Cập nhật:  GMT+7
d176x11252x103d4x13a33xf3dex121aex107b8x12c3bx1250fxX7x14b5fx10bc9x14cd3xd2f3xe576x12c7cxX5x14a7fxXaxf785xXaxXcx11b83x15a54x14354xX3xX5x114b7xX3xX1x1594cxX17x1103exX3x1499cxf3b4x11f44x13405xX3xX5xX16xX17xX3xXexX1x14229xX3xX22xf24fxX2fxX2fxX0x132ebxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12464xX10xX6xd65exXaxX12xX42xe8d4xfbf8xX17xX1fxX3xX2cxX17xX1fxX3x14afaxXcxX15xX16xX17xX3xX5xX1axX3xX1xX1dxX17xX1fxX3xX21xX22xX23xX24xX3xX5xX16xX17xX3xXexX1xX2cxX3xX22xX2fxX2fxX2fxX3xX4x14910xX6xX3xXcx13dd6xXbxX3xdaacx12592x1562exX17xX3x12e86xXdx1497bxX17xX3xX5x110d2xX4xX3xX22xXdxX81xXexX3xX23xX6x12595x11048xX3xX17xX1fxX7cx12576xX3x11d6dxX33xX2x118e2xX90xX3x11d72x143dcxX17xX1fxX3xXexX95xX3xX7fxXdxX81xX17xX3xX5xX85xX4xX3x1348bxX1x1327axX3xXcxX1x1372bxX3xXbxX1x11ce8xXdxX3xX1xd804xXbxX3x12735xf844xXdxX3xdf76xX6xX17xX3xX9dxX1x11cf7xX3xX7ax122ddxX7bxX3xXbfxX77xX17xX3xX7ax15568xX17xX1fxX3xX1xXdx1084exX17xX3xX8fx1264cxX15xX3xXex10c4axX17xX1xX3xX17xX1fxX15xX95xX81xX17xX3xXexXc9xX17xX1xX3xX4x12a94xX17xX1fxX3xXc3xX81xX17xX1xX3xXbfxXdxX81xX17xX3xX7axX6xX3x11b8dxX1xX7bxX6xX3xXexXc9xX17xX1xX3xXex12528xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xX4xX1xX49xfa60xX17xX1fxX3xXexe2aaxXe2xX17xX1xX3xXexXe2xX17xX1xX3xX17xX1fxX15xX95xX81xX17xX3xX1xXdxXdaxX17xX3xX8fxXdexX15xX3xX52xXcxX15xX16xX17xX3xX5xX1axX3xX1xX1dxX17xX1fxX3xX21xX22xX23xX24xX3xXbfxXc0xXdxX3xXexX1xX9exX17xX1fxX3xX7axXdxX81xXbxX3xX52xX22xXccxX17xX3xXexX11exXdexXdxX3xXexXdxX8fxX90xX3xX8fxXd4xXexX3xXex11bbexX8fxX3xX5x13065xX17xX1fxX24x134c5xX3xXcxX1xX6xX8fxX3xX1fxXdxX6xX3xX4xX1xX49xX119xX17xX1fxX3xXexX11exXe2xX17xX1xX3xX4xe0e9xX3xX1fxX16xX17xX3xX2x136bfxX196xX3xX4xXdexX17xX3x13a5fxXd4xX90xX3xX4xX9exX17xX1fxX3xX17xX1xf9cbxX17xX3xX5xX6xX7bxX3xX7axXd4xX17xX1fxX3xXexX1xX15xXd4xX4xX3xX19dxX6xX3xX7axX119xX17xX3xXbfx12a72x1500cxX3xX9dxX9exX17xX1fxX3xXexX95xX3xX7fxXdxX81xX17xX3xX5xX85xX4xX3xXaexX1xXb0xX3xXcxX1xXb4xX90xX3xXcxX11exX15xX95x1272bxX17xX3xXex10353xXdxX3xX7fxXdxX81xX17xX3xXcxX1a8xX95xX3xXc3x10be3xX4xX3xXbfxX7cxX3x10a98xe449xX3xX17xX1fxX1xXdxX81xXbxX3xX45xX1c2xX4xX1xX3xXbfx11e10xX3xX7axXdxX81xX17xX3xX5xX85xX4xX3xXexX1xX15xXd4xX4xX3xXcxX10fxX17xX1fxX3xX9dxX9exX17xX1fxX3xXexX95xX3xX7axXdxX81xX17xX3xX5xX85xX4xX3xd1b3xXdxX1e3xX17xX3xXc3xX1f4xX4xX176xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9dxX6xXbxXexXdxX7bxX17xXaxX12xX0xXdxX8fxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9dxX10xX17xXexX10xX11exXaxX3xX7xXexX95xX5xX10xX9xXax15126xXdxX45xXexX1xX1c3xX3xX2xX196xX196xX196xXbxef36xf924xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX1c3xX3x13d07xX285xX97xXbxX27axX27bxXaxX3xX7xX11exX4xX9xXaxX33xX33xX4xX176xX19dxX6xX7bxXbxX1xX15xXexX1xX7bxX176xXbfxX17xX33xX45xX10xX7xX104xXexX7bxXbxX33xX17xX10xX26exX7xX33xX9axX9ax12c0axX97xX33xX2xX2xX2xX45xf324xX2xX2b2xX2b2xX9axX2b9xX196xXexX9axdae6xX97xX285xX5xX97x111efxXdxX8fxX1fxX2c7xX285x137ecxX9ax13a98xX176x12a42xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX15xX16xX17xX3xX5xX1axX3xX1xX1dxX17xX1fxX3xX21xX22xX23xX24xX3xX5xX16xX17xX3xXexX1xX2cxX3xX22xX2fxX2fxX2fxXaxX3xX26exXdxX45xXexX1xX9xXaxX2xX196xX196xX196xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX285xX285xX97xXaxX3xX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9dxX6xXbxXexXdxX7bxX17xXaxX12xX9dxXdexX17xX3xX19dxXd4xX90xX3xX4xX9exX17xX1fxX3xX17xX1xX1a8xX17xX3xX9dxX9exX17xX1fxX3xXexX95xX3xX7fxXdxX81xX17xX3xX5xX85xX4xX3xXaexX1xXb0xX3xXcxX1xXb4xX3xXexX1xX6xX8fxX3xX1fxXdxX6xX3xX1xXdxXdaxX17xX3xX8fxXdexX15xX3xX52xXcxX15xX16xX17xX3xX5xX1axX3xX1xX1dxX17xX1fxX3xX21xX22xX23xX24xX176xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX7bxX45xX95xXaxX12xX52xXcxX15xX16xX17xX3xX5xX1axX3xX1xX1dxX17xX1fxX3xX21xX22xX23xX24xX3xX5xX7cxX3xX1xX7bxXccxXexX3xX7axXd4xX17xX1fxX3xXexX1xX49x108d0xX17xX1fxX3xX17xXdxe9e9xX17xX3xX45xX7bxX3xXcxX10fxX17xX1fxX3xX9dxX9exX17xX1fxX3xXexX95xX3xX7fxXdxX81xX17xX3xX5xX85xX4xX3xX8fxXdxX1e3xX17xX3xXc3xX1f4xX4xX3xXbxX1xXdexXexX3xX7axXd4xX17xX1fxX3xXbfxX7cxX7bxX3xXexX1xXdexX17xX1fxX3xX2xX9axX3xX2c7xX3xXcxX1xXdexX17xX1fxX3xXcxX11exXdxX3xX1a8xX17xX3xX104xX1xXdexX4xX1xX3xX1xX7cxX17xX1fxX3xXbfxX7cxX3xXexX1xXdxXdaxXexX3xXexX1xX85xX4xX3xX4xX1xX7cxX7bxX3xX23xX1fxX7cxX95xX3xXexX11exX15xX95xX1e3xX17xX3xXexX1xXb8xX17xX1fxX3xX17xX1fxX7cxX17xX1xX3xX7fxXdxX81xX17xX3xX5xX85xX4xX3xX22xXdxX81xXexX3xX23xX6xX8fxX3xd674xX9axX2xX33xX2xX9axX33xX2xX97xX2b9xX2b2xecabxX176xX3xX22xXc0xXdxX3xX8fxX7bxX17xX1fxX3xX8fxX15xXb8xX17xX3xX8fxX6xX17xX1fxX3xe944xX3xX17xX1fxX1x12fdfxX6xX3xXexX1xXdxXdaxXexX3xXexX1xX85xX4xX3xX1xX49xXc0xX17xX1fxX3xXbfxX1e3xX3xX4xXd4xX17xX1fxX3xX7axX1dxX17xX1fxX3xX27axe165xX3xX1xXd4xXdxX90xX3xX7axX18fxX17xX1fxX3xX1fxX18fxXbxX3xX5xX49xXbcxX17xX1fxX3xX8fxXdexX15xX3xXbxX1xX20axX4xX3xXbfxX20axX3xX4xX16exXbxX3xX4xX2cxX15xX3xXbfxX7cxX3xX45xX85xX3xXbxX1xX172xX17xX1fxX3xX4xX1xX7bxX3xX17xX1xe1adxX17xX1fxX3xX17xX1fxX49xX3b7xXdxX3xX19dxX81xX17xX1xX176xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc3xX7bxX45xX95xXaxX12xXc3xX3bdxX17xX3xX4xXccxX17xX1xX3xX17xX1xX4d4xX17xX1fxX3xX17x141d1xX3xX5xX85xX4xX3xX7axX1e7xX8fxX3xX19dxX1e7xX7bxX3xX4xX15xX17xX1fxX3xX4xX16exXbxX3xX7axXdxX81xX17xX3xXbxX1xX20axX4xX3xXbfxX20axX3xX8fxX20axX4xX3xXexXdxX3bdxX15xX3xXbxX1xXdexXexX3xXexX11exXdx12a28xX17xX3xX104xXdxX17xX1xX3xXexXdaxX3xX2c7xX3xX27axX498xX3xX1xXd4xXdxX90xX3xX4xXdexX17xX3xX19dxXd4xX90xX3xX4xX9exX17xX1fxX3xX17xX1xX1a8xX17xX3xXbfxXdxX3bdxX17xX3xX9dxX9exX17xX1fxX3xXexX95xX3xX7fxXdxX81xX17xX3xX5xX85xX4xX3xXaexX1xXb0xX3xXcxX1xXb4xX3xX5xX15xX9exX17xX3xX471xX3xXexX1xX2cxX4xX3xXexX11exXdexX4xX1xX3xX17xX1xXdxX81xX8fxX3xX4xX73xX6xX3xX8fxXe2xX17xX1xX3xX7axXb8xXdxX3xXbfxXc0xXdxX3xX27axX498xX3xX1xXd4xXdxX90xX3xX4xXd4xX17xX1fxX3xX7axX1dxX17xX1fxX3xX19dx10866xX17xX1fxX3xX17xX1xX4d4xX17xX1fxX3xXbfxXdxX81xX4xX3xX5xX7cxX8fxX3xX4xX20axX3xXexX1xX53dxX90xX3xXexX11exX7bxX17xX1fxX3xX7axX18fxX3xX4xX18fxX3xXbfxXdxX81xX4xX3xXexX1xX6xX8fxX3xX1fxXdxX6xX3xX4xX1xX49xX119xX17xX1fxX3xXexX11exXe2xX17xX1xX3xX1xXdxXdaxX17xX3xX8fxXdexX15xX3xXexXe2xX17xX1xX3xX17xX1fxX15xX95xX81xX17xX176xX3xX7fxX1a8xX95xX3xX5xX7cxX3xX1xX7bxXccxXexX3xX7axXd4xX17xX1fxX3xX4xX18fxX3xX471xX3xX17xX1fxX1xX476xX6xX90xX3xXexX1xX53dxX3xX1xXdxX81xX17xX3xXexXdxX17xX1xX3xXexX1xX16xX17xX3xX52xXexX49xX119xX17xX1fxX3xXexX1xX1a8xX17xX3xXexX49xX119xX17xX1fxX3xXdexXdxX24xX90xX3xX17xX1fxX1xX476xX6xX3xX4x15157xX3xX4xX6xX7bxX3xX7axdbd5xXbxX3xXbfxX7cxX3xXexX11exXdexX4xX1xX3xX17xX1xXdxX81xX8fxX3xX4xX73xX6xX3xX4xXdexX17xX3xX19dxXd4xX90xX3xX4xX9exX17xX1fxX3xX17xX1xX1a8xX17xX3xXbfxXdxX3bdxX17xX3xX17xX1fxX7cxX17xX1xX3xX7fxXdxX81xX17xX176xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13fbexX15xXexX1xX7bxX11exXaxX12x11696xX17xX1xX3x14cc6xX49xX119xX17xX1fxX0xX33xXbxX12

Ánh Dương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Điều bất ngờ khi uống cà phê pha phin

Điều bất ngờ khi uống cà phê pha phin
2023-11-30 14:35:00

Những người thích uống cà phê coi thức uống này giống như một loại thần dược giúp tiếp thêm sinh lực cho cơ thể, tâm trí và tâm hồn. Nên pha chế và uống thế nào để phát huy tối...

Gia tăng trẻ nhỏ mắc cúm A

Gia tăng trẻ nhỏ mắc cúm A
2022-12-09 08:06:00

baophutho.vn Thời gian qua, số lượng bệnh nhi mắc cúm A có dấu hiệu gia tăng. Nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng nặng: Sốt cao, không đáp ứng thuốc hạ...

4 lợi ích của khoai tây với người có cholesterol cao

4 lợi ích của khoai tây với người có cholesterol cao
2022-12-08 16:45:00

Khoai tây là một trong những loại thực phẩm có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe, giúp hạ huyết áp, hạ mỡ máu, kiểm soát lượng đường trong máu một cách hiệu quả. Dưới đây là...

Đảm bảo cung ứng đủ thuốc, vật tư

Đảm bảo cung ứng đủ thuốc, vật tư
2022-12-08 12:33:00

baophutho.vn Thực hiện Thông báo số 33/TB-HĐND ngày 27/7/2022 của HĐND về Kết luận phiên giải trình, chất vấn của Chủ tọa Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XIX,...

8 dấu hiệu nhận biết ung thư vú sớm

8 dấu hiệu nhận biết ung thư vú sớm
2022-12-07 16:39:00

Ung thư vú là bệnh nguy hiểm xuất hiện ở cả nam và nữ. Bệnh có tỉ lệ biến chứng và tử vong cao nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Sáu thói quen giúp phòng ngừa cảm lạnh

Sáu thói quen giúp phòng ngừa cảm lạnh
2022-12-07 14:48:00

Sau hai năm COVID, mũi miệng của chúng ta luôn được khẩu trang bảo vệ, giờ là thời điểm các loại virus trong mùa đông quay trở lại tấn công đường hô hấp. Cần học cách bảo vệ...

Cholesterol cao nên ăn thực phẩm màu gì?

Cholesterol cao nên ăn thực phẩm màu gì?
2022-12-06 16:41:00

Cholesterol cao là một bệnh tương đối phổ biến, nhiều người trong chúng ta có thể mắc bệnh này và cần có chế độ ăn uống lành mạnh. Dưới đây là một số thực phẩm có tác dụng hạ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long