Cập nhật:  GMT+7
c01exd2d2x15637x1258fx119bfxf031x147f9xcd69xccd5xX7x130f6x126f3xf8b8xd2eaxdab6x11705xX5xebadxXax157ebxc9a0xf151xX3x119b9xec7fx14572xXexX3xX4xX1xf14dxX6xX3xf26cxXdxfa5cxe123xX3xX1x113b1x14910x115faxX13xX14xX3xX16xX17xX18xXexX3xX4xc261xX3xX20xefe4xX3xebf2x123c1xX27xX28x1103fxX3xXexd3c4xX27xX1xX3xX23x14d00xXexX3bxX3xXexX1xX6xX27xX1xX3xX27xX1xXdx10d47xXexX3bxX3xX28xXdxff2bxXdxX3xX37xdf82xX4xX3bxX3xXexXdxX22xX17xX3xX37xcbc9xX23xX3bxX3xXexXdxX22xX17xX3xX20xXdxX22xX23xX3bxX3xX23xX43xXexX3xX4x14544xX3xX1xX26xX27xX28xX3bxX3xX37xe7f8x14dd8xX4xX3xff8bx137bbxX27xX28xX3xX37xd60dxX3xX4xX1xX1dxX6xX3xX4xX43xX4xX3x13ccfxX50xX27xX1xX3xX20x10065xX3xX1xX26xX27xX28xX3xX27xX1xX81xX3xX1xf5bbxX3bxX3xX20xXdxX22xX23xX3xX1xX26xX27xX28xX3bxX3xX37xX6xX17xX3xX1xX26xX27xX28xX3bxX3x12da6xX1xX56xX27xX3xXexXdx14a35xX27xX28x105c1xX0x112bdxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13404xX10xX6xX85xXaxX12xX13xX14xX3xX16xX17xX18xXexX3xX4xX1xX1dxX6xX3xX20xXdxX22xX23xX3xX1xX26xX27xX28xX0xXccxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12722xXa8xX85xdb3fxXaxX12xX13xX14xX3xX16xX17xX18xXexX3xX4xX32xX3xX20xX35xX3xX37xX38xX27xX28xX3bxX3xXexX3exX27xX1xX3xX23xX43xXexX3bxX3xXexX1xX6xX27xX1xX3xX27xX1xXdxX50xXexX3bxX3xX28xXdxX56xXdxX3xX37xX5axX4xX3bxX3xXexXdxX22xX17xX3xX37xX64xX23xX3bxX3xXexXdxX22xX17xX3xX20xXdxX22xX23xX3bxX3xX23xX43xXexX3xX4xX78xX3xX1xX26xX27xX28xX3bxX3xX37xX81xX82xX4xX3xX85xX86xX27xX28xX3xX37xX8bxX3xX4xX1xX1dxX6xX3xX4xX43xX4xX3xX96xX50xX27xX1xX3xX20xX9cxX3xX1xX26xX27xX28xX3xX27xX1xX81xX3xX1xXa8xX3bxX3xX20xXdxX22xX23xX3xX1xX26xX27xX28xX3bxX3xX37xX6xX17xX3xX1xX26xX27xX28xX3bxX3xXc0xX1xX56xX27xX3xXexXdxXc7xX27xX28xXcaxX0xXccxXbxX12xX0xXbxX12xX13xX14xX3xX16xX17xX18xXexX3bxX3xX4x154a0xX27xX3xX4xX32xX3xXexX22xX27xX3x10e7fxX18xX3xX4xX6xX27xX3x13e45xXexX22xX27xX3xXc0xX1xXa8xX6xX3xX1xX26xX4xX3xX5x1352dxX3xX106xX10xX5xX6xX23xX4xX6xX27xX85xX6xX3xX4xX1xXdxX27xX10xX27xX7xXdxX7xX3xX1d0x1318axd40ex12162xX3xX13xX10xX85xXcaxX1f9xX3bxX3xX5xX1dfxX3xX23xX5axXexX3xX4xd232xX109xX3xXexX1xX56xXa8xX3xX7x11cdfxX27xX28xX3xX85xX6xXdxX3xXexX1xX17xX5axX4xX3xX1xX26xX3x15d83xX6xX109x11040xc4c4xX27xX3xX1d0x10ca6xe447xXdxX85xX6xX4xX10xX6xX10xX1f9xXcaxX0xXbxX12xX1f8xX20axX109xX3xX4xX6xXa8xX3xXc0xX1xXa8xX56xX27xX28xX3x14240xX3bxc76cxX3xX227xX3xX2xX23xX3bxX3xX23xX26xX4xX3xXexX1xX1dfxX27xX1xX3xXex148ccxX27xX28xX3xXc0xX1xX32xX23xXcaxX3xX106xX5axX3xXbxX1xf126xX27xX3xX4xX1xX3exX27xX1xX3xX37xX81xX82xX4xX3xX85xX86xX27xX28xX3xX5xX1dfxX23xX3xXexX1xX17xX213xX4xX3xX5xX1dfxX3xXexX1xX20axX27xX3xX22dxcdccxX3xX1d0xXexX1xX81xX64xX27xX28xX3xX37xX81xX82xX4xX3xX28xX26xXdxX3xX5xX1dfxX3xX4x13e50xX1f9xXcaxX3xX1f8xX32xX3xXexX1xX8bxX3xX4xX1x15427xX3xX85xX86xX27xX28xX3xX22dxXdxX22xX27xX28xX3xX20xX35xX3xX22dxX14xX3xX16xX17xX18xXexX3xX1xXa8x11545xX4xX3xX85xX86xX27xX28xX3xXbxX1xX213xXdxX3xX1xX82xXbxX3xX20xd743xXdxX3xX23xX5axXexX3xX7xX213xX3xX20xX35xX3xXexX1xX17xX213xX4xX3xXc0xX1xX43xX4xX3xX85xX81xX2e3xXdxX3xX37xX20axX109xcdc9xX0xXexX6xX96xX5xX10xX3xX7xXexX109xX5xX10xX9xXaxX23xX6xX22dxX28xXdxX27xX303x10511xXbxX1c9xX3xX6xX17xXexXa8xXaxX12xX0xXexX22dxX12xX0xXexX85xX12xX0xXdxX23xX28xX3xX7xX22dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX303xXccxXccxX96xX6xXa8xXbxX1xX17xXexX1xXa8xXcaxX20xX27xXccxXa8xX5xX85xX85xX6xXexX6xXccxfd0bxX10xX96xX7xXdxXexX10xXccxX7xX17xX4xX227xXc0xX1xXa8xX10xX227xX85xXa8xXdxX227xX7xXa8xX27xX28xXccxX319xX249xX2xX2xXccx11fa4xXccxX2xX319xX370xd5afx1485fx15d61xX370xX319xX1f8xX377xX2xXccxX2xX319xX24bx12a13xX381xX375xX2xX319xX376xX381xec2cxX375xX249x12450xX16xX17xX6xXexXcax1414dxXbxX28xXaxX12xX0xXccxXexX85xX12xX0xXccxXexX22dxX12xX0xXexX22dxX12xX0xXexX85xX12xX0xXbxX12xX13xX14xX3xX16xX17xX18xXexX3xX85xX86xX27xX28xX3xX37xX8bxX3xX4xX1xX1dxX6xX3xX4xX43xX4xX3xX96xX50xX27xX1xX3xX20xX9cxX3xX1xX26xX27xX28xX3xX27xX1xX81xX3xX1xXa8xX3bxX3xX20xXdxX22xX23xX3xX1xX26xX27xX28xX3bxX3xX37xX6xX17xX3xX1xX26xX27xX28xX3bxX3xXc0xX1xX56xX27xX3xXexXdxXc7xX27xX28xX0xXccxXexX85xX12xX0xXccxXexX22dxX12xX0xXccxXexX6xX96xX5xX10xX12xX0xXbxX12xX13xX14xX3xX16xX17xX18xXexX3xX37xX228xX27xX303xX3xX13xX293xX3xX22dxX14xX3xX16xX17xX18xXexX3xXexX81xX228xXdxX3xX2xX249xX3xX227xX3xX319xX249xX28xX3bxX3xX23xX17xX213xXdxX3x11fa2xX27xX3xX23xX81xX228xXdxX3xX1xX5axXexXcaxX3xX224x13bdaxX109xX3xXexX1xX20axX27xX3xX22dxX293xX3xX22dxX14xX3xX16xX17xX18xXexX3xXexX81xX228xXdxX3bxX3xX22dxe136xX6xX3xX7xX18xX4xX1xX3bxX3xX27xX1x1131fxX27xX28xX3xX16xX17xX6xX3xX27xX81xX2e3xX4xX3xX7xf72cxXdxX3xX37xX8bxX3xX7xX43xXexX3xXc0xX1xX17x12147xX27xX3xX22dxf169xXdxX3xX28xXdx113a3xX3xX27xX43xXexX3xX20xX2e3xXdxX3xX23xX17xX213xXdxX3bxX3xX20xX38xXexX3xX5xX447xX109xX3xX27xX81xX2e3xX4xX3xX27xX28xX26dxX23xX3xX20xX1dfxX3xX27xX17xX213xXexX3xX85xe46exX27xX3xX85xX4bbxX27xXcaxX0xXbxX12xX106xX490xX3xX4xX1bfxX27xX3xX5xX18xXdxX3xX37xX10xX23xX3xX1xX228xX3xX27xX32xX27xX28xX3xX20xX1dfxX3xX37xX38xXbxX3xX27xX28xXa8xX1dfxXdxX3xX4xX78xXcaxX3x12287xX28xX1dfxX109xX3xX17xX213xX27xX28xX3xX319xX3xX227xX3xX388xX3xX5xX4bbxX27xX3bxX3xX85xX86xX27xX28xX3xX5xXdxX9cxX27xX3xXexX22dxXa8xX27xX28xX3xX388xX3xX227xX3xX24bxX3xX27xX28xX1dfxX109xXcaxX3xX4edxXc7xX17xX3xX85xX86xX27xX28xX3xX22dxX293xX3xX22dxX14xX3xX16xX17xX18xXexX3xXc0xX1xX47axX3bxX3xX4xX1xX2b7xX3xX4xX4bbxX27xX3xX388xX3xX227xX3xX381xX28xX3bxX3xX7xX6xXa8xX3xX20xX1dfxX27xX28xX3bxX3xX7xX38xX4xX3xX20xX2e3xXdxX3xX27xX81xX2e3xX4xX3xX17xX213xX27xX28xXcaxX3xf2c9xX213xX3xX5xX4bbxX27xX3xX20xX1dfxX3xX27xX28xX1dfxX109xX3xX17xX213xX27xX28xX3xXexX1xX17xX213xX4xX3xX4x129b1xX27xX28xX3xX27xX1xX81xX3xXexX22dxX22xX27xXcaxX0xXbxX12xX13xX14xX3xX16xX17xX18xXexX3xX20xX2e3xXdxX3xX4xX6xX23xX3xXexX1xX56xXa8xX3bxX3xX4xX43xXexX3xX4xX43xX27xX1xX303xX3xX13xX293xX3xX22dxX14xX3xX16xX17xX18xXexX3xXc0xX1xX47axX3xX370xX28xX3bxX3xX1xXa8xX1dfxX27xX28xX3xX4xX4bbxX23xX3xX319xX28xX3bxX3xX4xX6xX23xX3xXexX1xX56xXa8xX3xX319xX28xX3bxX3xX4xX43xXexX3xX4xX43xX27xX1xX3xX319xX28xXcaxX3xX1f8xX43xX4xX1xX3xX85xX86xX27xX28xX303xX3xebbaxX10xX23xX3xX4xX43xX4xX3xX20xX35xX3xXexX43xX27xX3xX27xX1xf292xX3bxX3xX17xX213xX27xX28xX3xX4xX1xXdxX22xX17xX3xX20xX2e3xXdxX3xX27xX81xX2e3xX4xX3xX37xX17xX27xX3xX7xX47axXdxX3xX37xX8bxX3xX27xX28xX17xX5axXdxXcaxX0xXbxX12xX13xX14xX3xX16xX17xX18xXexX3xX20xX2e3xXdxX3xX7xX1dfxXdxX3xX37xX447xXexX303xX3xX13xX293xX3xX22dxX14xX3xX16xX17xX18xXexX3xXc0xX1xX47axX3xX376xX28xX3bxX3xX1xX18xXexX3xX37xX26dxX17xX3xX4xX1xXdxX9cxX17xX3xX376xX28xX3bxX3xX85xX20axX109xX3xX4xX6xX23xX3xXexX1xX56xXa8xX3xXexX81xX228xXdxX3xX376xX28xX3bxX3xX7xX1dfxXdxX3xX37xX447xXexX3xXc0xX1xX47axX3xX2xX249xX28xXcaxX3xX5f5xX10xX23xX3xX1xX18xXexX3xX37xX26dxX17xX3xX4xX1xXdxX9cxX17xX3xX7xX6xXa8xX3xX20xX1dfxX27xX28xX3bxX3xX7xX1dfxXdxX3xX37xX447xXexX3xX20xX1dfxX3xX22dxX293xX3xX22dxX14xX3xX16xX17xX18xXexX3xX37xX9cxX17xX3xXbxX1xX228xXdxX3xXc0xX1xX47axX3bxX3xX22dxXdxX22xX27xX28xX3xX85xX20axX109xX3xX4xX6xX23xX3xXexX1xX56xXa8xX3xX37xX8bxX3xXexX81xX228xXdxXcaxX3xX1f8xX1xXa8xX3xX4xX43xX4xX3xX20xX35xX3xX20xX1dfxXa8xX3xX447xX23xX3bxX3xX7xX38xX4xX3xX20xX2e3xXdxX3xX370xX249xX249xX23xX5xX3xX27xX81xX2e3xX4xX3xX4xX1bfxX27xX3xX5xX447xX109xX3xX2xX249xX249xX23xX5xX3bxX3xX17xX213xX27xX28xX3xX5xX1dfxX23xX3xX27xX1xXdxX9cxX17xX3xX5xX4bbxX27xX3xXexX22dxXa8xX27xX28xX3xX27xX28xX1dfxX109xX3bxX3xX23x15663xXdxX3xX5xX4bbxX27xX3xX23xX5axXexX3xXexX1xd016xX6xX3xX4xX6xX27xX1xXcaxX0xXbxX12x14471xXdxX22xX27xX3xX22dxX14xX3xX16xX17xX18xXexX303xX3xX13xX293xX3xX22dxX14xX3xX16xX17xX18xXexX3xX1d0xX7xX6xXa8xX3xX20xX1dfxX27xX28xX1f9xX3xX24bxX249xX28xX3bxX3xX1xX18xXexX3xX28xX447xX4xX3xX1d0xX96xX606xX3xX20xX606xX3xX37xX10xX27xX1f9xX3xX388xX249xX28xX3bxX3xX37xX18xXdxX3xX1xX48bxXdxX3xX2xX249xX28xX3bxX3xX16xX17xX56xX3xX27xX6xX3xX37xXdxXc7xX4xX3xX1d0xX37xX213xXexX3xXexX48bxX27xX3xXexX3exX27xX1xX1f9xX3xX2xX249xX249xX28xXcaxX3xX5f5xX10xX23xX3xX4xX43xX4xX3xX20xX35xX3xXexX43xX27xX3xX27xX1xX606xX3bxX3xX22dxX20axX109xX3xX23xX35xX27xX3bxX3xX1xXa8xX1dfxX3xX20xX2e3xXdxX3xX37xX81xX64xX27xX28xX3xX5xX1dfxX23xX3xXexX1xX1dfxX27xX1xX3xX20xXdxX22xX27xX3bxX3xX23xX743xXdxX3xX20xXdxX22xX27xX3xX249xX3bxX370xX28xX3bxX3xXbxX1xX228xXdxX3xXc0xX1xX47axX3xX20xX1dfxX3xX96xX56xXa8xX3xX16xX17xX56xX27xX3xXexX22dxXa8xX27xX28xX3xX5xX26xX3xXc0xX3exX27xXcaxX3xX4edxX28xX81xX64xXdxX3xX5xX2e3xX27xX3xX23xX743xXdxX3xX5xX4bbxX27xX3xX27xX28xX26dxX23xX3xX27xX17xX213xXexX3xX85xX4bbxX27xX3xX1xX6xXdxX3xX20xXdxX22xX27xX3bxX3xXexX22dxX14xX3xX10xX23xX3xXexX25exX3xX24bxX3xX227xX3xX2xX249xX3xXexX17xX78xXdxX3xX23xX5axXexX3xX20xXdxX22xX27xXcaxX3xX4edxX28xX1dfxX109xX3xX27xX28xX26dxX23xX3xX370xX3xX227xX3xX24bxX3xX5xX4bbxX27xXcaxX3xXcxX1xX10xXa8xX3xXcxXdxX27xX3xXexd7cdxX4


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Nhận biết dấu hiệu khởi phát đột quỵ não

Nhận biết dấu hiệu khởi phát đột quỵ não
2009-10-27 16:11:00

hời kỳ khởi phát của tai biến mạch máu não, đau đầu mang tính chất kỳ dị, khác hẳn với những lần đau đầu thường ngày và thường kèm theo những rối loạn tâm thần mà dân gian mê...

Có thần dược trị gan nhiễm mỡ?

Có thần dược trị gan nhiễm mỡ?
2009-10-27 14:12:00

ừ khi siêu âm chẩn đoán ra đời, người ta thấy ngày càng có nhiều người phát hiện bị gan nhiễm mỡ hơn. Do trước đó không có triệu chứng bất thường nào về đường gan mật nên không...

Tác dụng từ việc ăn giá đỗ

Tác dụng từ việc ăn giá đỗ
2009-10-27 13:27:00

heo một nghiên cứu, trong 100g giá đỗ xanh có 5,5g protid, 5,3 glucid, 38g Ca, 91mg P, 1,4mg Fe, 0,2mg vitamin B1, 0,13mg vitamin B2, 0,75mg vitamin PP, 0,09mg vitamin B6, 10mg...

Ăn gì để ngủ ngon?

Ăn gì để ngủ ngon?
2009-10-27 07:24:00

n hạt sen sẽ ngủ ngon có lẽ là lời khuyên phổ biến nhất mà bất cứ bà mẹ nào cũng biết, thế ngoài hạt sen ra, còn những thực phẩm nào tốt cho giấc ngủ, hay những thực phẩm nào...

Củ quả bổ dưỡng, giảm đau viêm khớp

Củ quả bổ dưỡng, giảm đau viêm khớp
2009-10-26 14:23:00

hực phẩm tuy không thể chữa trị dứt điểm bệnh viêm khớp nhưng vẫn có tác dụng hiệu quả trong việc làm giảm các triệu chứng đau, sưng của bệnh. Hơn nữa “liều thuốc giảm đau” này...

Vitamin C - Bao nhiêu là đủ?

Vitamin C - Bao nhiêu là đủ?
2009-10-26 13:39:00

ác chuyên gia khuyến cáo, hiện đang có sự nhầm lẫn trong việc bổ sung vitamin C nên dẫn đến thừa, gây ra nhiều chứng bệnh... Chỉ cần ăn uống đa dạng thực phẩm là bạn đã bổ sung...

Chữa viêm họng không dùng kháng sinh

Chữa viêm họng không dùng kháng sinh
2009-10-26 10:25:00

hời tiết thất thường như hiện nay khiến bệnh nhân viêm đường hô hấp tăng cao. Theo các chuyên gia y tế, không nhất thiết phải dùng ngay kháng sinh khi chớm viêm họng mà có thể...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long