Cập nhật:  GMT+7
1af7xb8f6xd2dbx4a02xc06cx4891x8945x7343x5503xX7xb35fxa53dx4b53x2e96x79f8x6e92xX5x6432xXax6f2ex7355xX1x298fxX3xXcxX1x2d6dxX3x9addx85ebxXexX3x661cxXdx6242xXdxX3xXexX1cxXdxX3x9a67x443fxXdxX3xXexX1xXdxX3xbe84xX28x3650xX6xX3xX1fxXdxX21xXdxX3x4434xXdx7b1fxbf1cxX3xX1fxXdx76a1xXdxX3xXex70b9x2d1exX3dxX3x3375xb27exd335xX4xX3xX5x7334xX3dxX3xXexX1x9f72xX3x49d3x68e4x6745xX3x3bd8xX1xX4axX3xX3ax5707xX4xX3x219cxXdx2332xX3dxX3xc80axd452xX4xX0xb1ffxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX10xX6x3b12xXaxX12xXcx95abxX45xX3dxX1fxX3xX1xX6xXdxX3xX3dxX1fxX46xa211xX3xX2xc99dxX3xc1a4xX3xX2x8f11xX6bx96bcx71b0xX3xXexX1cxXdxX3xXexX1xX46xX3dxX1xX3xXbxX1xX4bxX3xX28xX21xXdxX3xX13xX1xX32xX3dxX1fxX98xX3xX28xX29xXdxX3xX1bx2585xX3dxX1fxX3xXbxX1x3843xX3x2444xXdx4572xX3dxX3xX1fxXdxccf0xX45xX3xX7dx6937xX4xX3xXbxX1xXc7xXbxX3xX5xX4axcc93xXexX3xXcxX81xX4axX3dxX1fxX3x9f21x2da0xX3dxX1fxX3xX1bxc28exX3xXexXbexX3xX4xX1xX54xX4xX3xX28xX29xXdxX3xXexX1xXdxX3xX30xX28xX32xX6xX3xX1fxXdxX21xXdxX3xX3axXdxX3cxX3dxX3xX1fxXdxX41xXdxX3xXexX45xX46xX3dxX3xX49xX4axX4bxX4xX3xX5xX4fxX3dxX3xXexX1xX54xX3xX56xX57xX58xX3xX5axX1xX4axX3xX3axX5fxX4xX3xX62xXdxX64xX3dxX3xX67xX68xX4xX3xX3ax41c5xXdxX3xX7xX5fxX3xXexX1xX6xX62xX3xX1fxXdxX6xX3xX4xb389xX6xX3xc897xa0f2xX3xX1bxX29xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1bxXc2xX3dxX3xXex8872xX3xX4xXc7xX4xX3xXexbd03xX3dxX1xX98xX3xXexX1xX46xX3dxX1xX3xXbxX1xX4bx585cxX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5b69xX6xXbxXexXdxX45xX3dxXaxX12xX0xXdxX62xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17axX10xX3dxXexX10xX81xXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxb6adxXdxX7dxXexX1x2629xX3xX2xc3d6xX1a7xX1a7xXbxc0b6x21adxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX1a4xX3xX95xX95xX97xXbxX1abxX1acxXaxX3xX7xX81xX4xX9xXaxX6bxX6bxX4xX16axXc0xX6xX45xXbxX1xX4axXexX1xX45xX16axX3axX3dxX6bxX7dxX10xX7xX5axXexX45xXbxX6bxX3dxX10xX19fxX7xX6bxX145x77a6xX1e2x2e57xX6bxX2xX2xX2xX7dxX146xX2xX145xX90xX1e4xX1e2xX1e4xXexX90xX97xX90xX97xX5xX90xX92xX1e2xX1e4xX1e4xX146xX1e2xX95xX1e2xX145xX90xX92xX145xX97x1c0cxX1e4xX145xX97xX95xX2xX146xX90xX16ax3379xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX1bxX1cxXexX3xX1fxXdxX21xXdxX3xXexX1cxXdxX3xX28xX29xXdxX3xXexX1xXdxX3xX30xX28xX32xX6xX3xX1fxXdxX21xXdxX3xX3axXdxX3cxX3dxX3xX1fxXdxX41xXdxX3xXexX45xX46xX3dxX3xX49xX4axX4bxX4xX3xX5xX4fxX3dxX3xXexX1xX54xX3xX56xX57xX58xX3xX5axX1xX4axX3xX3axX5fxX4xX3xX62xXdxX64xX3dxX3xX67xX68xX4xXaxX3xX19fxXdxX7dxXexX1xX9xXaxX2xX1a7xX1a7xX1a7xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX95xX95xX97xXaxX3xX6bxX12xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX6xXbxXexXdxX45xX3dxXaxX12xX67xX6xX3dxX3xXcxXbexX3xX4xX1xX54xX4xX3xXexX81xX6xX45xX3xX1fxXdxX21xXdxX3xX4xX1xX45xX3x490cxX29xXdxX3xXexX1xXdxX3xXexX15cxX3dxX1xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX16axX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX45xX7dxX8dxXaxX12x41abxXc2xXexX3xXexX1xX15xX4xX3xX1xX29xXdxX3xXexX1xXdxX98xX3xX67xX6xX3dxX3xXcxXbexX3xX4xX1xX54xX4xX3xX1bxXe4xX3xXexX81xX6xX45xX3xX62xX29xXexX3xX1fxXdxX21xXdxX3xb98bxX1xb6d8xXexX98xX3xX1xX6xXdxX3xX1fxXdxX21xXdxX3xX318xX1xa691xX98xX3xXc0xX6xX3xX1fxXdxX21xXdxX3xX67xX6xX98xX3xXexXc7xX62xX3xX1fxXdxX21xXdxX3xX2e9xX1xX4axX8dxXc2xX3dxX3xX5axX1x3881xX4xX1xX3xX3axX46xX3xX4xXc7xX4xX3xX1fxXdxX21xXdxX3xXexX1xXdexc53axX3dxX1fxX3xXbxX1xXcbxX3xX4xX1xX45xX3xX4xXc7xX4xX3xX1bxX29xXdxX3xXexX1xXdxX16axX3xXcxX81xX45xX3dxX1fxX3xX1bxae4axX98xX3xXexX15cxX3dxX1xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX1bxXe4xX3xX1bxX1cxXexX3xX1fxXdxX21xXdxX3xX2e9xX1xX4axX8dxXc2xX3dxX3xX5axX1xX34axX4xX1xX3xX3axX46xX3xX1fxXdxX21xXdxX3xXexX1xXdexX35dxX3dxX1fxX3xXbxX1xXcbxX3xX92xX3xX2bfxX29xXdxX3xX4xX37dxX3xXbxX1xX4fxX3dxX3xXexX1xXdxX3xX1fxXdxX132xXdxX3xXexX1xXdxb0a8xX4axX3xX31axX3dxX3xXexXdexacd0xX3dxX1fxX3xX3dxX1xX31axXexX16axX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX45xX7dxX8dxXaxX12xX28xX29xXdxX3xXexX1xXdxX3xX30xX28xX32xX6xX3xX1fxXdxX21xXdxX3xX3axXdxX3cxX3dxX3xX1fxXdxX41xXdxX3xXexX45xX46xX3dxX3xX49xX4axX4bxX4xX3xX5xX4fxX3dxX3xXexX1xX54xX3xX56xX57xX58xX3xX3dx4d26xX62xX3xX145xX1a7xX145xX1e2xX3xX1bxXdexX3dbxX4xX3xXexXbexX3xX4xX1xX54xX4xX3xX1xX6xXdxX3xX3axX32xX3dxX1fxX3xXexX1xXdxX1a4xX3xX57xX32xX3dxX1fxX3xXexX1xXdxX3xX5axX1xX4axX3xX3axX5fxX4xX3xX3axX46xX3xX3axX32xX3dxX1fxX3xXexX1xXdxX3xXexX45xX46xX3dxX3xX49xX4axX4bxX4xX16axX3xX57xX32xX3dxX1fxX3xXexX1xXdxX3xX5axX1xX4axX3xX3axX5fxX4xX3xX1fxXb8xX62xX1a4xX3x903exXdxX64xX3dxX3xX67xX68xX4xX98xX3xX62xXdxX64xX3dxX3xXcxX81xX4axX3dxX1fxX3xX92xX3xXcxc9a5xX8dxX3xX318xX1fxX4axX8dxX3cxX3dxX98xX3xX62xXdxX64xX3dxX3xX318xX6xX62xX16axX3xX2e9xXc2xXexX3xXexX1xX15xX4xX3xX3axX32xX3dxX1fxX3xXexX1xXdxX3xX5axX1xX4axX3xX3axX5fxX4xX3xX7x727axX3xX7dxXdx6749xX3dxX3xX81xX6xX3xX57xX32xX3dxX1fxX3xX4xX1xX4axX3dxX1fxX3xX5axXc2xXexX3xXexXbexX3xX4xX1xX54xX4xX3xXexX1cxXdxX3xX28xX46xX3xX318xX29xXdxX98xX3xX7dxX5fxX3xX5axXdxXc2xX3dxX3xX3axX46xX45xX3xXexX1xXc7xX3dxX1fxX3xX2xX2xX6bxX145xX1a7xX145xX1e2xX16axX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX45xX7dxX8dxXaxX12xX28xX29xXdxX3xXexX1xXdxX3xX3dxX1x44b7xX62xX3xX1fxX37dxXbxX3xXbxX1xX4fxX3dxX3xXexX1xX5fxX4xX3xX1xXdxX3d3xX3dxX3xX4xX37dxX3xX1xXdxX3d3xX4axX3xX49xX4axX21xX3xX4x3386xX3dxX1fxX3xXexXc7xX4xX3xX1xX32xX6xX3xX1fxXdxX21xXdxX3xX35dxX3xX4xXdfxX3xX7xX35dxX98xX3xX3dxX4a5xX3dxX1fxX3xX4xX6xX45xX3xX3dxX1xXd5xX3dxX3xXexX1xX54xX4xX3xX4xX142xX6xX3xXexX45xX46xX3dxX3xX1abxXe4xX3xX1xX29xXdxX3xX3axX64xX3xX3ax8f26xX3xXexX81xX34axX98xX3xX3axX6xXdxX3xXexX81xX32xX3xX3axX46xX3x4d25xX3xX3dxX1fxX1x4cdexX6xX3xX4xX142xX6xX3xX4xX55exX3dxX1fxX3xXexXc7xX4xX3xX1xX32xX6xX3xX1fxXdxX21xXdxX3xX35dxX3xX4xXdfxX3xX7xX35dxX16axX16axX16axX3xX2bfxX4a5xX8dxX3xX4xc25bxX3dxX1fxX3xX5xX46xX3xX4xXdfxX3xX1xX29xXdxX3xX1bx255cxX3xX1bxX29xXdxX3xX3dxX1fxX5dfxX3xX1xX32xX6xX3xX1fxXdxX21xXdxX3xX3axXdxX3cxX3dxX3xXexX1cxXdxX3xX4xXc7xX4xX3xX1bxX59fxX6xX3xXbxX1xXdexXdfxX3dxX1fxX3xX1fxXdxX6xX45xX3xX5xXdexX4axX98xX3xXexX81xX6xX45xX3xX1bxXbexXdxX3xX5axXdxX3dxX1xX3xX3dxX1fxX1xXdxX3d3xX62xX98xX3xX3dxX4a5xX3dxX1fxX3xX4xX6xX45xX3xX5axXdxXc2xX3dxX3xXexX1xX54xX4xX3xXbxX1xXc7xXbxX3xX5xX4axXd5xXexX98xX3xX5ax7f09xX3xX3dxX42cxX3dxX1fxX3xX1xX32xX6xX3xX1fxXdxX21xXdxX3xX4xX1xX45xX3xX4xXc7xX4xX3xX1xX32xX6xX3xX1fxXdxX21xXdxX3xX3axXdxX3cxX3dxX3xX1bxXb8xX3dxX1fxX3xXexX1x4940xXdxX3xX5xX46xX3xX7dxX59fxXbxX3xX1bxX5eexX3xXc0xXdxX5eexX4axX3xX7dxXdexXdfxX3dxX1fxX98xX3xXexX55exX3dxX3xX3axXdxX3dxX1xX3xX3dxX1x5883xX3dxX1fxX3xX1bxXdxX5eexX3dxX3xX1xX329xX3dxX1xX3xX1abxX4axX31axXexX3xX7xX68xX4xX3xXexX81xX45xX3dxX1fxX3xX4xX55exX3dxX1fxX3xXexXc7xX4xX3xX1xX32xX6xX3xX1fxXdxX21xXdxX3xX35dxX3xX4xXdfxX3xX7xX35dxX16axX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx893fxX4axXexX1xX45xX81xXaxX12xXcxX1xX4axX3xX28xXdexXdfxX3dxX1fxX0xX6bxXbxX12

Thu Hương

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phú Thọ mưa lớn từ 12-14/9

Phú Thọ mưa lớn từ 12-14/9
2023-09-12 11:16:00

baophutho.vn Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc, đêm 11/9 và sáng 12/9, khu vực tỉnh Phú Thọ nhiều mây không mưa.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long