Cập nhật:  GMT+7
8318x8b88xf21exbed9x12082xcc50xb91axf441x950dxX7xd518x97a6xfb0fxf5dcx937bxb86bxX5x87c7xXaxf32axe27dxa798xfbd8xeaeexX3x9d17xf4e9xX3xXex13256xb6a4xbe63xX3x102d3xX1dxX3xX5x10761xX4xX1xX3x13086x1121axdc88xX3xc599x9fb4xX15xX3xe88dx11764xX15xX16xX3x123d4xXcxX1ex11255xX3xa045xX2dxX3xX4xb289xXdxX3xX15xX16xX1dx8630xX15xX3x840dxX3xX5xXdxX15xX1xX3xXexX1xXdxX29xX15xX16xX3xX2cx11d62xXexX3xXcx8662xefa1xX0x12dadxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1252axX1cxX20xa8f3xXaxX12xX0xXdxX2axX16xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX5dxX5dxX4xa2bfxX18xX6xX1cxXbxX1xX1dxXexX1xX1cxX7fxX3axX15xX5dxX20xX10xX7xbd0fxXexX1cxXbxX5dxX15xX10xd15cxX7xX5dx12ba3xX2xX2xdeefxX5dxf9caxaa6axX20xX2xX9axb46exX9fxXa4xX2xX9axXexX2xd8c4x8c92xXa4xX9dxX9fxX5xX2xX7fxe4faxXbxX16xXaxX3xX5dxX12xX0xXbxX12xb0e4x11dccxX15xX1xX3xX28x110e0xX1cxX3x108b2xX38xX3xe435xX30xa5afxXcxXcx12021x8840xXbdxX3xX4xX1x12020xXbxX3xd8b1xX15xX1xX3xX5xa18exX1dxX3xX15xXdxcb2cxX2axX3xX4xX31xX15xX16xX3xX28xX1cxeda2xX15xX3xX90xX1x1156bxX4xX1xX3xX28x99f0xX1dxX3xXexXdxX29xX15xX3xXexX1exXd7xXdxX3xX15xX16xX1xXdxXe1xX2axX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX15xX3xX30xX31xX15xX16xX7fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX1cxX20xX6fxXaxX12xad3fxXcxX2cxXcxX3xX47xX3xXcxX19xXdxX3xX2xX9axX5dxX9fxXcbxX3xXexXc3xXdxX3xX7x10ee9xX15xX3xX13xX14xX15xX16xX3x110e9xX1dxXf0xX15xX3xXexX1xX1dxX3exX4xX3xa09dxX1xX1dxX3xX20xXdxX3xXex10241xX4xX1xX3xX5xX24xX4xX1xX3xX7xe2dfxX3xX2cxX2dxX15xX3xX30xX31xX15xX16xXcbxX3xXc6xX38xX3xXc9xcd69xX15xX3xX1xX1cxXf0xXcbxX3xXcxX1xeb46xX3xXexX1xX6xX1cxX3xXcexX3xXcfxX1dxX3xX5xX24xX4xX1xX3xb90dxXc9xX30xXcbxXcxXcxXcexXcfxXbdxa557xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX1xcaa7xXbxX3xX3axe6ddxXdxX3xX30xXdxXe1xXbxX3xX1xX3exXdxX3xX5xacacxX3xX1xXebxX15xX1xX3xX30xXebxX3xb440xX3exXdxX3xXexX5axX3xX4xX1x9eb8xX4xX3xX5x121d2xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX20xX1dxX3xX5xX24xX4xX1xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX15xX3xX30xX31xX15xX16xX3xX35xXcxX1exX38xX3xX3axX2dxX3xX4xX3exXdxX3xX15xX16xX1dxX44xX15xX3xX47xX3xX5xXdxX15xX1xX3xXexX1xXdxX29xX15xX16xX3xX2cxX56xXexX3xXcxX5axX5bxX7fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX1cxX20xX6fxXaxX12xXcxX1xX6xX2axX3xX20xd8a8xX3xX5xX1cfxX3xX4x9200xX3xX28xXc3xXdxX3xX20xXdxXe1xX15xX3xX30xXdxXe1xXbxX3xX1xX3exXdxX3xXbdxX1b8xX3xX1xXebxX15xX1xX3xXc9xXdxXe1xXexX3xX1c2xX6xX2axXcbxX3xX30xX3exXdxX3xXbdxX1b8xX3xX1xXebxX15xX1xX3xXexX1xXebxX15xX1xX3xXbxX1xX19xX3xX30xXebxX3xX1c2xX3exXdxX3xX4xX31xX15xX16xX3xX16xXf5xX15xX3xXacxe68fxX3xX30xXdxXe1xXbxX3xX1xX3exXdxX3xX20xX1dxX3xX5xX24xX4xX1xXcbxX3xX20xX1cxX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxXe1xXbxX3xX5xX1b8xX3xX1xXebxX15xX1xX3xXexX1exX1cxX15xX16xX3xX4xXd7xX3xX15xXdcxX1abxX4xX7fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX1cxX20xX6fxXaxX12xX0xXdxX2axX16xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX5dxX5dxX4xX7fxX18xX6xX1cxXbxX1xX1dxXexX1xX1cxX7fxX3axX15xX5dxX20xX10xX7xX90xXexX1cxXbxX5dxX15xX10xX97xX7xX5dxX9axX2xX2xX9dxX5dxX9fxXa0xX20xX2xX9axXa4xX9fxXa4xX2xX9axXexX2xXabxXacxXa4xX9dxX9fxX5xX9axX7fxXb3xXbxX16xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX1cxX20xX6fxXaxX12xXbdxXbexX15xX1xX3xX28xXc3xX1cxX3xXc6xX38xX3xXc9xX30xXcbxXcxXcxXcexXcfxXbdxX3xXexX1exX6xX1cxX3x12a5bxX1dxXebxX3xX5xXdcxX1dxX3xX15xXdxXe1xX2axX3xX4xX1xX1cxX3xX4xXf0xX4xX3xX20xX1dxX3xX90xX1xXf0xX4xX1xX3xX28xXf5xX1dxX3xXexXdxX29xX15xX3xXexX1exXd7xXdxX3xX15xX16xX1xXdxXe1xX2axX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX15xX3xX30xX31xX15xX16xX7fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX1cxX20xX6fxXaxX12xX30xX1cxXc3xXexX3xX28xX3exX15xX16xX3xX15xXebxX6fxX3xXexX1xX185xX3xX1xXdxXe1xX15xX3xX7xX236xX3xX4xX19xX3xX16xa8f5xX15xX16xX3xX3axXebxX3xX15x11d7exX3xX5xX236xX4xX3xX4xff04xX6xX3xXexb368xX15xX1xX3xX130xX1xcba5xX3xXcxX1xbb36xX3xX4xf7ecxX15xX16xX3xX15xX1xXdcxX3xX4xXf0xX4xX3xX28xfd19xX15xX3xX3axX24xXcbxX3xX20xX1cxX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxXe1xXbxX3xXexX1exX236xX4xX3xXexXdx13122xXbxX3xX90xX1xX6xXdxX3xXexX1xXf0xX4xXcbxX3xX28xXdxX2dxX1dxX3xX1xXebxX15xX1xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX15xX3xX30xX31xX15xX16xX3xXexf153xX3xX3axXdxXe1xX4xX3xX1xXdxXe1xX15xX3xXexX1xX236xX4xX3xX1xX23cxX6xX3xb5d5xX3xXexXdcxX38xX15xX16xX3xX28xX40cxX15xX3xX3axXdxXe1xX4xX3xX90xX1xXd7xX1cxX3xX7xXf0xXexX3xX3axXebxX3xX4xX1xX161xX15xX1xX3xXexX1xX1cbxX4xX3xX28xXdcxX6xX3xX3axXebxX1cxX3xX90xX1xX6xXdxX3xXexX1xXf0xX4xX3xX2axX3exXexX3xX7xXd7xX15xX3xXbxX1x12b02xX2axX3xX20xX1dxX3xX5xX24xX4xX1xX3xX2axX1abxXdxX3xX5xXc3xXcbxX3xX28xX3exX4xX3xX28xXf0xX1cxXcbxX3xX3axX1abxXdxX3xX2axX1cxX15xX16xX3xX2axX1dxX19xX15xX3xXexXc3xX1cxX3xX28xXdcxX1a7xX4xX3xX7xX1cbxX4xX3xX1xX3ddxXexX3xX90xX1xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX3d7xX3xXexX1exX1cxX15xX16xX3xX20xX24xXbxX3x11510xXdxX3ccxX3xXcxX5axX3xX30xX31xX15xX16xX3xXc9xXdcxX3f1xX15xX16xX3xX2axXebxX3xX4x10710xX15xX3xXexX1exX38xX3xXexX1xXebxX15xX1xX3xX2axX3exXexX3xX7xXd7xX15xX3xXbxX1xX490xX2axX3xX20xX1dxX3xX5xX24xX4xX1xX3xXexX1exX3e1xX15xX16xX3xX28xXdxX185xX2axXcbxX3xX16xX23cxXbxX3xXbxX1xXf5xX15xX3xX16xXdxX6xX3xXexX17bxX15xX16xX3xX90xX1xXf0xX4xX1xX3xX5xXdcxX1dxX3xXexX1exX3ddxX3xX34cxX1dxX6xX3xX28xX29xX2axX3xX3axXebxX3xX16xXdxX1b8xX3xX4xX1xX146xX15xX3xX20xX1dxX3xX90xX1xXf0xX4xX1xX3xX38xX3xX5xXc3xXdxX3xX90xX1xXf0xX2axX3xXbxX1xXf0xX3xX130xX1xX3ddxX3xXcxX1xX3e1xX3xX5xX146xX1dxX3xX1xX3f1xX15xX7fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX1cxX20xX6fxXaxX12xX0xXdxX2axX16xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX5dxX5dxX4xX7fxX18xX6xX1cxXbxX1xX1dxXexX1xX1cxX7fxX3axX15xX5dxX20xX10xX7xX90xXexX1cxXbxX5dxX15xX10xX97xX7xX5dxX9axX2xX2xX9dxX5dxX9fxXa0xX20xX2xX9axXa4xX9fxXa4xX2xX9axXexX2xXabxXacxXa4xX9dxX9fxX5xXa4xX7fxXb3xXbxX16xXaxX3xX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX1cxX20xX6fxXaxX12xX0xXdxX2axX16xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX5dxX5dxX4xX7fxX18xX6xX1cxXbxX1xX1dxXexX1xX1cxX7fxX3axX15xX5dxX20xX10xX7xX90xXexX1cxXbxX5dxX15xX10xX97xX7xX5dxX9axX2xX2xX9dxX5dxX9fxXa0xX20xX2xX9axXa4xX9fxXa4xX2xX9axXexX2xXabxXacxXa4xX9dxX9fxX5xX9fxX7fxXb3xXbxX16xXaxX3xX5dxX12xX0xXbxX12xX2cxX1cxXebxX15xX3xX90xX1xXf0xX4xX1xX3xXexX1xX6xX2axX3xX34cxX1dxX6xX15xX3xX28xX44xXdxX3xX4xX1xe8b9xX3x113dexe055xX3xXcxX1xX1dx9631xX15xXcbxX3xX1xX1dxX6fxXe1xX15xX3xXcxX146xX15xX3xXc6xX3f1xX15xX7fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX1cxX20xX6fxXaxX12xX130xX1xXf0xXexX3xX18xXdxX185xX1dxX3xXexXc3xXdxX3xX18xX1dxX5axXdxX3xX5xX1cfxXcbxX3xX5xXbexX15xX1xX3xX28xXc3xX1cxX3xXc6xX38xX3xXc9xX30xXcbxXcxXcxXcexXcfxXbdxX3xX1xX6fxX3xX3axX3e1xX15xX16xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX20xX1dxX3xX5xX24xX4xX1xX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX15xX3xX30xX31xX15xX16xX3xX7x8675xX3xX28xXdcxX1a7xX4xX3xX4xXf0xX4xX3xX28xX3f1xX15xX3xX3axX24xX3xX5xX1b8xX3xX1xXebxX15xX1xX3xX34cxX1dxX6xX15xX3xXexX146xX2axXcbxX3xX34cxX1dxXd7xX15xX16xX3xX18xXf0xXcbxX3xX5xXebxX3xX4xXf5xX1dxX3xX15xX19xXdxX3xX5xXdxX29xX15xX3xX90xX40cxXexX3xX4xXf0xX4xX3xX1xXbexX15xX16xX3xX5xX1b8xX3xX1xXebxX15xX1xX3xX30xXebxX3xX1c2xX3exXdxX3xX3axXebxX3xX90xX1xX3c4xXbxX3xX4xXd7xX3xX15xXdcxX1abxX4xX3xXbxX1xXf0xXexX3xXexX1exXdxX185xX15xX3xXexX1xX24xX3xXexX1exXdcx8eb6xX15xX16xX3xX4xX1xX1cxX3xX7xXd7xX15xX3xXbxX1xX490xX2axX3xX20xX1dxX3xX5xX24xX4xX1xX3xX28xX3exX4xX3xX28xXf0xX1cxX3xX15xXebxX6fxXcbxX3xX16xX23cxXbxX3xXbxX1xXf5xX15xX3x11218xX3ddxX4xX3xXexXdxX40cxX15xX3xX7xXd7xX15xX3xXbxX1xX490xX2axX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX28xX29xX2axX3xX2cxX2dxX15xX3xX30xX31xX15xX16xXcbxX3xXexX1xXebxX15xX1xX3xXbxX1xX19xX3xXc9xXdxXe1xXexX3xXcxX1exdaa9xX3xd306xX3xXexX1xXebxX15xX1xX3xXbxX1xX19xX3xX5xX1cfxX3xX1xX3exXdxX3xX3axX2dxX3xX3axX1abxXdxX3xX4xX3exXdxX3xX15xX16xX1dxX44xX15xX3xX20xX146xX15xX3xXexX3exX4xX3xXc9xXdxXe1xXexX3xX1c2xX6xX2axX3xX3axX1abxXdxX3xX15xX1xXdxX2dxX1dxX3xXexX1exXd7xXdxX3xX15xX16xX1xXdxXe1xX2axX3xX28xX3exX4xX3xX28xXf0xX1cxXcbxX3xX1xX56xXbxX3xX20xa653xX15xX3xX3axX2dxX3xX28xX29xX2axX3xXbxX1xXd4xX4xX3xX3axXd4xX3xX15xX1xX1dxX3xX4xXf5xX1dxX3xX20xX1dxX3xX90xX1xXf0xX4xX1xX3xXexX1xX65bxXbxX3xXbxX1xXdcxX3f1xX15xX16xX7fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12d25xX1dxXexX1xX1cxX1exXaxX12xX130xX1xX1dxe104xX1cxX856xX15xX16xX3xXcxX1xX1dxe5edxX6fxX0xX5dxXbxX12

Phương Thúy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Trải nghiệm cafe suối Xuân Sơn

Trải nghiệm cafe suối Xuân Sơn
2023-11-27 08:03:00

baophutho.vn Vườn Quốc gia Xuân Sơn từ nhiều năm nay đã trở thành địa chỉ quen thuộc với những du khách muốn trải nghiệm không gian nghỉ dưỡng, tham quan lý...

Chính thức mở bán Tour đêm Đền Hùng

Chính thức mở bán Tour đêm Đền Hùng
2021-04-08 21:03:20

PTĐT - Tour đêm Đền Hùng chính thức được mở bán từ ngày 12/4/2021 (tức ngày 1/3 âm lịch). Đây là chương trình được Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch...

Kích cầu khôi phục du lịch

Kích cầu khôi phục du lịch
2021-03-28 09:37:29

PTĐT - Năm 2020 là một năm khó khăn của ngành du lịch Việt Nam nói chung và ngành du lịch Phú Thọ nói riêng. Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến...

Đình Phục Cổ - Di tích độc đáo ở Minh Hoà

Đình Phục Cổ - Di tích độc đáo ở Minh Hoà
2021-03-25 10:43:39

PTĐT - Đối với mỗi người dân xã Minh Hoà (Yên Lập) và những người con xa quê, đình Phục Cổ được coi là nơi lưu giữ, bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống của địa phương và...

20 tỷ đồng trùng tu chùa Cầu

20 tỷ đồng trùng tu chùa Cầu
2021-03-12 09:12:28

Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An cho biết chùa Cầu sẽ được trùng tu với kinh phí khoảng 20 tỷ đồng từ nguồn ngân sách.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long