Cập nhật:  GMT+7
I8SRLDrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4buSZeG7k+G7h+G6sT89w4Phu5lqw6M64buTw7QwOuG7k8SR4buXOuG6r+G6oeG7gzrhu4Nd4buZOsOj4bubWzrhuqMy4buFZDrhu4XEkWfhu4M6dTE6xJFqZTrhuq/hurHhu4UjL8SRLD0jL+G7jz0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/EkOG6sVvEgz894buEZMSR4bqxOuG7k2Xhu4U6ZGVbOuG6r+G6ueG7hcSROlvhu4XEkTrhu5PDtFtlOuG6o+G6uzrhu4XEkWfhu4M64buTxJFb4buFxJE64buFZeG6peG7hTrhuq9d4buFxJE6w6PEkeG6t+G7g+G7sjrhu4Rk4buZw7pi4buFOuG7gmXhu4XEkTrhu5LEkeG7mcOh4buFOuG7k8SR4buZ4bqlOuG7i+G7k+G7izrDo8SRw7I6LC46ZGVb4buFZDrEkcSpOuKAnOG7g13hu5k64buDNeG7k+KAnTrhuq/hu5lrZTrhu5PEkeG6sWY6xIPhu5fhu4VkOuG6r1tmOnMiOuG7gzE64buTOeG7mTrhu5PDtOG7mcO6OuG7kV3hu5M64buBxJFl4bqn4buFOjw64buFZOG7o29lOsOjxJHhuqfhu5M6cyI64bqj4bq7OuG7k8SR4bujbeG7hWThu7QjL+G7jz0j4buPPcSQ4buL4buDOsO14buZW+G7sjrhu5Lhu6nhu4TEgjrhu5Lhu446xJDDg+G7gjrhuq8xOuG7k+G7mcO64bql4buFOuG7j8SRIOG7kzrhu4Rk4buZw7pi4buFOuG7gmXhu4XEkTrhu5LEkeG7mcOh4buFOnMiOuKAnOG6ryLhu4U64bqx4buD4oCdOuG6rmw6UzLhu4U6RGUi4buZOuG7g+G7n8OjOl3hu4U6w6PEkeG7meG7hWQ64buTxJE44buFOnPhuq064buTamU64oCcZGXhuqfhu5M64buFZOG7o29l4oCd4bu0OuG7hmXhuqXhu4U6w7Xhu5lb4buFOuG6r+G6p+G7hTpzxqE6XeG7heG7sjrDo13DozrhuqPhurs6w6NdZjrhu4HEkV3DozrDo+G7neG7hWQ64buPxJEwZTrhu4XEkcOh4buFOuG7k+G7oTosOuG7hTLhu4M6PDrhu5PEkV3hu4VkOuG6r+G6p+G7hTosOzrhu4Uy4buDOuG7k+G7lzpz4bqtOsOjXcOjOuG7k2plOuKAnGRl4bqn4buTOuG7hWThu6NvZeKAnTpzIjrigJxkOMO6OsO04buJZTrhu5PDtMOh4buTOuG7k3A6w6Phu4vhu4VkOsOjauG7hWTigJ3hu7Qj4buTW+G6o+G7h+G6sTrhu5Hhu5PDuuG7h+G6seG7sD/hu4Nbw7RkZeG7hVku4buPdTpb4buZ4buTZj89I+G7k8O0PSPhu5PEgz0jZeG7g2Q64buRw7TDo+G7sD/EkeG7k+G7k+G7j1kvL+G6o1tm4buPxJHhu5nhu5PEkWbhu7Rz4buFL2bhu4fEg8SDW+G7k1svdOG6seG6o+G7kWXhu5PhurEvW+G7hS3hu4Vl4buFxJEtw7Xhu5lmw6Mt4buPxJFm4buFZC8uOywsLywvLC4pLntDPCjhuqI7xIIvLC4pfSwsLjw7KHt9O1/hu5NmKiwm4bu04bq/4buPZD89Iy/hu5PEgz0jL+G7k8O0PSPhu5PDtD0j4buTxIM9I+G7jz3Dg13DozrhuqPhurs6w6NdZjrhu5MgZTrhu5NoW+G7tDrhu6/hu4XEkVk6U+G7nTrhu4JbZSMv4buTxIM9Iy/hu5PDtD0jL+G7k1vhuqPhu4fhurE9I+G7jz3hu5LEkeG6sWY6w6NdZjrhu5PDtCDhu4Vk4buyOsO0IOG7hWQ64buRXeG7hWQ64buFZCLDujosKC97Ly47Oz7hu7I6W+G7hcSROuG6rmXhuq3hu5k6w6Phu5fhu4VkOuG7hcSRZ+G7gzrhuqMg4buFOuG6r+G6p+G7hTrhu4HEkeG7mTpzcMOjOjwuLDrhu5PEkeG7mWrDozrhuq/hurtbOuG6oyLhu4U6xJHhu5nDuuG6qeG7hTrEgsOqOuG7qeG7hTrigJM64bqi4bq54buFxJE6xILhu6Nt4buFZDrhu4VkxKllOuG7hcSRw6Hhu5nhu7Q64buSw7Rm4buFZDrhu4fhu5XDozrhu5nhu4nhu4VkOsO04bujw7Phu5nhu7I6xJFbZTrhu5PEkVvhu4XEkTrhu4Vl4bql4buFOuG7k8O0ZuG7hWQ64bqjIuG7hTp1MMO6OsO0WzrDo3A6w6MxZTrEg+G6oeG7hTrhuq/huqfhu4U6deG7izp1XeG7k+G7tDrhu4bhu5XDozrhu4Uiw7rhu7I6W+G7hcSROuG7ksO0YeG7hTpTMuG7hTrhu5LEkVvhu4XEkTrhu7jhu5Phu5/DozrhuqJbOuG7kGZAOuG6r1vhu4VkOsOjxJFtZTrhuqNlxINbOmRh4buFOuG6r2c64bqv4bqn4buFOsOjW+G7hTrhu4VkMuG7heG7sjrDuuG6peG7mTrDo2Hhu5k64buDaWU64buFZOG7o29lOuG7gcSR4buL4buFZDrhuq/hu6PDs8OjOuG6r13hu4XEkTrhu4XEkVvhu5nhu7Qj4buPPeG7kuG7n8OjOmRlw6Hhu4U6c+G6uTrhuqPhurs64oCc4buB4bulOuG6ryI6w6Mw4buFOuG7g+G7nWXigJ3hu7I64buFxJFn4buDOuG6oyDhu4U6w6Phu5tbOuG6rmXhuq3hu5k64buHW2Y6cyJmOuG6r13hu4XEkTrDo8SR4bq34buDOlvhu4XEkTrhu5LEkVvhu4XEkTpzIjrhu4Vk4bujb2U64buFxJEiOsOj4bubWzpb4buFxJE64buFIsO64buyOsOj4bujbuG7jzrhuq9lOuG7g2rhu5M6xIM4w7o6w6PEkeG7mcO64bqt4buF4bu0OuG7kFvhu5k64bqvZ+G7sjrDozA64bqjaeG7hTrhu4HhurdmOnPhuq06w7Xhu5ld4buFOsSR4bubOuG7k2Xhuqfhu5k6w7I64buS4buOOsSQw4Phu4I6MuG7hTrhu4HEkeG7mcO6WzrDo+G7l+G7hWQ6c25lOsSRW2U64buFZOG7o29lOuG6oyDhu4U64buDbmU64buFxJHDoeG7jzrhu4XEkWfhu4Phu7Qj4buPPeG7hGTEkeG6sTrhu5Nl4buFOmRlWzrhuq/hurnhu4XEkTpb4buFxJE64buSxJFb4buFxJE64bqj4bq7OuG7hcSRZ+G7gzrhu5PEkVvhu4XEkTrhu4Vl4bql4buFOuG6r13hu4XEkTrDo8SR4bq34buD4buyOuG7hGThu5nDumLhu4U64buCZeG7hcSROuG7ksSR4buZw6Hhu4U64bu44bqx4buDOsO04buZauG7kzrhu5LEkVvhu4XEkUA64buHZeG6reG7hTrhu5PDtGXhuqnhu5k64buTw6Hhu4864bqubDpTMuG7hTpEZSLhu5k6w6Phu5fhu4VkOiwsOuG6ryLhu4U64bqx4buDOuG7k8SR4buZ4bqlOuG7i+G7k+G7i+G7sjpzXcOjOj464bqvW2Y6cyI64buDMTrhu5M54buZOuG6r+G7mWtlOuG7k8SR4bqxZjrhu5PDtDA64buTxJHhu5fhu7Qj4buPPUQ14buPOuG7hcSRZ+G7gzrDo+G7m1s64bquZeG6reG7mTrhu5MgZTrDteG7mV3hu4U6MuG7heG7sjrhu5LEkeG7mcOh4buFOuKAnOG7h+G6qeG7hcSR4oCdOsOjxJFmOuG6ryLhu4U64bqx4buDOnXhu4vhu4VkOnMiZjrhuq844buDOsOjxJHhurfhu4M6deG7iWU6dTA64buBxJFl4bqn4buFOsOjXcOjOuKAnOG6r+G7iWU64buTxJHhu5vigJ064buBxJHhu4vhu4VkOuG7geG6u+G7jzrDo8SRIMO64bu0OuG7ksO0ZuG7hWQ64buH4buVw6M64bqvZ+G7sjpz4bq7OuKAnOG6ryBlOsOjW+KAnTrDo+G7l+G7hWQ64buFxJFy4buFZDrhu4Vk4bujb2U6w6No4buFOuG7hyBlOuG6ozPhu5M6ITrhu4Vk4bujb2U6w6PEkcOyOuG6r+G6p+G7hTp14bujw7Lhu4VkOsOjbTrhu4HEkcOpOuG7kGbhu4VkOsSQZeG6qeG7jzrhu7jhuqLhurnhu4XEkTrEguG7o23hu4VkQDrhuq/huqs64oCcxJHDrWU64buTamXigJ06xINd4buDOsOjxJHhurfhu4M6W+G7hcSROuG7k8O0W2U64buD4bq54buFxJHhu7Qj4buPPeG7kFvhu5k6w6Phu5lqw6M6xJFs4buFOsOjxJFl4bqn4buF4buyOuG6rmXhuq3hu5k6w6Phu5fhu4VkOuG7hWThu6NvZTrhuqMg4buFOuG7g25lOmQ14buPOsOj4bubWzrhu4Phurnhu4XEkTrDo8SR4bqn4buTOuG7hWRbw7o64buTIGU6w6PEkWw6xINmOsOjXcOjOnPhuqfhu5M6w6PEkeG6t+G7gzrhuq/hu5/hu5M6w6NrOnMiOig64buFIOG7hTrhu4XEkTjhu4U64buBxJFdw6M6w6Phu53hu4VkOuG6o+G6uzrhu5PEkeG7o23hu4VkOsO0OeG7kzrhu4U14buFZOG7tDrhu4RkIsO6Oiw+L3svLjs7e+G7sjrhu5LEkeG7mcOh4buFOuG6r+G6p+G7hTrDo+G7i+G7hWQ6W+G7hTrhuq9h4buZOuG7k8SR4buVOnMiOuG7gcSRW2U6w7RbOuG6r8Sp4buFZDrhuqNp4buFOsOj4bubWzrhu4Phurnhu4XEkeG7tDrhu5LEkeG6sWY6U+G7heG6sXXhu4/DtOG6seG7keG7kQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2024

Sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2024
2024-07-12 16:25:00

baophutho.vn Sáng12/7, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Đại tá...

Trường Sa! - Một lần tôi được đến

Trường Sa! - Một lần tôi được đến
2024-07-12 16:11:00

Nghề báo giúp tôi được đi, được kết nối và trải nghiệm vô vàn điều mới mẻ. Không biết có phải do cái chất phù sa sông biển của quê hương Cà Mau đã ngấm sâu vào máu hay không,...

Đảng ủy quân sự tỉnh:

Đảng ủy quân sự tỉnh:
2009-11-25 07:52:00

Quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2 và của tỉnh về Đại hội Đảng các cấp- Đảng ủy quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai...

Hai học sinh tống tiền giám đốc thích chơi game

Hai học sinh tống tiền giám đốc thích chơi game
2009-11-24 13:00:00

ai game thủ là học sinh lớp 11 tình cờ phát hiện hộp thư cá nhân cùng tài khoản game ảo tới 600 triệu đồng của một giám đốc nên "vòi" tiền chuộc 20 triệu đồng.Ngày 23/11, cảnh...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long