Cập nhật:  GMT+7
c330xfa73xd9b4xef2exf783x120c6x13568x11460xd3a2xX7x149abx13ee9x1584exeb9fxed73x10fa5xX5xde55xXax12782xe21dx162e8xXdxX3xXexe999xd859xe154xfd0cxX3xX4xfa27xX18xX3x14ee6x13346xX19xX3xX1bxe92exX3xf3f3xXdx14611xXexX3xdeb8xX6xX21xX3xdcdfx10aa8xX3x1553bx16162xX4xX1xX3xXexX1x15db1xX3x14ec4xXdx15570xXdxX0xf7f7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx125edxX10xX6x14504xXaxX12xX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX1exX18xX3xX21xX22xX19xX3xX1bxX26xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX21xX3xX31xe666xX6xX3x160a7xX18xf213xXexX3xX7x13500xX4xX3xX34x136b4xX1bxX1xX3x12a3ex14c3fxXdxX3xX4x11650xe53dxX1bxX3dxX3x11e49xX18x1690fxX4xX3xX4xX1exX18xX3xX21xX22xX19xX3xXcxX1xX83xXdxX3xd451xX6xX1bxX3xX31xX3fxXdxX3xXex100e5xX3xX7xX93xX3x158b7xe80cx143d4xX3xXex1159bx10c33xX1bxX3dxX3xXexXb6x120fcxX1bxX3xX4xX1xX18xX1bxX3dxX3xea96xX3bxXexX3xX1bxX14xXdxX3xX54xX18xX1bxX3dxX3xX34x1213fxX1bxX3dxX3xX34xX14xXdxX3x160a3xX3xX1bxX3dxX8cxX8dxXdxX3xX34xX1axX3xX34x13e4fxX1bxX3dxX3xX91xX18xX6xX1bxX3dxX3xXexX88xXdxX3x11775xXdx12252xXdxX3xX31xX32xX3xX34xX35xX4xX1xX3xX4xX1exX18xX3xX21xX22xX19xX3xXexX1xX3bxX3xX3dxXdxX3fxXdxX3xX1bxXe8xX21xX3xXb1xXb3xXb1xXb1xfb65xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx130a8xX6xXbxXexXdxXb7xX1bxXaxX12xX0xXdxX21xX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12cxX10xX1bxXexX10xXb6xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXax15768xXdxX54xXexX1x11f32xX3x164cfxXb3xXb3xXbxX79x1186exX3xX1xX10xXdxX3dxX1xXexX156xX3x1435cx15f28xX168xXbxX79xX15dxXaxX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX42xX42xX4xX11cxX87xX6xXb7xXbxX1xX18xXexX1xXb7xX11cxX31xX1bxX42xX54xX10xX7xXc6xXexXb7xXbxX42xX1bxX10xX151xX7xX42xXb1xXb1xX168xXb3xX42xX2xXb1xXb1xX54xXdcxX2xXdcxXb1xfca6xXb1xX19fxXexX19fxX19fxX168xX5xX167xXb2xX1x11cd4xX1aaxXc6xX1xX1aaxXexX11cxX1aaxXbxX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX1exX18xX3xX21xX22xX19xX3xX1bxX26xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX21xX3xX31xX32xX3xX34xX35xX4xX1xX3xXexX1xX3bxX3xX3dxXdxX3fxXdxXaxX3xX151xXdxX54xXexX1xX9xXaxX158xXb3xXb3xXaxX3xX1xX10xXdxX3dxX1xXexX9xXaxX167xX168xX168xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX6xXbxXexXdxXb7xX1bxXaxX12xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX21xX3x13c1exX83xXb7xX3xX31xfbd0xX1bxX3dx13123xX3xXexXb6xXb7xX1bxX3dxX3xXexXb6xXbdxX1bxX3xXexX1xX7fxX1bxX3dxX3xXcxX1xX83xXdxX3xXa3xX6xX1bxX3xXb1xXb2xXb3xX3x15a27xX3xX4xX1xX18xX1bxX3dxX3xXc6xX3bxXexX3xX4xX1exX18xX3xX21xX22xX19xX3xXexX1xX3bxX3xX3dxXdxX3fxXdxX3xXb1xXb3xXb1xXb1xX3xXexX93xXdxX3xXb1xf6d4xX42xX276xX3xXexX88xXdxX3x1533dxX6xX1bxX3dxXc6xXb7xXc6xX11cxX3xX227xe621xX1bxX1xX156xX3x15f83xX1xX6xXb7xX7xXb7xX54xX22fxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27exXb7xX54xX19xXaxX12xf0a9xX3xXf6xXdxXf8xXdxX3xX34xX7bxX18xX3xX31xX32xX3xX34xX35xX4xX1xX3xX4xX1exX18xX3xX21xX22xX19xX3xX1bxX26xX3xXexX1xX3bxX3xX3dxXdxX3fxXdxX3xX5xX1exX1bxX3xXexX1x12936xX3xX168xX167xX3xX34xX8cx14678xX4xX3xXexff38xX3xX4xX1xX2d7xX4xX3xXexX88xXdxX3xX27exX6xX1bxX3dxXc6xXb7xXc6xX3xX227xXcxX1xX83xXdxX3xXa3xX6xX1bxX22fx14f01xX3xX1bxX14xXdxX3xX54xX18xX1bxX3dxX3xXdcxX3xX1bxX3dxX8cxX8dxXdxX3xX5xX1exX1bxX3xX34xX1exX18xX3xXexXdx13c1axX1bxX3xX34xX8cxX2dexX4xX3xX34xX8cxX6xX3xX31xX22cxXb7xX3xX4xX1xX8cxf0dfxX1bxX3dxX3xXexXb6xff2dxX1bxX1xX3xXexX1xXdxX3xX34xX7bxX18xX11cxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27exXb7xX54xX19xXaxX12xX13xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX1exX18xX3xX21xX22xX19xX3xX1bxX26xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX21xX3xX31xX3fxXdxX3xX1bxX1xX26xX1bxX3dxX3xX4xX83xXdxX3xXexX31cxX1bxX3xX1bxX1xX8cxX3xX2dxX3dxX18xX19x120b3xX1bxX3xXcxX1xX35xX3x14cdexX19xX2ffxX3xXcxXb6xX1exX1bxX3xXcxX1xX35xX3xX2dxX3dx124f0xX4xX3x11450xX3bxX1bxX2ffxX3xX2dxX3dxX18xX19xX38exX1bxX3xXcxX1xX35xX3xX3a7xX3bxX1bxX2ffxX3xX2dxX3dxX18xX19xX38exX1bxX3xXcxX1xX35xX3xX2dxX3dxX3a4xX4xX3xX51xX18xX19xc7c7xX1bxX2ffxX3xXcxXb6xX1exX1bxX3xXcxX1xX35xX3xXcxX1xX18xX3xX51xXb7xX22cxXdxX2ffxX3xX2dxX3dxX18xX19xX38exX1bxX3xXcxX1xX35xX3xXcxX1xX18xX3xXcxXb6xX6xX1bxX3dxX3xX34xcd97xX3xXexX1xXdxX3xX34xX7bxX18xX3xX79xX18xX7bxXexX3xX7xX7fxX4xX3xX1bxX3dxX6xX19xX3xXexX76xX3xX31x14748xX1bxX3dxX3xX34xX7bxX18xX3xX5xXb7xX88xXdxX11cxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27exXb7xX54xX19xXaxX12xX12cxX83xX4xX3xX4xX32xX3xX3dxX83xXdxX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX21xX3xX34xX3fcxX3xXexXb7xX22cxX1bxX3xXexX1xX7fxX1bxX3dxX3xXexXb6xX8cxX3fxX4xX3xX4xX83xX4xX3xX34xX93xXdxX3xXexX1x1179axX3xXexXb6xXb7xX1bxX3dxX3xX87xXf8xX1bxX3dxX3xX34xX7bxX18xX3xX5xX22cxX3xX395xX6xX5xX6xX19xX7xXdxX6xX2ffxX3xX12cxX6xX21xXbxX18xX4xX1xXdxX6xX3xX31xX22cxX3xfbffxX6xXc6xXdxX7xXexX6xX1bxX3xX34xX3cfxX18xX3xX31xX3fxXdxX3xXexXacxX3xX7xX93xX3xXb1xXb2xXb3xX3xX34xX1axX3xX5xX3a4xXexX3xX31xX22cxXb7xX3xX87xX83xX1bxX3xXc6xX3bxXexX3xX3dx1096bxXbxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX51xX22cxX1bxX3xd331xX18xX93xX4xX11cxX3xX395xX14xXexX3xX5xX1exX1bxX3xX1bxX26xX6xX3xX34xX14xXdxX3xX4xX1exX18xX3xX21xX22xX19xX3xX1bxX26xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX21xX3xX34xX3fcxX3xXex11f6cxX3xXb6xX6xX3xX83xXbxX3xX34xXf8xXb7xX3xX7xXb7xX3xX31xX3fxXdxX3xX4xX83xX4xX3xX4xX32xX3xX3dxX83xXdxX3xX34xX3bxX1bxX3xXexX76xX3xX79xX2d7xX3xX7xX24fxX3xXc6xXdxX21xX3xX4xX1xXdxX3xX31xX22cxX3xX34xX83xX1bxX1xX3xX87xX88xXdxX3xX34xX93xXdxX3xXexX1xX46cxX3xX4xd6f6xX1bxX3dxX3xX31xX3fxXdxX3xXexXacxX3xX7xX93xX3xXb1xXb2xXb3xX11cxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27exXb7xX54xX19xXaxX12xX13xX93xXdxX3xXexX1xX46cxX3xXexXb6xXb7xX1bxX3dxX3xXexXb6xXbdxX1bxX3xX4xX1xX18xX1bxX3dxX3xXc6xX3bxXexX3xXc6xX1xX32xX1bxX3dxX3xX6xXdxX3xXc6xX1xX83xX4xX3xX5xX22cxX3xX34xX14xXdxX3xX4xX1xX46cxX3xX1bxX1xX22cxX3xXcxX1xX83xXdxX3xXa3xX6xX1bxX3xXb6xX7bxXexX3xX21xX88xX1bxX1xX11cxX3xXcxX88xXdxX3x119abx152a4x11814xX3xXf6xX6xX21xX10xX7xX3xX168xX2xX3xX54xXdxX38exX1bxX3xXb6xX6xX3xXexX88xXdxX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX21xX2ffxX3xX4xX83xX4xX3xX4xX1exX18xX3xXexX1xX46cxX3xX1bxX26xX3xXcxX1xX83xXdxX3xXa3xX6xX1bxX3xX34xX3fcxX3xXexX1xX7fxX1bxX3dxX3xX83xXbxX3xX34xXf8xXb7xX3xX34xX14xXdxX3xX1bxX26xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX21xX3xXexXb6xXb7xX1bxX3dxX3xX4xX83xX4xX3xXexXb6xXbdxX1bxX3xX4xX1xX18xX1bxX3dxX3xXc6xX3bxXexX11cxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27exXb7xX54xX19xXaxX12xXcxX18xX19xX3xX1bxX1xXdxX31cxX1bxX2ffxX3xXexXb6xXb7xX1bxX3dxX3xXexXb6xXbdxX1bxX3xX4xX1xX18xX1bxX3dxX3xXc6xX3bxXexX3xX5xX1exX1bxX3xX1bxX22cxX19xX2ffxX3xX31xX3fxXdxX3xX91xX18xX19xX3bxXexX3xXexX22xX21xX3xXb6xX7bxXexX3xX4xX6xXb7xX3xX4xX46cxX6xX3xXexXb7xX22cxX1bxX3xX34xX14xXdxX3xX4x16791xX1bxX3dxX3xX1bxX1xX26xX1bxX3dxX3xXexX335xX1bxX1xX3xX1xX18xX93xX1bxX3dxX3xXexX7bxX1bxX3xX4xX32xX1bxX3dxX3xX4xX1x16853xX1bxX1xX3xX79xX83xX4xX3xX4xX46cxX6xX3xXcxXb6xX1exX1bxX3xXcxX1xX35xX3xX2dxX3dxX3a4xX4xX3xX3a7xX3bxX1bxX3xX34xX3fcxX3xX3dxXdx148edxXbxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1bxX26xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX21xX3xXexX1xX7fxX1bxX3dxX3xX24fxX3xX31xX83xX1bxX3xX34xX1exX18xX3xX31xX3fxXdxX3xXexXacxX3xX7xX93xX3xXb1xX2xX42xX2xX167xX11cxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27exXb7xX54xX19xXaxX12xX28xX83xX1bxX3xX34xX7bxX18xX3xXexX1xX2d7xX3xX1xX6xXdxX3xX34xX3fcxX3xX54xXdxX38exX1bxX3xXb6xX6xX3xX4xXe8xX1bxX3dxX3xXexX1x15abaxX1bxX3dxX3xX1xX32fxX1bxX3xXc6xX1xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xXcxX1xX83xXdxX3xXc6xX1xX32xX1bxX3dxX3xX21xX18xX93xX1bxX3xX34xX83xX1bxX1xX3xX21xX7bxXexX3xX54xX6xX1bxX1xX3xX1xXdxX2axX18xX3xX31xX32xX3xX34xX35xX4xX1xX3xXexX1xX3bxX3xX3dxXdxX3fxXdxX11cxX3xX2dxX1xX26xX1bxX3dxX3xX34xXdxX1axX21xX3xX7xX93xX3xX5xXdxX31cxX1bxX3xXex11174xX4xX3xX34xX8cxX2dexX4xX3xX1xX6xXdxX3xX34xX14xXdxX3xXexX88xXb7xX3xXb6xX6xX11cxX3xX12cxX83xX4xX3xX3dxX83xXdxX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX21xX3xX34xX3fcxX3xXc6xX1xXdxX3bxX1bxX3xX4xX1xX46cxX3xX1bxX1xX22cxX3xXcxX1xX83xXdxX3xXa3xX6xX1bxX3xX87xX93xXdxX3xXb6xX93xXdxX3xX31xX3fxXdxX3xX21xX14xXexX3xXexXdxX1bxX1xX3xXexX1xX1exX1bxX3xXexX1xXdxX3xX34xX7bxX18xX3xXb6xX7bxXexX3xXc6xXdxX31cxX1bxX3xX4xX8cxX8dxX1bxX3dxX11cxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27exXb7xX54xX19xXaxX12xX28dxX1xXdxX3xXexXacxX3xX7xX93xX3xX34xX6xX1bxX3dxX3xX5xX22cxX3xXb1xXb1xX42xXb1xX2xX3xX4xX1xXb7xX3xX34xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX21xX2ffxX3xX4xX1xX46cxX3xX1bxX1xX22cxX3xXcxX1xX83xXdxX3xXa3xX6xX1bxX3xX34xX3fcxX3xX21xX7fxX4xX3xX7xX6xXdxX3xX5xX1exX21xX3xXc6xX1xXdxX3xX4xX1exX18xX3xXexX1xX46cxX3xX21xX6xX1bxX3dxX3xX83xXb7xX3xX7xX93xX3xX168xXb3xX3xX4x102a1xX3xXbxX1xX6xX3xXexX7bxX1bxX3xX4xX32xX1bxX3dxX3xX34xX8cxX6xX3xX4xX1exX18xX3xX31xX22cxXb7xX3xX5xX8cxX3fxXdxX3xX31xX22cxX3xX3dxXdxX6daxXbxX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX21xX3xX4xX895xX3xX34xX8cxX2dexX4xX3xX4xX1xXdxX3bxX1bxX3xXexX1xX7fxX1bxX3dxX3xXb1xX168xX42xXb1xX2xX11cxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27exXb7xX54xX19xXaxX12xX28xX3fxXdxX3xX4xX1xXdxX3bxX1bxX3xXexX1xX7fxX1bxX3dxX3xX1bxX22cxX19xX2ffxX3xX34xX14xXdxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX1exX18xX3xX21xX22xX19xX3xX1bxX26xX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX21xX3xX34xX3fcxX3xX79xX18xX7bxXexX3xX7xX7fxX4xX3xX3dxXdxX22cxX1bxX1xX3xX1bxX3dxX32xXdxX3xX34xX1exX18xX3xX4xX46cxX6xX3xX1bxX14xXdxX3xX54xX18xX1bxX3dxX3xXdcxX3xX1bxX3dxX8cxX8dxXdxX3xXexX88xXdxX3xX3dxXdxXf8xXdxX3xX31xX32xX3xX34xX35xX4xX1xX3xXexX1xX3bxX3xX3dxXdxX3fxXdxX3xX5xX1exX1bxX3xXexX1xX2d7xX3xX168xX167xX11cxX3xX13xX22xX19xX3xX4xX895xX3xX5xc96axX3xX5xX22cxX3xX21xX14xXexX3xX4xX1xXdxX3bxX1bxX3xXexX1xX7fxX1bxX3dxX3xXc6xX1xX895xX3xX91xX18xX31cxX1bxX3xX4xX46cxX6xX3xX4xX83xX4xX3xX4xX32xX3xX3dxX83xXdxX3xX28xXdxX2axXexX3xX2dxX6xX21xX3xXexXb6xX8cxX3fxX4xX3xX4xX8cxX8dxX1bxX3dxX3xX91xX18xX93xX4xX3xX4xX1exX18xX3xX21xX22xX19xX3xXcxX1xX83xXdxX3xXa3xX6xX1bxX3xX1bxX3dxX6xX19xX3xXexXb6xX31cxX1bxX3xX7xX22xX1bxX3xX34xX7bxX18xX3xX4xX46cxX6xX3xX1xX3a4xX11cxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5c1xXb7xX18xXb6xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXb7xX3xX2dxX1xX6xX1bxX54xX6xX1bxX0xX42xXbxX12

Theo Nhandan

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Cơ hội có điểm cho các cầu thủ Việt Nam

Cơ hội có điểm cho các cầu thủ Việt Nam
2024-04-17 08:34:00

22 giờ 30 phút tối nay 17/4, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Kuwait trong khuôn khổ bảng D vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Tại đấu trường này, U23 Việt Nam...

Ronaldo trở lại Manchester

Ronaldo trở lại Manchester
2022-07-26 08:27:00

Theo báo The Athletic, Cristiano Ronaldo đã trở lại Manchester sau ba tuần trì hoãn hội quân cùng Man Utd.

CLB bóng đá Phú Thọ thất bại trên sân nhà

CLB bóng đá Phú Thọ thất bại trên sân nhà
2022-07-23 06:11:00

baophutho.vn Chiều 22/7, trên SVĐ Việt Trì đã diễn ra trận thi đấu giữa CLB Phú Thọ (áo đỏ) gặp Phù Đổng FC tại Vòng 8 - Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc Gia LS...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long