Cập nhật:  GMT+7
c479x11d4fx13189x14abex14960x1759fx14dd2x11d1fxc6bexX7x12724x10ef4xd28cx13547xf632xd77bxX5x107e8xXax15ac8x149f3xX1x1173bx16e3fx16432xX3xX16xX17x13c28x143c9xXdxX3x11881xX1fxX7x1420exX16xX17xX3xX16xX1xX1cx15d22xX29xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1x12810x10e9bx104b3xX16xX3xXexd4cfxX34xX0xf289xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd3a6xX10xX6xf8b5xXaxX12x144e8xXcx107f5xXcxX3x15880xX3xX13xX1xXdx1732cxX34xX3xX16x170d6xd751xX3xXex12215xfd6exX3xX5xfcf4xXdxX3x140e1x136ccxX35x16d63xX3xX16xX17xX3axX16xX1xX3xX6bxX1bxX1cxX16xX17xX3xX7x105caxXexX3xXbxX1xe134xXdxX3xX4xX1xf084xX34xX3xX1fxX1fxX5x15ccaxXbxX3x17b95xX36xX29xX29xX3xf88exX1xXdxX3xX61xe52fxXexX3xX6bxXdxX3xX4fxfab1xX16xX3xXexX1xX87xX3xXbxX1xXa1xX16xX3xX1xX3axX16xX1xX3xX95xX1xcc8dxX4xX1xf9b2xX3xXcxX34xX35xX3xX16xX1xXdxea92xX16xX6exX3xX6bxX6cxX35xX3xX90xd222xX16xX3xX5xX3axX3xXbxX1xX1bx16f80xX16xX17xX3xXexXdx17c53xX16xX3xX90x16aa4xX16xX3xXexX82xXdxX3xX1xX3axX16xX17xX3xX1xf2c1xX6xX3xX17xXdxXb4xX3xXexX1xX3axX16xX1xX3xX64xecb8xX3xX1xXd2xX16xX3xX7x141b6xX3xX90xd4e7xXdxX3xX6bxX1bxX1cxX16xX17xX3xf214xec12xX6exX3xX6bxX1bxX1cxX16xX17xX3xX1xX3axX16xX17xX3xX95xX1x155cexX16xX17xX3xX16xXc0xX16xX3xX90xXc9xX16xX3xX6bxX1bx14db9xX4xX3xX95xX1xXb4xX4xX1xX3xX1xX3axX16xX17xX3xX5x13f4bxX6xX3xX4xX1xf5baxX16xXb7xX3xX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1xX34xX35xX36xX16xX3xXexX3axX34xX3x15efdxX34xX6xX3xX17xX6xX3x14ec4xXdxXd8xXexX3xXcxX64xe718xX3xX4x161efxX16xX3xX61xX6xX16xX17xX3xXexX1xX10xXfexX3xX90xXdxXd8xX4xX3xX5xX3axX61xX6exX3xX61xX6xX16xX17xX3xXexX1xX10xXfexX3xX17xXdxXb4xX3xXexX64xX87xX3xX95xXdxX16xX1xX3xXexX36xX3xX6bxX22xXdxX3xX90xX1cxXdxX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX1fxX7xX22xX16xX17xX3xX16xX1xX1cxX29xX29xX3xX90xX3axXfexX3xX6bxXe9xXb7xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe61axXfexX4fxX35xXaxX12xX0xXdxX61xX17xX3xX7xX64xX4xX9xXaxX3dxX3dxX4xXb7xX10axX6xXfexXbxX1xX34xXexX1xXfexXb7xX90xX16xX3dxX4fxX10xX7xX95xXexXfexXbxX3dxX16xX10x16323xX7xX3dxX2x17682xdab3x174dcxX3dx13e1cxX1faxX4fxc6bfxX1fcxX1fcxX2xd057x166b0xceeexXexX2xX207xX1fcxX201xX1fcxX207xX5xX2xXb7xe4aaxXbxX17xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cbxXfexX4fxX35xXaxX12xX54xXe9xX3xX5xX3axX3xX1fxX1fxX6bxX10bxXdxX3xX152xX34xX6cxX16xX29xX29xX3xea90xX10xX3xX11bxX61xX3xX6bxcc7dxX16xX17xX3xX4xX1xX1cx12fabxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cbxXfexX4fxX35xXaxX12xX0xXdxX61xX17xX3xX7xX64xX4xX9xXaxX3dxX3dxX4xXb7xX10axX6xXfexXbxX1xX34xXexX1xXfexXb7xX90xX16xX3dxX4fxX10xX7xX95xXexXfexXbxX3dxX16xX10xX1f6xX7xX3dxX2xX1faxX1fbxX1fcxX3dxX1fexX1faxX4fxX201xX1fcxX1fcxX2xX205xX206xX207xXexX2xX207xX1fcxX201xX1fcxX207xX5xX1fcxXb7xX212xXbxX17xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cbxXfexX4fxX35xXaxX12xX24fxX3xX90xX3axX3xX61xX1cxXdxX3xX95xX1xXb4xX4xX1xX3xX6bxXdxX3xX241xX10xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cbxXfexX4fxX35xXaxX12xX0xXdxX61xX17xX3xX7xX64xX4xX9xXaxX3dxX3dxX4xXb7xX10axX6xXfexXbxX1xX34xXexX1xXfexXb7xX90xX16xX3dxX4fxX10xX7xX95xXexXfexXbxX3dxX16xX10xX1f6xX7xX3dxX2xX1faxX1fbxX1fcxX3dxX1fexX1faxX4fxX201xX1fcxX1fcxX2xX205xX206xX207xXexX2xX207xX1fcxX201xX1fcxX207xX5xX201xXb7xX212xXbxX17xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cbxXfexX4fxX35xXaxX12xd4dbxX3axX3xX10axX3axX3xX1xX3axX16xX17xX3xX16xX1bxX101xX4xX3xX16xX17xXe9xX16xX17xX3xX6bxX129xXdxX3xX95xX1xXb4xX4xX1xX3xX16xX17xX1xe41exX3xX4xX1xX6cxX16xX3xX7xX6xX34xX3xX61x12506xXdxX3xX4xX1xX34xX35xX36xX16xX3xXexX3axX34xX24fxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cbxXfexX4fxX35xXaxX12xX0xXdxX61xX17xX3xX7xX64xX4xX9xXaxX3dxX3dxX4xXb7xX10axX6xXfexXbxX1xX34xXexX1xXfexXb7xX90xX16xX3dxX4fxX10xX7xX95xXexXfexXbxX3dxX16xX10xX1f6xX7xX3dxX2xX1faxX1fbxX1fcxX3dxX1fexX1faxX4fxX201xX1fcxX1fcxX2xX205xX206xX207xXexX2xX207xX1fcxX201xX1fcxX207xX5xX1fexXb7xX212xXbxX17xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cbxXfexX4fxX35xXaxX12xX348xX3axX3xX7xX138xX3xX90xX10bxXdxX3xX90xX3axX16xX17xX3xX4xX1xX34xX35x15abcxX16xX3xX16xX11bxX16xX17xX3xX7xX82xX16xX3xXexX1xX138xX4xX3xXbxX1xca9cxX61xX3xX4xc6d1xX6xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1bxX1cxXdxX3xX10axX34xX11bxX16xX3xX10axXb4xX16xX3xX6bxX1bxX1cxX16xX17xX3xX4fxX3axXdxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cbxXfexX4fxX35xXaxX12xX0xXdxX61xX17xX3xX7xX64xX4xX9xXaxX3dxX3dxX4xXb7xX10axX6xXfexXbxX1xX34xXexX1xXfexXb7xX90xX16xX3dxX4fxX10xX7xX95xXexXfexXbxX3dxX16xX10xX1f6xX7xX3dxX2xX1faxX1fbxX1fcxX3dxX1fexX1faxX4fxX201xX1fcxX1fcxX2xX205xX206xX207xXexX2xX207xX1fcxX201xX1fcxX207xX5xX1fbxXb7xX212xXbxX17xXaxX3xX3dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cbxXfexX4fxX35xXaxX12xX0xXdxX61xX17xX3xX7xX64xX4xX9xXaxX3dxX3dxX4xXb7xX10axX6xXfexXbxX1xX34xXexX1xXfexXb7xX90xX16xX3dxX4fxX10xX7xX95xXexXfexXbxX3dxX16xX10xX1f6xX7xX3dxX2xX1faxX1fbxX1fcxX3dxX1fexX1faxX4fxX201xX1fcxX1fcxX2xX205xX206xX207xXexX2xX207xX1fcxX201xX1fcxX207xX5xX207xXb7xX212xXbxX17xXaxX3xX3dxX12xX0xXbxX12xf7bfxX1xX36bxX3xXexX64xXfexX16xX17xX3xX90xX163xX16xX17xX3xX201xX3xXbxX1xc864xXexX3xX4fx15fcexX16xX17xX3xXexX3axX34xX6exX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1bxX1cxXdxX3xX6bxXdxX3xX10axX34xX11bxX16xX3xXbxX1xX82xXdxX3xX4xX1xX9axXexX3xX241xXfexX16xX17xX3xX1xX3axX16xX17xX3xX1xXe9xX6xX3xX5xXc0xX16xX3xX95xX1xXfexX6xX16xX17xXb7xX3xX4fbxX3axX16xX17xX3xX90xX3axXfexX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX3axX35xX3xX4xX34xX22xXdxX3xX16xX60xX61xX6exX3xX95xX1xX11bxX16xX17xX3xX95xX1xe291xX3xX90xXdcxX16xX3xX4xX1xX34xX35xX40axX16xX3xX1xX3axX16xX17xX3xX4xX1xX34xX41dxX16xX3xX10axX87xX3xX4xX1xXfexX3xXcxX36xXexX3xX16xX17xX34xX35xXc0xX16xX3xX6bxXb4xX16xX3xX4xX3axX16xX17xX3xXexX64xX65xX3xX16xXc0xX16xX3xX7xX11bxXdxX3xX16xe723xXdxXb7xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cbxXfexX4fxX35xXaxX12xX0xXdxX61xX17xX3xX7xX64xX4xX9xXaxX3dxX3dxX4xXb7xX10axX6xXfexXbxX1xX34xXexX1xXfexXb7xX90xX16xX3dxX4fxX10xX7xX95xXexXfexXbxX3dxX16xX10xX1f6xX7xX3dxX2xX1faxX1fbxX1fcxX3dxX1fexX1faxX4fxX201xX1fcxX1fcxX2xX205xX206xX207xXexX2xX207xX1fcxX201xX1fcxX207xX5x16c81xXb7xX212xXbxX17xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cbxXfexX4fxX35xXaxX12xX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX1fxX7xX22xX16xX17xX3xX16xX1xX1cxX29xX29xX3xX90xX3axXfexX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1xX34xX35xX36xX16xX3xXexX3axX34xX3xX6bxX5cxX34xX3xX4xX1xX34xX16xX17xX3xX61xXfexX16xX17xX3xX61xX34xX22xX16xX3xX6bxXe9xX16xX3xX61xX10bxXexX3xXcxX36xXexX3xX7xX34xX61xX3xX90xXa1xX35xX6exX3xX6bxX421xX3xX6bxXa1xX35xXb7xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cbxXfexX4fxX35xXaxX12xX0xXdxX61xX17xX3xX7xX64xX4xX9xXaxX3dxX3dxX4xXb7xX10axX6xXfexXbxX1xX34xXexX1xXfexXb7xX90xX16xX3dxX4fxX10xX7xX95xXexXfexXbxX3dxX16xX10xX1f6xX7xX3dxX2xX1faxX1fbxX1fcxX3dxX1fexX1faxX4fxX201xX1fcxX1fcxX2xX205xX206xX207xXexX2xX207xX1fcxX201xX1fcxX207xX5xX1faxXb7xX212xXbxX17xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cbxXfexX4fxX35xXaxX12xX13xXc0xX16xX3xX6xXdxX3xX16xX9axX35xX3xX4x1095axX16xX17xX3xX6bxX5cxX34xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xXexX6xX35xX6exX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xX4xX1xX6cxX16xX3xX1xX36xXexX3xX7xX248xX4xXb7xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cbxXfexX4fxX35xXaxX12xX0xXdxX61xX17xX3xX7xX64xX4xX9xXaxX3dxX3dxX4xXb7xX10axX6xXfexXbxX1xX34xXexX1xXfexXb7xX90xX16xX3dxX4fxX10xX7xX95xXexXfexXbxX3dxX16xX10xX1f6xX7xX3dxX2xX1faxX1fbxX1fcxX3dxX1fexX1faxX4fxX201xX1fcxX1fcxX2xX205xX206xX207xXexX2xX207xX1fcxX201xX1fcxX207xX5xX205xXb7xX212xXbxX17xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx164b8xX34xXexX1xXfexX64xXaxX12xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXcxX64xX3axX0xX3dxXbxX12

Thanh Trà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Trở lại ngôi trường vừa là tâm điểm dư luận

Trở lại ngôi trường vừa là tâm điểm dư luận
2018-12-26 17:02:19

PTĐT- Trở lại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Thanh Sơn - nơi thời gian vừa qua trở thành tâm điểm dư luận khi ông Đinh Bằng My - Hiệu trưởng nhà trường bị cơ quan...

Việt Trì nâng cao hiệu quả công tác dân số

Việt Trì nâng cao hiệu quả công tác dân số
2018-12-26 14:34:23

PTĐT - Hiện nay, cùng với 23 cán bộ chuyên trách dân số ở phường, xã, mạng lưới cộng tác viên cả thành phố Việt Trì lên tới hơn 300 người, đáp ứng yêu cầu các hoạt động tuyên truyền...

Những nhà “sáng tạo trẻ” vùng cao

Những nhà “sáng tạo trẻ” vùng cao
2018-12-25 11:26:25

PTĐT - Xuất phát từ thực tiễn, Kiệt Sơn là xã miền núi thường hay xảy ra lũ ống, lũ quét và nguy cơ đuối nước cao. Khi lũ về, người dân thường dùng những vật dụng thô sơ là can...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long