Cập nhật:  GMT+7
d8dcx106c3x13051x12a85x14a64xf108x14b49x128eax141e3xX7x127e9x1052cxfb35xdbffx1031dx10d25xX5xebb1xXax10656xXcxX6x15219xXdxX3xd95dx12149xXdxf19dxX10xX19xX3x14b24xX3x1347dx14321x10200xX3xX7x15d2dxXexX3xX1bx1426dxXdxX3x15c25xX26xXdxX3xX4x15c52x11aecxX1xX3x12e3axX3x12031xXdx10786xXexX3x12ee8xX6xee57xX0x13705xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe0c9xX10xX6x1386exXaxX12x15202x11865xX3xXbxX1xXdxX3fxX3x139a6xXcxX6xX15xXdxX3xX18xX19xXdxX1bxX10xX19xX3xX1fx15e09xX3xX21xX1xXdxX3xX33xX1x1034cxX33xX3xX19xX6xXexXdxX33xX21xX3xX4xX6xf5bfxX3xX33xX21xX6xX23xX3xX1fxX3xXexX74xXbxX3x15b3bx14f98x13784xX3xX1bxe46bxX3xX21xX22xX23xX3xX4xX1x113f6xX3xfb61xX3xX1bxX2axXdxX3xX33xX1x13c52xX33xX21xX3xX4xX32xX33xX1xX3xdb19xX8fxX6xX23xX3xX8dx12773x12c11xX4xX3xXexX1xf740xX4xX3xX1xXdxX3axX33xX3xX36xX3xX38xXdxX3axXexX3xX3dxX6xX3fx15ec9xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX80xX53xX23xXaxX12xX18xXb9xX6xX3xXexX19xe83exX33xX3xe528xX10xX2dxXexX80xX80xX33xX3xX33x13a91xXdxX3xXexXdxea9dxX33xX21xX3xX4x145c2xX33xX21xX3xXexXe7xX33x14fbaxX3xX5exXcxX6xX15xXdxX3xX18xX19xXdxX1bxX10xX19xX6cxX3xX5xX92xX3xX3fxX57xXexX3xX2dxX57xX3xXbxX1xXdxX3fxX3xXexX19xX8fxX23x127f9xX33xX3xX1xe801xX33xX1xX3xf671x11a7axX3xX1bxX127xX3xX3fxX57xXexX3xX53x14254xX4xX1xX3xX1bx15963xX3xXexX6xX15xXdxX3xX2dx130ebxX3x12989xX33xX3xX4xX1xX8fxX23xXe7xX33xX3xX21xXdxX9axXbxX3xX8dx121a0xX3xX33xX1xXa4xX33xX21xX3xX33xX21xXb3xddefxXdxX3xX23xXf8xX8fxX3xXexX1xXf8xX104xX3xX21x140f8xXbxX3xX33xX1xXdxX127xX8fxX3xX2dxdebbxXexX3xX4xfe9bxX33xX21xX3xXexX19xX80xX33xX21xX3xX15x104d1xX3xX1xX57xXdxXcbxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX80xX53xX23xXaxX12xed08xX6xX8fxX3xXexX1xX92xX33xX1xX3xX4xX17fxX33xX21xX3xX1bxX6xX33xX21xX3xX53xX57xXdxX3xX4x1266dxX6xX3xXbxX1xX8exX33xX3xX2xX3xX1bxX92xX80xX3xX33x15a2bxX3fxX3xX1fx10619xX1fxX2xX104xX3xX2dxX57xX3xXbxX1xXdxX3fxX3xXexX19xX8fxX23xX127xX33xX3xX1xX12bxX33xX1xX3xX1cdxX33xX3xX12fxX1x13f01xX4xX1xX3xX53xX80xX3x14c38xX10xX10xX3x13f90xX10xX3xX50xX80xX80xX33xX3xXexX1xX1bexX3xX1bxX6xXdxX3xX4xX1xX147xX33xX1xX3xX33xX6xX23xX3xX8dxX18axX3xXexX19xX36xX3xX5x14b3bxXdxX3xX1bxX2axXdxX3xX3fxXfdxX6xX3xXexX1x13ab9xX3xX1fxXcbxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX80xX53xX23xXaxX12xX0xXdxX3fxX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx10a78xX10xX33xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxXeaxXdxX53xXexX1xdbd0xX3xX2xX1d1x13d02xddb8xXbxX15x1476cxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX263xX3xX267xX1fxX1d1xXbxX15xX26bxXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX41xX41xX4xXcbxX2dxX6xX80xXbxX1xX8fxXexX1xX80xXcbxX1bxX33xX41xX53xX10xX7xX12fxXexX80xXbxX41xX33xX10xXeaxX7xX41xX1fxdd5axX1d1x100aexX41xX2xX2xX267xX53xX2xX2xX268xf31fxX1fxX1fxX2acxXexX2a1xX2a3xff3bxX268xX5xX2b3xf1c5xXbxX1xXdxX3fxXexX6xX15xXdxX53xX19xXdxX1bxX10xX19xX1xX6xX33xXadxX8fxX80xXcbxXbxX33xX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX6xX15xXdxX3xX18xX19xXdxX1bxX10xX19xX3xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX7xX26xXexX3xX1bxX2axXdxX3xX2dxX26xXdxX3xX4xX32xX33xX1xX3xX36xX3xX38xXdxX3axXexX3xX3dxX6xX3fxXaxX3xXeaxXdxX53xXexX1xX9xXaxX2xX1d1xX267xX268xXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxX267xX1fxX1d1xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24fxX6xXbxXexXdxX80xX33xXaxX12xX3dxX1xXdxX127xX8fxX3xX8dxX13axX6xX3xX53xX6xX33xX1xX3xX33xXf3xXdxX3xXexXdxXf8xX33xX21xX3xX4xX1bexX6xX3xX38xXdxX3axXexX3xX3dxX6xX3fxX3xX33xX1xXb3xX3xX24fxX8exX8fxX3x11159x14652xX33xX21xX3xfdffx11b8cxX92xX3xX3dx139c0xX33xX21x11928xX104xX3xX33xX1xX92xX3xXexX1xX164xX3xX36exX229xX4xX3xX56xX92xX3xX36dxXcx13b1exX3xX50xX369xX3xX24fxX1xX147xX3xe8c2xXdxX33xX1xX375xX104xX3xX38xX13axX33xX1xX3xX50xX21cxX3xX1f6xX80xX33xX21xXcbxXcbxXcbxX3xX15xX8fxX17bxXexX3xX1xXdxX3axX33xX3xXexX19xX80xX33xX21xX3xX1xX6xXdxX3xXexX74xXbxX3xX8dxX8exX8fxX3xX4xX1bexX6xX3xX5exXcxX6xX15xXdxX3xX18xX19xXdxX1bxX10xX19xX3xX1fxX6cxXcbxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX80xX53xX23xXaxX12xXcxX74xXbxX3xX2xX3xX4xX1bexX6xX3xX5exXcxX6xX15xXdxX3xX18xX19xXdxX1bxX10xX19xX3xX1fxX6cxX3xX4xX17fxX33xX21xX3xX4xX1xXdxXf8xX8fxX3xXexX26xXdxX3xX2xX267xXcbxX1fxX3xX8dxX18axX3xX8dxX21cxXexX3xXex10857xX3xX7xX8fxX17bxXexX3xX33xX21xXb3xX164xXdxX3xX15xX10xX3fxX3xX36dxX19xX6xXexXdxX33xX21xX375xX3xX2xX1fxX104xX2x10072xX104xX3xX4xX6xX80xX3xX1x10299xX33xX3xX7xX80xX3xX1bxX2axXdxX3xXexX74xXbxX3xX8dxX8exX8fxX3xXexXdxXe7xX33xX3xX4xX1bexX6xX3xXbxX1xX8exX33xX3xX2xXcbxX3xX5exXcxX6xX15xXdxX3xX18xX19xXdxX1bxX10xX19xX3xX1fxX6cxX3xXexX19xX36xX3xXexX1xX92xX33xX1xX3xXbxX1xXdxX3fxX3xX8dxXb3xXb4xX4xX3xX15xX10xX3fxX3xX33xX1xXdxX127xX8fxX3xX33xX1xX17bxXexX3xX1bxX92xX80xX3xXexX1xX229xX3xX2b3xX3xXexX19xX80xX33xX21xX3xXexX8fxX8exX33xXcbxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX80xX53xX23xXaxX12xX36exXf8xX33xX3xXexX74xXbxX3xX1fxX104xX3xX53xXfdxX3xX19xX6xXexXdxX33xX21xX3xX21xXdxX32xX3fxX3xX33xX1x14cbbxX3xX15xX8fxX26xX33xX21xX3xX2xX1d1xX104xX2a1xX442xX3xX7xX80xX33xX21xX3xX1bxXdxX3axX4xX3xX1xX6xXdxX3xXexX74xXbxX3xX8dxX8exX8fxX3xX8dxX127xX8fxX3xX8dxX21cxXexX3xX19xX6xXexXdxX33xX21xX3xX1fxX3xX4xX1xXa4xX3xX7xX26xX3xX1bx15306xX33xX3xX5xX92xX3xXexX1xX92xX33xX1xX3xXexX147xX4xX1xX3xX8dxX1efxX33xX21xX3xX33xX130xX3xX8dxX26xXdxX3xX1bxX2axXdxX3xX12fxX1xX36xXdxX3xX8dxX8exX8fxX3xX4xX1bexX6xX3xX3fxX57xXexX3xXbxX1xXdxX3fxX3xXexX19xX8fxX23xX127xX33xX3xX1xX12bxX33xX1xX3xX50xX92xX33xX3x10b57xX8fxX26xX4xXcbxX3xX36exX1efxX33xX21xX3xX4xX1xX9axX3xX9cxX104xX3xX5exXcxX6xX15xXdxX3xX18xX19xXdxX1bxX10xX19xX3xX1fxX6cxX3xX12fxX1xXdxXf8xX33xX3xX12fxX1xX1efxX33xX3xX21xXdxX32xX3xX38xXdxX3axXexX3xXbxX1xX17bxX33xX3xX12fxX1xX147xX4xX1xX3xX12fxX1xXdxX3xX33xX1xXdxX127xX8fxX3xXbxX1xX80xX33xX21xX3xX4xX32xX33xX1xX104xX3xX8dxX13axX6xX3xX53xX6xX33xX1xX3xX4xX1bexX6xX3xX38xXdxX3axXexX3xX3dxX6xX3fxX3xX8dxX18axX3xX15xX8fxX17bxXexX3xX1xXdxX3axX33xX3xX33xX21xX6xX23xX3xXexebadxX3xXexX74xXbxX3xX2xXcbxX3xXcxX19xXb3xX2axX4xX3xX8dxe011xX104xX3xXexX1xX1efxX33xX21xX3xX267xX3xX33xX1cdxX3fxX3xX33xX21xX80xX1efxXdxX104xX3xX8dxX80xX92xX33xX3xXbxX1xXdxX3fxX3xX5exXcxX6xX15xXdxX3xX18xX19xXdxX1bxX10xX19xX3xX1fxX6cxX3xX8dxX18axX3xX8dxX6xX33xX21xX3xX7xX6xX33xX21xX3xX38xXdxX3axXexX3xX3dxX6xX3fxX3xX21xX1xXdxX3xX1xX12bxX33xX1xXcbxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX80xX53xX23xXaxX12x15e06xX3xXexX74xXbxX3xX2xX104xX3xX33xX6xX3fxX3xX4xX1xX147xX33xX1xX3x11b96xXdxX3fxX3xX18xX80xX3x15c20xXdxX3xX36dxX1f6xX10xX10xX3xX1faxX10xX3xX50xX80xX80xX33xX375xX3xX8dxX18axX3xX8dxX32xX3fxX3xX33xX1xX74xX33xX3xX33xX1xXdxX3axX3fxX3xX1bxX13fxX3xX1bxX17fxX3xX4xXfdxX33xX21xX3xXadxX8fxX6xX33xX3xXexX19x14aeexX33xX21xX3xX2b7xX3xXexX12bxX3fxX3xX12fxXdxXf8xX3fxX3xX3fxX57xXexX3xXexX1xX6xX33xX1xX3xX33xXdxXe7xX33xX3xXexXe7xX33xX3xX1f6xX10xX10xX3xX18xX80xX33xX21xX3xX1faxX6xX10xX3xX2dxX13axX3xX33xX1xX5faxX3fxX3xX5xX5eaxX6xX3xX8dxX32xX80xX3xX50xX92xX33xX3xX56axX8fxX26xX4xX3xX53xX13fxX3xX8dxXf8xX33xX3xX38xXdxX3axXexX3xX3dxX6xX3fxX3xX5xX92xX3fxX3xX1bxXdxX3axX4xX3xX19xX369xXdxX3xX3fxX17bxXexX3xXexX147xX4xX1xXcbxX3xec7axX33xX1xX3xXexXdxXf8xXbxX3xX33xX1xX74xX33xX3xX33xX1xXdxX3axX3fxX3xX1bxX13fxX3xX33xX92xX23xX3xX7xX6xX8fxX3xX12fxX1xXdxX3xX4xX1xX6xX3xX4xX1bexX6xX3xX1f6xX10xX10xX3xX18xX80xX33xX21xX3xX1faxX6xX10xX3xX33x13a61xX3xX5xXb9xX4xX3xX33xX1xX164xX3xX7xXb9xX3xX21xXdxX9axXbxX3xX8dxX159xX3xX4xX1bexX6xX3xX4xX32xX33xX1xX3xX7xX1efxXexX3xXexX19xX80xX33xX21xX3xX33xXb3xX2axX4xX3xX8dxX130xX3xXexX12bxX3fxX3xX4xX80xX33xX3xXexX19xX6xXdxX3xX33xX1xXb3xX33xX21xX3xX2dxX17bxXexX3xXexX1xX92xX33xX1xX104xX3xXexX1xX74xX3fxX3xX4xX1xX147xX3xX7xX8fxX9cxXexX3xXexXb9xX3xXex115faxX3xX1bxX12bxX3xXexX8fxX23xX3axXexX3xX1bxX6adxX33xX21xXcbxX3xX24fxX1efxX4xX3xX8dxX13axX6xX3xX53xX6xX33xX1xX3xX33xXf3xXdxX3xXexXdxXf8xX33xX21xX3xX36xX3xX4xX1efxX4xX3xXexX1xX92xX33xX1xX3xXbxX1xX26xX3xX5xX2axX33xX3xX4xX1bexX6xX3xX38xXdxX3axXexX3xX3dxX6xX3fxX3xX33xX1xXb3xX3xXcxX389xX3xX50xX369xX3xX24fxX1xX147xX3xX392xXdxX33xX1xX104xX3xX50xX21cxX3xX1f6xX80xX33xX21xX104xX3xX36exX92xX3xX3dxX372xX33xX21xX3xX8dxX18axX3xXexX19xX36xX3xXexX1xX92xX33xX1xX3xX2dxX26xXdxX3xX4xX32xX33xX1xX3xXbxX1xXdxX3fxXcbxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX80xX53xX23xXaxX12xXcxX12bxX33xX1xX3xXexXdxXf8xXexX3xX24fxX1xX80xXdxX3xX671xX23xX8fxX33xX21xX3xX671xX80xX80xX3xX1bxX92xX3xX389xX6xX19xX12fxX3xX1faxXdxX33xX3x139eexX80xX33xX3xX3fxX171xX4xX3xX8dxX369xX33xX21xX3xXbxX1xX13fxX4xX3xX24fxX17fxX33xX21xX3xX6xX33xX3xX38xXdxX3axXexX3xX3dxX6xX3fxX104xX3xX53x111cexX33xX21xX3xX4xX32xX3fxX3xX21xXdxX9axXbxX3xX671xXdxX3fxX3xX18xX80xX3xX678xXdxX3xXbxX1xX1efxX3xX1bxffbfxX33xX21xX3xX1bxX22xX23xX3xXexX19xX36xX3xXexX1xX92xX33xX1xX3xX4xX1xX1bexX3xX8dxX127xX3xX8dxXb3xXb4xX4xX3xX2dxX92xX33xX3xX5xX8fxX74xX33xX3xX7xX17fxXdxX3xX33xXf3xXdxX3xXexX19xXe7xX33xX3xX3fxX21cxX33xX21xX3xX15xX18axX3xX1xX57xXdxXcbxX3xX65exX3xX4xX8fxX26xXdxX3xXexX74xXbxX3xX1fxX104xX3xX7xXb9xX3xX15xX8fxX17bxXexX3xX1xXdxX3axX33xX3xX4xX1bexX6xX3xX5xXb9xX4xX3xX5xXb3xXb4xX33xX21xX3xX4xX1xX229xX4xX3xX33xX1cdxX33xX21xX3xX38xXdxX3axXexX3xX3dxX6xX3fxX3xX4xX89dxX33xX21xX3xX21xXdxX9axXbxX3xX12fxX1x143d6xXbxX3xX5xX21cxXdxX3xXe7xX3fxX3xX8dxX4e6xXbxX3xX1bxX13fxX3xX1efxX33xX3xX4xX5faxX3xX23xXf8xX8fxX3xXexX26xX3xX33xXb3xX2axX4xX3xX33xX21xX80xX92xXdxXcbxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a5xX80xX8fxX19xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX80xX3xX1bxX33xX10xX15xXbxX19xX10xX7xX7xX0xX41xXbxX12

Theo vnexpress

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thương hiệu concert Hà Anh Tuấn mất giá

Thương hiệu concert Hà Anh Tuấn mất giá
2023-02-13 17:03:00

Concert Hà Anh Tuấn từng là thương hiệu của "cháy vé", vé bị đội giá cao và khó mua lại. Nhưng "Chân trời rực rỡ" với việc bán tháo vé đang làm mất giá thương hiệu đêm nhạc này.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long