Cập nhật:  GMT+7
ẹứfểờýjCCẵệẨ]ừDýỡệẻàpDểHỂểCẲểDứỗỳểFẸểkỵểớĐẢỵểớkỵểFlểDlỵưểDBỄểDBkừểẨứpẨểứẲỵểgễễểưjỳểỳjểDĐÍểờkờểýỷmừẹ/ứfẻẹẨểờýjCCẵệẨỚỷợIệẻẹừỳưểCBờẵệ//ờdớjỷẨứĐDứỷdFỵ/ợỡCyDỷẨ/ỵỡGC/fỉhỉ/iỉợifíễfhgDfìễìgỉýfdxẨưệể/ẻỚữểờkỷểỴưĐIủỵểaóỵểỲjừểyứjừểỵứổỵểDmừểDỷl​ẹ/ẨẻẹẨểờýjCCẵệẨỨỡjợệẻ>]Ở]-ỴưlIểgễ-ĩcểDmừể]ỷlểkỵểỵứốỵểợốỵểDvỵứểởoểợừủỵểBjểẨứừtỵểDỷlểHpDểHỂểCẲểDứỗỳểởÃừểFẴừểỴưĐIủỵểaóỵểỲjừểFúểDẮừểDlỵưểDBỄểDBkừểẨứpẨểờứồDểỳjểDĐÍcểẪĐIểởữỵứểDmừểỞừúĐểgiĩểỚẮểýĐổDểỨửỵứểCỆểFlểỞẶểỢĐIể]ứĐổỵểFúểDẮừểỳĐjểớkỵểDBkừểẨứpẨểờứồDểỳjểDĐÍcểẪĐIểởữỵứểDmừểởừúĐểgífểỚẮểýĐổDểỨửỵứểCỆdẹ/ẨẻẹẨểờýjCCẵệẨỚỷợIệẻ​]ứỡỷểờkỷểDBmỵưểờẺjểaừùỵểyừụỳểCkDcểDBỷỵưểyứỷnỵưểDứÂừểưừjỵểDỀểởộĐểDứkỵưểhểỵóỳểgễfỉểởuỵểỵưlIểgiểDứkỵưểhểỵóỳểgễfỉcểỞẶểỢĐIể]ứĐổỵểeỞẢỵưểJỵứcểỨlểỴẮừéểởoểgểýộỵểDứỆờểứừùỵểứlỵứểFừểớkỵểDBkừểẨứpẨểờứồDểỳjểDĐÍểờứỷểỴưĐIủỵểaóỵểỲjừểeỞẢỵưểJỵứcểỨlểỴẮừéểFẴừểDẰỵưểCÃểffíểưjỳểYỡDjỳừỵểFlểịícìfiểưjỳểỲỡDứjỳẨứỡDjỳừỵỡbểỴưĐIủỵểaóỵểỲjừểờỹểứlỵứểFừểDlỵưểDBỄểDBkừểẨứpẨểĩĩcìfhểưjỳểYỡDjỳừỵểFlểịícìfiểưjỳểỲỡDứjỳẨứỡDjỳừỵỡdểỜẸểDứụẫẹ/ẨẻẹẨểờýjCCẵệẨỚỷợIệẻ​YứỷnỵưểfễểưừÂểỵưlIểgi-h-gễfỉcểớmỵểờẺjểỴưĐIủỵểaóỵểỲjừểýlể>ứmỳể]ứữểỴưjểưÁừểởừùỵểBẺểỲjừểýtỵểỞúỵểỨÉỵưểCỂểợẸỵưểỳjểDĐÍdểYứỷnỵưểfgểưừÂểhễểẨứEDểờÉỵưểỵưlIcểCjĐểyứừểỳĐjểởÊẤờểỳjểDĐÍcểỲjừểýkừểHỡểDỀểỨlểỴẮừểởỡỳểDứỡỷểgểưỹừểỵừýỷỵểỳlĐểDBòỵưểDBỷỵưểờỹểờứẾjểờứồDểBòỵểợmỵưểDừỵứểDứụểFlểỉễễểFừtỵểỵpỵểỳlĐểứĂỵưểởừểýtỵểyứĐểFỆờểỞúỵểỨÉỵưdể]mừểởốIểỲjừểớữểỜẲểẪĐjỵểờẢỵưểjỵểyừụỳểDBjểFlểớòDểẪĐnểDjỵưểDứĐểưừỄểFổDểờứẾỵưểDBtỵdểỜẲểẪĐjỵểỜ[Ở]ểởoểDBÊỵưểờộĐểưừkỳểởữỵứểFổDểờứẾỵưểFlểHkờểởữỵứểờứồDểBòỵểợmỵưểDừỵứểDứụểỳlĐểDBòỵưểờỹểyứÃừểýÊẤỵưểĩĩcìfhểưjỳểýlểỳjểDĐÍểýỷmừểYỡDjỳừỵcểỉễễểFừtỵểỵpỵểỳlĐểứĂỵưểờỹểyứÃừểýÊẤỵưểịicìfiểưjỳểýlểỳjểDĐÍểýỷmừểỲỡDứjỳẨứỡDjỳừỵỡdẹ/ẨẻẹẨểờýjCCẵệẨỚỷợIệẻ​ỴưĐĂỵểưÃờểCÃểỳjểDĐÍểDBtỵểýlểợỷểỲjừểỳĐjểờẺjểỞẶểỢĐIể]ứĐổỵdểỜóỵểờẾểýÂừểyứjừểờẺjểỴưĐIủỵểaóỵểỲjừcểỵưlIểgí-h-gễfỉcểỜẲểẪĐjỵểỜ[Ở]ể–ểỜẢỵưểjỵểDvỵứểyứkỳểHpDểyứỗỵểờồẨểờứẶểẦểờẺjể]ứĐổỵểFlểDứĐểởÊẤờểfểờốỵểởừùỵểDỂểDBtỵểớúểỳỏDểờAỵểợựỵứểỵứừúĐểỳnỵứểờứồDểBòỵểợmỵưểDừỵứểDứụdểYuDểẪĐnểưừkỳểởữỵứểờứỷểDứồIểởốIểýlểỳjểDĐÍểýỷmừểỲỡDứjỳẨứỡDjỳừỵỡểớkỳểDBtỵểớúểỳỏDểờốỵểợỷểẪĐkểDBửỵứể]ứĐổỵểCỂểợẸỵưểỳjểDĐÍểởkểởoểýlỳểBẲừểFlểớkỳểợựỵứểFlỷểớúểỳỏDểờốỵdẹ/ẨẻẹẨểờýjCCẵệẨỚỷợIệẻ​]mừểờẲểẪĐjỵểởừúĐểDBjcể]ứĐổỵểyứjừểỵứổỵểỵưĐĂỵểưÃờểỳjểDĐÍểớkỵểờứỷểỴưĐIủỵểaóỵểỲjừểýlểợỷể]ứĐổỵểỳĐjểờẺjể>ứmỳể]ứữểỲjừểeyứẢỵưểýlỳểBẠểởÊẤờểợỷểỲjừểyứẢỵưểờỹểỳỏDểDmừểởữjểẨứÊẲỵưéểfíễểưjỳểYỡDjỳừỵểFẴừểưừkểìễểDBừùĐểởĂỵư/ểfễễểưjỳểFlểíểDEừểứĂỵưểẨứừuỵcểỳẶừểDEừểgễễểFừtỵểFẴừểưừkểìểDBừùĐểởĂỵư/ểDEừdể[jĐểởỹể]ứĐổỵểgểýộỵểớkỵểờứỷểỴưĐIủỵểaóỵểỲjừểFẴừểDẰỵưểCÃểffíểưjỳểYỡDjỳừỵcểiểDEừểứĂỵưểẨứừuỵểỳẶừểDEừểgễễểFừtỵểứĂỵưểẨứừuỵểởÊẤờểỉĩcíểDBừùĐểởĂỵưbểCÃểỳjểDĐÍểờAỵểýmừể]ứĐổỵểớkỵểýrểờứỷểỵứừúĐểỵưÊÂừểyứkờdẹ/ẨẻẹẨểờýjCCẵệẨỚỷợIệẻ​ỜóỵểờẾểFlỷểờkờểDửỵứểDừuDcểờứẾỵưểờẾểởoểỵtĐcểỨẮừểởĂỵưểHpDểHỂểDĐItỵểỞẶểỢĐIể]ứĐổỵểẨứmỳểDẮừểỲĐjểớkỵểDBkừểẨứpẨểờứồDểỳjểDĐÍcểDĐItỵểẨứmDểgễểỵóỳểDÉbểỴưĐIủỵểaóỵểỲjừểẨứmỳểDẮừểDlỵưểDBỄểDBkừểẨứpẨểờứồDểỳjểDĐÍcểDĐItỵểẨứmDểfíểỵóỳểDÉdểỚnỵểkỵểởoểưỹẨểẨứộỵểBóỵểởỡểFlểưừkỷểợẸờểẨứkẨểýĐổDểỵứỄỵưểởÃừểDÊẤỵưểyứkờểDBỷỵưểHoểứẮừểỳĐÃỵểyừuỳểDừúỵểớọỵưểFừùờểBỡỷểBòờểờkừểờứuDểDBòỵưcểyứừuỵểờứỷểớjỷểưừjểởửỵứểẨứnừểBẲừểFlỷểờnỵứểyứÃỵểờÉỵưểFúểyừỵứểDudẹ/ẨẻẹẨểờýjCCẵệẨJĐDứỷBệẻỜjỷểỨÊẲỵưẹ/Ẩẻ

Cao Hương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Pờ Chừ Lủng - vùng đất bị lãng quên

Pờ Chừ Lủng - vùng đất bị lãng quên
2018-09-15 06:30:21

PTĐT- Từ TP. Hà Giang ngược đường 4C lên cao nguyên đá Đồng Văn, đến bản Tráng Kìm (Quyết Tiến, huyện Quản Bạ) sẽ thấy ngay dãy núi sừng sững cao nhất ...

Trên phên giậu xanh Si Ma Cai

Trên phên giậu xanh Si Ma Cai
2018-09-08 07:04:29

PTĐT-Huyện biên giới Si Ma Cai những năm gần đây được nhiều người biết đến nhờ nét hoang sơ, dung dị, mộc mạc trên vùng cao Lào Cai và không gian văn hóa mang bản sắc riêng,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long