Cập nhật:  GMT+7
df9axe378x16d75x190dfx1089ax11b37x164fcx13a5fx171d7xX7x152ebx10971xf669xf4dfx1285ax15500xX5x15557xXaxdfbfx1932bxX3xXexX1xe125xX4xX3xXbxX1x131edx145dbxX3xX1x163bdxX3xXex14ec4x18bd3xX3xe4a0x14ed1x1266axX3xed93xX17xfa1ax11be9xX3xf910xX1x11eafxXdxX3xX5x10c66xX24xX2cxX2dxX3xX4xe29axX3x159d2xf277xXbxX0x154d7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15e37xX10xX6xX2axXaxX12xXcxX23xX6xX2cxX2dxX3x14c36xX6xXexX3xXexX1xXdxX7xX3xX2cx11118xXexX3xXexX1xX6xXexX3xX4xX1x15943xX3xX23xX6xX3xX13xX3xXexX1xX17xX4xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX1xX20xX3xXexX23xX24xX3xX26xX27xX28xX3xX2axX17xX2cxX2dxX3xX2fxX1xX31xXdxX3xX5xX35xX24xX2cxX2dxX3xX4xX3bxX3xX3dxX3exXbxfdadxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx144f8xX66xX2axX28xXaxX12xX0xXdxX1dxX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx1437dxX10xX2cxXexX10xX23xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXax165e2xXdxX2axXexX1x11c40xX3x1204fxX13xe2cexXbxX26x17d25xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexXd9xX3xX13xf7f6xe5bexXbxX26xXe0xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX41xX41xX4xXa2xX3dxX6xX66xXbxX1x137aaxXexX1xX66xXa2x1812dxX2cxX41xX2axX10xX7xX2fxXexX66xXbxX41xX2cxX10xXd4xX7xX41x15a20xXecxXddx1380dxX41xX2xX2xX2xX2axXecxXddxX118xX2xX115xX115xX2xXexXecxXddx1007cxee93xX5xXebx12acaxX2axX6xX100xXa2x12990xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xXexX1xX17xX4xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX1xX20xX3xXexX23xX24xX3xX26xX27xX28xX3xX2axX17xX2cxX2dxX3xX2fxX1xX31xXdxX3xX5xX35xX24xX2cxX2dxX3xX4xX3bxX3xX3dxX3exXbxXaxX3xXd4xXdxX2axXexX1xX9xXaxXdbxX13xXddxXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX13xXebxXecxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX66xX2axX28xXaxX12xXcxX1xX17xX4xX3xX1xXdx11336xX2cxX3xX23x1377exX2cxX3xX5xX100xX28xX1a1xX2cxX3xX7x12644xX4xX3x1437ax1651dxX3xX2fxX1xe47dxX2cxX2dxX3xX105x15a6exX3xXexXdx11aabxX100xX3xXexX1x16ad8xX3xX1b2x11ffbxX3xXbxX23xX66xXexX10xXdxX2cxX3xX4x1234axX2cxX2dxX3xX105xf1cdxXdxX3xX4xX6xX23xX3dxX7xX3xX1b2x1883fxX3xX3dx1826cxX3xX7xX100xX2cxX2dxX3xX5xX35xX24xX2cxX2dxX3xX2dxX5xX28xX4xX66xX2dxX10xX2cxX3xX7x15a8exX3xX2dxXdx18accxXbxX3xX3dx132a7xX2cxX3xX4x11b8fxX3xX1b2xX35xX24xX4xX3xX4xX3bxX3xX3dxX3exXbxX3xX7x115e8xX2cxX3xX4xX1xX3exX4xXa2xX3x161cbxX1xXdxX3xX3dxX35xX1d8xX4xX3xX7xX6xX2cxX2dxX3xXexX100xX1e5xXdxX3xXecxXddxea7fxX3xX3dxX204xX2cxX3xX3dxX3exXexX3xX1b2x17821xX100xX3xX1dxf37cxXexX3xXecxX3xX12cxX3xX13xeda3xX3xX2fxX1xX31xXdxX3xX5xX35xX24xX2cxX2dxX3xX4xX3bxX3xX3dxX3exXbxX3xX7xX6xX100xX3xX1dxX20xXdxX3xX2xXddxX3xX2cxX217xX1dxXa2xX3x1231dxX27xX28xX3xX5xX1bcxX3xX5x185ffxX3xX2axX66xX3xX2cxX1c0xX2cxX3xX1b2xXdxX1b3xX100xX3xX4xX1xX70xX2cxX1xX3xX4xX1x11f83xX3xX1b2x146b3xX3xX217xX2cxX3xX100xX31xX2cxX2dxX3xX105xX1bcxX3xXexX1xX208xXdxX3x10056xX100xX10xX2cxX3xXex19482xXbxX3xXexX1xX1e2xX3xX2axX1c5xX4xX3xX1b2xX1e2xX3xX1b2x102a1xX1dxX3xX3dxX2b8xX66xX3xX23x186a2xX2cxX2dxX3xX3dxX204xX2cxX3xX1b2xX6xX2cxX2dxX3xX26xX27xX28xX3xX2axX17xX2cxX2dxX3xX2fxX1xX31xXdxX3xX5xX35xX24xX2cxX2dxX3xX4xX3bxX3xX3dxX3exXbxX3xX2axX17xX3xXbxX1x1067dxX2cxX2dxX3xX5xX1bcxX3xX1dxX291xXexX3xX3dxX35xX1d8xX4xX3xX4xX240xX2cxX3xXexX1xXdxX28exXexX3xX2fxX1xXdxX3xX3dxX204xX2cxX3xX2dxXdxX1bcxX3xX1b2xXdxXa2xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX66xX2axX28xXaxX12xX0xX7xXexX23xX66xX2cxX2dxX12xXc5xX1b7xX3xX1x194c5xXdxX0xX41xX7xXexX23xX66xX2cxX2dxX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX66xX2axX28xXaxX12xXc5xX1b7xX3xX1xX337xXdxX3xX5xX1bcxX3xX1dxX291xXexX3xX2cxX2dxX100xX337xX2cxX3xX4xX100xX2cxX2dxX3xX4xX244xXbxX3xXbxX23xX66xXexX10xXdxX2cxX3xX105xX1bcxX3xX4xX1xX1afxX6xX3xX2cxX1xXdxX1b3xX100xX3xX4xX1xX244xXexX3xX3dx128c9xX66xX3xX66xX1dxX10xX2dxX6xX12cxXecxXa2xX3xX270xXdxX1b3xX100xX3xX2cxX1bcxX28xX3xX2fxX1x18447xX2cxX2dxX3xX4xX1xX70xX3xXexX31xXexX3xX4xX1xX66xX3xX105xXdxX1a1xX4xX3xX1xX20xX3xXexX23xX24xX3xXbxX1xX1b7xXexX3xXexX23xXdxX1e2xX2cxX3xX4xX3bxX3xX3dxX3exXbxX3xX1dxX1bcxX3xX4xX2edxX2cxX3xX5xX1bcxX1dxX3xX2ax12255xX100xX3xX4xX1xX1afxX2cxX2dxX3xX105xXdxX1c0xX1dxX3xX7xX6xX100xX3xX2fxX1xXdxX3xXexX2a9xXbxX3xX5xX100xX28xX1a1xX2cxXa2xX3xXc5xX1b7xX4xX3xX6xX26xXdxXexX3xX3dxX390xX66xX3xXexX23xX66xX2cxX2dxX3xX4xX1b7xX3xX1xX337xXdxX3xX4xX2edxX2cxX3xX1xX20xX3xXexX23xX24xX3xX7xX1afxX4xX3xX2fxX1x14fdfxX10xX3xXexXdxX1dxX3xX1dxX204xX4xX1xXa2xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX66xX2axX28xXaxX12xX0xX7xXexX23xX66xX2cxX2dxX12xXcxX23xX1afxX2cxX2dxX0xX41xX7xXexX23xX66xX2cxX2dxX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX66xX2axX28xXaxX12xXcxX23xX1afxX2cxX2dxX3xX5xX1bcxX3xX1dxX291xXexX3xX5xX66xX204xXdxX3xXexX1xX17xX4xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX1b2xX3bxX2cxX3xX2dxXdxX2b8xX2cxX235xX3xX2dxXdxX1bcxX100xX3xX4xX1xX244xXexX3xX2axXdxX2cxX1xX3xX2axX35x1114axX2cxX2dxX3xX2dxXdxX200xXbxX3xX26xX27xX28xX3xX2axX17xX2cxX2dxX3xX4xX3bxX3xX3dxX3exXbxXa2xX3xXcxX23xX1afxX2cxX2dxX3xX4xX1xX1afxX6xX3xX2cxX1xXdxX1b3xX100xX3xX105xXdxXexX6xX1dxXdxX2cxX3x16eb2xX235xX3xX2dxXdxX200xXbxX3xX1b2xXdxX1b3xX100xX3xX4xX1xX70xX2cxX1xX3xX4xX1b7xX4xX3xX1xX66xX23xX1dxX66xX2cxX10xX3xX2b8xX2cxX1xX3xX1xX35xf308xX2cxX2dxX3xX1b2xX28exX2cxX3xX7xX17xX3xXbxX1xX1b7xXexX3xXexX23xXdxX1e2xX2cxX3xX4xX1c8xX6xX3xX4xX3bxX3xX3dxX3exXbxX3xX4x17ec0xX2cxX2dxX3xX2cxX1xX35xX3xX5xX10xX100xX4xXdxX2cxX10xX3xX12cxX3xX1dxX291xXexX3xX5xX66xX204xXdxX3xX6xX26xXdxXexX3xX6xX1dxXdxX2cxX3xX1b2x14610xX4xX3xX3dxXdxX1a1xXexX3xX1xefd1xX100xX3x1303exX4xX1xX3xX4xX1xX66xX3xX7xX17xX3xXbxX1xX1b7xXexX3xXexX23xXdxX1e2xX2cxX3xX4xX1c8xX6xX3xX4xX3bxX3xX3dxX3exXbxXa2xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX66xX2axX28xXaxX12xX0xX7xXexX23xX66xX2cxX2dxX12xX50xX204xX2cxX1xX3xX2cxX1xX27xX2cxX0xX41xX7xXexX23xX66xX2cxX2dxX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX66xX2axX28xXaxX12xX50xX204xX2cxX1xX3xX2cxX1xX27xX2cxX3xX5xX1bcxX3xX1dxX291xXexX3xX5xX66xX204xXdxX3xX1xX204xXexX3xX4xX208xX3xX1xX1bcxX1dxX3xX5xX35xX24xX2cxX2dxX3xXbxX23xX66xXexX10xXdxX2cxX3xX4xX6xX66xX235xX3xX105xX1d8xXdxX3xXebxX3xX2dxX6xX1dxX3xXbxX23xX66xXexX10xXdxX2cxX3xXexX23xX66xX2cxX2dxX3xX1dxX291xXexX3xX2fxX1xX1cxX100xX3xXbxX1xX240xX2cxX3xX217xX2cxX3xX115xX118xX3xX2dxX6xX1dxXa2xX3xX50xX204xX2cxX1xX3xX2cxX1xX27xX2cxX3xX4xX52axX2cxX2dxX3xX4xX1xX1afxX6xX3xX2cxX1xXdxX1b3xX100xX3xX105xXdxXexX6xX1dxXdxX2cxX3xX5cxX3xX105xX1bcxX3xXb2xX115xX3xX1b2xX1e2xX3xXexX204xX66xX3xX23xX6xX3xX2cxX217xX2cxX2dxX3xX5xX35xX24xX2cxX2dxX3xX4xX240xX2cxX3xXexX1xXdxX28exXexX3xX4xX1xX66xX3xX105xXdxX1a1xX4xX3xXexX2a9xXbxX3xXexX1xX1e2xX3xX2axX1c5xX4xXa2xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX66xX2axX28xXaxX12xX0xX7xXexX23xX66xX2cxX2dxX12xX270xX2a9xX100xX3xX10xX2axX6xX1dxX6xX1dxX10xX3x1111axX1b2xX2a9xX100xX3xX2cxX1bcxX2cxX1xX3x16647xX1xX2a9xXex128f7xX0xX41xX7xXexX23xX66xX2cxX2dxX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX66xX2axX28xXaxX12xX270xX2a9xX100xX3xX10xX2axX6xX1dxX6xX1dxX10xX3xX5xX1bcxX3xX1dxX291xXexX3xX2cxX2dxX100xX337xX2cxX3xX4xX100xX2cxX2dxX3xX4xX244xXbxX3xXbxX23xX66xXexX10xXdxX2cxX3xXexX1xX17xX4xX3xX105xX2a9xXexX235xX3xX105xX1d8xXdxX3xX2xX118xX3xX2dxX6xX1dxX3xXbxX23xX66xXexX10xXdxX2cxX3xXexX23xX66xX2cxX2dxX3xX1dxX20xXdxX3xX4xX31xX4xX3xX1b2xX2a9xX100xX3xX2cxX1bcxX2cxX1xXa2xX3xX270xX2a9xX100xX3xX10xX2axX6xX1dxX6xX1dxX10xX3xX4xX52axX2cxX2dxX3xX5xX1bcxX3xX1dxX291xXexX3xX2cxX2dxX100xX337xX2cxX3xX4xX100xX2cxX2dxX3xX4xX244xXbxX3x15da8xX66xX5xX6xXexX10xX235xX3xX2dxXdxX200xXbxX3xX4xX3bxX3xXexX1xX1e2xX3xXexX204xX66xX3xX23xX6xX3xXbxX23xX66xXexX10xXdxX2cxX3xXex16fb3xX3xX4xX1b7xX4xX3xX6xX26xXdxXexX3xX6xX1dxXdxX2cxXa2xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX66xX2axX28xXaxX12xX0xX7xXexX23xX66xX2cxX2dxX12xX50xX204xXexX3xX2axXdxX1c0xX1dxX3xX1dxX204xX4xX1xX0xX41xX7xXexX23xX66xX2cxX2dxX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX66xX2axX28xXaxX12xXb2xX1e5xX3xX7xX100xX2cxX2dxX3xX1xX204xXexX3xX2axXdxX1c0xX1dxX3xX1dxX204xX4xX1xX3xX105xX1bcxX66xX3xX4xX1xX28exX3xX1b2xX291xX3xX217xX2cxX3xX100xX31xX2cxX2dxX3xX4xX1c8xX6xX3xX3dxX204xX2cxX3xX5xX1bcxX3xX1dxX291xXexX3xX5xX17xX6xX3xX4xX1xe267xX2cxX3xXexX1xX55cxX4xX1xX3xX1xX24xXbxX3xX1b2xX1e2xX3xX26xX27xX28xX3xX2axX17xX2cxX2dxX3xX2fxX1xX31xXdxX3xX5xX35xX24xX2cxX2dxX3xX4xX3bxX3xX3dxX3exXbxXa2xX3xX50xX204xXexX3xX2axXdxX1c0xX1dxX3xX1dxX204xX4xX1xX3xX5xX1bcxX3xX1dxX291xXexX3xX2cxX2dxX100xX337xX2cxX3xX4xX100xX2cxX2dxX3xX4xX244xXbxX3xXbxX23xX66xXexX10xXdxX2cxX3xX105xX1bcxX3xX4xX6xX23xX3dxX7xX3xXbxX1xX1afxX4xX3xX1xX24xXbxX3xXexX31xXexXa2xX3xXc5xX2b8xX3xX1xX6xXdxX3xX1b2xX1b3xX100xX3xX2a3xX100xX6xX2cxX3xXexX23xX81axX2cxX2dxX3xX1b2xX31xXdxX3xX105xX1d8xXdxX3xX7xX17xX3xXbxX1xX1b7xXexX3xXexX23xXdxX1e2xX2cxX3xX4xX1c8xX6xX3xX4xX3bxX3xX3dxX3exXbxXa2xX3xX6b7xX28exX100xX3xX4xX3bxX3xXexX1xX1e2xX3xX2fxX1xX3a7xX2cxX2dxX3xX4xX208xX3xX1b2xX1c8xX3xX4xX6xX23xX3dxX7xX3xX1b2xX1e2xX3xX4xX100xX2cxX2dxX3xX4xX244xXbxX3xX2cxX217xX2cxX2dxX3xX5xX35xX24xX2cxX2dxX3xX4xX1xX66xX3xX105xXdxX1a1xX4xX3xXexX2a9xXbxX3xXexX1xX1e2xX3xX2axX1c5xX4xX235xX3xX4xX3bxX3xXexX1xX1e2xX3xX7xX1fcxX3xXbxX1xX27xX2cxX3xX1xX1c8xX28xX3xXbxX23xX66xXexX10xXdxX2cxX3xX1b2xX1e2xX3xX5xX244xX28xX3xX2cxX217xX2cxX2dxX3xX5xX35xX24xX2cxX2dxXa2xX3xX270xXdxX1b3xX100xX3xX2cxX1bcxX28xX3xX5xX1bcxX1dxX3xX7xX100xX28xX3xX28xX28exX100xX3xX7xX17xX3xXbxX1xX1b7xXexX3xXexX23xXdxX1e2xX2cxX3xX4xX1c8xX6xX3xX4xX3bxX3xX3dxX3exXbxXa2xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17bc5xX66xX100xX23xX4xX10xXaxX12xXb2xXa2xX270xX3xX6adxXcxX1xX10xX66xX3xX5xX6xX66xX2axX66xX2cxX2dxXa2xX105xX2cxX6bbxX0xX41xXbxX12

B.Đ (Theo laodong.vn)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bỏ điều trị, đánh cược sinh mạng

Bỏ điều trị, đánh cược sinh mạng
2023-02-17 07:49:00

Nhiều người đang điều trị tại bệnh viện có dấu hiệu sức khỏe ổn hơn nên tự quyết định xin về nhà hoặc ngưng chữa tiếp, khi bệnh chuyển xấu không thể cứu kịp.

4 điều cần lưu ý khi ăn các loại hạt

4 điều cần lưu ý khi ăn các loại hạt
2023-02-16 06:00:00

Các loại hạt là món ăn vặt phổ biến và quen thuộc. Người lớn nên tiêu thụ khoảng 10gram hạt mỗi ngày. Dưới đây là 4 điều lưu ý khi ăn các loại hạt.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long