Cập nhật:  GMT+7
4buSe+G7oOG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p0J9YjMl4buc4buYRzs14buieOG7tOG6p+G7omJ7fSFi4buie8avfeG7oj7hu7I14buiUOG7omIg4buiJOG6ozU+4bui4bqr4bukY+G7oj59w6A1PuG7ojPhuqEj4buM4buiNOG6u+G7pOG7okDhu6o24buiI2Uj4buiQMOj4buSL3vhu6Dhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu5J9ND7hu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5w9YntjNEDhu6I9e309JeG7on3GoSU1YiXhuqnhu5zhu6LhuqtiZzMlSuG7nOG7hX09YnvDk+G7olRUU+G6p2bDkuG7onslfT57YsOT4buiUlJR4bqnZsOS4buc4bui4bqr4bqpI0rhu5wvLyPhu45A4bukNuG6p3tjYns24buO4buDNS89JeG6qzJiNuG6py81JeG7heG6qy9QUVBQL+G7oOG7oOG7oD1UUOG7oFDDmlDhu55iUeG7nlNTM1AtPX0lNS1AfSU1LVBS4bueUlDhu57hu44x4bqnPuG7nOG7ouG7pDNiSuG7nEc7NeG7onjhu7Thuqfhu6Jie30hYuG7onvGr33hu6I+4buyNeG7olDhu6JiIOG7oiThuqM1PuG7ouG6q+G7pGPhu6I+fcOgNT7hu6Iz4bqhI+G7jOG7ojThurvhu6Thu6JA4buqNuG7oiNlI+G7okDDo+G7nOG7ouG7hX09YntK4bucVFRT4buc4buieyV9PntiSuG7nFJSUeG7nOG7oi/hu5jhu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqnxakl4bukPeG7nOG7mOG6qMavNT7hu6Lhuqvhu6Y1PuG7olEvVOG7omLhuqk7NeG7oiQi4buk4buiQMWoNeG7ontjZyE14buiRzs14buieOG7tOG6p+G7oiThu6rhu6Jm4buoZ+G7ouG6qeG7pOG7oj59w6A1PuG7ojPhuqEj4buM4buiNOG6u+G7pOG7okDhu6o24buiI2Uj4buiQMOj4buiPlln4buiYnt9IWLhu6J7xq994buiNXt9LmPhu6Lhu4Mu4buiNXvFqOG7oiPhu4Hhu6Thu4zhu6Jixah94bui4bqr4buoNeG7jOG7ons24buk4buiNMWoY+G7juG7okLEgzU+4buiPn3hu6bhu6Ji4bqpIuG7ouG6u+G6tyPhu6Jie30hYuG7onvGr33hu6Izxajhu6Lhu6Dhu47DmVNT4buiYuG6qX0hY+G7oiThuqM1PuG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jGoTfhu6J74bukfeG7ojV7xajhu6IkxIPhu6Lhuqvhu7Thuqfhu6IkxIPhu6J7NsWoNeG7omI2xag14buiw5Rm4buq4bui4bud4bqjNT7hu6J4xq8j4buiNMOjYuG7ojV7xajDkuG7ombhu6rhu6Lhu53huqM1PuG7okJ7IjV74buiNMOjYuG7ojV7xajhu5DDkuG7ouG6u+G6tyPhu6Jie30hYuG7onvGr33hu6JQUeG7nuG7omLhuql9IWPhu6Ik4bqjNT7hu47hu6LGoTfhu6JSUeG7ojV7xajhu6LDouG7omLhuqEj4buiNOG7pn3hu4zhu6Ji4bqpNjU+4buiJDfhu6I14buwNOG7ojV7xajhu6Ji4bqhI+G7ojThu6Z94buiezbFqDXhu6JiNsWoNeG7ouG7oOG7nuG7nkzDkuG7olHDmuG7ojV7xajhu6Ji4bqhI+G7ojThu6Z94buiYsOq4buiUeG7ni1V4bueTOG7jOG7ouG6u+G6tyPhu6Jie30hYuG7onvGr33hu6Lhu6Dhu47hu55QU+G7omLhuql9IWPhu6Ik4bqjNT7hu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYw717xajhu6Lhu4Phu7A14buiezfhu6Thu6Jm4buq4buieX01e+G7osWpOOG7pOG7omLhuqEj4buiNOG7pn3hu6J7NsWoNeG7omI2xag14buM4bui4bq74bq3I+G7omJ7fSFi4buie8avfeG7olPhu57hu6Ji4bqpfSFj4buiJOG6ozU+4buO4buiw70+NsWofeG7ouG6qeG7pOG7jOG7oiM34buiI+G7piPhu6Ji4bqp4bq74bqzNT7hu6J7OSPhu6JAIuG7omLhuqEj4buiNOG7pn3hu4zhu6Lhuqvhu7Thuqfhu6IkxIPhu6Ji4bq74bqzNT7hu6LhuqnFqDbhu4zhu6J74bq74buie2E1PuG7omJ7fSxi4buiQCLhu6LDlGbhu6rhu6Lhu53huqM1PuG7onjGryPhu4zhu6Jm4buq4buieX01e+G7osWpOOG7pOG7kOG7jOG7ouG6u+G6tyPhu6Jie30hYuG7onvGr33hu6JRUOG7nuG7omLhuql9IWPhu6Ik4bqjNT7hu47hu6JCe30hYuG7onvGr33hu6Iye+G7piPhu6LDlCNZZ+G7oiPhuqF94buiPuG7uGfhu6IkxIPDkuG7ons24buk4buiNMWoY+KApuG7kOG7ojJ7NuG7qDU+4buiUFXhu6J74buk4buM4bui4bq74bq3I+G7omJbNXvhu6Iyezbhu6g1PuG7olFR4bue4buiYuG6qX0hY+G7oiThuqM1PuG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu53hurvhurUj4buiQH0sYuG7jOG7omLhuqnhurvhurcj4buiMnt94buiNOG6u+G7pOG7okDhu6o24buiZuG7qGfhu6Lhuqnhu6Thu4zhu6Lhu5fhu6Q14buiI3sg4buie2Nn4bui4bqmxqFCQk5Cd8ahw73hu6J7Y2chNeG7oiThu6rhu6Ji4bqpfSg14buiMnvhu6R94bui4buD4buwNeG7okDhu6g14buiI+G7qDV74buiQOG7pjbhu6I04bq74buk4buiQOG7qjbhu6Ijw6nhu6Thu6JiIDV74buM4buiI8Op4buk4buie2NnITXhu6Lhu4PFqOG7omc7Y+G7oiPhu7Jj4buiQ+G7l8O94bub4buiI+G7piPhu6Jm4buq4buM4buiYnsi4buiYuG6qcOdNeG7omLhu7A1PuG7oiPhurvhurM1PuG7oiPDoDU+4buiYuG7piPhu6Jie8OgNT7hu6JifTXhu6JiY2c7NeG7omLhuqljZy414buiJCjhu6I1e1k14buiPVk14buiI3vDqeG7oiTDozU+4bui4bqnezg1PuG7jOG7oiN74bqhNT7hu47hu6LDvT7hu6Rn4bui4bqr4bukY+G7ojJ7feG7ojThurvhu6Thu6JA4buqNuG7ombhu6hn4bui4bqp4buk4buM4buiQ+G7l8O94bub4buiJOG7quG7ontjZyE14buiPn3hu6Q24buiI3s24buiI+G7piPhu6Lhuqd7ODU+4buM4buiQOG7pDXhu6Ije+G6vSPhu6I14buwNT7hu6IyfSg04buiYuG6qeG7pOG7oiNl4buiYnso4buiI+G7piPhu6IkIuG7pOG7okDFqDXhu6JAIuG7omJ7fSFi4buie8avfeG7jOG7oiN7IOG7oiTGrzbhu6Ijw6A1PuG7omLhu6Yj4buiMnvhu6wj4bui4bqne2Uj4buie+G7tGPhu6Lhuq1j4buo4bui4buDxajhu6JixIM1PuG7onvhurXhuqfhu6JA4bumNuG7oiPhu6Y24buiYnslNuG7ouG6rWNn4buiJCI1e+G7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu4ljYns24bqp4buc4buY4buC4buwNeG7onjhu6Q1PuG7ki/huqfhu5g=

Văn Lang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sức sống mới ở Văn Lang

Sức sống mới ở Văn Lang
2024-07-19 16:41:00

baophutho.vn Mấy năm gần đây, diện mạo xã Văn Lang (huyện Hạ Hòa) ngày càng khởi sắc với những con đường nhựa, đường bê tông rộng rãi, phẳng phiu, những dãy...

Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt
2023-06-03 11:16:00

baophutho.vn Năm 2023, được xác định là năm đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng lấy người dân làm trung tâm, toàn dân và toàn diện. Với quá trình chuyển đổi...

Đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất

Đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất
2023-06-02 08:41:00

baophutho.vn Công nghiệp chế biến thực phẩm là một trong nhóm các ngành công nghiệp nền tảng, có lợi thế phát triển, giữ vai trò quan trọng trong phát triển...

Xứng tầm đô thị văn minh, hiện đại

Xứng tầm đô thị văn minh, hiện đại
2023-06-02 07:28:00

baophutho.vn Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh, nơi có Đền Hùng - Khu Di tích lịch sử đặc biệt cấp Quốc gia, để có diện...

Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 314

Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 314
2023-06-01 16:44:00

baophutho.vn Để đảm bảo giao thông thông suốt và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư nâng...

Mùa thu hoạch dưa

Mùa thu hoạch dưa
2023-06-01 14:19:00

baophutho.vn Những ngày này, trên khắp cánh đồng xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao người dân bắt đầu bước vào vụ thu hoạch dưa. Các giống dưa hấu, dưa bở, dưa lê từ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long