Cập nhật: 28/03/2022 18:35 GMT+7
37a9xa31dxaa63x6245xb7e0x9442x9192x6f26x538fxX7x9f4cx892fx91b2x6b34x95c7x7edaxX5x51e5xXaxb11ex4768xX1xXdxX3x7b27xX1x9facxX17xX3xb527x5c3ax9e7cx78e8xX1cxX3xX4xX6xX3xa52ax877fxX4xX3x3e78xa911x8ae8x72efx8a10x6db9xX2xX1fxX3xX25x83b5xXdxX3xXexb423x5f4fxX17x4cb7xX3x9d76xX1exX3xX3axXdx9c09xX3x9f12x6be0xX6xX0x6366xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx503dxX10xX6xbb14xXaxX12xXcxX1xX10xX38xX3x762ax6114xX38xX3xX4xX62xX38xX3xX4x8cd7xX6xX3x5d71x6dc3xX3x77e8xX3xXexa4a5x73c8xX3xXexX37xX38xX17xX3axX3xX3cxX1exX3xX3axXdxX41xX3xX43xX44xX6xX74xX3xXex901cxX17xX1xX3x3f56xX1x4641xX3xXcxX1x7e70xX3xX3axX1xXdxX3xX17xX1xX19xX17xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX1cxX3xX4xX6xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX2axX2bxX2cxX2dxX2exX2xX1fxX3xX25xX33xXdxX1dxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx435axX38xX59x9fbaxXaxX12xX29x8423xX3xXexX1x757cxX3xXex449fxXdxX3xXexX1x71b7xX17xX1xX3xXbxX1x4e85xX3xX2bxXdx8d82xXexX3xXcxX37x50e0xX3xb584xX2x9fcdxX3xX4xX6x69d2xX3xX1xX44xXcaxXe4xX17xX3xX29x9aa6xX25xX3x41fdxX1x39d3xX3xX1exX2x924dxX3xX4xX6xXf1xX3xX1xX44xXcaxXe4xX17xX3xX70xXffxX17xX3x77c7xX19xXbxX3xX1cxX103xX103xX3xX4xX6xXf1xX3xX1xX44xXcaxXe4xX17xX3xX56xXd5xX3xX56x5da6xX6xX3xX1cx4148xXedxX3xX4xX6xXf1xX3xX1xX44xXcaxXe4xX17xX3xa127xX38xX6xX17xX3xX56xa3ccxX17xX3axX3xX1cx66bexX1exX3xX4xX6xXf1xX3xX1xX44xXcaxXe4xX17xX3xXcx8dabxX17xX3xX6dx9225xX17xX3xX3cxX1fxX1cxX3xX4xX6xXf1xX3xX1xX44xXcaxXe4xX17xX3xX8dxX1xX140xX3xb01cxXdxX17xX1xX3xX3cxX12dxX1cxX3xX4xX6xXf1xX3xX1xX44xXcaxXe4xX17xX3xX113xX153xX25xX3xXcxX1xX6xX38xX3xX3cxX1cxX12dxX3xX4xX6xXf1xX3xX1xX44xXcaxXe4xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXc7xX6xX3xX2xX103xXedxX3xX4xX6xXf1xX3xX1xX44xXcaxXe4xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX6dxX157xX17xX3xX2xX12dxX3cxX3xX4xX6xXf1xX3xX1xX44xXcaxXe4xX17xX3xXcxX6xX25xX3xX16cx3a0dxX17xX3axX3xX2xX3cxX1cxX3xX4xX6xXf1xX3xXexX1x4ebdxX3x9ae7x4882xX3xX8dxX1xX8fxX3xXcxX1xX93xX3xX2xX2xX145xX3xX4xX6xXf1xX3xX1xX44xXcaxXe4xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcxX1xX6axXcaxX3xX1exX1fxX3xX4xX6xX1dxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX38xX59xXcaxXaxX12xXcxX37xX38xX17xX3axX3xX4xX62xX4xX3xX4xX6xX3xX25xX26xX4xX3xX29xX2axX2bxX2cxX2dxX2exX2xX1fxX3xX25xX33xXdxX3xX4x9f89xX3xX2xX1dxXedxX1exX12dxX3xXexX37x441exX41xX17xX3axX3xX1x5476xXbxX3xXex68d8xX3x8c25xX2xX3xX1xX38x80f5xX4xX3xXexX37xX38xX17xX3axX3x5d5axX140xX17xX3axX3xX4xX62xX4xX1xX3xX5xXcaxX74xX3xXbxX1xX38xX17xX3axX3xXex48d7xX6xX3x85e7xX1dbxX3xX274xX242xX248xX4xX3xX43xX44x8363xX17xX3xX5x78eaxXf1xX3xX3cxX1dxX1exX1exX145xX3xXexX37xX242xX41xX17xX3axX3xX1xX248xXbxX3xX25xX26xX4xX3xX25xX33xXdxX3xX4x9c5axX17xX3axX3xX274xb02bxX17xX3axX1dxX3xX6dxXe0xX3xX61xXe4xX17xX1xX3xX17xX1xX153xX17xX3x3981xX1xX271xXdxX3xX61xXe4xX17xX1xX3xX25cxXdaxX3xX37xX6xX3xX25cxXdxXe4xX17xX3xXexX37xX38xX17xX3axX3xX17xX3axXdaxXcaxX3xX5xXdaxX3xX145xX1dxXedxX1fxX3cxX3xX4xX6xXf1xX3xX7xXe0xX3xX61xXe4xX17xX1xX3xX17xX1xX153xX17xX3xX274xX6xX17xX3axX3xX274xX242xX248xX4xX3xX274xXdxb32axX44xX3xXexX37xX1d8xX3xX5xXdaxX3xX1exXedxX1dxX1fxX2xX3cxX1dxX3xXcxX37xX38xX17xX3axX3xX274xX238x98dexX3xXcxX1xX10xX38xX3xX17xX3axX44xXcaxX3xX4xX157xX316xX3xX2xX3cxX1dxX3cxX1fxX145xX3x6465xX1cxXedxX74xX2x45cfx7a51xX3xXexX37x7889xX3xX10xX25xX3xX59xX242xX33xXdxX3xX2xX145xX3xXexX44xa84fxXdxXf1xX3xX12dxXedxX3xX32dxXedxX74xX3cxX332xX333xX3xXbxX1xXcexX3xX17x9c39xX3xX4xX238xX3xXexX1xX6xXdxXf1xX3xX145xX1dxX1exXedxX3cxX3xX32dxX2xXebxX74xX145xX332xX333xX3xX17xX3axX242xX41xXdxX3xXexX37xXffxX17xX3xXebxXedxX3xXexX44xX346xXdxXf1xX3xX1cxX1dxX3cxXedxX145xX3xX32dxX12dxX74xX103xX332xX333xX3xX17xX3axX242xX41xXdxX3xXexX37xXffxX17xX3xX145xXebxX3xXexX44xX346xXdxXf1xX3xX103xXedxX1cxX3xX32dxX3cxX74xXedxX332xX333xX3xX17xX3axX242xX41xXdxX3xX61xXe4xX17xX1xX3xX17xX2fcxX17xX1dxX3xXcxX1xX10xX38xX3xXexXe9xX17xX1xX3xXexX37xXd5xX17xX3axX3xX61xXe4xX17xX1xX316xX3xX3cxX103xX1dxX103xX12dxX145xX3xX32dxX12dxXedxX74xX145xX332xX333xX3xX4xX6xX3xX61xXe4xX17xX1xX3xX2b6xX1xX1caxX17xX3axX3xXexX37xXdxXe4xX44xX3xX4xX1x5a9axX17xX3axXf1xX3xX2xX2xX1dxX1fxXebxXebxX3xX32dxX3cxX1fxX74xX3cxX332xX333xX3xX25xX3fdxX4xX3xX274xX29fxX3xX17xX1x3f0fxXf1xX3xX12dxX2xX3xX32dxXedxX74xX2xX12dxX332xX333xX3xX25xX3fdxX4xX3xX274xX29fxX3xX17xX253xX17xX3axX3xX25cxXdaxX3xX2xXedxX3xX32dxXedxX74xXedxX3cxX332xX333xX3xX25xX3fdxX4xX3xX274xX29fxX3xX17xX3axX44xXcaxX3xX2b6xX1d8xX4xX1xX1dxX3xXcxX1xX10xX38xX3xX17xX157xXdxX3xX274xXdxX2fcxX44xX3xXexX37xX1d8xX316xX3xX1exXedxX1dxX103xX3cxX1exX3xX32dxX1fxX1fxX74xX103xX332xX333xX3xX4xX6xX3xX274xXdxX2fcxX44xX3xXexX37xX1d8xX3xXexXd5xXdxX3xX17xX1xXdaxX3xX25cxXdaxX3xX103xX103xX3xX32dxXedxX74xX3cxX332xX333xX3xX4xX6xX3xX274xXdxX2fcxX44xX3xXexX37xX1d8xX3xXexXd5xXdxX3xXc7xX2bxX2dxX29xX3xX4xX6axX6xX3xXexX89xX17xX1xX74xX3xXexX37xX44xX17xX3axX3xX242xX157xX17xX3axX1dxX3xXcxX1xX10xX38xX3xX274xX62xX17xX1xX3xX3axXdxX62xX3xX4x62edxXbxX3xX274xX29fxX3xX59xX1d8xX4xX1xX74xX3xX2b6xX1xX1caxX17xX3axX3xX4xX238xX3xX1daxX1dbxX47xXbxX1xX242xX41xX17xX3axX3xX6exX3xX4xX4d1xXbxX3xX274xX29fxX3xX1exXf1xX3xX3cxX2xXebxX3xX1daxX1dbxX47xXbxX1xX242xX41xX17xX3axX47xXexX1xX1d8xX3xXexX37xX4d1xX17xX3xX4xX4d1xXbxX3xX274xX29fxX3xX1cxXf1xX3xXebxX3xX1daxX1dbxX3xX4xX4d1xXbxX3xX274xX29fxX3xX3cxXf1xX3xXebxX3xX1daxX1dbxX3xX4xX4d1xXbxX3xX274xX29fxX3xX2xX1dxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7eedxX44xXexX1xX38xX37xXaxX12xX2bxab76xX17xX3xX113xX6xX17xX3axX0xX47xXbxX12

Văn Lang

Các tin đã đưa

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long