Cập nhật:  GMT+7
16d8xd5a6x3d50x2a66x6ab9x7a89x6d35xa375x2ac3xX7xad7ax5785xdb49xabedx6500xaa4bxX5x71cfxXax959fx6497x472exebc2xX3x4e41xa84dxX3xX7xdc7bxX15x9731xX3xX1xb60fxX3xX5xX6xX15xX3x3b36xX3x1bdaxdc22xX2xX2xX3xef6axbd97xef61xX15xX1dxX3xXexb8e4xX15xX1xX3x3492xX2x7795xe6bcx2954xdbd9xX3xX2dxXdxX3x319cxcac4xX15xX3xXcxX1xa59axX15xX0xca40xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx59fcxX10xX6x28c3xXaxX12x876exX2exX2fxX15xX1dxX3xXexX34xX15xX1xX3xX38xX2xX3axX3bxX3cxX3dxX3xX2dxXdxX3xab7axX1bxX6xX3xX2dx2a60xX6xX3xX17x1e5bxX15xX3xd0fcx507bxX3xX60xe9ccxX15xX1dxX3x1a0bx66b0xX15xX3xX1xX1bx8d19x63d3xX15xX3xXcxX48xX15xX3xX89xX8axX15xX3xX4x4df3xX3xX4xX1xXdx58b6xX1bxX3xX5dxX7exXdxX3x85c1xX1x2936x3393xX15xX1dxX3xX2x201bxXa8xX29xb012xX3xX2dxXdx4046xX29xX3xX2dxX14xX1bxX3xXex7d3bxX3xX81xX82xX3x8269xX6xXdxX3xX60xX85xX15xX1dxX3x67fcxX7exX3xX2dxXdxXb7xX29xX3xX4xX1bx8c95xXdxX3xX1xX43xXexX3xXa8xX1xX1bxX3xX42xX43xX15xX3xXcxX1xX48xX15xXb3xX3xX81xX82xX3xX60xX85xX15xX1dxX3xX89xX8axX15xc6a0xX3xXcxX1bxX8fxX43xX15xX3xX2dxX2exX2fxX15xX1dxX3xX15xX7exX8fxX3xX15xX1xXdxXa1xX1bxX3xX5dxXd7xX4xXb3xX3xXa8xX1xdde0xX4xX3xX4xX1bxX6xXb3xX3xX4xX9cxX3xX15xX1x32b2xX15xX1dxX3xX2dxXaax863bxX15xX3xX1x47ebxXbxXb3xX3xX15xX1dxX1bxX8fxX3xX4xX8axX3xX4xX6xXaaxX3xX29x4934xXexX3xX6xX15xX3xXexXaaxX7exX15xX3xX4xX1xXaaxX3xX15xX1dxX2exX2fxXdxX3xXexX1xX6xX29xX3xX1dxXdxX6xX3xX1dxXdxX6xXaaxX3xXexX1xb8d8xX15xX1dxXf7xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xXaaxX5dxX8fxXaxX12xX0xXdxX29xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10x31c8xXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXax2757xXdxX5dxXexX1x3d87xX3xX2xXb0xXb0xXb0xXbxX81xb0c0xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX19dxX3x2dc4xX2xd2c5xXbxX81xX1a5xXaxX3xX7xX18exX4xX9xXaxX4bxX4bxX4xXf7xX17xX6xXaaxXbxX1xX1bxXexX1xXaaxXf7xXcdxX15xX4bxX5dxX10xX7xXa8xXexXaaxXbxX4bxX15xX10xX198xX7xX4bxb39fxX38xf47dxX38xX4bxX2xX2xX2xX5dxX1b1xX2xX1dcxX1b1xXb0xX2xXb0xXexX1afxX1afxf20fxX2xX5x7803x7ccaxX2xX1b1xX1afxX5dxX1b1xX2xX2xX1daxX2xX1daxX38xXexX3axX1f0xX1daxX5xX1b1xX1f1xXdxX29xXf7x5f3cxXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xX7xX1bxX15xX1dxX3xX1xX20xX3xX5xX6xX15xX3xX26xX3xX28xX29xX2xX2xX3xX2dxX2exX2fxX15xX1dxX3xXexX34xX15xX1xX3xX38xX2xX3axX3bxX3cxX3dxX3xX2dxXdxX3xX42xX43xX15xX3xXcxX1xX48xX15xXaxX3xX198xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX2xXb0xXb0xXb0xXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX1afxX2xX1b1xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXaaxX15xXaxX12xX60xXcxX38xX2xX3axX3xX3bxX3cxX3dxX3xX4xX9cxX3xX4xX1xXdxXa1xX1bxX3xX5dxX7exXdxX3xXexX18exb0a3xX15xX3xX2xXb0xXa8xX29xX3xX2dxXdxX3xX75xX1bxX6xX3xX2dxX7axX6xX3xXbxX1xcea9xX15xX3xX81xX82xX3xX60xX85xX15xX1dxX3xX89xX8axX15xX3xX3bxXcxX48xX15xX3xX89xX8axX15xX3dxX3xX2dxX82xX3xX2dxX2ex49d0xX4xX3xX5x64e8xXbxX3xX1xX20xX3xX5xX6xX15xX3xX29xX20xXexX3xX7xXd7xX3xX2dxXaaxX129xX15xX3xX15xX1dxX1bxX8fxX3xX1xXdxXb7xX29xX3xX15xX1xd3caxX29xX3xX2dxXabxX29xX3xX17xXabxXaaxX3xX6xX15xX3xXexXaaxX7exX15xX3xX4xX1xXaaxX3xX15xX1dxX2exX2fxXdxX3xXexX1xX6xX29xX3xX1dxXdxX6xX3xX1dxXdxX6xXaaxX3xXexX1xX163xX15xX1dxXf7xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xXaaxX5dxX8fxXaxX12xXcxX1xX2fxXdxX3xX1dxXdxX6xX15xX3xX75xX1bxX6xXb3xX3xX2dxX2exX8axX4xX3xX7x4049xX3xX2dxX14xX1bxX3xXexX2exX3xX4x8314xX6xX3x8ca2xX1xX7exX3xX15xX2exc717xX4xXb3xX3xX5dxcc76xX4xX3xXexX1bxX8fxX43xX15xX3xX26xX3xX15xX1xX123xX15xX1dxX3xX15xX8axXdxX3xX4xX9cxX3xXexX6xX5xX8fxX3xX48xX29xXb3xX3xXcdxX34bxX4xX3xX7xX48xX1bxX3xX15xX1dxX1bxX8fxX3xX1xXdxXb7xX29xXb3xX3xX89xX26xX3xf44fxXcxd80bxXcxX3xX2dxX82xX3xX2dxX14xX1bxX3xXexX2exX3xX1xX90xX3xXexX1xXd7xX15xX1dxX3xX1xX20xX3xX5xX6xX15xX3xX15xX1xX2f0xX29xX3xX2dxXabxX29xX3xX17xXabxXaaxX3xX4xX1xXaaxX3xX15xX1dxX2exX2fxXdxX3xX5xb8dbxXdxX3xX81xX10xX3xXcdxX7exX3xX1xX129xX15xX3xX4xX1xX43xX3xX15xX1xX123xX15xX1dxX3xXexX6xXdxX3xX15xX129xX15xX3xX2dxX3d1xX15xX1dxX3xXexXdxX43xX4xX3xX4xX9cxX3xXexX1xXb7xX3xX81xXabxX8fxX3xX18exX6xXf7xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xXaaxX5dxX8fxXaxX12xX0xXdxX29xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX18exXaxX3xX7xXexX8fxX5xX10xX9xXaxX198xXdxX5dxXexX1xX19dxX3xX2xXb0xXb0xXb0xXbxX81xX1a5xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX19dxX3xX3axX38xX1edxXbxX81xX1a5xXaxX3xX7xX18exX4xX9xXaxX4bxX4bxX4xXf7xX17xX6xXaaxXbxX1xX1bxXexX1xXaaxXf7xXcdxX15xX4bxX5dxX10xX7xXa8xXexXaaxXbxX4bxX15xX10xX198xX7xX4bxX1daxX38xX1dcxX38xX4bxX2xX2xX2xX5dxX1b1xX2xX1dcxX1b1xXb0xX2xX1b1xXexX1dcxX1b1xX1daxX5xX1b1xX1f1xX2xX1b1xX1afxX5dxX1b1xX2xX2xX1daxX1dcxX38xX1f0xXexX1afxX1daxX1edxX2xX5xX1b1xX1f1xX1daxXf7xX207xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xX7xX1bxX15xX1dxX3xX1xX20xX3xX5xX6xX15xX3xX26xX3xX28xX29xX2xX2xX3xX2dxX2exX2fxX15xX1dxX3xXexX34xX15xX1xX3xX38xX2xX3axX3bxX3cxX3dxX3xX2dxXdxX3xX42xX43xX15xX3xXcxX1xX48xX15xXaxX3xX198xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX2xXb0xXb0xXb0xXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX3axX38xX1edxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXaaxX15xXaxX12xX358xX1dxX2exX2fxXdxX3xX5dxX48xX15xX3xX29xXaaxX15xX1dxX3xX29xX1bxXd7xX15xX3xX4xX8axX3xX75xX1bxX6xX15xX3xX4xX1x18faxX4xX3xX15xc52bxX15xX1dxX3xX17xX18xX3xX7xX1bxX15xX1dxX3xX1xX20xX3xX5xX6xX15xX3xXcdxX7exXaaxX3xXcdxX7axX3xXexX18ex41afxX3xX1xX7exX15xX1dxX3xX4xX1xX1bxXd7xXdxX3xX4xX6xXaaxXb3xX3xXbxX1xX55cxX6xX3xX5dxX2exX35exXdxX3xX5xX7exX3xXcdxX34bxX4xX3xX7xX48xX1bxX3xX2dxXb7xX3xX2dxXabxX29xX3xX17xXabxXaaxX3xX6xX15xX3xXexXaaxX7exX15xX3xX4xX1xXaaxX3xX15xX1dxX2exX2fxXdxX3xXexX1xX6xX29xX3xX1dxXdxX6xX3xX1dxXdxX6xXaaxX3xXexX1xX163xX15xX1dxXf7xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xXaaxX5dxX8fxXaxX12xXcxX1bxX8fxX3xX15xX1xXdxX297xX15xXb3xX3xXexX129xXdxX3xX28xX29xX2xX2xXb3xX3xX4xX9cxX3xX2dxXaaxX129xX15xX3xXa8xX1xXaaxXabxX15xX1dxX3xX1xX8axX15xX3xX1daxXb0xX29xX3xX4xX1xX2exX6xX3xX2dxX2exX2caxX4xX3xX5xX2cexXbxX3xX1xX20xX3xX5xX6xX15xXf7xX3xXcxX1xX10xXaaxX3xXbxX1xXabxX15xX3xX3d1xX15xX1xX3xX4xX355xX6xX3xX15xX1dxX2exX2fxXdxX3xX5dxX48xX15xX3xX2dxX7axX6xX3xXbxX1xX2exX8axX15xX1dxXb3xX3xX2dxXaaxX129xX15xX3xX15xX7exX8fxX3xXbxX1xX55cxX6xX3xX5dxX2exX35exXdxX3xX5xX7exX3xXcdxX34bxX4xX3xX7xX48xX1bxX3xX15xX1xX2exX15xX1dxX3xX5xX129xXdxX3xX4xX1xX2exX6xX3xX2dxX2exX2caxX4xX3xX5xX2cexXbxX3xX1xX20xX3xX5xX6xX15xX3xXcdx6b78xX3xX4xX9cxX3xX4xX48xX8fxX3xX4xX1xX1bxXd7xXdxX3xX29xX363xX4xX3xX4xX6xXaaxX3xXcdxX10xX15xX3xX2dxX2exX2fxX15xX1dxX3xX2dxX82xX3xX4xX1xX10xX3xXa8xX1xX1bxX13exXexX3xXexX6xX5xX8fxX3xX48xX29xXf7xX3xX358xX1dxX2exX2fxXdxX3xX5dxX48xX15xX3xX2dxX7axX6xX3xXbxX1xX2exX8axX15xX1dxX3xX29xXaaxX15xX1dxX3xX29xX1bxXd7xX15xX3xX4xX3d1xX4xX3xX4xX8axX3xX75xX1bxX6xX15xX3xX4xX1xX53cxX4xX3xX15xX540xX15xX1dxX3xX17xX18xX3xX7xX1bxX15xX1dxX3xX1xX20xX3xX5xX6xX15xX3xX26xX3xX2dxXaaxX129xX15xX3xX2dxX2exX2fxX15xX1dxX3xXexX18exX297xX15xX3xX2dxXb7xX3xX15xX1dxX2exX2fxXdxX3xXexX1xX6xX29xX3xX1dxXdxX6xX3xX1dxXdxX6xXaaxX3xXexX1xX163xX15xX1dxX3xX2dxXdxXa1xX1bxX3xXa8xX1xXdxXb7xX15xX3xXbxX1xX2exX8axX15xX1dxX3xXexXdxX90xX15xX3xX75xX1bxX6xX15xX3xX7xX3d1xXexX3xXexXd7xXexXb3xX3xX15xX1xX13exXexX3xX5xX7exX3xXcdxXa1xX3xX17xX6xX15xX3xX2dxX297xX29xX3xX2dxXb7xX3xXa8xX1xX163xX15xX1dxX3xX4xX9cxX3xXcdxac08xX3xXexX6xXdxX3xX15xX129xX15xX3xX1dxXdxX6xXaaxX3xXexX1xX163xX15xX1dxX3xX2dxX3d1xX15xX1dxX3xXexXdxX43xX4xX3xX15xX7exXaaxX3xX81xXabxX8fxX3xX18exX6xXf7xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe23bxX1bxXexX1xXaaxX18exXaxX12xXcxX1xX116xX8fxX3xX5axX2f0xX15xX1dxX0xX4bxXbxX12

Thúy Hằng

 Từ khóa:Giao thông
 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thiệt hại gần 5 tỷ đồng do mưa dông

Thiệt hại gần 5 tỷ đồng do mưa dông
2024-04-21 14:16:00

baophutho.vn Do ảnh hưởng của mưa to kèm dông lốc, vào tối 20/4 đã gây thiệt hại lớn về tài sản trên địa bàn huyện Yên Lập, tổng thiệt hại ước tính trên 4,7 tỷ đồng.

Vững bước trên con đường hội nhập

Vững bước trên con đường hội nhập
2023-10-27 08:02:00

baophutho.vn Trải qua một thập kỷ hoạt động, LPBank Phú Thọ đã từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, khẳng định vị thế là một ngân hàng chuyên doanh...

Cấp 246 Giấy phép tài nguyên nước

Cấp 246 Giấy phép tài nguyên nước
2023-10-26 14:33:00

baophutho.vn Theo số liệu thống kê, giai đoạn 2013 – 2023, địa bàn tỉnh đã cấp 246 Giấy phép về tài nguyên nước; trong đó có 48 Giấy phép khai thác, sử dụng...

Quảng bá nông sản trên nền tảng số

Quảng bá nông sản trên nền tảng số
2023-10-26 09:14:00

baophutho.vn Thời đại số hóa, thương mại điện tử (TMĐT) là công cụ giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông sản hữu hiệu, mở ra cơ hội tiếp cận khách hàng mới,...

Phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư

Phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư
2023-10-26 08:12:00

baophutho.vn Với lợi thế địa lý, thuận lợi giao thông đường bộ và đường thủy, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất cho một số lĩnh vực thuộc ngành công nghiệp,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long