Cập nhật: 22/09/2022 08:35 GMT+7

Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 (NQ) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, mở ra tầm nhìn, yêu cầu mới, dẫn lối, chỉ đường cho công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Có thể khẳng định, đây là văn kiện quan trọng mà mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên phải thẩm thấu sâu tinh thần Nghị quyết, coi đó là “cẩm nang” để triển khai thực hiện hiệu quả trong thực tế.

Thực tiễn đã chứng minh, theo dòng chảy của cách mạng, đội ngũ đảng viên không ngừng phát triển, từ một ngàn đảng viên năm 1945, đến nay Đảng ta đã có hơn năm triệu đảng viên. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều chuyên gia, Đảng “đông” nhưng chưa thực sự “mạnh” toàn diện bởi có không ít người khi đứng trong hàng ngũ của Đảng lại không tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, thiếu bản lĩnh, không gương mẫu, thậm chí suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, vi phạm pháp luật. Trong công tác phát triển đảng, có những tổ chức cơ sở đảng chỉ mới quan tâm hoàn thành chỉ tiêu về số lượng mà chưa thực sự quan tâm đến chất lượng nên để lọt những người không đủ tiêu chuẩn, mờ nhạt về lý tưởng, thậm chí cả những kẻ cơ hội vào hàng ngũ của Đảng...

Vì vậy, riêng với yêu cầu bức thiết phải chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, NQ chỉ rõ là do một bộ phận đảng viên năng lực, trình độ, trách nhiệm chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phai nhạt lý tưởng cách mạng, thiếu bản lĩnh chính trị, đấu tranh tự phê bình và phê bình yếu; tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu giảm sút; chưa gương mẫu, sống thực dụng; suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, vi phạm nguyên tắc, kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật. Nhận thức về Đảng, động cơ phấn đấu vào Đảng của không ít đảng viên chưa đúng, không trong sáng. Cơ cấu đảng viên chưa hợp lý; tỉ lệ đảng viên trẻ chưa tương xứng với tiềm năng...

Từ thực trạng trên, về tổng thể, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; chú trọng đổi mới, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đảng viên; tăng cường công tác quản lý đảng viên, kịp thời rà soát, sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên. Về cụ thể, tuyệt đối không được buông lỏng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phải nắm chắc diễn biến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên; làm tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên, việc chuyển sinh hoạt đảng, xét miễn sinh hoạt đảng; thường xuyên rà soát, kiên quyết sàng lọc, đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng; khắc phục cho được những biểu hiện nể nang, hình thức, nặng về thành tích trong đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.

Cùng với đó, chú trọng công tác phát triển đảng viên, đảm bảo chất lượng, không chạy theo số lượng; quan tâm phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên, công đoàn, hội viên ưu tú, quần chúng tiêu biểu, nhất là ở địa bàn khó khăn, miền núi, biên giới, hải đảo, khu vực kinh tế ngoài nhà nước, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm giáo dục lý tưởng cách mạng và rèn luyện, thử thách đối với quần chúng phấn đấu vào Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên mới… Mỗi cán bộ, đảng viên phải thấu suốt quan điểm của Đảng, không ngừng nỗ lực phấn đấu, tự ý thức học tập, rèn luyện nhân cách, đạo đức, phong cách; nâng cao bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy định của Đảng và lời thề thiêng liêng khi vào Đảng; tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân...

Hoàng Anh


Hoàng Anh

Các tin đã đưa

Kỳ II: Siết chặt đầu vào

Kỳ II: Siết chặt đầu vào
2022-09-16 07:42:00

baophutho.vn Để tồn tại, phát triển và trường tồn cùng dân tộc Việt Nam, Đảng luôn coi trọng công tác phát triển, kết nạp đảng viên mới, tạo dựng thế hệ kế...

“Thanh lọc” để vững mạnh

“Thanh lọc” để vững mạnh
2022-09-15 07:21:00

baophutho.vn Sinh thời, trong tác phẩm Đường cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở: Đảng Cộng sản Việt Nam là một cơ thể sống chứ không phải thần...

Kỳ 2: Đổi mới phương thức lãnh đạo

Kỳ 2: Đổi mới phương thức lãnh đạo
2022-09-14 18:43:00

baophutho.vn Trong các chuyến thăm và làm việc với tỉnh trong năm 2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đều bày tỏ ấn...

Thêm niềm tin - Nhân sức mạnh

Thêm niềm tin - Nhân sức mạnh
2022-09-14 16:35:00

baophutho.vn Những năm qua, công tác phát triển đảng viên trên địa bàn huyện Đoan Hùng luôn được quan tâm chú trọng, đặc biệt là vùng đồng bào công giáo....

Những bông hoa dâng Bác

Những bông hoa dâng Bác
2022-09-14 15:02:00

baophutho.vn Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào sâu rộng, có sức lan...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long