Cập nhật:  GMT+7

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 26/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo đề xuất kiện toàn Văn phòng đăng ký đất đai; đề án sáp nhập các Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế các huyện, thành, thị; nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo tờ trình về việc ban hành danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị tỉnh theo Kết luận 35-KL/TW ngày 5/5/2023 của Bộ Chính trị; báo cáo cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nghỉ hưởng chế độ hưu trí năm 2024 và một số nội dung về công tác cán bộ.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận hội nghị.

Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc đề xuất kiện toàn Văn phòng đăng ký đất đai nêu rõ: Hiện nay, hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai tại tỉnh đang hoạt động theo mô hình hai cấp, gồm: Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và môi trường và Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.

Thời điểm trước ngày 1/7/2022, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của 13 huyện, thành, thị đều trực thuộc Phòng Tài nguyên và môi trường. Từ ngày 1/7/2022, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất được tổ chức lại, cụ thể: Đối với UBND thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ, tổ chức lại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và môi trường thành Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc UBND thành phố Việt Trì và UBND thị xã Phú Thọ; tổ chức lại Ban bồi thường giải phóng mặt bằng trực thuộc UBND thành phố Việt Trì và UBND thị xã Phú Thọ thành Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc UBND thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ. Đối với UBND 11 huyện còn lại, tổ chức lại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và môi trường thành Văn phòng đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất trực thuộc UBND huyện.

Từ khi thực hiện tổ chức lại đến nay, mô hình Văn phòng đăng ký đất đai hai cấp của tỉnh hoạt động ổn định, phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương. Việc tổ chức và hoạt động như mô hình hiện nay tạo điều kiện thuận lợi khi trình ký hồ sơ, giảm được thời gian giải quyết thủ tục hành chính và các chi phí phát sinh, giảm được áp lực về khối lượng công việc và trách nhiệm cho Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh. Do đó, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho chủ trương tạm thời giữ nguyên tổ chức và hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai theo mô hình hai cấp như hiện nay.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang đóng góp ý kiến vào tờ trình về việc ban hành chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của tỉnh.

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu nhấn mạnh, việc tổ chức, hoạt động hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai theo mô hình hai cấp mà tỉnh đang thực hiện nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí tạm thời giữ nguyên tổ chức và hoạt động hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai theo mô hình hai cấp như hiện nay cho đến khi Luật Đất đai sửa đổi, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật được ban hành và Đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập được Chính phủ thông qua. Tỉnh sẽ có báo cáo cụ thể với Bộ Tài nguyên và Môi trường để thống nhất về vấn đề này theo quy định.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi trình bày tờ trình về việc ban hành chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của tỉnh.

Đối với Đề án sáp nhập các Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế các huyện, thành, thị, nhằm giảm đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số và phát triển theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 hội nghị lần thứ Sáu BCH TW khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị qyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TW Đảng về công tác dân số trong tình hình mới.

Theo dự thảo Đề án, sẽ tiến hành sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế các huyện, thành, thị và hoạt động theo mô hình Trung tâm Y tế tuyến huyện đa chức năng, cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, an toàn thực phẩm, dân số và dịch vụ khác theo quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện Đề án hoàn thành trong quý II/2023.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Đức Thịnh báo cáo về việc kiện toàn Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đồng chí Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Huy Ngọc báo cáo đề án sáp nhập Trung tâm Dân số - kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế các huyện, thành, thị.

Nhất trí thông qua Đề án sáp nhập các Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế các huyện, thành, thị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu yêu cầu, trong quá trình triển khai thực hiện sáp nhập, phải đảm bảo duy trì thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, không bị gián đoạn. Đồng thời, phải đảm bảo chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động sau khi sáp nhập, tinh giản biên chế đúng quy định. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt đến từng viên chức, người lao động về mục tiêu, ý nghĩa của việc tinh gọn bộ máy, từ đó thống nhất nhận thức và hành động trong tổ chức thực hiện, đảm bảo hiệu quả.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị tỉnh theo Kết luận 35-KL/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý của 19 cơ quan, địa phương, đơn vị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã nghiên cứu, đề xuất bổ sung một số chức danh, chức vụ và tương đương trong hệ thống chính trị của tỉnh, nhất là đối với chức danh, chức vụ mới bổ sung chưa có trong Kết luận số 35-KL/TW của Bộ Chính trị.

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị đặc thù liên quan căn cứ vào Kết luận số 35- KL/TW của Bộ Chính trị, tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa thành danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị tỉnh Phú Thọ cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhất là đối với các chức danh, chức vụ mới bổ sung chưa có trong Kết luận số 35-KL/TW của Bộ Chính trị, báo cáo Ban Tổ chức trung ương xem xét, nghiên cứu phù hợp với quy định chung của cả nước.

Chi Hương- Lê Hoàng


Chi Hương- Lê Hoàng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Đổi thay trên quê hương cách mạng

Đổi thay trên quê hương cách mạng
2023-05-18 21:10:00

baophutho.vn Là một xã miền núi, nằm ở phía Bắc của huyện Phù Ninh, phát huy truyền thống cách mạng - anh hùng, trong những năm qua, Đảng bộ và Nhân dân xã...

Đất nước trọn niềm vui

Đất nước trọn niềm vui
2023-04-30 08:08:00

baophutho.vn Cách đây tròn 48 năm, vào lúc 11h30’ ngày 30/4/1975, lá cờ của Quân giải phóng đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn...

Vang mãi bản hùng ca mùa Xuân

Vang mãi bản hùng ca mùa Xuân
2023-04-30 06:47:00

baophutho.vn Cách đây 48 năm, với cuộc Tổng tiến công chiến lược mùa Xuân 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quân và dân ta đã kết thúc...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long