Cập nhật: 22/05/2022 08:56 GMT+7
13eax17c8xa1c5xc52fx3ceax4f87x994cx6eafxa627xX7x873bx3dc1x2ab9x292fx5caax8950xX5x89a7xXax140fx576dx36f1x7a2bxX3x8e22xX14x4568xX3xX6x2e6axX3xX1cxXdxX1cxX1xX3xXex8314xc8d2xXexX3xXex1575x1ecfxX3xX6xX1cxX3xXexX19x8ebexX1cxX3x5039xXdxX6xX19xX3xXexX1xb897xX1cxX34xX3xXexX24x40b6x261dxX4xX3xb57dxX31xX3xX7xX6x6bfaxX3xXexX24xX25xX1cxX3xX4xX1xX4axX1cxX34xX3x2d60x53d3xXexX3xX17x4fdfxX1cxX34xX3x77cax18cdxX3x9a97xX6xX15xX3xXexX24xX19xX1cxX34xX3xX57xX1xX4axX3bxX1cxX3xX57xX1xb6bcxX3xb015x8086x5683xX3x2b35xX6xX15xX10xX7xX3x1a0exX2xX0x8927xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9287xX10xX6x21e3xXaxX12xa14bx7948xX63xa302xX3xXex8d93xX1cxX1xX3xX45xa403xX6xX3xX17xX6xX1cxX3xX1xX31xX1cxX1xX3xX45x4a38xX1cxX3xX17xX14xX1cxX3xX7x52ffxX3xX2x6c5dx171exX81xX84xX99xX9axX63xX9cx5f1ax961bxXcxX63xX3xX45x996dxX3xX45xXdx4786xX4xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xX6xX1cxX3xX1cxXdxX1cxX1xX3xXexX24xX25xXexX3xXexX29xX2axX3xX6xX1cxX3xXexX19xX31xX1cxX3xX34xXdxX6xX19xX3xXexX1xX3bxX1cxX34xX3xXexX24xX41xX42xX4xX3xX45xX31xX3xX7xX6xX4axX3xXexX24xX25xX1cxX3xX4xX1xX4axX1cxX34xX3xX57xX58xXexX3xX17xX5cxX1cxX34xX3xX60xX61xX3xX63xX6xX15xX3xXexX24xX19xX1cxX34xX3xX57xX1xX4axX3bxX1cxX3xX57xX1xX75xX3xX77xX78xX79xX3xX34xX6xX15xX10xX7xX3xX81xX2x31fdxX0xX84xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX19xX96x5abaxXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xX60xX5cxX2axX3xX1cxX34xX31xX154xX3x8e70xX165xX84xc77bxX3xX7x8edexX3xX96xXdx17b4xX1cxX3xX24xX6xX3xXexX24xX25xX1cxX3xX4xX1xX4axX1cxX34xX3xX57xX58xXexX3xX17xX5cxX1cxX34xX3xX60xX61xX3xX63xX6xX15xX3xXexX24xX19xX1cxX34xX3xX57xX1xX4axX3bxX1cxX3xX57xX1xX75xX3xX13x66f7xXdxX3xX1x7b03xXdxX3xXcxX1xbc8fxX3xXexX1xX6xX19xX3xX13xX3bxX1cxX34xX3xX63xX6xX15xX3xc9f5xX3xX165xXbdxX165xX2xX3xXc4xX3xX77xX78xX79xX3xX7bxX6xX15xX10xX7xX3xX81xX2xX3xX60xX41xc023xX4xX3xXexX75xX3xX4xX1x5a94xX4xX3xXexX1a1xXdxX3xX77x8321xX1cxX3xX45xX25xX1cxX3xX60xX1a5xX1cxX34xX3x214exX4axXb9xX4xX3xX34xXdxX6xX3x641ax9b6dxX3xX13x684bxX1cxX1xX2axX3xX93xX31xX3xX63xX1a5xXdxX141xX3xX9cxX29xX3xX17xX61xX19xX3xX15xX25xXexX3xX60xX1a5xX3xX1cxX34xX41x6185xXdxX3xX45xX31xX3xXbxX1xX41x16eaxX1cxX34xX3xXexXdxXcexX1cxX3xXexX1xX6xX15xX3xX34xXdxX6xX3xX34xXdxX6xX19xX3xXexX1xX3bxX1cxX34xX3xXexX24xX41xX42xX4xX3xX45xX31xX3xX7xX6xX4axX3xXexX24xX25xX1cxX3xX4xX1xX4axX1cxX34xX3xX57xX58xXexX3xX17xX5cxX1cxX34xX3xX60xX61xX3xX63xX6xX15xX3xX77xX78xX79xX3xX7bxX6xX15xX10xX7xX3xX81xX2xX3xX7xX16bxX3xXexXb1xX1cxX34xX3xX4xX6xX19xX2axX3xX60x7a60xX4xX3xX17xXdxXcexXexX3xX5xX31xX3xX57xX1xXdxX3xX60xX1a5xXdxX3xXexX4axX154xX1aaxX1cxX3xX99xX165xX81xX3x1c9bxXdxXcexXexX3xX63xX6xX15xX3xX34xXdxX31xX1cxX1xX3xXexX1x26c7xX1cxX34xX3xX5xX1d2xXdxX141xX3xX13xX1aaxX3xX17xX14xX19xX3xX60xX14xX15xX3xXexX24xX25xXexX3xXexX29xX2axX3xX6xX1cxX3xXexX19xX31xX1cxX3xX34xXdxX6xX19xX3xXexX1xX3bxX1cxX34xX3x456axXcxXcxX79xXcxX7bxXcx5d47xX3xXexX24xX41xX42xX4xX3xX45xX31xX3xX7xX6xX4axX3xXexX24xX25xX1cxX3xX4xX1xX4axX1cxX34xX3xX57xX58xXexX2axX3x77cdxX1x544bxX3xXex56a5xX4xX1xX3xX99xX9axX63xX9cxX3xXexX9fxX1cxX1xX3xX4xX1xX9fxX3xX60xX1a1xX19xX3xX77x2758xX3xX7bxXdxX6xX19xX3xXexX1xX3bxX1cxX34xX3xXc4xX3xX29fxX25xX1cxX3xXexX14xXdxX3xX29fxX31xX3xX4xX61xX4xX3xX5xX29xX4xX3xX5xX41xX1d2xX1cxX34xX3xX4xX1xX1daxX4xX3xX1cxXb1xX1cxX34xX3xX4xX1xX308xX3xX60xX1a5xX1cxX34xX3xX17xXb9xX3xXexX24x648exX3xX5xX29xX4xX3xX5xX41xX1d2xX1cxX34xX3xX45xX31xX3xXbxX1xX41xX222xX1cxX34xX3xX61xX1cxX3xXexX75xX3xX4xX1xX1daxX4xX2axX3xXbxX1xX1e2xX1cxX3xX5xX4axc915xX1cxX34xX2axX3xX1xX41xX42xX1cxX34xX3xX96x5bcdxX1cxX3xX17xX14xX19xX3xX60xX14xX15xX3xXcxXcxX79xXcxX7bxXcxX3xX4xX1xX19xX3xX1cxX34xX41xX219xXdxX3xX96xX1e2xX1cxX3xXexX1xX6xX15xX3xX34xXdxX6xX3xX4xX61xX4xX3xX1xX19xX1a1xXexX3xX60xX1a5xX1cxX34xX3xX4xX75xX3xX45xb310xX2axX3xX308xX1cxX34xX3xX1xX1a5xX3xX57xX58xXexX3x34a6xX4axX14xX3xXexX1xXdxX3xX60x27ccxX4axX3xX60xX1a5xXdxX3xXexX4axX154xX1aaxX1cxX3xX99xX165xX81xX141xX3xXcxXb1xX1cxX34xX3xX4xX41xX219xX1cxX34xX3xXexX4axac71xX1cxX3xXexX24xX6xX2axX3xX57xXdxX1aaxX15xX3xX7xX19xX61xXexX3x18f0x415fxX3xX5xba4fxX3xX1cxX34xX1xXdx4efbxX15xX3xX1cxX1x2421xX1cxX34xX3xX1xX31xX1cxX1xX3xX45xXdxX3xX45xXdxX3xXbxX1xX1a1xX15xX3xX3e0xX4axX154xX3xX60xX30bxX1cxX1xX3xXbxX1xX61xXbxX3xX5xX4axX25xXexX3xX45xXcaxX3xXcxXcxX79xXcxX7bxXcxb175xX3xX4xX5cxX3xXbxX1xX41xX222xX1cxX34xX3xX61xX1cxX3xXbxX1x3acdxX1cxX34xX2axX3xX4xX1xXb9xX1cxX34xX3xX1xX31xX1cxX1xX3xX45xXdxX3xX60xX4axX6xX3xX41axX10xX2axX3xXexX75xX3xX4xX1xX1daxX4xX3xX60xX4axX6xX3xX41axX10xX3xXexX24xX61xXdxX3xXbxX1x5d19xXbxX3xX34xX1e2xX154xX3xX15xX3e9xXexX3xX6xX1cxX3xX1cxXdxX1cxX1xX3xXexX24xX25xXexX3xXexX29xX459xX3xX4xX41xX222xX1cxX34xX3xX3e0xX4axX154xX58xXexX3xXexX24xX3e9xX1cxX3xX61xXbxX3xX1cxX1xX429xX1cxX34xX3xX60xXb9xXdxX3xXexX41xX1d2xX1cxX34xX3xX4xX5cxX3xX1xX31xX1cxX1xX3xX45xXdxX3xX4xX1xXb9xX1cxX34xX3xX1cxX34xX41xX219xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX31xX1cxX1xX3xX4xX3bxX1cxX34xX3xX45x9f28xX2axX3xX34xX1e2xX154xX3xX15xX3e9xXexX3xX6xX1cxX3xX1cxXdxX1cxX1xX2axX3xXexX24xX25xXexX3xXexX29xX3xXexX24xX424xX1cxX3xX4xX61xX4xX3xXexX4axX154xX58xX1cxX3xX34xXdxX6xX19xX3xXexX1xX3bxX1cxX34xX141xX3xX13xX38bxX1cxX34xX3xXexX1xX219xXdxX2axX3xXexXb1xX1cxX34xX3xX4xX41xX219xX1cxX34xX3xX1cxXb1xX1cxX34xX3xX5xX29xX4xX3xX45xX25xX1cxX3xXexX14xXdxX3xX4xX3bxX1cxX34xX3xX4xX1a5xX1cxX34xX3xXbxX1xX501xX4xX3xX45xX501xX3xX1cxX34xX41xX219xXdxX3xX96xX1e2xX1cxX3xX41axX10xX15xX3xXexX24xX25xX1cxX3xX4xX1xX4axX1cxX34xX3xX57xX58xXexX459xX3xXexX75xX3xX4xX1xX1daxX4xX3xX4xX61xX4xX3xX60xXdxX1aaxX15xX3xXexX24xX3bxX1cxX34xX3xX34xXdxX429xX3xX41axX10xX3xX6xX1cxX3xXexX19xX31xX1cxX2axX3xXexX1xX4axX25xX1cxX3xXexXdxXcexX1cxX2axX3xXexX1xX4axX3xX34xXdxX61xX3xX60xbf1cxX1cxX34xX3xX3e0xX4axX154xX3xX60xX30bxX1cxX1xX459xX3xXexXb1xX1cxX34xX3xX4xX41xX219xX1cxX34xX3xX5xX29xX4xX3xX5xX41xX1d2xX1cxX34xX3xX4xX1xX1daxX4xX3xX1cxXb1xX1cxX34xX3xX1xX41xX42xX1cxX34xX3xX96xX397xX1cxX2axX3xX4xX1xX9fxX3xX1xX4axX154xX3xX34xXdxX6xX19xX3xXexX1xX3bxX1cxX34xX2axX3xXbxX1xX46axX1cxX34xX3xXexX24xX61xX1cxX1xX3x579axX1cxX3xXexX2b0xX4xX3xX34xXdxX6xX19xX3xXexX1xX3bxX1cxX34xX3xX45xX31xX3xX57xX30bxXbxX3xXexX1xX219xXdxX3xX41axX41bxX3xX5xX41exX3xX4xX61xX4xX3xXexX1fbxX1cxX1xX3xX1xX4axXb9xX1cxX34xX3xX4xX5cxX3xX1cxX34xX4axX154xX3xX4xX222xX3xXbxX1xX61xXexX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX15xX3e9xXexX3xXcxXcxX79xXcxX7bxXcxX3xXexX24xX424xX1cxX3xX60xX30bxX6xX3xX17xX31xX1cxX3xXexX1xX31xX1cxX1xX3xXbxX1xXb9xX3xXexX24xX19xX1cxX34xX3xXexX1xX219xXdxX3xX34xXdxX6xX1cxX3xXexX24xX41xX42xX4xX3xX45xX31xX3xX7xX6xX4axX3xXexX24xX25xX1cxX3xX4xX1xX4axX1cxX34xX3xX57xX58xXexX2axX3xX60xX282xX4xX3xX17xXdxXcexXexX3xX5xX31xX3xX4xX61xX4xX3xXexX4axX154xX58xX1cxX3xX60xX41xX219xX1cxX34xX3xX34xXdxX6xX19xX3xXexX1xX3bxX1cxX34xX3xX1xX41xX42xX1cxX34xX3xX45xXcaxX3xX7xX1e2xX1cxX3xX45xX25xX1cxX3xX60xX1a5xX1cxX34xX3xX1f7xX1f8xX3xX13xX1fbxX1cxX1xX2axX3xX1cxX222xXdxX3xXexX75xX3xX4xX1xX1daxX4xX3xXexX24xX25xX1cxX3xX4xX1xX4axX1cxX34xX3xX57xX58xXexX141xX0xX84xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX19xX96xX154xXaxX12xX77xX322xX3xXcxX1xX3bxX1cxX34xX3xXexXdxX1cxX3xX45xX31xX3xXcxX24xX4axX154xXcaxX1cxX3xXexX1xX3bxX1cxX34xX2axX3xX9axX61xX19xX3x9dbcxX1xX5cbxX3xXcxX1x16b7xX2axX3xX13xX31xXdxX3xX752xXcxXc4xXcxX93xX3xXexX9fxX1cxX1xX3xX45xX31xX3xX99xX9axX63xX9cxX3xX4xX61xX4xX3xX1xX4axX154xXcexX1cxX2axX3xXexX1xX31xX1cxX1xX2axX3xXexX1xX30bxX3xXexX4axX154xX424xX1cxX3xXexX24xX4axX154xXcaxX1cxX2axX3xX45xX25xX1cxX3xX60xX1a5xX1cxX34xX3xX1cxX34xX41xX219xXdxX3xX96xX1e2xX1cxX3xXexX29xX3xX34xXdxX61xX4xX3xX4xX1xX3e9xXbxX3xX1xX31xX1cxX1xX3xX3e0xX4axX154xX3xX60xX30bxX1cxX1xX3xXbxX1xX61xXbxX3xX5xX4axX25xXexX3xX45xXcaxX3xXcxXcxX79xXcxX7bxXcxX3xX45xX31xX3xXexX4axX1e2xX1cxX3xXexX1xX308xX3xX1xX41xX42xX1cxX34xX3xX96xX397xX1cxX3xX4xX308xX6xX3xX5xX29xX4xX3xX5xX41xX1d2xX1cxX34xX3xX4xX1xX1daxX4xX3xX1cxXb1xX1cxX34xX459xX3xXexX1xX6xX15xX3xX34xXdxX6xX3xX4xX75xX3xX45xX3d2xX2axX3xX308xX1cxX34xX3xX1xX1a5xX3xX57xX58xXexX3xX3e0xX4axX14xX3xXexX1xXdxX3xX60xX3e9xX4axX3xX4xX308xX6xX3xX60xX1a5xXdxX3xXexX4axX154xX1aaxX1cxX3xX15xX1a5xXexX3xX4xX61xX4xX1xX3xX45xXb1xX1cxX3xX15xXdxX1cxX1xX2axX3xXexX1xX1e2xX1cxX3xXexX1xXdxXcexX1cxX2axX3xX6xX1cxX3xXexX19xX31xX1cxX141xX0xX84xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX4axXexX1xX19xX24xXaxX12xX29fxXb1xX1cxX3xc0f8xX6xX1cxX34xX0xX84xXbxX12

Văn Lang

Các tin đã đưa

Ước mơ đôi chân lành lặn

Ước mơ đôi chân lành lặn
2022-05-20 15:04:00

baophutho.vn Câu chuyện về cậu bé bại liệt bẩm sinh Hà Đức Mạnh (Lớp 4A, Trường Tiểu học Mỹ Thuận 1, huyện Tân Sơn) giành được giải Nhất cuộc thi Trạng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long