Cập nhật:  GMT+7
666ex9455xbde3xb817xd7f6x7e9axd8dbxb67cxcf75xX7xb57bx92bex88c7x6991x90afx9ab7xX5x7943xXax93e8xXcxc516xdd2axa87exX3xXexcfffxXdxX3xX7x8512xX3xXexaedbxe9e4xX3xX5x6b81xXdxX3x7f2fxXdx9518xX4xX3x8c2dxX16xc20fxX3xbc7axX2exX14x8f92x6b0bxX16xX3xadc3xXdxX29xXexX3xXcxXdx782fxX16xX3x8403xX1xXdxX3exX14xX3xX16xd8cdxXdxX0xc497xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6e5bxX10xX6xc600xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xXexX19xXdxX3xX7xX1dxX3xXexX20xX21xX3xX5xX24xXdxX3xX27xXdxX29xX4xX3xX2cxX16xX2exX3xX30xX2exX14xX33xX34xX16xX3xX37xXdxX29xXexX3xXcxXdxX3exX16xX3xX41xX1xXdxX3exX14xX3xX16xX48xXdxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX10xX6xX5dxXaxX12x980axX1xXdxb58bxX14xX3x68abxX14xX6xdd4cxX3x6aecxX4bx6b4axXb5xX3x7be9xa5f7xXexX3xX27xcfe6xX3xX5x9263xX16xX1xX3xe8cdxX48x8351xX3xX37xa928x7a9axX30x66efxX3xXcxeabfxXdxX3xX4xX6xXcaxX3xX4xX1xXcaxX3xe9b7xXdxX3exXex6962xX3xX37xXcdxXcexX3xXc8xXc4xX3xX16xX1x90dexX16xX3xXc8xb505xb9a3xX4xX3xXc8x902bxX16xX3xX41xX1xXdxX3exX14xX3xX16xX48xXdxX3xX4xb3ffxX6xX3xX2cxX16xX2exX3xXcxXdxX3exX16xec5bxX3xX37xXdxX29xX4xX3xX2exXdxX21xXdxX3xXb2xX14xX33xX3exXexX3xX7xX1dxX3xXc8xXf1xXf2xX4xX3xXexX1x84d2xX4xX3xX1xXdxX29xX16xX3xXexX1xX10xXcaxX3xXc8xa188xX16xX2exX3xXb2xX14xX33xX3xXc8xXc1xX16xX1xX3xX4xX104xX6xX3xdf94xXbdxX3xX5xX14xXedxXexX3xXcxXd3xX3xXexe6f5xX16xX2exX3xX1x7593xX16xX1xX3xX7xX12bxX10fxX0xXbxX12xX0xXexX6xXdexX5xX10xX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXbcxX6xX20xX2exXdxX16xXe2xd8b6xXbxdfabxX3xX6xX14xXexXcaxXaxX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxXbcxX2exX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe2xX4bxX4bxXdexX6xXcaxXbxX1xX14xXexX1xXcaxX10fxX27xX16xX4bxXcaxX5xX5dxX5dxX6xXexX6xX4bx72baxX10xXdexX7xXdxXexX10xX4bxX6xX16x7f57xX16xXdxX16xX1xX1bcxXb2xX14xXcaxX4xX1bcxXbxX1xXcaxX16xX2exX4bxX17ax93abxX1cex8e40xX4bxXb9xX4bxX2xX2x6d29xX2xX1d0xX1cexc780xX1d6x80b1x7a0cxXb7xX4bxX2xX17axX1cexca94xX17axX1d0xX1d6xXb7xX1e3x8ccdxXb7xX1dcxX1d6x7907xX2xXb9xX1e9xXb9xXb9xX1dcxX10fx792bxXbxX2exXaxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX20xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX12xX30xX2exX14xX33xX34xX16xX3xX37xXdxX29xXexX3xXcxXdxX3exX16xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX20xX12xX0xX4bxXexX6xXdexX5xX10xX12xX0xXbxX12xXcxX20xXcaxX16xX2exX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX19xXdxXb5xX3xXexX1x793fxX6xX3xX14x957dxX3xXb2xX14xX33xXafxX16xX3xX4xX104xX6xX3xX37xXdxX29xX16xX3xXexX20xXf1xbbccxX16xX2exX3xX37xXcdxXcexX30xXd0xX3xXcxXd3xXdxX3xX4xX6xXcaxXb5xX3xXbcxXbdxXexX3xX5xXc4xX16xX1xX3xXc8xX48xXcaxX3xX27xXdxX29xX16xX3xX7xX1dxX3xX4x6da3xX3xX27xe7bdxX16xX3xXdexX21xX16xX3xXexX20xX21xX3xX5xX24xXdxX3xX41xX1xXdxX3exX14xX3xX16xX48xXdxX3xX2exa38cxXdxX3xX4xX1xXcaxX3xX2cxX16xX2exX3xXcxXdxX3exX16xX10fxX0xXbxX12xXcxX1xX10xXcaxX3xX27xXc1xX3xX5xXc4xX16xX1xX3xXc8xX48xXcaxX3xX16x71fdxX33xX3xXexX1xX15bxX3xXb2xX14xX6xX16xX3xXc8xXdxa80cxXbcxX3xX17cxX2a8xX3xX5x88f3xX3xX4xX104xX6xX3xX37xXcdxXcexX30xXd0xXcxXacxX3xXc8xXd3xXdxX3xX27xX19xXdxX3xX2cxX16xX2exX3xX30xX2exX14xX33xX34xX16xX3xX37xXdxX29xXexX3xXcxXdxX3exX16xX3xXc8xXc4xX3xXc8xXf1xXf2xX4xX3xXexX1xX2dbxX3xX1xXdxX29xX16xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX3exXexX3xXexX20xXcaxX16xX2exX3xXb2xX14xX33xX3exXexX3xXc8xXc1xX16xX1xX3xX7xXd3xX3xX2xXb7xX4bxX37xXcdxXcexX30xXd0xXcxXacxX1bcxX37xX2xX1ddxX3xXc8xX15bxX16xX1xX3xX4xX1x95e9xX3xX27xX156xX3xcc93xX16xX3xXc8xXd3xXdxX3xX27xX19xXdxX3xXdexXc1xX3xX4xX6xX16xX3xX30xX2exX14xX33xX34xX16xX3xX37xXdxX29xXexX3xXcxXdxX3exX16xX3xX27xXafxX3xX1xX6xXdxX3xXexXbdxXdxXe2xX3xXacxXd3xX3xX2e2xX3xX5xX2cdxXbcxX3xXexX20xX356xXdxX3xX4xX356xX4xX3xXb2xX14xX33xX3xXc8xXc1xX16xX1xX3xX4xX104xX6xX3xX30xX1xX2cdxX3xX16xXf1xX19xX4xX3xX27xXafxX3xXb2xX14xX21xX16xX3xX5xX2e2xX3xX41xXdxX16xX1xX3xXexX3exX3xX2exd0b3xX33xX3xX1xXedxX14xX3xXb2xX14xX21xX3xX16xX2exX1xXdx75d0xXbcxX3xXexX20xd880xX16xX2exX3xX27xX2cdxX3xXexXbdxXdxX3xX5xXf2xXdxX3xX5dxX156xX16xX2exX3xX4xX1xc84bxX4xX3xX27xX156xX3xXb2xX14xX33xXafxX16xX3xX1xX48xX16xX3xXexX20xXcaxX16xX2exX3xX41xX1xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX2cdxX16xX1xX3xX4xX2cxX16xX2exX3xX27xX156xd4fexX3xXbcxXdxX34xX16xX3xXexX20xX356xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX29xXbcxX3xX1xX15bxX16xX1xX3xX7xX12bxX3xX27xXafxX3xXexXbdxXdxXe2xX3xXcxX1xXdxX3exX14xX3xXexX20xX356xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX29xXbcxX3xX2exX3c1xX33xX3xX1xXedxX14xX3xXb2xX14xX21xX3xX16xX2exX1xXdxX3d0xXbcxX3xXexX20xX3d5xX16xX2exX10fxX0xXbxX12xX30xX2exX2cdxX33xX3xX2xX4bxXb9xXb5xX3xX2cxX16xX2exX3xX30xX2exX14xX33xX34xX16xX3xX37xXdxX29xXexX3xXcxXdxX3exX16xX3xX27xX2cdxX3xX5xX14xXedxXexX3xX7xXf1xX3xX4xX104xX6xX3xXbcxX15bxX16xX1xX3xX4xX28bxX3xX27xX28exX16xX3xXdexX21xX16xX3xX2exX2a8xXdxX3xX37xXdxX29xX16xX3xXexX20xXf1xX262xX16xX2exX3xX37xXcdxXcexX30xXd0xX3xXcxXd3xXdxX3xX4xX6xXcaxX3xXc8xXafxX3xX16xX2exX1xXc1xX3xX17cxX10xXbcxX3xX17cxd168xXexX3xX5xX48xXdxX3xX27xXdxX29xX4xX3xX37xXcdxXcexX30xXd0xXcxXacxX3xXbcxXdxX34xX16xX3xXexX20xX356xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX29xXbcxX3xX1xX15bxX16xX1xX3xX7xX12bxX3xX27xXafxX3xXexXbdxXdxX3xXexX1xXdxX3exX14xX3xXexX20xX356xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX29xXbcxX3xX2exX3c1xX33xX3xX1xXedxX14xX3xXb2xX14xX21xX3xX16xX2exX1xXdxX3d0xXbcxX3xXexX20xX3d5xX16xX2exX10fxX0xXbxX12xXcxX20xXcaxX16xX2exX3xXc8xXf6xX16xXb5xX3xX2cxX16xX2exX3xXcxXdxX3exX16xX3xX27xX2cdxX3xX5xX14xXedxXexX3xX7xXf1xX3xXc8xXc4xX3xXc8xXf1xX6xX3xX20xX6xX3xX16xX1xXdxXafxX14xX3xX4xX28exX16xX3xX4xX3ebxX3xXbxX1xX356xXbxX3xX5xX2e2xX3xX27xX2cdxX3xX4xX356xX4xX3xX4xX1xX3ebxX16xX2exX3xX4xX3ebxX3xX5xXdxX3d0xX16xX3xXb2xX14xX6xX16xX3xXc8xX2dbxX3xX4xX1xX3ebxX16xX2exX3xXbcxXdxX16xX1xX3xX2cxX16xX2exX3xXcxXdxX3exX16xX3xXdexXc1xX3xXcaxX6xX16xX3xX27xX2cdxX3xXc8xXafxX3xX16xX2exX1xXc1xX3xX37xXcdxXcexX30xXd0xXcxXacxX3xX20xX6xX3xXb2xX14xX33xX3exXexX3xXc8xXc1xX16xX1xX3xXc8xX15bxX16xX1xX3xX4xX1xX351xX3xX27xX156xX3xX356xX16xX3xX27xX19xXdxX3xX2cxX16xX2exX3xX27xXafxX3xXexXbdxXdxX3xX5dxX6xX16xX1xX3xXexX1xX3ebxX3xXdexX6xX3xX16xX2cdxX33xX10fxX0xXbxX12xXacx9f60xX16xX2exX3xXexX1xX10xXcaxX3xX27xXc1xX3xX5xXc4xX16xX1xX3xXc8xX48xXcaxX3xX37xXcdxXcexX30xXd0xXcxXacxXb5xX3xXb2xX14xX356xX3xXexX20xX15bxX16xX1xX3xX20xX6xX3xXb2xX14xX33xX3exXexX3xXc8xXc1xX16xX1xX3xXexX20xX3d0xX16xX3xX37xXcdxXcexX30xXd0xXcxXacxX3xXc8xXc4xX3xX4xX3c1xX16xX3xX16xX1xa5cdxX4xXb5xX3xX17cxX10xXbcxX3xX17cxX4cfxXexX3xXbcxXbdxXexX3xX4xX356xX4xX1xX3xXexX1xXedxX16xX3xXexX20xX3d5xX16xX2exXb5xX3xX41xX1xX356xX4xX1xX3xXb2xX14xX6xX16xXb5xX3xXexXcaxX2cdxX16xX3xX5dxXdxX29xX16xX3xX4xX356xX4xX3xX4xX1xX3ebxX16xX2exX3xX4xX3ebxX3xX5xXdxX3d0xX16xX3xXb2xX14xX6xX16xX3xXc8xX3exX16xX3xX1xX2cdxX16xX1xX3xX27xXdxX3xX4xX104xX6xX3xX2cxX16xX2exX3xXcxXdxX3exX16xX3xXexX20xXcaxX16xX2exX3xX27xX156xX3xX356xX16xX3xXexX20xX3d0xX16xX10fxX3xX37xX2cdxX3xX27xXafxX3xX16xX2exX14xX33xX3d0xX16xX3xXexX646xX4xXb5xX3xX37xXcdxXcexX30xXd0xXcxXacxX3xX27xe098xX16xX3xX2exXdxc9e4xX3xX16xX2exX14xX33xX3d0xX16xX3xXb2xX14xX6xX16xX3xXc8xXdxX2dbxXbcxX3xX16xX1xXf1xX3xXexX20xXcaxX16xX2exX3xXb2xX14xX33xX3exXexX3xXc8xXc1xX16xX1xX3xX7xXd3xX3xX2xXb7xX10fxX0xXbxX12xXaxXcxX19xXdxX3xXc8xX3c1xX33xXb5xX3xXexX20xXcaxX16xX2exX3xX27xX28exX16xX3xXdexX21xX16xX3xX2exXdxX21xXdxX3xXb2xX14xX33xX3exXexX3xX41xX1xXdxX3exX14xX3xX16xX48xXdxX3xX4xX104xX6xX3xX2cxX16xX2exX3xXcxXdxX3exX16xXb5xX3xX37xXcdxXcexX30xXd0xX3xXcxXd3xXdxX3xX4xX6xXcaxX3xX7xX1dxX3xX2exXdxX21xXdxX3xXexX1xbe7dxX4xX1xX3xX41x717cxX3xX1xXf6xX16xX3xX27xXafxX3xX16xX1xX6dfxX16xX2exX3xX4xX28exX16xX3xX4xX3ebxXb5xX3xX4xXf6xX3xX7xX262xX3xXc8xX2dbxX3xXc8xX15bxX16xX1xX3xX4xX1xX351xX3xX27xX156xX3xX356xX16xX3xXc8xXd3xXdxX3xX27xX19xXdxX3xX2cxX16xX2exX3xXcxXdxX3exX16xX3xX27xXafxX3xX1xX6xXdxX3xXexXbdxXdxX3xX27xX2cdxX3xXbcxXdxX34xX16xX3xXexX20xX356xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX29xXbcxX3xX1xX15bxX16xX1xX3xX7xX12bxX3xXbcxXbdxXexX3xXexXbdxXdxXaxX3xX1bcxX3xX27xXc1xX3xX5xXc4xX16xX1xX3xXc8xX48xXcaxX3xX37xXcdxXcexX30xXd0xX3xXcxXd3xXdxX3xX4xX6xXcaxX3xX16xX28bxXdxX10fxX0xXbxX12xXcxX20xX21xX3xX5xX24xXdxX3xX4xX3c1xX14xX3xX1xbc53xXdxX3xXaxX30xX3exX14xX3xX2cxX16xX2exX3xXcxXdxX3exX16xX3xX27xX6daxX16xX3xX41xX1xX2cxX16xX2exX3xXc8xd3e4xX16xX2exX3xX2e2xX3xX27xX19xXdxX3xX4xX356xX4xX1xX3xX2exXdxX21xXdxX3xXb2xX14xX33xX3exXexX3xXexX20xX3d0xX16xX3xX27xX2cdxX3xXexXdxX3exXbxX3xXexX156xX4xX3xX41xX1xXdxX3exX14xX3xX16xX48xXdxX3xXexX1xX15bxX3xX27xXdxX29xX4xX3xX2exXdxX21xXdxX3xXb2xX14xX33xX3exXexX3xX7xX1dxX3xXc8xXf1xXf2xX4xX3xXexX1xX12bxX4xX3xX1xXdxX29xX16xX3xX16xX1xXf1xX3xXexX1xX3exX3xX16xX2cdxXcax994exXaxXb5xX3xX2cxX16xX2exX3xX16xX2cdxX33xX3xX4xX1xXcaxX3xXdexXdxX3exXexXe2xX3xd9caxX139xX4xX3xXc8xX28bxXb5xX3xXexX1xX10xXcaxX3xXexX1xb71bxXbcxX3xXb2xX14xX33xXafxX16xXb5xX3xX37xXdxX29xX16xX3xXexX20xXf1xX262xX16xX2exX3xX37xXdxX29xX16xX3xXexX20xXf1xX262xX16xX2exX3xX37xXcdxXcexX30xXd0xXcxXacxX3xX7xX1dxX3xX17cxX10xXbcxX3xX17cxX4cfxXexX3xX27xX2cdxX3xX20xX6xX3xXb2xX14xX33xX3exXexX3xXc8xXc1xX16xX1xX3xX2exXdxX21xXdxX3xXb2xX14xX33xX3exXexX3xX41xX1xXdxX3exX14xX3xX16xX48xXdxX3xX4xX14xXd3xXdxX3xX4xd354xX16xX2exX10fxX3xXcxX1xX10xXcaxX3xXcxc8b0xb428


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long