Cập nhật: 17/08/2022 17:22 GMT+7
b602x1649cx17900x17eccx10a90x17b41x16c2cx10d4bx14226xX7x183ebx11db2xe298x15e7exf988x1412fxX5xb626xXax1732exXcx13026xX3xe18bxXdxd13axXexX3xXcx16d79x17588x148e5xX3x17e68x132f2xX6xX3xXexd1b9xX3xe6fdxX1xXdx15241x10308xX3xX2bxX1xXdx1269dxc4e6xX3xXexX31xdad9xX2axX2bxX3xXbxX1x11394xX3x13e2ax11b95xX3xX2bx1144ax10db5xXbxX0xb764xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12b0axX10xX6x15d4bxXaxX12xcd3dx12b1fxX2bxX3x17978xX21xX6xX3xX4xX1xXdxX30xX31xX3xX2x11a6exX45x104e0xX3xX27xX1x17d87xX2bxX41xX3xf8b7xX31xf700xX3xX5x1782bxX2bxX3xX2bxX1xX21xX2bxX41xX3xX4xbe75xX2bxX41xX3xX5x1398cxX5exX3xX2bxX1xXdxX30xX31xX3xXexX31xX35xX2axX2bxX3xe4bfxX21x11a43xX2bxX41xX3xXex10acdxXdxX3xXcxX14xX3xX16xXdxX18xXexX3xXcxX1cxX1dxX3xX3dxX3exX3xX2bxX41xX42xXbxX3xX2bxX21xX78xX4xX3xX27xX1xXdxX2axX2bxX3xX4xX75xX4xX3xXbxX1xX21xX5bxX2bxX41xX3xXexXdxX18xX2bxX3xX41xb68dxXbxX3xX27xX1x1334cxX3xX27xX1x13ab6xX2bxX3xX27xX1xXdxX3xX57xXdxX3xX4xX1xX31xX35x180a0xX2bx149aexX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX6xXbxXexXdxX25xX2bxXaxX12xX0xXdxX5exX41xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5axX10xX2bxXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxc6b1xXdxX57xXexX1xX1exX3xX6bx12a6fxX69xXbx15a71xb7a0xX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexX1exX3x11356xX6bxX126xXbxX129xX12axXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX45xX45xX4xXe9xX3dxX6xX25xXbxX1xX31xXexX1xX25xXe9x1446bxX2bxX45xX57xX10xX7xX27xXexX25xXbxX45xX2bxX10xX11exX7xX45xX126xX126xd1edxX161xX45xX2xX2xX2xX57xX161xX2xX69xX126xX2xX134xX134xXexX134xX6bxc5a8xX6bxX5x12c32xf6bexX126xfa1exX6bxX6bxX175x14585xX2xX178xX178xX176xX161xX161xX17cxX178xX175xX69xX134xX17cxX172xX134xXe9x15b6fxXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xXdxX18xXexX3xXcxX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX6xX3xXexX25xX3xX27xX1xXdxX2axX2bxX3xX2bxX1xXdxX30xX31xX3xXexX31xX35xX2axX2bxX3xXbxX1xX3bxX3xX3dxX3exX3xX2bxX41xX42xXbxXaxX3xX11exXdxX57xXexX1xX9xXaxX6bxX126xX69xXaxX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexX9xXaxX134xX6bxX126xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX6xXbxXexXdxX25xX2bxXaxX12xX5axX1xXdxX2axX4xX3xX129xX10xX3xX6fxX3xXexX6fxX3xX96x15103xX3xXbxX1x12e67xXdxX3xX41x109d2xXdxX3xX4xc091xX31xX3xX1x15e70xX3xX14fxX1dx1124exX3xX2bxX41xX42xXbxX3xX2bxX21xX78xX4xXe9xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxccfaxX25xX57xX35xXaxX12xXcxX1xX10xX25xX3xX41xX1xXdxX3xX2bxX1xX42xX2bxX3xX4x10a6cxX6xX3xXbxX1xXd5xX2bxX41xX3xX14fxXdx17fefxX2bx11724xX3xX5exXd0xX4xX3xX57x148f7xX3xX4xX5bxX2bxX3xX5exX21xX6xX3xX3dx115adxXexX3xX4xX1x15985xXexX3xX14fxX87xX25xX3xX96x13546xX31xX3xX41xXdxX98xX3xX4xX1xXdxX30xX31xX3xX2bxX6xX35xX3xX27xX1xX6fxX2bxX41xX3xX73xX31xX75xX3xX5xX78xX2bxX3xX2bxX1xX21xX2bxX41xX3xX4xX82xX2bxX41xX3xX96xX20bxX3xX27xX1xXdxX2axX2bxX3xX5exX21bxXexX3xX7xX3bxX3xXexX31xX35xX2axX2bxX3xX96xX21xX98xX2bxX41xX3xX2bxX1xX21xX3xX54xX263xX2bxX41xX3xX16xX21xX5bxX2bxX41xX3xf8eexX96xXd0xX4xX3xX3dxXdxX18xXexX3xX5xX87xX3xX96xX25xX9dxX2bxX3xX96xXdxX3xX73xX31xX6xX3xXbxX1xX21xX98xX2bxX41xX3xbbc3xX6fxX2bxX41xX3xXcxX1cxX6xX2bxX41x153dexX25cxX3xX2f0xX41xX31xX35xbfe5xX2bxX3xXcxX26exXexX3xXcxX1xX87xX2bxX1xX25cxX3xXcxX1cxX27bxX2bxX3xX14xX1xee38xX25cxX3xX2f0xX41xX31xX35xX301xX2bxX3x177a0xX31xX21fxX3xX2bxX21xX78xX4xX3xX2bxX41xX42xXbxX3xX5xX25axX2bxX1xX3xX5xX75xX2bxX41xXe9xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX6xXbxXexXdxX25xX2bxXaxX12xX0xXdxX5exX41xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5axX10xX2bxXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX11exXdxX57xXexX1xX1exX3xX6bxX134xX175xXbxX129xX12axX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexX1exX3xX134xX17cxX172xXbxX129xX12axXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX45xX45xX4xXe9xX3dxX6xX25xXbxX1xX31xXexX1xX25xXe9xX14fxX2bxX45xX57xX10xX7xX27xXexX25xXbxX45xX2bxX10xX11exX7xX45xX126xX126xX161xX161xX45xX2xX2xX2xX57xX161xX2xX69xX126xX126xX2xX69xXexX172xX161xX172xX172xX5xX6bxX176xX126xX178xX172xX69xX172xX6bxX175xX17cxX17cxX176xX172xX175xX172xX126xX172xX175xX69xX161xX2xX175xXe9xX18cxXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xXdxX18xXexX3xXcxX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX6xX3xXexX25xX3xX27xX1xXdxX2axX2bxX3xX2bxX1xXdxX30xX31xX3xXexX31xX35xX2axX2bxX3xXbxX1xX3bxX3xX3dxX3exX3xX2bxX41xX42xXbxXaxX3xX11exXdxX57xXexX1xX9xXaxX6bxX134xX175xXaxX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexX9xXaxX134xX17cxX172xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX6xXbxXexXdxX25xX2bxXaxX12x169e4xX21xX98xX2bxX41xX3xX54xX263xX2bxX41xX3xX16xX21xX5bxX2bxX41xX3xX96xX25xX9dxX2bxX3xX96xXdxX3xX73xX31xX6xX3xXbxX1xX21xX98xX2bxX41xX3xX2f0xX6fxX2bxX41xX3xXcxX1cxX6xX2bxX41xX3xX2bxX41xX42xXbxX3xX5xX25axX2bxX1xX3xX5xX75xX2bxX41xX3xX4xX1x141f6xX3xX7xX6xX31xX3xX5exX21bxXexX3xXexX1cxX42xX2bxX3xX5exX21xX6xXe9xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23axX25xX57xX35xXaxX12xXcxX9dxXdxX3xX2bxX1xc39cxX2bxX41xX3xX27xX1xX31xX3xX14fx16862xX4xX3xX3dxX3exX3xX2bxX41xX42xXbxX3xX2bxX21xX78xX4xX25cxX3xX2bxX41xX21xX98xXdxX3xX57x1079bxX2bxX3xX4xX1xX25xX3xX3dxXdxX2axXexX25cxX3xXexX1xX98xXdxX3xX41xXdxX6xX2bxX3xX41xX27bxX2bxX3xX96xX4d9xX35xX25cxX3xX4xX217xX3xX7xX6xX31xX3xX5ex18430xXdxX3xXexX1cxX42xX2bxX3xX5exX21xX6xX3xX57xX263xX3xX5xX78xX2bxX3xX1xX6xX35xX3xX2bxX1x10290xX3xX4xX82xX2bxX41xX3xX96xX30xX31xX3xX129xX20fxX35xX3xX1cxX6xX3xXexX1dxX2bxX1xX3xXexX1cxX9dxX2bxX41xX3xX2bxX21xX78xX4xX3xX2bxX41xX42xXbxX3xX2bxX1xX21xX3xXexX1xX2axX3xX2bxX87xX35xXe9xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX6xXbxXexXdxX25xX2bxXaxX12xX0xXdxX5exX41xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5axX10xX2bxXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX11exXdxX57xXexX1xX1exX3xX69xX69xX161xXbxX129xX12axX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexX1exX3xX134xX6bxX69xXbxX129xX12axXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX45xX45xX4xXe9xX3dxX6xX25xXbxX1xX31xXexX1xX25xXe9xX14fxX2bxX45xX57xX10xX7xX27xXexX25xXbxX45xX2bxX10xX11exX7xX45xX126xX126xX161xX161xX45xX2xX2xX2xX57xX161xX2xX69xX126xX126xX126xX178xXexX69xX69xX17cxX17cxX5xX134xX176xX126xX178xX69xX175xX161xX175xX17cxX172xX175xX176xX17cxX175xX6bxX17cxX175xX126xX172xX175xX6bxX175xXe9xX18cxXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xXdxX18xXexX3xXcxX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX6xX3xXexX25xX3xX27xX1xXdxX2axX2bxX3xX2bxX1xXdxX30xX31xX3xXexX31xX35xX2axX2bxX3xXbxX1xX3bxX3xX3dxX3exX3xX2bxX41xX42xXbxXaxX3xX11exXdxX57xXexX1xX9xXaxX69xX69xX161xXaxX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexX9xXaxX134xX6bxX69xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX6xXbxXexXdxX25xX2bxXaxX12xX2f0xX21xX78xX4xX3xX2bxX41xX42xXbxX3xXexX1cxX87xX2bxX3xX5xX25axX2bxX3xX4xX20fxX3xX14fxX48axX6xX3xX1x128e7xXe9xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23axX25xX57xX35xXaxX12xXcxX1xX10xX25xX3xXexX1xX6fxX2bxX41xX3xXexXdxX2bxX3xXexcb48xX3xX44axX87xXdxX3xX27xX1x10e7dxX3xXexX21xX273xX2bxX41xX3xXexX1xX31x12024xX3xX14fxXd9xX2bxX3xX27xX1xX31xX3xX14fxX4c1xX4xX3xX16xXdxX18xXexX3xX23ax1480dxX4xX25cxX3xX57xX25xX3xX20fxX2bxX1xX3xX1xX21x140c7xX2bxX41xX3xX4xX24fxX6xX3xX57xX20fxXdxX3xX1xX21bxXdxX3xXex10b3exX3xX2bxX1xXdxX18xXexX3xX96xX78xXdxX3xX4xXd5xX3xXexX1cxX6e6xX4xX3xX96xXdxX3xX73xX31xX6xX3xX23axX6c8xX4xX3xX23axX21bxX3xX2bxX3bxXdxX3xX14fxX78xXdxX3xX14fxX263xX2bxX41xX3xXexX1xX26exXbxX3xX7xX31xX35xX3xX35xX2axX31xX3xXexX6a1xX3xX3dxX20bxX25xX3xX7xX3bxX3xX126xX3xX1xX25xX9dxXexX3xX96xX21bxX2bxX41xX3xX35xX2axX31xX3xX57xX27bxX2bxX25cxX3xX1xX1dxX2bxX1xX3xXexX1xX87xX2bxX1xX3xX1cxX20bxX2bxX1xX3xX75xXbxX3xXexX1xX26exXbxX3xX4xXd5xX3xXexX1cxX6e6xX4xX3xX96xXdxX3xX73xX31xX6xX3xX23axX6c8xX4xX3xX23axX21bxXe9xX3xXcxX6a1xX3xX2bxX41xX87xX35xX3xX2xX69xX176xX126xX175xX45xX6bxX25cxX3xXexX1cxX25axX2bxX3xX96xX3exX6xX3xX3dxX87xX2bxX3xX4xXd5xX3xX5exX21xX6xX3xX1cxX87xX25xX3xX14fxX87xX3xX57xX6fxX2bxX41xX3xX14fxX87xXdxX3xX2bxX5bxXdxXe9xX3xXcxX1cxX25xX2bxX41xX3xX5exX21xX6xX3xX57xX6fxX2bxX41xX3xX4xXd5xX3xX27xX1xX20fxX3xX2bxXd9xX2bxX41xX3xX129xX20fxX35xX3xX1cxX6xX3xX5xX3bxX4xX25cxX3xX7x12c7dxXexX3xX14fxX87xX3xX41xXdxXd5xX3xX41xXdxX42xXexX3xX5exX9dxX2bxX1xXe9xX3xXcx10ec9xX2bxX41xX3xX5xX21xX273xX2bxX41xX3xX5exX21xX6xX3xX4xX75xX4xX3xX2bxX5bxXdxX3xXbxX1xX7e8xX3xX3dxXdxX2axX2bxX3xXexX6a1xX3xX2xX126xX175xX3xX176xX3xX126xX126xX175xX3xX5exX5exX25cxX3xX4xXd5xX3xX2bxX5bxXdxX3xXexX1cxX25axX2bxX3xX126xX134xX175xX5exX5exXe9xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX6xXbxXexXdxX25xX2bxXaxX12xX0xXdxX5exX41xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5axX10xX2bxXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX11exXdxX57xXexX1xX1exX3xX69xX134xX175xXbxX129xX12axX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexX1exX3xX17cxX6bxX6bxXbxX129xX12axXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX45xX45xX4xXe9xX3dxX6xX25xXbxX1xX31xXexX1xX25xXe9xX14fxX2bxX45xX57xX10xX7xX27xXexX25xXbxX45xX2bxX10xX11exX7xX45xX126xX126xX161xX161xX45xX2xX2xX2xX57xX161xX2xX69xX126xX126xX17cxX172xXexX134xX126xX126xX175xX5xX17cxX176xX126xX178xX172xX2xX172xX178xX134xX2xX126xX176xX2xX17cxX161xX69xX126xX175xX175xX69xX6bxX172xXe9xX18cxXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xXdxX18xXexX3xXcxX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX6xX3xXexX25xX3xX27xX1xXdxX2axX2bxX3xX2bxX1xXdxX30xX31xX3xXexX31xX35xX2axX2bxX3xXbxX1xX3bxX3xX3dxX3exX3xX2bxX41xX42xXbxXaxX3xX11exXdxX57xXexX1xX9xXaxX69xX134xX175xXaxX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexX9xXaxX17cxX6bxX6bxXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX6xXbxXexXdxX25xX2bxXaxX12xX5axX75xX4xX3xXbxX1xX21xX5bxX2bxX41xX3xXexXdxX18xX2bxX3xX41xXdxX6xX25xX3xXexX1xX6fxX2bxX41xX3xX57xXdxX3xX4xX1xX31xX35xXe7xX2bxX3xX27xX1xXd5xX3xX27xX1xXd9xX2bxX3xX27xX1xXdxX3xX73xX31xX6xX3xX4xX75xX4xX3xX96xXdxXe7xX5exX3xX2bxX41xX42xXbxX3xX2bxX21xX78xX4xXe9xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx134b6xX31xXexX1xX25xX1cxXaxX12xX54xX25xX87xX2bxX41xX3x14d08xX31x11954xX0xX45xXbxX12

Hoàng Quý

Các tin đã đưa

Miền Bắc nồm ẩm kéo dài

Miền Bắc nồm ẩm kéo dài
2023-02-04 05:48:00

Trong nửa tháng tới, miền Bắc thường xuyên mưa phùn, sương mù, độ ẩm không khí trên 80%; tường nhà, bờ tường "đổ mồ hôi" trơn trượt.

Nỗi lo sông “ăn” vào xóm

Nỗi lo sông “ăn” vào xóm
2022-08-17 08:39:00

baophutho.vn Những năm gần đây, người dân sinh sống dọc bờ sông Hồng (sông Thao) trên địa bàn xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê lo lắng trước tình trạng sạt lở...

Cảnh giác với ngạt khí

Cảnh giác với ngạt khí
2022-08-16 16:11:00

baophutho.vn Thời gian qua, trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng đã xảy ra những trường hợp thương vong do ngạt khí khi dùng máy phát điện,...

Tín hiệu vui từ xuất khẩu lao động

Tín hiệu vui từ xuất khẩu lao động
2022-08-16 08:42:00

baophutho.vn Trước khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện, trung bình mỗi năm toàn tỉnh đưa được từ 2.500 - 2.700 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Hai...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long