Cập nhật: 24/04/2022 19:59 GMT+7
dab4x10ff4x16e78x1384fx15868x14810x10589x15ca1xe578xX7x16e89xdf0fx121d3x1222exf4c8x160baxX5xec07xXax13146x15d29xX1xXdxX3x1601axX1xf6b0xX17xX3xe915xX2x13c9exX3xX4xX6xX3x143ddx1421cxX4xX3xfa44x15d91xfa39xea5ex16c46x13a58xX2x13303xX3xX23x11fbdxXdxX3xXex162a4xf249xX17x10ebaxX3xX1ex1264bxX3xX38xXdx11dd3xX3xdd8bxdeb9xX6xX0x13becxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeddfxX10xX6x120ddxXaxX12xXcx16971xX3xX2x11a43xX1xX3xX17xX38xf526x138bcxX3xX1ex148f2xX45xX3bxX3x1480fx17129xX17xX3xX2xX5exX1xX3xX17xX38xX63xX64xX3xX1exX3bxX45xX3bx110fbxe858xX3xXexf52cxX17xX1xX3xe935xX1x172a4xX3xXcxX1x129a6xX3xX38xX1xXdxX3xX17xX1xX19xX17xX3xX1cxX2xX1exX3xX4xX6xX3xX23xX24xX4xX3xX27xX28xX29xX2axX2bxX2cxX2xX2exX3xX23xX31xXdx116eaxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16007xX36xX57xX64xXaxX12xX27x156b3xX3xXexX1x13604xffebxX3xXcxf672xXdxX3xX1xX42xX64xec83xX17xX3xX54xXcbxX3xX54x10a3dxX6xX3xX2x136e0xXdcxX3xX4xX6xf5a1xX3xX1xX42xX64xXd1xX17xX3xfbb3xX36xX6xX17xX3xX54x167c4xX17xX38xX3xX2exX67xX3xX4xX6xXe1xX3xXexX1xX63xX17xX1xX3xXbxX1x10dd5xX3xX29xXdxXd1xXexX3xXcxX35xeaa7xX3xX5exX3bxX3xX4xX6xXe1xX3xX1xX42xX64xXd1xX17xX3xX27x1508dxX23xX3x113a6xX1xe968xX3xX1cx13fd6xX3xX4xX6xXe1xX3xX1xX42xX64xXd1xX17xX3xX84xX1xXefxX3x16298xXdxX17xX1xX3xX3bxf58dxX3xX4xX6xXe1xX3xX1xX42xX64xXd1xX17xX3x10cdexX120xX17xX3xecc6xX19xXbxX3xX1exX5exX3xX4xX6xXe1xX3xX1xX42xX64xXd1xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXbcxX6xX3xX1exX5exX3xX4xX6xXe1xX3xX1xX42xX64xXd1xX17xX3xX149x1207fxX23xX3xXcxX1xX6xX36xX3xX1exX1cxX3xX4xX6xXe1xX3xXexX1x16e85xX3x14a05xeb5dxX3xX84xX1xX86xX3xXcxX1xX8axX3xX1exX1cxX3xX4xX6xXe1xX3xX1xX42xX64xXd1xX17xX3xXcxX171xX17xX3xed8bxdf77xX17xX3xX2xX1exX3xX4xX6xXe1xX3xX1xX42xX64xXd1xX17xX3xXcxX6xX23xX3xX133x15a75xX17xX38xX3xX123xX3xX4xX6xXe1xX3xX1xX42xX64xXd1xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX1a0xX1a1xX17xX3xX123xX3xX4xX6xXe1xX3xX1xX42xX64xXd1xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcxX1xf47axX64xX3xX1exX3xX4xX6xXacxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX36xX57xX64xXaxX12xXcxX35xX36xX17xX38xX3xX4x12036xX4xX3xX4xX6xX3xX23xX24xX4xX3xX27xX28xX29xX2axX2bxX2cxX2xX2exX3xX23xX31xXdxX7dxX3xX4x142c9xX3xX2xX1exX67xX3xXexX35x137b8xX3fxX17xX38xX3xX1xf5a5xXbxX3xXexX5bxX3x163e6xX2xX3xX1xX36x10d72xX4xX3xXexX35xX36xX17xX38xX3x12f5cxXefxX17xX38xX3xX4xX208xX4xX1xX3xX5xX64xX7dxX3xXbxX1xX36xX17xX38xX3xXex16943xX6xX3xX6bxX185xX3xX6bxX229xX22fxX4xX3xX41xX42x16b5exX17xX3xX5x1338bxX3xX243xX63xX3xX67xX5exX2exX3xXexX35xX229xX3fxX17xX38xX3xX1xX22fxXbxX3xX23xX24xX4xX3xX23xX31xXdxX3xX4x16cd6xX17xX38xX3xX6bxf134xX17xX38xXacxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX36xX57xX64xXaxX12xX1a0xX102xX3x14ab4xXd1xX17xX1xX3xX17xX1xX171xX17xX3x1516bxXbcxX133xX7cxX3xf17cxX1xX258xXdxX3xX2a7xXd1xX17xX1xX3xX243xX63xX3xX35xX6xX3xX243xXdxXd1xX17xX3xXexX35xX36xX17xX38xX3xX17xX38xX63xX64xXc8xX3xX2xXacxXdcxX123xX1cxX3xX4xX6xXacxX3xX1a0xX102xX3xXbcxX133xX3xX6bxX6xX17xX38xX3xX6bxX229xX22fxX4xX3xX6bxXdx11855xX42xX3xXexX35xX182xXc8xX3xX139xXacxXdcxX3bxX3bxX7dxX3xXexX35xX36xX17xX38xX3xX6bxX221xXc8xX3xXcxX1xX10xX36xX3xX17xX38xX42xX64xX3xX4xX1a1xXc8xX3xX67xXacxX1exX2exX1exX3xX2b1xX3bxX123xX7dxX139x1583bxX7cxX3xXexX35x10815xX3xX10xX23xX3xX57xX229xX31xXdxX3xX2xX123xX3xXexX42x16ceexXdxXe1xX3xX3bxX67xX3xX2b1xXdcxX7dxX123xX325xX7cxX3xXbxX1xXc3xX3xX17x10c75xX3xX4xX221xX3xXexX1xX6xXdxXe1xX3xX2xXacxX1exX5exX139xX3xX2b1xX2xX5exX7dxX67xX325xX7cxX3xX17xX38xX229xX3fxXdxX3xXexX35xX120xX17xX3xX1cxXdcxX3xXexX42xX339xXdxXe1xX3xX67xX123xX5exX3xX2b1xX1cxX7dxX1exX325xX7cxX3xX17xX38xX229xX3fxXdxX3xXexX35xX120xX17xX3xX123xX1cxX3xXexX42xX339xXdxXe1xX3xX67xXdcxX5exX3xX2b1xX3bxX7dxX3bxX325xX7cxX3xX17xX38xX229xX3fxXdxX3xX2a7xXd1xX17xX1xX3xX17xX2f3xX17xXacxX3xXcxX1xX10xX36xX3xXexX10bxX17xX1xX3xXexX35xXcbxX17xX38xX3xX2a7xXd1xX17xX1xXc8xX3xX67xXacxX123xX139xX123xX3xX2b1xX1cxX1exX7dxX1exX325xX7cxX3xX4xX6xX3xX2a7xXd1xX17xX1xX3xX2b6xX1xX1b6xX17xX38xX3xXexX35xXdxXd1xX42xX3xX4xX1x13641xX17xX38xXe1xX3xX67xXacxX67xX3bxX5exX3xX2b1xX3bxX139xX7dxX1cxX325xX7cxX3xX4xX6xX3xX23xX3edxX4xX3xX6bxX286xX3xX17xX1x130d7xXe1xX3xX139xX3xX2b1xXdcxX7dxX2xX325xX7cxX3xX4xX6xX3xX23xX3edxX4xX3xX6bxX286xX3xXexX35xX42xX17xX38xX3xX2a7xX10bxX17xX1xXe1xX3xX2xXdcxX3xX2b1xXdcxX7dxX2xX3bxX325xX7cxX3xX4xX6xX3xX23xX3edxX4xX3xX6bxX286xX3xX17xX23axX17xX38xX3xX243xX63xX3xX67xX3xX2b1xXdcxX7dxXdcxX3bxX325xX7cxX3xX4xX6xX3xX23xX3edxX4xX3xX6bxX286xX3xX17xX38xX42xX64xX3xX2b6xX182xX4xX1xXacxX3xXcxX1xX10xX36xX3xX17xX1a1xXdxX3xX6bxXdxX2f3xX42xX3xXexX35xX182xXc8xX3xX139xXacxXdcxX1exX3bxX3xX2b1xX2exX2exX7dxX139xX325xX7cxX3xX4xX6xX3xX6bxXdxX2f3xX42xX3xXexX35xX182xX3xXexXcbxXdxX3xX17xX1xX63xX3xX243xX63xX3xX1exXdcxX3xX2b1xXdcxX7dxX67xX325xX7cxX3xX4xX6xX3xX6bxXdxX2f3xX42xX3xXexX35xX182xX3xXexXcbxXdxX3xXbcxXd1xX17xX1xX3xX243xXdxXd1xX17xX3xX57xX185xX3xX4xX1xXdxX6cxX17xX3xX4xX1e4xX6xX3xXexX80xX17xX1xX7dxX3xXexX35xX42xX17xX38xX3xX229xX1a1xX17xX38xXacxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX36xX57xX64xXaxX12xXe9xX208xX17xX1xX3xX38xXdxX208xX3xX4x137d3xXbxX3xX6bxX286xX3xX57xX182xX4xX1xX7dxX3xXexX36xX63xX17xX3xXexX80xX17xX1xX3xX2b6xX1xX1b6xX17xX38xX3xX4xX221xX3xX184xX185xX45xXbxX1xX229xX3fxX17xX38xX3xdf9exX3xX4xX503xXbxX3xX6bxX286xX3xX3bxXe1xX3xX3bxX2xX3xX184xX185xX45xXbxX1xX229xX3fxX17xX38xX45xXexX1xX182xX3xXexX35xX503xX17xX3xX4xX503xXbxX3xX6bxX286xX3xX67xXe1xX3xX1exX5exX3xX184xX185xX45xXbxX1xX229xX3fxX17xX38xX3xX4xX503xXbxX3xX6bxX286xX3xX1exXe1xX3xX2xX1cxX123xX3xX184xX185xX45xXbxX1xX229xX3fxX17xX38xX3xX4xX503xXbxX3xX6bxX286xX3xX2xXacxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfae2xX42xXexX1xX36xX35xXaxX12xX29x1370bxX17xX3xX149xX6xX17xX38xX0xX45xXbxX12

Văn Lang

Các tin đã đưa

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long