Cập nhật: 25/09/2022 08:19 GMT+7
8a00x9239xa93ax1186dxd796xa641xfb59x11053xc7bexX7xbbfcxf52cx1120dx108acxd023xd9f1xX5xdce5xXaxd96ax11b2fxX1x1264cx9caex11cb6x92eaxX3xXex108d8xc7bbxX17xX1xX3xX1xXdx11bcbxX17xX3xd540xd038xe74axX3xXexX1cxX17xX1xX3xX17xX18xX27x10cebx958axX17xX3x8beaxXcxX1cxX17xX1xX3xX17xX18xX15x1297dxXdxX3xXcxX6xX25xX3xc326x9b76xX17xX18x111e0xX0xfae2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcac4xX10xX6x10a16xXaxX12xXcxX1bx936cxX17xX18xX3xX1xX6xXdxX3xX17xX18x12a49xX31xX3x9961xa888xa80fxX3xX6fxd82exX4bx9f12xX71xX3x12ef5xX6xX17xX3xX13xX1xe8a8xX3x8b71x8ce9xX62xX3x123bcx12f3axX17xX3xX81x10b3bxX17xX18xX3xX1xXdxX22xX17xX3xX25xX26xX27xX3xXexX1cxX17xX1xX3xX17xX18xX27xX31xX32xX17xX3xX1xX27xX31xX32xX17xX3xXcxX6xX25xX3xX45xX46xX17xX18xX3xXbxX1xb26fxXdxX3xX1xa83cxXbxX3xX85x12951xXdxX3xX5axX8axXdxX3xX13xX1xbc30xX3xXexX1xX86xXbxX3xX81x1294fxX3xXexX7fxX17xX1xX3xXexe3a6xX3xX4xX1x12d00xX4xX3xX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX1xXdxX22xX17xX3xX25xX26xX27xX3xXexX1cxX17xX1xX3xX17xX18xX27xX31xX32xX17xX3xX35xXcxX1cxX17xX1xX3xX17xX18xX15xX3exXdxX3xXcxX6xX25xX3xX45xX46xX17xX18xXaxX3xX17x12e10xX25xX3xX6fxb625xX6fxX6fxf679xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX62xX17xXaxX12xX0xXdxX25xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX17xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxa1a7xXdxX5dxXexX1x1213exX3xce31xdb22xX119xXbxccdfxdd80xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX156xX3xX159xX158xfdd3xXbxX15cxX15dxXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX4bxX4bxX4xX11cxb177xX6xX62xXbxX1xX27xXexX1xX62xX11cxX85xX17xX4bxX5dxX10xX7x11e49xXexX62xXbxX4bxX17xX10xX151xX7xX4bxX6fxX6fxX70xf919xX4bxX2xX2xX2xX5dxX119xX2xX158xX2xX195xX74xX74xXexX6fxX158xX70xX159xX5xX159x1122axX70xX119xX195xX119xX169xX159xX158xX169xX158xX1a9xX70xX195xX195xX119xX70xX76xX6fxX6fxX70xX159xX11cx1154bxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX1xXdxX22xX17xX3xX25xX26xX27xX3xXexX1cxX17xX1xX3xX17xX18xX27xX31xX32xX17xX3xX35xXcxX1cxX17xX1xX3xX17xX18xX15xX3exXdxX3xXcxX6xX25xX3xX45xX46xX17xX18xX49xXaxX3xX151xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX158xX159xX119xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX159xX158xX169xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX62xX17xXaxX12xX13xX26xX17xX3xX178xX8axX71xX3xX81xX62xX6cxX17xX3xX85xXdxe9a7xX17xX71xX3xX17xX18xX15xX3exXdxX3xX5xX6xX62xX3xX81xX8axX17xX18xX3xX1xX27xX31xX32xX17xX3xXcxX6xX25xX3xX45xX46xX17xX18xX3xXexX1xX6xX25xX3xX18xXdxX6xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX1xXdxX22xX17xX3xX25xX26xX27xX3xXexX1cxX17xX1xX3xX17xX18xX27xX31xX32xX17xX11cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX62xX5dxX31xXaxX12xeb8bxXbcxXdxX3xXexX1xX46xX17xX18xX3xX81xXdxX32xXbxX3xXaxX5axXdxX22xX17xX3xX25xX26xX27xX3xX4xXd9xX27xX3xX17xX18xX15xX3exXdxX3xX1a9xX3x11b85xX8axXexX3xX17xX18xX1x9f1fxX6xX3xX4xa52axX3xX4xX6xX62xX3xX81xb511xXbxX49xX71xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX1xXdxX22xX17xX3xX25xX26xX27xX3xXexX1cxX17xX1xX3xX17xX18xX27xX31xX32xX17xX3xX4x12943xX3xX7xb39dxX3xXexX1xX6xX25xX3xX18xXdxX6xX3xX1xX15x10dcdxX17xX18xX3xXd9xX17xX18xX3xX4x12875xX6xX3xX18xb228xX17xX3xX2xX11cxX119xX119xX119xX3xXexX1cxX17xX1xX3xX17xX18xX27xX31xX32xX17xX3xX85xXdxX244xX17xX3xX81xX22xX17xX3xXexd706xX3xX4xX26xX4xX3xX4xX16xX3x1345exX27xX6xX17xX71xX3xX81xX16xX17xX3xX85xd8edxX71xX3xX5dxX62xX6xX17xX1xX3xX17xX18xX1xXdxX32xXbxX71xX3xXexX1bxX15xX3exX17xX18xX3xX1xad08xX4xX71xX3xX4xX26xX4xX3xX15cxd082xX71xX3xXexX1xX355xX3xXexX1bxc5f4xX17xX11cxX3xX2a6xXbcxXdxX3xXexXdxX17xX1xX3xXexX1xX322xX17xX3xXexX308xX3xX17xX18xX27xX31xX32xX17xX3xX1xXdxX22xX17xX3xXex124baxX17xX18xX3xX17xX1xXc5xX17xX18xX3xX18xXdxX36exXexX3xX25xX26xX27xX3xX1xbf1exX17xX18xX71xX3xXexX1bxX62xX17xX18xX3xX1xX6xXdxX3xX17xX18xX6cxX31xX71xX3xX79xX6xX17xX3xXexXd5xX3xX4xX1xXd9xX4xX3xX81xX377xX3xXexXdxX22xXbxX3xX17xX1xX86xX17xX3xX169xX158xX76xX3xX81xX16xX17xX3xX85xX355xX3xX25xX26xX27xX11cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX62xX17xXaxX12xX0xXdxX25xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX17xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX151xXdxX5dxXexX1xX156xX3xX158xX159xX119xXbxX15cxX15dxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX156xX3xX70xX158xX76xXbxX15cxX15dxXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX4bxX4bxX4xX11cxX178xX6xX62xXbxX1xX27xXexX1xX62xX11cxX85xX17xX4bxX5dxX10xX7xX188xXexX62xXbxX4bxX17xX10xX151xX7xX4bxX6fxX6fxX70xX195xX4bxX2xX2xX2xX5dxX119xX2xX158xX2xX195xX159xX70xXexX76xX169xX195xX74xX5xX70xX1a9xX70xX119xX169xX195xX74xX6fxX159xX74xX158xX1a9xX6fxX119xX74xX76xX169xX169xX70xX76xX70xX159xX11cxX1bfxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX1xXdxX22xX17xX3xX25xX26xX27xX3xXexX1cxX17xX1xX3xX17xX18xX27xX31xX32xX17xX3xX35xXcxX1cxX17xX1xX3xX17xX18xX15xX3exXdxX3xXcxX6xX25xX3xX45xX46xX17xX18xX49xXaxX3xX151xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX158xX159xX119xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX70xX158xX76xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX62xX17xXaxX12xX13xX26xX4xX3xXexX1cxX17xX1xX3xX17xX18xX27xX31xX32xX17xX3xX85xXdxX244xX17xX3xXexX1xX6xX25xX3xX18xXdxX6xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX1xXdxX22xX17xX3xX25xX26xX27xX3xXexX1cxX17xX1xX3xX17xX18xX27xX31xX32xX17xX11cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX62xX5dxX31xXaxX12xX45xX1xXc5xX17xX18xX3xX17xX115xX25xX3xX34axX27xX6xX71xX3xXbxX1xX62xX17xX18xX3xXexX1bxX6cxX62xX3xX1xXdxX22xX17xX3xX25xX26xX27xX3xXexX1cxX17xX1xX3xX17xX18xX27xX31xX32xX17xX3xXexX1bxX244xX17xX3xX81xX355xX6xX3xX178xX6cxX17xX3xX1xX27xX31xX32xX17xX3xXcxX6xX25xX3xX45xX46xX17xX18xX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX1bxXdx10d30xX17xX3xX7xc6b1xX27xX3xX1bxX8axX17xX18xX71xX3xX4xX305xX3xX1xXdxX32xX27xX3xX34axX27xe309xX71xX3xXexX1bxX315xX3xXexX1xX6cxX17xX1xX3xX17x127aexXexX3xX81xX2ddxXbxX3xX85xX115xX17xX3xX1xX305xX6xX71xX3xX17xX18xX1xX2d2xX6xX3xX4xX2d6xX3xX4xX6xX62xX3xX81xX2ddxXbxX3xX4xX31exX6xX3xX25xe8aexXdxX3xX4xX26xX17xX3xX178xX8axX71xX3xX17xX18xX15xX3exXdxX3xX5dxX5b7xX17xX11cxX3xXcxX1xX3exXdxX3xX18xXdxX6xX17xX3xXexXbcxXdxX71xX3xX5axX8axXdxX3xX13xX1xXc5xX3xXexX1xX86xXbxX3xX81xXcdxX3xX1xX27xX31xX32xX17xX3xXexXdxX22xXbxX3xXex11b57xX4xX3xXexX27xX31xX244xX17xX3xXexX1bxX27xX31xafb1xX17xX71xX3xX85xX86xX17xX3xX81xX8axX17xX18xX3xX17xX18xX15xX3exXdxX3xX5dxX5b7xX17xX3xXbxX1xX26xXexX3xX1xX27xX31xX3xXexX1bxX27xX31xX64cxX17xX3xXexX1xXb4xX17xX18xX3xX17xX1xX5b7xX17xX3xX26xXdxX3xX4xX31exX6xX3xX5dxX5b7xX17xX3xXexX8axX4xX71xX3xX18xX305xXbxX3xXbxX1xX322xX17xX3xXexX115xX17xX18xX3xX7xXb4xX3xX5xX15xXb8xX17xX18xX3xX17xX18xX15xX3exXdxX3xXexX1cxX17xX1xX3xX17xX18xX27xX31xX32xX17xX3xX1xXdxX22xX17xX3xX25xX26xX27xX3xX85xX6cxX3xX17xX18xX15xX3exXdxX3xX4xX1xX62xX3xX25xX26xX27xX3xX6xX17xX3xXexX62xX6cxX17xX3xXbxX1xX63fxX4xX3xX85xX63fxX3xX17xX1xX27xX3xX4xX322xX27xX3xX4xX1xXc5xX6xX3xX178xX32xX17xX1xX3xX4xX31exX6xX3xX17xX1xX5b7xX17xX3xX5dxX5b7xX17xX3xXexX1bxX244xX17xX3xX81xX355xX6xX3xX178xX6cxX17xX3xXexX7fxX17xX1xX11cxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe4fdxX27xXexX1xX62xX1bxXaxX12xXcxX1xX27xX3xd055xXdxX6xX17xX18xX0xX4bxXbxX12

Thu Giang

Các tin đã đưa

Vi khuẩn kháng kháng sinh, vấn nạn do đâu?

Vi khuẩn kháng kháng sinh, vấn nạn do đâu?
2022-09-24 15:15:00

Trên thế giới mỗi năm có gần 1 triệu trẻ em tử vong do vi khuẩn kháng kháng sinh. 1/3 bệnh nhân nhiễm vi khuẩn kháng kháng sinh. Như vậy vấn nạn kháng kháng sinh đang là vấn đề...

Tập thể dục buổi tối có tốt không?

Tập thể dục buổi tối có tốt không?
2022-09-23 15:12:00

Nhiều người thích tập thể dục buổi tối vì yêu thích không khí mát mẻ và tận dụng được khoảng thời gian nghỉ ngơi cuối ngày. Tuy nhiên, có khá nhiều ý kiến trái chiều về việc...

Cảnh giác khi dùng thuốc nhỏ mũi cho trẻ

Cảnh giác khi dùng thuốc nhỏ mũi cho trẻ
2022-09-23 15:08:00

Khi thay đổi thời tiết, trẻ rất dễ bị mắc các bệnh mũi họng. Tình trạng sổ mũi, nghẹt mũi có thể kéo dài hàng tuần khiến cha mẹ của bé sốt ruột và tự mua thuốc nhỏ mũi và sử...

7 bài tập giãn cơ cho dân văn phòng

7 bài tập giãn cơ cho dân văn phòng
2022-09-23 15:07:00

Việc ngồi trước máy tính liên tục nhiều giờ có thể gây ra đau lưng, căng cứng ở cổ vai gáy, đau đầu, căng thẳng… Nếu đang gặp phải tình trạng này, hãy dành vài phút để thực...

Những người không nên dùng vitamin tổng hợp

Những người không nên dùng vitamin tổng hợp
2022-09-23 08:21:00

Vitamin là các chất dinh dưỡng do cơ thể tổng hợp. Khi cơ thể tổng hợp không đầy đủ thì cần được cung cấp từ các loại thực phẩm ăn uống hằng ngày. Để giản tiện hơn, người ta đã...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long