Cập nhật:  GMT+7
2503xa2d5x9ed5xd727x9e27x5c45x2f92x71d8x38f1xX7xab7exd500x3bd2x342fx7758x6546xX5x3bcdxXax8955xe002xX1xXdxX3xXexXdx624fxXexX3xX5x4941xX4xX1xX3x4d73xbbeaxX1xe996xX3x2845xXdxce9bxX3xXcxb12fxX3x6be0x82d5xX21xX22xX3x2e93xc30dx8deexX21xX22xX3x5558x84d6xX3xX21xX22xX39xba39xX3xa6d9x90bfxde32x4cddxX3x9766xX3xX2xX42xce20xX3xX21xc913x87c8xX3x6d03xX41xX4fxX43xX0xX42xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX10xX6x6127xXaxX12x78e1xX6xacfcxX3x3f58x430dxX3xX21xX22xX1xX24xX3xXcxX19xXexX3x3459xX22xX6bxX3exc362xX21xX3xcdb4x2749xX21xX3xX4fxX41xX4fxX43x650bxX3xX21xX22xX33xdb26xXdxX3xX5xX6xe63cxX3xX80xb7aaxX21xX22xX3xX4xea9axX3xXexX1xX7dxX4dxX3xX4fxX3xX6dxX6exX3xX21xX22xX1xX24xX3xX22xd50fxX21xX3xX21xX1xd235xXexX3xXexXdxX19xXbxX3xX80xX9axX3xX5xX39xX3xX21xX22xX1xX24xX3xX26xXdxX28xX3xXcxX2bxX3xX2dxX2exX21xX22xX3xX32xX33xX34xX21xX22xX3xX38xX39xX3xX21xX22xX39xX3exX3xX40xX41xX42xX43xX3xX45xX3xX2xX42xX49xd48fxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx749axX92xX66xX3exXaxX12xX0xXdxX4dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xXexX1xX6bxX4dx3416xX3xX66xX1xXdxX66xX10xX3xXdxX13xX10xX21xXexX10x863dxXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxdb34xXdxX66xXexX1x9dc4xX3xX2xX41xX41xX41xXbx31e0x2cbaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX12cxX3xX49x32ebx3984xXbxX133xX134xXaxX3xX7xX11dxX4xX9xXaxX42xX42xX4xXe8xX10fxX6xX92xXbxX1xX6bxXexX1xX92xXe8xX38xX21xX42xX66xX10xX7xX6dxXexX92xXbxX42xX21xX10xX127xX7xX42xX4fxX43xX41xebdexX42xX2xX2xX2xX66xX13fxX2xX49xX2xX4fxX49xX4fxXexX16cxX43xX140xX16cxX5xX13fxX45xX2xX2xX2xX66xX49xX2xX49xX49xX140xX43xX2xXexX4fxX2xX140xcf0axX5xX43xX45xX2xXe8xX127xX10xX10fxXbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xXdxX3xXexXdxX19xXexX3xX5xX1dxX4xX1xX3xX21xX22xX1xX24xX3xX26xXdxX28xX3xXcxX2bxX3xX2dxX2exX21xX22xX3xX32xX33xX34xX21xX22xX3xX38xX39xX3xX21xX22xX39xX3exX3xX40xX41xX42xX43xX3xX45xX3xX2xX42xX49xX3xX21xX4cxX4dxX3xX4fxX41xX4fxX43xXaxX3xX127xXdxX66xXexX1xX9xXaxX2xX41xX41xX41xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX49xX13fxX140xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX92xX66xX3exXaxX12x2b8cxXdxc745xX6bxX3xX2xX2xX4fxX3xXf8xX95xX3xX5xX6bx5b9cxXexX3x31c9xX6xX92xX3xX80xX95xX21xX22xX3xX4fxX41xX2xX190xX3x3374xX6bxX3exX3xX80xX1dxX21xX1xX12cxX3xX79xX22xX39xX3exX3xX40xX41xX3xXexX1xX81xX21xX22xX3xX43xX3xX66xX33xX34xX21xX22xX3xX5xX1dxX4xX1xX3xX21xX22xX33xX8dxXdxX3xX5xX6xX92xX3xX80xX95xX21xX22xX3xX80xX33x38cbxX4xX3xX21xX22xX1xX24xX3xX2xX3xX21xX22xX39xX3exX134xX3xX79xX22xX39xX3exX3x5b58xX6bx7ff8xX4xX3xXexX19xX3xX5xX6xX92xX3xX80xX95xX21xX22xX3xX2xX42xX49xX88xX3xX21xX22xX33xX8dxXdxX3xX5xX6xX92xX3xX80xX95xX21xX22xX3xX80xX33xX269xX4xX3xX21xX22xX1xX24xX3xX2xX3xX21xX22xX39xX3exX134xX3xX79xX22xX39xX3exX3xX26xXdxX28xX3xXcxX2bxX3xX2dxX2exX21xX22xX3xX32xX33xX34xX21xX22xX3xX80xX33xX269xX4xX3xX21xX22xX1xX24xX3xX2xX3xX21xX22xX39xX3exXe8xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX92xX66xX3exXaxX12xXcxX1xX10xX92xX3x6e92xX4dxX3xX5xX1dxX4xX1xX3xX21xX4cxX4dxX3xX4fxX41xX4fxX43xX88xX3xX21xX22xX39xX3exX3xX2xX41xX3xXexX1xX81xX21xX22xX3xX40xX3xX2f7xX4dxX3xX5xX1dxX4xX1xX3xX11dxX34xXdxX3xX38xX39xX92xX3xXexX1x5e9cxX3xX49xX3xX21xX22xX39xX3exX3xX2xX140xX42xX43xX42xX4fxX41xX4fxX43xX3x3092xX33xX34xX21xX22xX3xX5xX1dxX4xX1xXe8xX3xX79xX1xX33xX3xX38xX222xX3exX88xX3xX21xX4cxX4dxX3xX4fxX41xX4fxX43xX3xX21xX22xX33xX8dxXdxX3xX5xX6xX92xX3xX80xX95xX21xX22xX3xX7x7548xX3xX80xX33xX269xX4xX3xX21xX22xX1xX24xX3xX26xXdxX28xX3xXcxX2bxX3xX2dxX2exX21xX22xX3xX32xX33xX34xX21xX22xX3xX2xX3xX21xX22xX39xX3exX3x5762xXexX1xX32bxX3xX49xX3xX21xX22xX39xX3exX3xX2xX140xX42xX43xX42xX4fxX41xX4fxX43xX3xX33exX33xX34xX21xX22xX3xX5xX1dxX4xX1x51a1xXe8xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX92xX66xX3exXaxX12xX214xX280xXdxX3xX38x5692xXdxX3xX21xX22xX39xX3exX3xX40xX41xX42xX43xX3xX38xX39xX3xX2xX42xX49xX88xX3xX21xX4cxX4dxX3xX21xX6xX3exX3xX4fxX3xX21xX22xX39xX3exX3xX21xX22xX1xX24xX3xX21xX39xX3exX3xX11dxX34xXdxX3xX38xX39xX92xX3xX21xX22xX39xX3exX3xXexX1xX32bxX3xXf8xX6xX88xX3xXexX1xX32bxX3xXcxX33xXe8xX3xX214xea77xX3exX3xX4x283cxX21xX22xX3xX5xX39xX3xX4xX81xX4xX3xX21xX22xX39xX3exX3xX5xX39xX4dxX3xX38xXdxecb5xX4xX3xXexX11dxX92xX21xX22xX3xXexX6bxXacxX21xX3xX21xX7dxX21xX3xX21xX22xX33xX8dxXdxX3xX5xX6xX92xX3xX80xX95xX21xX22xX3xX21xX22xX1xX24xX3xX80xX269xXexX3xX5xdc3fxX3xX21xX39xX3exX3xX7xX36cxX3xX6dxX1xb923xX21xX22xX3xX80xX33xX269xX4xX3xX21xX22xX1xX24xX3xX10fxX2exXe8xX3xXcxX1xX10xX92xX3xX80xX9axX88xX3xX5xX1dxX4xX1xX3xX21xX22xX1xX24xX3xX40xX41xX42xX43xX3xX38xX39xX3xX2xX42xX49xX3xX21xX4cxX4dxX3xX4fxX41xX4fxX43xX3xX7xX36cxX3xX6dxdbf4xX92xX3xX66xX39xXdxX3xX4fxX3xX21xX22xX39xX3exX88xX3xXex42ffxX3xXexX1xX32bxX3xXf8xX6xX3xX21xX22xX39xX3exX3xX40xX41xX42xX43xX3xX80xX19xX21xX3xX1xX19xXexX3xXexX1xX32bxX3xXcxX33xX3xX21xX22xX39xX3exX3xX2xX42xX49xXe8xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX92xX66xX3exXaxX12xX32xX216xX3xX4dxX32bxX4xX3xX5xX33xX34xX21xX22xX3xX5xX39xX4dxX3xXexX1xX7dxX4dxX3xX22xXdxX8dxX88xX3xXexX1xX10xX92xX3xX233xX6bxX3exX3xX80xX1dxX21xX1xX88xX3xX21xX19xX6bxX3xXbxX1x7c4exXdxX3xX5xX39xX4dxX3xX38xXdxX432xX4xX3xX38xX39xX92xX3xX21xX22xX39xX3exX3xX21xX22xX1xX24xX3xX5xX45dxX3xXexX11dxX7dxX21xX3xXexX1xeefdxX3xX21xX22xX33xX8dxXdxX3xX5xX6xX92xX3xX80xX95xX21xX22xX3xX7xX36cxX3xX80xX33xX269xX4xX3xXexX11dxX526xX3xX5xX33xX34xX21xX22xX3xXexX280xXdxX3xXexX1xXdxb465xX6bxX3xX10fx53d5xX21xX22xX3xX43xX41xX41x2eb1xX3xXexXdxX216xX21xX3xX5xX33xX34xX21xX22xX3xX4xe8edxX6xX3xX21xX22xX39xX3exX3xX5xX39xX4dxX3xX38xXdxX432xX4xX3xX10fxX54axX21xX1xX3xXexX1xX33xX8dxX21xX22xX134xX3xX5xX39xX4dxX3xX38xXdxX432xX4xX3xX38xX39xX92xX3xX10fxX6xX21xX3xX80xX7dxX4dxX3xX21xX1xX222xX21xX3xa66fxXexX3xX21xX1xXb1xXexX3xX43xX190xX41xX57fxX3xX5xX33xX34xX21xX22xXe8xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5fc5xX6bxXexX1xX92xX11dxXaxX12xX32xX4cxX21xX3xX225xX6xX21xX22xX0xX42xXbxX12

Văn Lang

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nét đẹp đạo hiếu

Nét đẹp đạo hiếu
2024-02-13 08:13:00

baophutho.vn Mừng thọ là một nét đẹp văn hóa của người Việt Nam mỗi độ Xuân sang. Đây cũng là dịp để các con cháu trong gia đình thể hiện lòng hiếu thảo đối...

Dạy trẻ dùng tiền mừng tuổi đúng cách

Dạy trẻ dùng tiền mừng tuổi đúng cách
2024-02-12 09:56:00

baophutho.vn Theo phong tục truyền thống, mỗi dịp Tết Nguyên đán, trẻ em sẽ được nhận tiền mừng tuổi từ người lớn như một lời chúc năm mới tốt lành, may...

Dệt mùa Xuân quê hương

Dệt mùa Xuân quê hương
2024-02-11 08:38:00

baophutho.vn Xuân Giáp Thìn đã đến với những cánh mai vàng, đào thắm, không khí Xuân tươi vui, rộn ràng đã hiện hữu từng nhà . Với nhiều hoạt động thiết...

Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi

Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi
2024-02-10 07:16:00

baophutho.vn Từ xưa, phong tục “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” đã trở thành nét văn hóa trong đời sống của người dân Việt Nam, đặc biệt là người dân...

Niềm vui trong những “Căn nhà cấp ủy”

Niềm vui trong những “Căn nhà cấp ủy”
2024-02-07 07:05:00

baophutho.vn Năm 2023 và những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhiều “Căn nhà cấp ủy” được xây dựng từ tinh thần đoàn kết và nghĩa tình đồng chí...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long