Cập nhật: 22/06/2022 13:24 GMT+7
c8eaxe8e2x13309x14466x145f9xe8f4x132e3x111e0x10ce0xX7xfe7bxda87x113c7xfaf8xf1d0xe5baxX5x1152cxXaxeb87xcecaxX1x147a4xX3x12340xXdx12731xX1xX3xXex10de5xX3xX4xX1x101f4xX4xX3x11f07xf69cxXdxX3xX1x10324xXdxX3x14552xX25xXdxX3x1014exXdx10cd1x125a4xX3xX24x13190xce77xX19xX3xXcxX17xe69exd2faxX3x13150x14691xX3xX3cxX1xff85xX3x12c96xXdxX19xX1xX3xX5xd3fexX19xX3xXexX1xX21xX3x13a17xX53xX53xX0xf504xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX10xX6x13ed7xXaxX12xX17x13e7axX37xfd7axX3x11c28xX71xX57x11bedx10ecdxX3xX24xX36xX37xX19xX3xXcxX17xX3cxX3dxX3xX3fxX40xX3xX3cxX1xX44xX3xX46xXdxX19xX1xX3xX1xX33xX6fxfb6cxX19xX3xX13xX1xX15xX3xX17xXdxX19xX1xX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX24xX25xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX2cxX25xXdxX3xX30xXdxX32xX33xX3xX5xX4cxX19xX3xXexX1xX21xX3xX53xX53xX53xX75xX3xX19xX1xXdxX90x11b7dxX3x107c8x1348dxX3xX71xe6c4xX71xX71xd5a3xX71xXccxX71x13523x12e2exX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX6xXbxXexXdxX36xX19xXaxX12xX0xXdxXc6xX6dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3cxX10xX19xXexX10xd32fxXaxX3xX7xXexX6fxX5xX10xX9xXaxdf4bxXdxX69xXexX1x114dbxX3xX2xXccxXccxXccxXbx13b7bx10e80xX3xX1xX10xXdxX6dxX1xXexX10exX3xX74xX74xXccxXbxX115xX116xXaxX3xX7xXffxX4xX9xXaxX57xX57xX4xXd4xX30xX6xX36xXbxX1xX33xXexX1xX36xXd4x11913xX19xX57xX69xX10xX7xXc8xXexX36xXbxX57xX19xX10xX109xX7xX57xX71xX71xX71x13085xX57xX2xX2xX2xX69xd5f9xX2xf031xX14exX74xX154xXd3xXexX71xX14exX2xX154xX5xX14exXcfxX2xX71xX71xX2xX71xX2xX71xXd4x11a21xXbxX6dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xXdxX19xX1xX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX24xX25xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX2cxX25xXdxX3xX30xXdxX32xX33xX3xX24xX36xX37xX19xX3xXcxX17xX3cxX3dxX3xX3fxX40xX3xX3cxX1xX44xX3xX46xXdxX19xX1xX3xX5xX4cxX19xX3xXexX1xX21xX3xX53xX53xX53xXaxX3xX109xXdxX69xXexX1xX9xXaxX2xXccxXccxXccxXaxX3xX1xX10xXdxX6dxX1xXexX9xXaxX74xX74xXccxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11c8cxX36xX69xX6fxXaxX12xX3fxXdxX90xX19xX3xX19xX6xX6fxX75xX3xX1xX33xX6fxX90xX19xX3xX13xX1xX15xX3xX17xXdxX19xX1xX3xXexXffxX36xX19xX6dxX3xX2cxX29xX3xXexX33xX1dxXdxX3xX24x102cfxXcxX17xX3xX5xX37xX3xX2xX14exXd4x12897xXccxX14exX3xX19xX6dxd0d3x1153exXdxX3x12defxX4xX1xXdxeabfxXc6xX3xX2xX156xX75xX154x12985xX3xX69xeccdxX19xX3xX7xe182xX3xX4x12962xX6xX3xX1xX33xX6fxX90xX19xffc0xX75xX3xXexXffxX36xX19xX6dxX3xX2cxd5dcxX3xX4xX24exX3xXd3xXccxX75xX2xX232xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdx131afxX19xX3xX2cxX6xX19xX6dxX3xXexX1xX6xXc6xX3xX6dxXdxX6xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xX36xX25xXexX3xXexX25xXdxX3xX71xX21dxX3xX4xe8b7xX3xX7xd8b1xX3xX24xX36xX37xX19xX75xX3xX4xX1xXdxX3xX2cxX36xX37xX19xX3xXexXffx147a8xX4xX3xXexX1xX33xX29xX4xXd4xX3xXcxX1xX29axX4xX3xX1xXdxX90xX19xX3xX17xX6dxX1xeb27xX3x13b3bxX33xX6fxX22bxXexX3xX24xX25xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX5xX4cxX19xX3xXexX1xX21xX3xX53xX53x10494xX53xX75xX3xX4xX24exX3xX21dxX57xX21dxX3xX4xX1xddc6xX3xXexXdxX261xX33xX3xXexXffxX36xX19xX6dxX3xX17xX6dxX1xX2b1xX3xX2b3xX33xX6fxX22bxXexX3xXexX1xX29axX4xX3xX1xXdxX90xX19xX3xX2cxX25xXexX3xX13bxX37xX3xX13bxX223x100c9xXexXd4xX3xXcxXffxX36xX19xX6dxX3xX14exX3xX19x1453cxXc6xX75xX3xXexX36xX37xX19xX3xX1xX33xX6fxX90xX19xX3xXexX1xX29axX4xX3xX1xXdxX90xX19xX3xXexXffxX261xX19xX3xX154xXccxX3xXexX33xX6fxX22bxX19xX3xX2cxX223xX224xX19xX6dxX3xdc76xXcxX1xfb86xXbxX3xX7x140c4xX19xX6dxX3xX2cxX223xX224xX19xX6dxX3xX2b3xX33xX261x123cdxX3xX13bx13e55xXdxX3xXexX1dxX19xX6dxX3xX4xX1xXdx13dc4xX33xX3xX69xX37xXdxX3xXexXffxX261xX19xX3xX71xX74xXc8xXc6xX75xX3xXexX1dxX19xX6dxX3xX6dxXdxX344xX3xXexXffxX2b1xX3xXexX1xX29axX4xX3xX1xXdxX90xX19xX3xX6dxX4cxX19xX3xX156xXccxXccxX3xXexXffxXdxX90xX33xX3xX2cxX40xX19xX6dxX3xXex141eexX3xX19xX6dxX33xX40xX19xX3xX115xf5cexX3xX1xX29xXdxX3xX1xX24exX6xX75xX3xX2cxX24exX19xX6dxX3xX6dxX24exXbxX3xX4xX23cxX6xX3xX19xX1xX235xX19xX3xX69xX235xX19xX3xX13bxX37xX3xX19xX6dxX37xX6fxX3xX4x103f7xX19xX6dxX3xXexX1xX29axX4xX3xX1xXdxX90xX19xX3xX4xX23cxX6xX3xX24xX213xXcxX17xXd4xX3xXcxXdxX22bxXbxX3xXex13dbfxX4xX3xX2cxf354xX6fxX3xXc6xX25xX19xX1xX3xX4xX33xX29xX4xX3xX13bxcb58xX19xX3xX2cxX29xX19xX6dxX3xX33dxX46x116d6xXdxX3xX2cxX36xX37xX19xX3xX13bxXdxX261xX19xX75xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xXexX1xXdxX22bxX33xX3xX19xX1xXdxX3xXc6xX29xXexX3x124d5xX3xXexX223xX287xX19xX6dxX75xX3xX7xX344xX19xX6dxX3xXc8xXdxX22bxX19xX3xX7xX344xX19xX6dxX3xXexX25xX36xX351xX3xX6dxXdxX6xXdxX3xX2cxX36xX25xX19xX3xX71xXccxX2xX21dxX3x121abxX3xX71xXccxX71xX71xX75xX3xXexXffxX36xX19xX6dxX3xX19xX1xXdxX90xXc6xX3xXc8xXc9xX75xX3xX4xX24exX3xXexXffxX261xX19xX3xX71xXd4xX71xfb05xXccxX3xX42bxX3xXexX223xX287xX19xX6dxX3xX7xX344xX19xX6dxX3xXc8xXdxX22bxX19xX3xX2cxX223xX303xX4xX3xX2cxX310xX19xX6dxX3xXexdadcxXdxX3xXexXffxX261xX19xX3xX4xX1dxX19xX6dxX3xXexX1xX3cfxX19xX6dxX3xXexXdxX19xX3xX17xX6dxX235xX19xX3xX1xX37xX19xX6dxX3xX42bxX3xXexX223xX287xX19xX6dxX3xX7xX344xX19xX6dxX3xXexX25xX36xX3xX4xX23cxX6xX3xXcxXffxX33xX19xX6dxX3xX223xX284xX19xX6dxX3xX24xX36xX37xX19xXd4xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e5xX36xX69xX6fxXaxX12xX3cxX344xX4xX3xXbxX1xX36xX19xX6dxX3xXexXffxX37xX36xX3xXexX1xXdxX3xX2cxX33xX6xX3xX1x13fc8xX4xX3xXexX3ffxXbxX3xX2cxX223xX303xX4xX3xX69xX33xX6fxX3xXexXffxd110xX3xX13bxX37xX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX10exX3xX33dxX3fxX50dxX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX154xX3xXexX239xXexX351xX75xX3xX33dxX3dxXdxX19xX1xX3xX13bxXdxX261xX19xX3xX14exX3xXexX239xXexX351xX75xX3xX33dxX3fxX50dxX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX154xX3xXffx129a4xX19xX3xX5xX33xX6fxX90xX19xX351xX75xX3xX33dxd6bfxX1xXdxX3xXexX3cfxXdxX3xX2xX21dxX351xX3xX2cxX223xX303xX4xX3xX24xX36xX37xX19xX3xX4xX344xX4xX3xXexXffxX223xX224xX19xX6dxX3xX1xX50dxX4xX3xXexXffxXdxX32xX19xX3xXc8xX1xX6xXdxX3xX7xX235xX33xX3xXffxX29xX19xX6dxX3xX13bxX37xX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xXexX1xX223xX224xX19xX6dxX3xX115xX33xX6fxX261xX19xX75xX3xXexX1xX33xX3xX1xd79exXexX3xX1xX284xX19xX3xX2xX14exXd4xXccxXccxXccxX3xX5xX223xX303xXexX3xX4xX344xX19xX3xX30xX29xX75xX3xX24xX213xXcxX17xX3xXexX1xX6xXc6xX3xX6dxXdxX6xXd4xX3xX17xX1xXdxX90xXc6xX3xXc8xXc9xX3xX2b3xX33xX6xX3xX2cxX3a5xX3xX6dxXdxX354xXdxX3xXexX1xXdxX90xX33xX3xX74xXccxX14exX3xX24xX213xXcxX17xX3xX223xX33xX3xXexX5c2xX3xX2cxX32xX3xXc8xX22bxXexX3xX19xX25xXbxX3xX13bxX37xX36xX3xX24xX49axX19xX6dxX3xX3cxX29xX19xX6dxX3xX7xX49axX19xX3xX213xXdxX90xXexX3xX17xX6xXc6xX116xX3xX2xXd3xX3xX2cxX40xX19xX6dxX3xX4xX1xX44xX3xX4xX344xX19xX3xX30xX29xX3xX24xX36xX37xX19xX3xX4xX284xX3xX7xX287xX3xXexX1xX6xXc6xX3xX6dxXdxX6xX3xX4x11f8dxXbxX3xX23cxX6fxX3xX4xX344xX4xX3xX115xX3a5xX75xX3xXexX1xX2b1xX3xXexXffxX665xX19xX75xX3xX4xX344xX4xX3xX4xX284xX3xX2b3xX33xX6xX19xX75xX3xX2cxX284xX19xX3xX13bxX2b1xX75xX3xX154xXccxX3xX2cxX40xX19xX6dxX3xX4xX1xX44xX3xX4xX344xX19xX3xX30xX29xX3xX24xX36xX37xX19xX3xX4xX284xX3xX7xX287xX3xX5xX37xX3xX2cxX25xXdxX3xX30xXdxX32xX33xX3xX3fxX24xX17xd2f9xX3xX4xX665xXbxX3xX115xX3a5xXd4xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e5xX36xX69xX6fxXaxX12xX0xXdxXc6xX6dxX3xX7xXexX6fxX5xX10xX9xXaxX109xXdxX69xXexX1xX10exX3xX2xXccxXccxXccxXbxX115xX116xX3xX1xX10xXdxX6dxX1xXexX10exX3xX156xX154xX47axXbxX115xX116xXaxX3xX7xXffxX4xX9xXaxX57xX57xX4xXd4xX30xX6xX36xXbxX1xX33xXexX1xX36xXd4xX13bxX19xX57xX69xX10xX7xXc8xXexX36xXbxX57xX19xX10xX109xX7xX57xX71xX71xX71xX14exX57xX2xX2xX2xX69xX154xX2xX156xX14exXd3xX156xXd3xXexX2xX156xX47axX156xX5xX2xXccxXcfxX2xX2xX2xX2xXd4xX16bxXbxX6dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xXdxX19xX1xX3xXexX1dxX3xX4xX1xX21xX4xX3xX24xX25xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX2cxX25xXdxX3xX30xXdxX32xX33xX3xX24xX36xX37xX19xX3xXcxX17xX3cxX3dxX3xX3fxX40xX3xX3cxX1xX44xX3xX46xXdxX19xX1xX3xX5xX4cxX19xX3xXexX1xX21xX3xX53xX53xX53xXaxX3xX109xXdxX69xXexX1xX9xXaxX2xXccxXccxXccxXaxX3xX1xX10xXdxX6dxX1xXexX9xXaxX156xX154xX47axXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e5xX36xX69xX6fxXaxX12xX17xX1xXdxX90xXc6xX3xX13bxX3edxX3xXexXffxX50dxX19xX6dxX3xXexX235xXc6xX3xX19xX1xXdxX90xXc6xX3xXc8xXc9xX3xX71xXccxX71xX71xXcfxX71xXccxX71xXd3xX3xX2cxX223xX303xX4xX3xX115xX344xX4xX3xX2cxX2b1xX19xX1xX10exX3xX33dxX13xX1xX344xXexX3xX1xX33xX6fxX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX261xX19xX3xXexXffxX36xX19xX6dxX3xXexX1xX6xXc6xX3xX6dxXdxX6xX3xX115xX235xX6fxX3xX69xX29axX19xX6dxX3xX17xX3cfxX19xX6dxX3xXexX1xX3cfxX19xX3xXc6xX354xXdxX75xX3xX2cxX3cfxX3xXexX1xX2b1xX3xX13bxX310xX19xX3xXc6xXdxX19xX1xX75xX3xX6dxX24exXbxX3xXbxX1xX4cxX19xX3xX2cxX223xX6xX3xX1xX33xX6fxX90xX19xX3xX13xX1xX15xX3xX17xXdxX19xX1xX3xX4xX284xX3xX30xX49axX19xX3xXexX1xX37xX19xX1xX3xX1xX33xX6fxX90xX19xX3xX17xX3cfxX19xX6dxX3xXexX1xX3cfxX19xX3xXc6xX354xXdxX3xX13bxX37xX36xX3xX19xX310xXc6xX3xX71xXccxX71xX14exX351xX3xX13bxX354xXdxX3xX47axX3xX4xX1xX2d8xX3xXexXdxX261xX33xX3xX4xX3edxX3xXexX1xX32xXd4xX3xXcxX25xXdxX3xX2cxX25xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX4xX344xX4xX3xX2cxX25xXdxX3xX30xXdxX32xX33xX3xX2cxX3a5xX3xXexX1xX49axX36xX3xX5xX33xX3ffxX19xX3xX4xX344xX4xX3xX6dxXdxX49axXdxX3xXbxX1xX344xXbxX3xX2cxX32xX3xXexX1xX29axX4xX3xX1xXdxX90xX19xX3xX4xX24exX3xX1xXdxX90xX33xX3xX2b3xX33xX49axX3xX4xX344xX4xX3xX4xX1xX2d8xX3xXexXdxX261xX33xX75xX3xX4xX344xX4xX3xXbxX1xX36xX19xX6dxX3xXexXffxX37xX36xX3xXexX1xXdxX3xX2cxX33xX6xX3xX2cxX35fxX3xXffxX6xX3xXexXffxX36xX19xX6dxX3xX19xX1xXdxX90xXc6xX3xXc8xXc9xXd4xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e5xX36xX69xX6fxXaxX12xX213xX354xXdxX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX4cxX19xX3xXexX3ffxXbxX3xXexXffxX33xX19xX6dxX75xX3xX69xX235xX19xX3xX4xX1xX23cxX75xX3xX4xX344xX4xX3xX2cxX25xXdxX3xX30xXdxX32xX33xX3xX2cxX3a5xX3xX30xX4cxX33xX3xX71xX2xX3xX2cxX40xX19xX6dxX3xX4xX1xX44xX3xX13bxX37xX36xX3xX1e5xX3cxX3fxX3xX24xX36xX37xX19xX3xXcxX17xX3cxX3dxX3xX3fxX40xX3xX3cxX1xX44xX3xX46xXdxX19xX1xX3xX1xX33xX6fxX90xX19xX3xX13xX1xX15xX3xX17xXdxX19xX1xX3xX19xX1xXdxX90xXc6xX3xXc8xXc9xX3xX71xXccxX71xX71xXcfxX71xXccxX71xXd3xX116xX3xX30xX4cxX33xX3xX2cxX36xX37xX19xX3xX2cxX25xXdxX3xX30xXdxX32xX33xX3xX69xX29axX3xX2cxX25xXdxX3xX1xX29xXdxX3xX4xX665xXbxX3xXexXffxX261xX19xXd4xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxef95xX33xXexX1xX36xXffxXaxX12xXcxX1xX33xX3xX3fxX37xX0xX57xXbxX12

Thu Hà

Các tin đã đưa

Miền Bắc nồm ẩm kéo dài

Miền Bắc nồm ẩm kéo dài
2023-02-04 05:48:00

Trong nửa tháng tới, miền Bắc thường xuyên mưa phùn, sương mù, độ ẩm không khí trên 80%; tường nhà, bờ tường "đổ mồ hôi" trơn trượt.

Việt Trì đẩy mạnh cải cách hành chính

Việt Trì đẩy mạnh cải cách hành chính
2022-06-22 08:51:00

baophutho.vn Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thành phố Việt Trì đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo,...

Thế hệ trẻ huyện Phù Ninh xung kích

Thế hệ trẻ huyện Phù Ninh xung kích
2022-06-22 08:21:00

baophutho.vn Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện lần thứ XXIX (nhiệm kỳ 2017-2022), các cấp bộ đoàn huyện Phù Ninh đã phát huy truyền thống,...

Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ
2022-06-20 16:44:00

baophutho.vn Những năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động,...

“Dân vận khéo” ở Thanh Ba

“Dân vận khéo” ở Thanh Ba
2022-06-20 08:54:00

baophutho.vn Việc triển khai thực hiện công tác dân vận và đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” thời gian qua luôn được cấp ủy, chính quyền huyện...

Tam Nông chăm sóc, giáo dục trẻ em

Tam Nông chăm sóc, giáo dục trẻ em
2022-06-17 08:06:00

baophutho.vn Xác định công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (BV,CS&GDTE) là một nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long