15cxX3xX38xX39xX1bxX1xX3xX1bxX1xX18xXexX3xX25xX3xX6ex489fxX1bxX27xX3xX27xX28xX1bxX3xXexXeexX38xX3xX2bxX36xX49xX3xX38xX39xX1bxX1xX3xX4xX18xXbxX3xX84xX3xXcfxX7fxX8bx5262xX81xX86xX4dxX38xX52xX27xXdxXb5xXe3xX122xX3xX27xXdxb5d9xXexX3xX4xX18xXbxX3xX91xX22cxX2xX8bxX63xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX183xX49xX71xX105xXaxX12x6ff1xXf2xX3xX2bxXf5xX49xX3xXexX5cxX49xX1bxX27xX3xX129xX80xX3xX27xXdxXb5xX3xXexX22xXdxX122xX3xX2bxX36xX49xX3xX71xXdxX3xX4xX1xX69xX105xX2dxX1bxX3xXexX1xX10xX49xX3xX1xXb4xX22xX1bxX27xX3xXcxXeexX105xX3xXcxXeexX105xX3xX183xX1bcxX4xX122xX3xX38xbe92xXdxX3xX27xXdxXb5xX3xX21xXdxX3xX21xXb4xXfexX4xX3xX4dxX1xX49xX1acxX1bxX27xX3xX2xX86xX22cxX129xX8bxX4dxX38xX3xX6exX43xX3xX4xX15cxX3xX4dxX1xX1acxX3xX1bxX108xX1bxX27xX3xX38xX39xX1bxX1xX3xXexX1xX3exX38xX63xX3xX30xX120xX1bxX3xX8bxX81xX3xX27xXdxXb5xX3xX1bxX27xX43xX105xX3xX129xX7fxX52xX2xX2xX122xX3xX6exXc0xX3xXexX5cxXc4xX3xXexXeexX38xX3xX2bxX36xX49xX3xX25xX3xX6exX43xX49xX3xX4dxX1xX49xX1acxX1bxX27xX3xX2xX129xX122xX81xX3xX21xX1b6xX3xX1b8xX1b9xX3xX183xX1bcxX4xX1bexX3xX2xX2xX84xX122xX81xX3xX21xX1b6xX3xXf8xXdxX1bxX1xX3xX30xX31xX1bxX27xX122xX3xX4xXf5xX4xX1xX3xX21xX1acxX49xX3xX1f9xX49xX1bxX27xX3xXcxb594xX3xXcxXeexX105xX3xXcfxXexX1xX69xX1b6xX4xX3xX162xX69xX28xX1bxX3xX21xX1acxX49xX3xXcxX5cxXb4xXb5xX1bxX27xX3xX1f9xX6xXe3xX3xX4dxX1xX49xX1acxX1bxX27xX3xX86xX8bxX8bxX4dxX38xX3xX6exX1e3xX3xXbxX1xXc4xX6xX3xX30xX31xX1bxX27xX3xX30xX31xX1bxX27xX3xX183xX1bcxX4xX63xX3xX1f9xX1faxX4xX3xX27xXdxX15cxX3xX38xX39xX1bxX1xX3xX1bxX1xX18xXexX3xX25xX3xX6exX20exX1bxX27xX3xX27xX28xX1bxX3xXexXeexX38xX3xX2bxX36xX49xX3xX38xX39xX1bxX1xX3xX4xX18xXbxX3xX84xX22cxX91xX3xXcfxX7fxX8bxX22cxX91xX8bxX4dxX38xX52xX27xXdxXb5xXe3xX122xX3xX27xXdxX23axXexX3xX4xX18xXbxX3xX2xX8bxX22cxX2xX2xX63xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX183xX49xX71xX105xXaxX12xXcxX5cxX49xX1bxX27xX3xX129xX80xX3xX27xXdxXb5xX3xXexX22xXdxX122xX3xX6exX20exX1bxX27xX3xX1bxX27xX69xX105xX3xX1xXdxX2dxX38xX3xXcfxX27xXdxX15cxX3xX38xX39xX1bxX1xX3xXexX117xX3xX4xX18xXbxX3xX7fxX3xXexX5cxX25xX3xX5xX3exX1bxXe3xXd5xX3xXexX117xX3xX6exX1b9xX3xXexX69xX105xX120xX1bxX3xX2xX2xX122xX8bxX3xX21xX1b6xX3xX1b8xX1b9xX3xX183xX1bcxX4xX3xX21xX120xX1bxX3xX6exX1b9xX3xXexX69xX105xX120xX1bxX3xX2xX86xX122xX8bxX3xX21xX1b6xX3xX1b8xX1b9xX3xX183xX1bcxX4xX1bexX3xXbxX1xXc4xX6xX3xX30xX31xX1bxX27xX3xX4dxXdxX1bxX1xX3xXexX69xX105xX120xX1bxX3xX2xX2xX7fxX122xX8bxX3xX21xX1b6xX3xXf8xXdxX1bxX1xX3xX30xX31xX1bxX27xX63xX3x914bxX18xXbxX3xX21xX1b6xX3xX5cxX104xXdxX3xX5cxX49xX3xXexX1xXdxX3exX1bxX3xXexX6xXdxXd5xX3xX4xX18xXbxX3xX89xX63xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX183xX49xX71xX105xXaxX12xXcxX5cxX49xX1bxX27xX3xX129xX80xX3xX21xX120xX1bxX3xX80xX84xX3xX27xXdxXb5xX3xXexXdxX120xXbxX3xXexX1xX10xX49xX122xX3xX2bxX36xX49xX3xX4xX15cxX3xX4dxX1xX1acxX3xX1bxX108xX1bxX27xX3xX21x9f46xXdxX3xX1xXb4xX22xX1bxX27xX3xX71xXdxX3xX4xX1xX69xX105xX2dxX1bxX3xXexX1xX10xX49xX3xX1xXb4xX22xX1bxX27xX3xXcxXeexX105xX3xX183xX1bcxX4xX122xX3xX7xX6xX69xX3xX21xX15cxX3xX5xX43xX3xX183xX1bcxX4xX3xXcxXeexX105xX3xX183xX1bcxX4xX122xX3xX38xX29bxXdxX3xX27xXdxXb5xX3xX21xXdxX3xX21xXb4xXfexX4xX3xX4dxX1xX49xX1acxX1bxX27xX3xX2xX8bxX22cxX2xX86xX4dxX38xX3xX6exX43xX3xX4xa430xX1bxX3xX4xX15cxX3xX4dxX1xX1acxX3xX1bxX108xX1bxX27xX3xX38xX39xX1bxX1xX3xXexX1xX3exX38xX63xX3xX30xX120xX1bxX3xX8bxX81xX3xX27xXdxXb5xX3xX1bxX27xX43xX105xX3xX129xX81xX52xX2xX2xX122xX3xX6exXc0xX3xXexX5cxXc4xX3xXexXeexX38xX3xX2bxX36xX49xX3xX25xX3xX6exX43xX49xX3xX4dxX1xX49xX1acxX1bxX27xX3xX2xX86xX122xX129xX3xX21xX1b6xX3xX1b8xX1b9xX3xX183xX1bcxX4xX1bexX3xX2xX2xX81xX122xX80xX3xX21xX1b6xX3xXf8xXdxX1bxX1xX3xX30xX31xX1bxX27xX122xX3xX4xXf5xX4xX1xX3xX162xX69xX28xX1bxX3xX21xX1acxX49xX3xXadxX49xX43xX1bxX27xX3xX1f9xX6xX3xX4dxX1xX49xX1acxX1bxX27xX3xX86xX84xX8bxX4dxX38xX3xX6exX1e3xX3xXbxX1xXc4xX6xX3xX30xX31xX1bxX27xX3xX30xX31xX1bxX27xX3xXd0xX6xX38xX63xX3xX1f9xX1faxX4xX3xX27xXdxX15cxX3xX38xX39xX1bxX1xX3xX1bxX1xX18xXexX3xX25xX3xX6exX20exX1bxX27xX3xX27xX28xX1bxX3xXexXeexX38xX3xX2bxX36xX49xX3xX38xX39xX1bxX1xX3xX4xX18xXbxX3xX91xX3xXcfxX81xX86xX22cxX91xX8bxX4dxX38xX52xX27xXdxXb5xXe3xX122xX3xX27xXdxX23axXexX3xX4xX18xXbxX3xX2xX8bxX22cxX2xX2xX63xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX183xX49xX71xX105xXaxX12xX25bxX49xX3xX1acxX1bxX1xX3xX1xXb4xX25xX1bxX27xX3xX4xX104xX6xX3xX2bxX36xX49xX122xX3xX6exX20exX1bxX27xX3xX2bxXdxX2dxX1bxX3xXbxX1xXc4xX6xX3xX30xX31xX1bxX27xX3xX4dxX1xX69xX3xX6exXf2xX4xX3xX27xXdx69e6xX6xX3xX2bxXdxX2dxX1bxX3xX30xX31xX1bxX27xX3xX4xX15cxX3xX27xXdxX15cxX3xX38xX39xX1bxX1xX3xX4xX18xXbxX3xX7fxX22cxX81xX122xX3xX6exX20exX1bxX27xX3xX27xX28xX1bxX3xXexXeexX38xX3xX2bxX36xX49xX3xX21xXdxX3xX162xX69xX6xX3xX4xX18xXbxX3xX84xX22cxX91xX122xX3xX27xXdxX23axXexX3xX4xX18xXbxX3xX2xX8bxX22cxX2xX2xX122xX3xX7xX15cxX1bxX27xX3xX2bxXdxX2dxX1bxX3xX4xX6xX49xX3xX89xX22cxX86xX3xX38x79bdxXexX63xX3xX183xXdxX2dxX1bxX3xX21xX1b6xX1bxX27xX3xX5cxX18xXexX3xX38xX39xX1bxX1xX63xX3xX482xX18xXbxX3xX21xX1b6xX3xX5cxX104xXdxX3xX5cxX49xX3xXexX1xXdxX3exX1bxX3xXexX6xXdxXd5xX3xX4xX18xXbxX3xX89xX63xX3xXcxX5cxX49xX1bxX27xX3xX80xX84xX3xX21xX120xX1bxX3xX81xX129xX3xX27xXdxXb5xX3xXexXdxX120xXbxX3xXexX1xX10xX49xX122xX3xX2bxX36xX49xX3xX4xX15cxX3xX4dxX1xX1acxX3xX1bxX108xX1bxX27xX3xX21xX4e6xXdxX3xX1xXb4xX22xX1bxX27xX3xX71xXdxX3xX4xX1xX69xX105xX2dxX1bxX3xXexX1xX10xX49xX3xX1xXb4xX22xX1bxX27xX3xX183xX1bcxX4xX3xX30xX31xX1bxX27xX3xX183xX1bcxX4xX3xX38xX29bxXdxX3xX27xXdxXb5xX3xX21xXdxX3xX21xXb4xXfexX4xX3xX4dxX1xX49xX1acxX1bxX27xX3xX86xX22cxX2xX8bxX4dxX38xX63xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX183xX49xX71xX105xXaxX12xXcxX1xX10xX49xX3xXcxXcx90b2xX1b8xXd0xX0xX52xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thi đua “Dân vận khéo”

Thi đua “Dân vận khéo”
2023-06-05 09:37:00

baophutho.vn Thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã có hàng nghìn mô hình, điển hình với những cách làm hay, sáng tạo, khơi gợi sức dân chung sức...

Tết nguyên Đán được nghỉ 7 ngày

Tết nguyên Đán được nghỉ 7 ngày
2016-11-24 17:26:00

Dịp Tết Âm lịch, công chức, viên chức nghỉ liền 7 ngày, từ ngày 26/1 đến hết ngày 1/2/2017 (tức là từ 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

Phát triển đoàn viên công đoàn ở Yên Lập

Phát triển đoàn viên công đoàn ở Yên Lập
2016-11-23 17:44:00

PTO- Huyện Yên Lập hiện có hơn bốn nghìn đoàn viên công đoàn sinh hoạt tại 111 công đoàn cơ sở, trong đó có 82 CĐCS khối HCSN, 19 CĐCS khối sản xuất kinh doanh và 10 CĐCS phối hợp.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long