Cập nhật:  GMT+7

Phát huy thành tích hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ qua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới

Năm năm qua, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Công đoàn tỉnh Phú Thọ được thực hiện trong điều kiện có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Tỉnh ủy Phú Thọ, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, phát huy truyền thống hơn 75 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ cán bộ, đoàn viên, NLĐ trong tỉnh luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh. Kết quả, 13/13 chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt kế hoạch, một số chỉ tiêu đạt kết quả cao như: Số đoàn viên phát triển tăng thêm vượt 75,87% so với chỉ tiêu, tỉ lệ doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn ký thỏa ước lao động tập thể vượt 17,6% so với chỉ tiêu, tỉ lệ doanh nghiệp ngoài nhà nước nơi có tổ chức Công đoàn tổ chức hội nghị NLĐ vượt 15,43% so với chỉ tiêu...

Phát huy thành tích hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ qua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Cờ thi đua dẫn đầu bẩy tỉnh Trung du miền núi phía Bắc năm 2022 cho LĐLĐ tỉnh Phú Thọ.

Công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ được tập trung chỉ đạo thực hiện với những nội dung và việc làm cụ thể, thu được nhiều kết quả thiết thực. LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn phát huy trí tuệ của cán bộ, đoàn viên, NLĐ tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến xây dựng, sửa đổi, bổ sung các Dự án luật; tích cực tham gia với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao động trong xây dựng cơ chế, chính sách, nhất là các chính sách có liên quan đến đoàn viên, NLĐ. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành 4.580 cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với NLĐ trong các doanh nghiệp; phối hợp với chính quyền, chuyên môn, người sử dụng lao động tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị NLĐ, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành chức năng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các đơn vị, doanh nghiệp.

Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT)” được tập trung chỉ đạo sát sao. Các nhóm, tổ chuyên gia về TƯLĐTT đã phối hợp chặt chẽ với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, bám sát, tăng cường hướng dẫn Công đoàn cơ sở (CĐCS) trong tổ chức đàm phán, thương lượng, ký kết TƯLĐTT. Kết quả, tính đến hết năm 2022 đã có 92,6% số doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn ký kết TƯLĐTT, chất lượng từng bước được nâng lên, đã có nhiều thỏa thuận có lợi hơn cho NLĐ so với các quy định của pháp luật lao động.

Nhiệm kỳ qua, hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, NLĐ luôn được các cấp Công đoàn quan tâm, thực hiện bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn để đoàn viên công đoàn hiểu, tiếp cận, được thụ hưởng các lợi ích mà Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh đã ký kết với các đối tác về chăm lo phúc lợi cho đoàn viên công đoàn; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 07c của Tổng LĐLĐ Việt Nam về chất lượng bữa ăn ca của NLĐ. Đến nay đã có 390=87,44% số doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn hỗ trợ bữa ăn ca từ 15.000 đồng/suất trở lên; các hoạt động trong “Tháng Công nhân”, Chương trình “Tết sum vầy” được triển khai hàng năm từ cấp tỉnh đến cơ sở với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực như: Tổ chức gặp mặt “Cảm ơn” NLĐ; tặng quà giúp đỡ đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ CNLĐ tiền thuê nhà trọ; trao nhà “Mái ấm Công đoàn”, giải quyết cho vay từ nguồn quỹ “Trợ vốn đoàn viên Công đoàn”...

Đặc biệt, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, LĐLĐ tỉnh đã chủ động hướng dẫn các cấp Công đoàn tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, từ nguồn tài chính công đoàn đã chi hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ và hỗ trợ công tác phòng, chống dịch với số tiền hơn sáu tỉ đồng; hỗ trợ 813 đoàn viên, NLĐ bị giảm giờ làm, mất việc làm do doanh nghiệp bị thiếu, không có đơn hàng với số tiền trên một tỉ đồng; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao... được tổ chức thường xuyên, rộng khắp, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo đoàn viên, NLĐ, đồng thời thu hút được các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng chung tay với tổ chức Công đoàn quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần đối với đoàn viên, NLĐ.

Công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức theo hướng thiết thực, phù hợp với từng địa bàn, ngành nghề, đối tượng tuyên truyền, góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đưa nhanh các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đoàn viên, CNVCLĐ. Chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong CNVCLĐ. Thực hiện tốt Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và NLĐ” gắn với triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong CNLĐ tại các doanh nghiệp đến năm 2020”. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được các cấp Công đoàn tích cực hưởng ứng, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, NLĐ tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh, thu hút đông đảo các tập thể, NLĐ tham gia, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trọng tâm là Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn” khu vực sản xuất, kinh doanh, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” khu vực cơ quan hành chính, sự nghiệp, Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”... Qua các phong trào thi đua, LĐLĐ tỉnh Phú Thọ vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; một cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, hai tập thể và một cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 31 tập thể được Tổng Liên đoàn tặng Cờ thi đua xuất sắc, 48 cá nhân được Tổng Liên đoàn tặng Bằng “Lao động sáng tạo”, hàng nghìn tập thể, cá nhân được Tổng Liên đoàn, UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh và các bộ, ngành, đoàn thể tặng Bằng khen.

Phát huy thành tích hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ qua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới

CNLĐ trong các doanh nghiệp tích cực lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) được quan tâm chỉ đạo, kết quả đạt được vượt chỉ tiêu đề ra. Trong nhiệm kỳ đã phát triển tăng thêm được 26.381 đoàn viên mới (tăng 26,32% so với nhiệm kỳ 2013-2018), thành lập được 206 CĐCS (tăng 23,45% so với nhiệm kỳ 2013-2018), tỉ lệ tập hợp đoàn viên đạt 97,16%. Việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS được triển khai thường xuyên. Qua đánh giá, phân loại bình quân hàng năm, có 98,82% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 88,28% CĐCS được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó CĐCS khu vực ngoài nhà nước xếp loại vững mạnh đạt 71,96%. Trong năm năm, LĐLĐ tỉnh đã cử 367 lượt cán bộ đi tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ. Công tác tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh được các cấp Công đoàn trong tỉnh tích cực tham gia. Trong nhiệm kỳ đã giới thiệu 10.840 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp.

Công tác vận động nữ CNVCLĐ, tài chính, kiểm tra, giám sát và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp tiếp tục có nhiều đổi mới, đóng góp tích cực, hiệu quả vào kết quả chung của tổ chức Công đoàn tỉnh. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công đoàn ngày càng sâu sát, quyết liệt, cụ thể, kịp thời thích ứng với tình hình thực tiễn, điều chỉnh, bổ sung những nhiệm vụ mới phát sinh; từng bước chuyển đổi từ phương thức chỉ đạo hành chính là chủ yếu sang phương thức trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ, tổ chức cho CĐCS chủ động thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Công tác tham gia, phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về lao động, công đoàn liên quan đến quyền, nghĩa vụ của NLĐ ở một số nơi chưa thường xuyên, chất lượng còn hạn chế. Công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong CNLĐ ở một số doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hiệu quả chưa cao. Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS ở một số đơn vị còn mang tính hình thức, chưa phản ánh sát thực tế. Việc giới thiệu, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn gặp khó khăn...

Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh xây dựng mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2023-2028 là: Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ phát triển toàn diện; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đóng góp quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Đồng thời xác định ba khâu đột phá, 12 chỉ tiêu (trong đó có chín chỉ tiêu hàng năm, ba chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ); xác định chín nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2023-2028, trong đó tập trung vào nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Chủ động nghiên cứu, nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật; tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật, quy định có liên quan trực tiếp đến đoàn viên, NLĐ và tổ chức Công đoàn. Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết, thực hiện TƯLĐTT.

Tích cực tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, tổ chức thực hiện các biện pháp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, phòng ngừa tranh chấp lao động tại doanh nghiệp. Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, NLĐ để NLĐ có quyền lợi đảm bảo, phúc lợi ngày càng tốt hơn. Phát huy vai trò của CĐCS trong việc nâng cao chất lượng bữa ăn ca của NLĐ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động “Tháng Công nhân”, Chương trình “Tết sum vầy”, hoạt động của Quỹ “Mái ấm Công đoàn”, Quỹ “Trợ vốn cho đoàn viên Công đoàn”... Tiếp tục đẩy mạnh chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn, triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết đưa các sản phẩm, dịch vụ có giá ưu đãi đến với đoàn viên, NLĐ.

Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền vận động; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên, NLĐ, hướng trọng tâm vào tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tổ chức Công đoàn; xây dựng đội ngũ đoàn viên, NLĐ lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế. Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đổi mới công tác tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả. Tập trung thực hiện tốt Chương trình hành động số 02/CTr-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và Chương trình hành động số 14-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, trình độ để hoàn thành nhiệm vụ. Chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS gắn với xây dựng CĐCS vững mạnh, tăng cường đổi mới công tác vận động nữ CNVCLĐ, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công quần chúng. Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp; tổ chức thu kinh phí, đoàn phí công đoàn đảm bảo kế hoạch đề ra; thực hiện quản lý chặt chẽ việc thu, chi tài chính công đoàn đúng quy định, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới tư duy hoạt động Công đoàn trong tình hình hiện nay, đổi mới mạnh mẽ về nhận thức và công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành của Công đoàn các cấp. Chuyển đổi từ phương thức chỉ đạo hành chính là chính sang phương thức Công đoàn cấp trên phục vụ Công đoàn cấp dưới, trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ, tổ chức cho CĐCS thực hiện nhiệm vụ; đổi mới cách thức xây dựng chương trình, kế hoạch công tác đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tế, có giải pháp cụ thể để cùng CĐCS giải quyết những vấn đề phát sinh hoặc khi có yêu cầu.

Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, khẳng định quyết tâm của toàn thể đội ngũ cán bộ, đoàn viên, NLĐ và các cấp Công đoàn trong tỉnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn tỉnh Phú Thọ, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hà Đức Quảng

TUV, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh

Xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh
2023-09-18 09:34:00

baophutho.vn Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội, hội viên cựu chiến binh (CCB) trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đặc...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long