Cập nhật:  GMT+7
7bf6xfa04x825exfdccxb92dxd4e9xfce9xb381xc98dxX7x104c9xa8d5xa025xbdc0xfef8x10723xX5xcd53xXaxff40xecc4xX1xae92xX3xXcxX1x9f3axX3x845axX1xXdxX3x8f1axX1xe299xX1fxX3xbc28xX24xX3xX4xX6xX3xf5abxf5bbxX4xX3x99baxe881x8049xfca4xd148xcd80xX2xae55xX3xX2axe92axXdxX3xX7x9b58xX1fxX1bxX3xa226xbeb2xX2xX0xX41xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10855xX10xX6xb426xXaxX12xXcxX1xX10xb58dxX3xe9faxX3cxX5cxX3xX4xX3cxX5cxX3xX4xb9f8xX6xX3xaf7cxa0f8xX3x9b78xX3xXexe5cbx7ecdxX3xXexa6b5xX3xX2x8b58xX1xX3xX1fxX1bx8acdx93bbxX3xe173xX41xX2xX3xfcdbxX70xX1fxX3xX24xX1xX3xX1fxX1bxX7cxX7dxX3xX40xX41xX2xX71xX3xXexc690xX1fxX1xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX1bxX1xXdxX3xX1fxX1xX21xX1fxX3xX24xX24xX3xX4xX6xX3xX2axX2bxX4xX3xX2exX2fxX30xX31xX32xX33xX2xX35xX3xX2axX38xXdxd204xX3xX2exf779xX3xXexX1xa7dexX71xX3xX1xfdafxX7dx9ea6xX1fxX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xXcxX1xX67xX7dxX3xX4xa9e5xX3xX40xX7fxX3xX4xX6xX3xcec1xX53xX5cxX7cxX1fxX1bxX3xcc7exX3cxX3xX2x7f4axX71xX3xa69bxX5cxX6xX1fxX3xX53xc949xX3xX40xX71xX3xXebxXcbxed4dxX1fxX3xec88xff0cxX4xX3xX40xX71xX3xXcxX1xXf8xX4xX1xX3xXf2x101a7xX1fxX1bxX3xX7fxX71xX3xbde0x1016dxX5cxX3xX6dxa282xX1fxX3xa4c7xX71xX3xX6axfc47xX1fxX3xXcxX1xX67xX7dxX3xX40x8650xb4a9xX3xX1xXcbxX7dxXcdxX1fxX3xXf2xX5cxX6xX1fxX3xX53xcf6fxX1fxX1bxX3xX35xX3xX4xX6xX3xXe4xX53xX13bxX1fxX1bxX3xXebxXcbxX7dxX11cxX1fxX3xX2xX71xX3xX53x10822xXbxX3x7d0cxX1x7e45xXexX3xX2xX71xX3xX2exX1xe361xX3xXf2xX3cxX2axX3xX24xX71xX3xf5f0xXdxX1fxX1xX3xX13xX1xX15xX3xX2xX12cxX12dxX3xX1xXcbxX7dxXcdxX1fxX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX6axX123xX1fxX3xXefxX3xX4xX6xX3xXe4xXcxX1x8071xX3xXex8c50xX159xX1fxX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX6axX123xX1fxX3xX40xX71xX3xX53xf7f7xX123xX1fxX1bxX3xX2exe97dxX1fxX3xX40xX71xX3xXcxXffxX1fxX3xX16axXdxX1fxX1xX3xX2xX12cxX12dxX3xX1xXcbxX7dxXcdxX1fxX3xX2ex9cbbxX2axX3x815cxX1xX11cxX3xX24xX3xX4xX6xX3xXe4xX53xX13bxX1fxX1bxX3xX30xXdxXcdxXexX3xX2xX71xX3xXf2xXdxX11cxXcbxX3xX102xX1a4xX123xX1fxX1bxX3xX2xX71xX3xXcxXdxX11cxX1fxX3xX102xX1a4xX123xX1fxX1bxX3xX2xX71xX3xXcxXf8xX3xXebxX3cxX3xX40xX12cxX12dxX3xX1xXcbxX7dxXcdxX1fxX3xXcxX6xX2axX3xX157xa792xX1fxX1bxX3xX24xX3xX4xX6xX3xXe4xX117xX2bxX4xX3xX6axX123xX1fxX3xX40xX71xX3xX53xX1a4xX123xX1fxX1bxX3xX157xX103xX1fxX3xX2xX71xX3xX30xXf8xX1fxX3xXebxXcbxXffxX1fxX3xX2xX71xX3xX32xX18fxX3xX157xX21xXcbxX3xX2xX12cxX12dxX3xX1xXcbxX7dxXcdxX1fxX3xX6dxX11cxX1fxX3xX102xX21xXbxX3xX40xX3xX4xX6xX3xXe4xXebxXcbxXffxX1fxX3xXcxX1xX67xX7dxX3xX2xX71xX3xX13xX1xX15xX4xX3xX1c7xX1xX3cxX1fxX1xX3xX2xX12cxX12dxX3xXcxX13xX3xX30xXdxXcdxXexX3xXcxX192xe776xX3xX7fxX3xX4xX6xX3xXexXf8xXdxX3xXbxX1xX1a4xf87dxX1fxX1bxX3x8f48xXdxX6xX3xX2exX1c4xX2axX12dxX3xX1xXcbxX7dxXcdxX1fxX3xX13xX1xX13bxX3xX157xXdxX1fxX1xX3xX7fxX3xX4xX6xX3xXe4xXcxXcxX3xX13xX1xX5cxX1fxX1bxX3xX2exX1xXffxXcbxX3xX2xX71xX3xXcxX192xXcbxX1fxX1bxX3xX294xXdxX3cxXbxX3xX2xX12cxXc0xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX5cxX56xX7dxXaxX12xXcxX192xX5cxX1fxX1bxX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX6xX3xX2axX2bxX4xX3xX2exX2fxX30xX31xX32xX33xX2xX35xX3xX2axX38xXdxX71xX3xX4xXdcxX3xcb49xX3xXexX192xX1a4xX290xX1fxX1bxX3xX1xX154xXbxX3xXexX192xX6bxX3xe05cxbde3xX3xXexX74xX3xX53xX7cxX3xX157xX103xXdxX71xX3xX117xX282xX1fxX1xX3xX32xX1a4xX123xX1fxX1bxX71xX3xXcxX13xX3xX53xX110xX3xX2exX1xX161xX3xX16axXdxX1fxX1xX3xX83xb223xX3xX83xX1a4xX154xX4xX3xX4xX3cxX4xX3xX83xX18fxX6xX3xXbxX1xX1a4xX123xX1fxX1bxX3xX3cxXbxX3xX56xXc3xX1fxX1bxX3xX4xX3cxX4xX1xX3xX5xX7dxX71xX3xd424xXcbxX118xX1fxX3xX5xe4e2xX12dxX3xX40xX11fxX3xXexX192xX1a4xX290xX1fxX1bxX3xX1xX154xXbxX3xXexX74xX3x10002xX2xX3xX1xX5cx92e9xX4xX3xXexX192xX5cxX1fxX1bxX3xX319xX13bxX1fxX1bxX3xX4xX3cxX4xX1xX3xX5xX7dxX71xX3xXbxX1xX5cxX1fxX1bxX3xXexba83xX6xX3xX83xX343xX3xX83xX1a4xX154xX4xX3xX36axXcbxX118xX1fxX3xX5xX370xX12dxX3xX7fxXefxX3xX2axX2bxX4xX3xX2axX38xXdxX3xX4xX103xX1fxX1bxX3xX83xX110xX1fxX1bxX3xXexXf8xXdxX3xX1xXcbxX7dxXcdxX1fxX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xXcxX1xX67xX7dxX3xX2xXefxX3xX4xX6xX3xXe4xX53xX5cxX7cxX1fxX1bxX3xXebxX3cxX3xX35xX71xX3xXf2xX5cxX6xX1fxX3xX53xXf8xX3xX2xX71xX3xXebxXcbxXffxX1fxX3xX102xX103xX4xX3xX40xX71xX3xX117xX118xX5cxX3xX6dxX11cxX1fxX3xX40xX71xX3xX6axX123xX1fxX3xXcxX1xX67xX7dxX3xX2xX12cxX71xX3xXcxX6xX2axX3xX157xX20fxX1fxX1bxX3xX7fxX3xX4xX6xX3xXe4xX117xX2bxX4xX3xX6axX123xX1fxX3xX2xX71xX3xX53xX1a4xX123xX1fxX1bxX3xX157xX103xX1fxX3xX2xX12cxX71xX3xX2exX1xX161xX3xXf2xX3cxX2axX3xX33xX3xXf2xX5cxX6xX1fxX3xX53xX13bxX1fxX1bxX3xX308xX3xX4xX6xX71xX3xXcxXf8xX3xXebxX3cxX3xX33xX3xX2exX1c4xX2axX3xX1c7xX1xX11cxX3xX7fxX3xX4xX6xX71xX3xXcxXcxX3xX13xX1xX5cxX1fxX1bxX3xX2exX1xXffxXcbxX3xX33xX3xX13xX1xX13bxX3xX157xXdxX1fxX1xX3xX2xX3xX4xX6xXc0xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX5cxX56xX7dxXaxX12xXcxX5cxX7cxX1fxX3xXexX95xX1fxX1xX3xX4xXdcxX3xX2xX3xd2e8xX343xX3xX2axX38xXdxX3xXe4xX16axXdxX1fxX1xX3xX13xX1xX15xX3xX33xX3xXf2xX5cxX6xX1fxX3xX53xX13bxX1fxX1bxX12cxX3xX1bxX1xXdxX3xX1fxX1xX21xX1fxX3xX4xX6xX3xX5exXcdxX1fxX1xX3xX83xX1aaxXcbxX3xXexXdxX11cxX1fxXc0xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX5cxX56xX7dxXaxX12xXcxX1xX10xX5cxX3xX83xX3cxX1fxX1xX3xX1bxXdxX3cxX3xX4xX159xXbxX3xX83xX103xX3xX56xX18fxX4xX1xX3xXe4xXexX1xX10xX5cxX3xX157xX1bxX1xX18fxX3xX36axXcbxX7dxX70xXexX3xX2xX7fxX77xX41xX157x1031dxX33xX2exX13xX71xX3xX1fxX1bxX7cxX7dxX3xX2xX2xX41xX2x1079fxX41xX7fxX54dxX7fxX2xX3xX4xX67xX6xX3xX2exX1xX161xX1fxX1xX3xXbxX1xX67xX12dxX3xX53exXcbxX7dxX70xXexX3xX83xX18fxX1fxX1xX3xX11fxX77xX54dxX54dxX41xX53exXf2xX33xX117xX6dxXcxX71xX3xX1fxX1bxX7cxX7dxX3xX2xX7fxX41xX2xX54dxX41xX7fxX54dxX7fxX2xX3xX4xX67xX6xX3xX117xX103xX3xX6dxX3xXexX70xX12cxX71xX3xXexX5cxX7cxX1fxX3xXexX95xX1fxX1xX3xX6bxX3xX4xX159xXbxX3xX83xX103xX3xX2xX12dxX3xX2xX40xX3xX1xXcbxX7dxXcdxX1fxX71xX3xXexX1xX18fxX71xX3xXexX1xX7cxX1fxX1xX3xX6bxX3xX4xX159xXbxX3xX83xX103xX3xX2xXc0xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX5cxX56xX7dxXaxX12xX1c7xX1xX20fxX1fxX1bxX3xX4xXdcxX3xX4c1xX343xX41xXbxX1xX1a4xX290xX1fxX1bxX41xXexX1xX18fxX3xXexX192xX159xX1fxX3xX6bxX3xX4xX159xXbxX3xX83xX103xX3xX11fxX12dxX3xX4xXdcxX3xX7fxX3xX4c1xX343xX3xX6bxX3xX4xX159xXbxX3xX83xX103xX3xX40xX3xXe4xX2exX1xX161xX3xXcxXdxX11cxX1fxX3xX33xX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX117xX6xX12dxX3xXebxXcbxXffxX1fxX3xX102xX103xX4xX3xX33xX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xXcxX1xX67xX7dxX12cxX12dxX3xX2xX54dxX3xX4c1xX343xX3xX6bxX3xX4xX159xXbxX3xX83xX103xX3xX7fxX3xX319xX7cxX3xX7fxX2xX40xX3xX4c1xX343xX41xXbxX1xX1a4xX290xX1fxX1bxX41xXexX1xX18fxX3xXexX192xX159xX1fxX3xX4xe196xX1fxX3xX5xXf8xXdxX3xX6bxX3xX4xX159xXbxX3xX83xX103xX3xX2xXc0xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcbfcxXcbxXexX1xX5cxX192xXaxX12xX30xa7f9xX1fxX3xX102xX6xX1fxX1bxX0xX41xXbxX12

Văn Lang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Kiểm soát chặt, không để bùng phát dịch!

Kiểm soát chặt, không để bùng phát dịch!
2021-12-31 21:37:00

Tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay tại các tỉnh, thành phố trong nước đang diễn biến phức tạp, số ca mắc mới tăng nhanh. Trên địa bàn tỉnh, thời gian gần đây xuất hiện nhiều...

Hiệu quả mô hình điều trị F0 tại nhà

Hiệu quả mô hình điều trị F0 tại nhà
2021-12-31 14:26:00

baophutho.vn Phú Thọ là một trong những tỉnh đã mạnh dạn áp dụng mô hình điều trị các trường hợp F0 không có triệu chứng tại nhà, nơi cư trú khi tỷ lệ bao...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long